Кратко съдържаниестраница17/73
Дата21.07.2018
Размер8.57 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   73

Запазени думи в C#


Езикът C# дефинира следните запазени думи, които се използват в кон­струкциите и синтаксиса на езика:

abstract

as

base

bool

break

byte

case

catch

char

checked

class

const

continue

decimal

default

delegate

do

double

else

enum

event

explicit

extern

false

finally

fixed

float

for

foreach

goto

if

implicit

in

int

interface

internal

is

lock

long

namespace

new

null

object

operator

out

override

params

private

protected

public

readonly

ref

return

sbyte

sealed

short

sizeof

stackalloc

static

string

struct

switch

this

throw

true

try

typeof

uint

ulong

unchecked

unsafe

ushort

using

virtual

void

volatile

while
Ще видим за какво служат повечето от тях постепенно, в процеса на запознаване с езика C#, с обектно-ориентираното програмиране в .NET Framework, с общата система от типове и в някои други теми.

Типове данни в C#


Типовете данни в C# биват два вида – типове по стойност (value types) и типове по референция (reference types). Типовете по стойност (стойностни типове) директно съдържат своята стойност и се съхраняват в стека. Те се предават по стойност. Типовете по референция (референтни типове) пред­ставляват силно типизирани указатели към стойност в динамичната памет. Те се предават по референция (адрес) и се унищожават от garbage collector, когато не се използват повече от програмата.

Типовете биват още примитивни (вградени, built-in) типове и типове, дефинирани от потребителя.


Стойностни типове (value types)


Типовете по стойност (стойностни типове) са примитивните типове, избро­е­ните типове и структурите. Например:

int i; // примитивен тип int

enum State { Off, On } // изброен тип (enum)

struct Point { int x, y; } // структура (struct)

Референтни типове (reference types)


Типовете по референция (референтни типове) са класовете, интерфей­сите, масивите и делегатите. Например:

class Foo: Bar, IFoo {...} // клас

interface IFoo: IBar {...} // интерфейс

string[] a = new string[5]; // масив

delegate void Empty(); // делегатНа всички типове в C# съответстват типове от общата система от типове (Common Type System – CTS) на .NET Framework. Например, на прими­тивния C# тип int съответства типа System.Int32 от CTS.

Примитивни типове


Примитивните типове данни в C# (built-in data types) биват:

Примитивни типове по стойност


  • byte, sbyte, int, uint, long, ulong – цели числа

  • float, double, decimalреални числа

  • char – Unicode символи

  • bool – булев тип (true или false)

Примитивни типове по референция


  • string – символен низ (неизменима последователност от Unicode символи)

  • object – обект (специален тип, който се наследява от всички типове)

Типове дефинирани от потребителя


Типовете дефинирани от потребителя биват класове, структури, изброени типове, интерфейси и делегати:

class Foo: Bar, IFoo {...} // клас

struct Point { int x, y; } // структура

interface IFoo: IBar {...} // интерфейс

delegate void Empty(); // делегатВече се сблъскахме с класовете в C# в примерната програма "Hello, C#". Повече за тях, както и за структурите и интерфейсите ще научим в темата "Обектно-ориентирано програмиране в .NET".
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   73


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница