Кратко съдържаниестраница3/73
Дата21.07.2018
Размер8.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   73

Предговор


Ако по принцип не четете уводите на книгите, помислете преди да про­пуснете и този. Той е малко по-различен от всички останали, защото тази книга е също малко по-различна от всички останали.

Ако смятате, че ще ви досадим с общи приказки, можете да не се задъл­бо­ча­вате прекалено, но ви препоръчваме поне да преминете през следва­щите страници "по венти­латорната система", за да разберете какво ви предстои да научите от следващите страници. Ще разберете какво е .NET Framework, за какво служи, какви технологии обхваща и как настоящата книга от една идея се превърна в реалност.

Това е първата чисто българска книга за програмиране с .NET Framework и C#, но за сметка на това е една от най-полезните книги в тази област. Написана от специалисти с опит както в практическата работа с .NET, така и в обучението по програмиране, книгата ще ви даде не само основите на .NET програмирането, но и ще ви запознае с някои по-сложни концеп­ции и ще ви предаде от опита на авторите.

За кого е предназначена тази книга?


.NET Framework? Ама какво е това? Някаква нова измислица на Microsoft или просто поредния език за програмиране? Да не би да са направили нова версия на C++ или Java? A какъв е тоя език C#? Не мога ли да си пиша на C или C++? Какво е това среда за управлявано изпълнение на код? Не отмина ли вече времето на интерпретираните езици? Защо въобще трябва да сменяме добрите стари платформи с този .NET?

Ако нямате ясен отговор на всички тези въпроси, тази книга е за вас! Ако пък имате – тази книга също е за вас, защото едва ли знаете всичко за програмирането с .NET Framework и едва ли поз­навате добре всички по-важни технологии, свързани с него.

Тази книга ще ви даде много повече от начални знания. Тя ще ви предаде опит, натрупан в продъл­жение години, и ще ви запознае с утвър­дените практики при използването на .NET технологиите.

Тази книга е за всички, които искат да се научат да програмират с .NET Framework и C#, както и за всички, които вече имат основни знания и умения в областта, но искат да ги разширят и да навлязат в някои от по-сложните технологии, с които нямат достатъчно опит.

Книгата е полезна не само за .NET програмисти, но и за всички, които имат желание да се занимават сериозно с разработка на софтуер. В нея се обръща внимание не само на специфичните .NET технологии, но и на някои фундамен­тални концепции, които всеки програмист трябва добре да знае и разбира.

Необходими начални познания


Тази книга не е подходяща за хора, които никога не са програмирали в живота си. Ако сте абсолютно начинаещ, спрете да четете и просто започ­нете с друга книга!

В нея няма да намерите обяснения за това какво е променлива, какво е тип данни, какво е условна конструкция, какво е цикъл и какво е функ­ция. Очакваме читателят да е запознат добре с всички тези понятия и с основите на програмирането. Познанията по обектно-ориентирано програ­миране (ООП) също ще са полезни, тъй като в книгата не се изясняват в дълбочина теоретичните концепции на ООП, а само средствата за тяхното прилагане в езика C#.


Какво представлява .NET Framework?


.NET Framework е съвременна платформа за разработка и изпълнение на приложения. Тя предоставя програмен модел, стан­дартна библиотека от класове и среда за контролирано изпълнение на програмен код.

.NET Framework поддържа различни езици за програмиране и позволява тяхната съвместна работа. .NET приложенията се пишат на езици от висо­ко ниво (C#, VB.NET, Managed C++ и други) и се компилират до междинен език от ниско ниво, наречен IL (Intermediate Language). По време на изпълнение IL програмите (т. нар. управляван код) се компилират до инструкции за текущата хардуерна архитектура, съобразени с текущата операционна система, и след това се изпълняват от микропроцесора.

.NET Framework включва в себе си стандартна библиотека, която съдържа базова функционалност за разработка, необходима за пове­чето приложе­ния, като вход/изход, връзка с бази данни, работа с XML, изграждане на уеб приложения, използване на уеб услуги, изграждане на графичен пот­ребителски интерфейс и др.

Какво обхваща тази книга?


Програмирането за .NET Framework изисква познания на неговите базови концепции (модел на изпълнение на кода, обща система от типове, управ­ление на паметта, масиви, колекции, символни низове и др.), както и познаване на често използваните технологии – ADO.NET (за достъп до бази от данни), Windows Forms (за приложения с графичен потребителски интерфейс), ASP.NET (за уеб приложения и уеб услуги) и др.

Настоящата книга обхваща всички тези концепции и технологии, свързани с разработката на приложения за .NET Framework. Тя има за цел да запо­знае читателя с принципите на разработка на приложения за Microsoft .NET Framework и да даде широки познания по всички по-важни техноло­гии, свързани с него.

Най-важните теми, които ще бъдат разгледани, са: архитектура на .NET Framework, управлявана среда за изпълнение на код (CLR), езикът C# и реализация на обектно-ориентирано програмиране с неговите средства, обща система от типове (CTS), основна библиотека от класове (Framework Class Library), достъп до бази от данни с ADO.NET, работа с XML, създа­ване на графичен потребителски интерфейс с Windows Forms и уеб-бази­рани при­ложения с ASP.NET. Ще бъде обърнато внимание и на някои по-сложни концепции като отражение на типовете, сериализация, много­нишково програмиране, уеб услуги, отдалечено извикване на методи (remoting), взаимодей­ствие с неуправляван код, асемблита, управление на сигурността, по-важни инструменти за разработка и др. Ще бъде разгледана и свободната имплементация на .NET Framework за Linux и други операци­онни системи (Mono). Накрая ще бъде описана разра­ботката на един цялостен практически проект, който обхваща всички по-важни технологии и демонстрира добрите прак­тики при изграждането на .NET приложения.

Фокусът е върху .NET Framework 1.1


Всички теми са базирани на .NET Framework 1.1, Visual Studio .NET 2003 и MS SQL Server 2000. Не се обръща много внимание на новостите в .NET Framework 2.0, Visual Studio 2005 и SQL Server 2005, тъй като по време на разработката на книгата тези продукти и технологии все още не бяха официално излезли на пазара и тяхното бъдеще не беше съвсем ясно.

Въпреки предстоящото излизане на .NET Framework 2.0, настоящата книга си остава изключително полезна, тъй като в същината си версия 2.0 не носи фундаментални промени, а по-скоро разширява вече съществува­щи­те технологии, които ще разгледаме в книгата.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   73


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница