Кратко съдържаниестраница5/73
Дата21.07.2018
Размер8.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   73

За използваната терминология


Тъй като настоящият текст е на български език, ще се опитаме да ограни­чим употребата на английски термини, доколкото е възможно. Съществу­ват обаче три основателни причини да използваме и англий­ските тер­мини наред с българските им еквиваленти:

  • По-голямата част от техническата документация за .NET Framework е на английски език (повечето книги и в частност MSDN Library) и затова е много важно читателите да знаят английския еквивалент на всеки използван термин.

  • Много от използваните термини не са пряко свързани с .NET и са навлезли отдавна в програмисткия жаргон от английски език (напри­мер "дебъгвам", "компилирам" и "плъгин"). Тези термини ще бъдат изписвани най-често на кирилица.

  • Някои термини (например "framework" и "deployment") са трудно преводими и трябва да се използват заедно с оригинала в скобки. В настоящата книга на места такива термини са превеждани по раз­лични начини (според контекста), но винаги при първо срещане се дава и оригинални­ят термин на английски език.

Конвенция за кода


С цел уеднаквяване на стила на кода във всички примери от книгата, в примерите и демонстрациите от лекциите, както и в прак­тическия проект, е въведена конвенция за кода, която включва редица препоръки за фор­матирането на кода, имената на типове, членове и променливи, елементи от потребителския интерфейс и други. Ще обясним по-важните от тях:

Константите пишем с главни букви


Примери:

private const int MAX_VALUE = 4096;

private const string INPUT_FILE_NAME = "input.xml";Това е утвърдена практика, възприета от повечето програмисти на C, C++, Java и C#.

Член-променливите пишем с префикс "m"


Примери:

private Hashtable mUsersProfiles;

private ArrayList mUsers;Тази конвенция не е стандартна, но тъй като Microsoft нямат официална препоръка по този въпрос, ние възприехме тази конвенция за имену­ване на член-променливите, за да ги отличаваме от останалите промен­ливи. Префиксът "m" произхожда от думата "member" (член).

Параметрите на методите пишем с префикс "a"


Пример:

public void IsLoginValid(string aUserName, string aPassword)

{

// ...}

Тази конвенция също не е стандартна, но ние я възприехме, за да можем лесно да отличаваме параметрите в методите от останалите променливи, което често пъти е много полезно. Префиксът "a" произхожда от думата "argument" (аргумент на метод).

Именуване на идентификатори


Възприели сме конвенция за именуване на идентификаторите, която е близка до официалните препоръки на Microsoft (за случаите, в които Microsoft са дали препоръки) и е съобразена с принципите за именуване на член-променливи и параметри, които вече разгледахме. Ето как изг­лежда тази конвенция:

Идентификатор

Стил

Пример

пространство от имена (namespace)

Pascal Case

System.Windows.Forms

тип (клас, структура, ...)

Pascal Case

TextWriter

интерфейс (interface)

Pascal Case, префикс "I"

ISerializable

изброен тип (enum type)

Pascal Case

FormBorderStyle

изброена стойност (enum value)

Pascal Case

FixedSingle

поле само за четене (read-only field)

Pascal Case

UserIcons

поле-константа (constant)

UPPERCASE

MAX_VALUE

свойство (property)

Pascal Case

BorderColor

събитие (event)

Pascal Case

SizeChanged

метод (method)

Pascal Case

ToString()

член-променлива (field)

Pascal Case, префикс "m"

mUserProfiles

статична член-променлива (static field)

Pascal Case, префикс "m"

mTotalUsersCount

параметър на метод (parameter)

Pascal Case, префикс "a"

aFileName

локална променлива (local variable)

Camel Case

currentIndex

Именуване на контроли


При именуване на контроли използваме Pascal Case и представка, която съответства на техния тип. Не слагаме префикс "m", когато контролата е член-променлива:

Контрола

Пример

Button

ButtonOk, ButtonCancel

Label

LabelCustomerName

TextBox

TextBoxCustomerName

Panel

PanelCustomerInfo

Image

ImageProduct

Конвенции за базата данни


Използваме множествено число за именуване на таблици (например Users, Countries, StudentsCourses, ). При имената на колоните в таб­лица използваме Pascal Case (например UserName, MessageSender, UserId и т.н.).

Служебните думи в езика SQL (например SELECT, CREATE TABLE, FROM, INTO, ORDER BY и др.) изписваме с главни букви.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   73


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница