Кратко съдържаниестраница6/73
Дата21.07.2018
Размер9.03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   73

Как възникна тази книга?


Историята на тази книга е дълга и интересна.

Няколко години след официалното излизане на .NET платформата, през 2002 г. .NET Framework вече беше навлязъл широко на пазара и много български фирми разработваха .NET приложения. Езикът C# и .NET плат­формата вече бяха добре познати сред софтуерните специалисти, но по университетите все още никой не преподаваше тези технологии.

В този момент в Софийски университет възникна курсът "Програмиране за платформа .NET".

Курсът по програмиране за платформа .NET в СУ (2002/2003 г.)


Курсът "Програмиране за платформа .NET" в Софийски университет беше организиран през летния семестър на учебната 2002/2003 г. от група студенти с изявен интерес към .NET технологиите, някои от които имаха вече натрупан сери­озен практически опит като .NET разработчици.

Преподавателският екип беше в състав Светлин Наков (работещ тогава в Мусала Софт), Стоян Йорданов (работещ тогава в Рила Солюшънс), Георги Иванов (работещ тогава във WebMessenger) и Николай Недялков (работещ тогава в Информационно обслужване).

Курсът (http://www.nakov.com/dotnet/2003/) обхващаше всички основни технологии, свързани с .NET Framework. Интересът към него беше много голям. Над 300 студента преминаха обучението, което беше с обем 60 учебни часа. Много от тях след това започнаха професионалната си кари­ера като .NET програмисти.

По време на семестъра бяха разработени авторски учебни материали за повечето от темите, които по-късно бяха използвани при изготвянето на лекции по "Програмиране за .NET Framework", на които е базирана насто­ящата книга.


Проектът на Microsoft Research и БАРС


Две години по-късно Microsoft Research отправиха предложение към Софийски университет за участие в академичен проект за създаване на учебно съдържание и учебни материали по дисциплини, изучаването на които е базирано на технологиите на Microsoft.

Екипът на Светлин Наков, съвместно с Българска асоциация на разра­ботчиците на софтуер и Софийски университет предложиха проект за раз­ра­ботка на изчерпателно учебно съдържание и провеждане на универси­тетски курсове по "Програмиране за .NET Framework". Проектът беше одо­брен и частично финансиран от Microsoft Research.

Така започна съставянето на учебните материали, върху които е бази­рана настоящата книга. За година и половина бяха изработени повече от 2000 PowerPoint слайда по 26 теми, съдържащи над 600 примера, около 200 демон­стра­ции на живо и над 300 задачи за упражнения. Учебните материали са с много високо качество и предоставят задълбочена инфор­мация по всички по-важни технологии, свързани с програмирането с .NET Framework. По някои от темите лекциите се получиха значително по-добри от официалните учебни материали на Microsoft (т. нар. Microsoft Official Curriculum). Лекциите са достъпни за свободно изтегляне от сайта на книгата.

Курсът по програмиране за .NET Framework в СУ (2004/2005 г.)


По разработените вече учебни материали през зимния семестър на 2004/2005 г. беше прове­ден курс във Факултета по математика и инфор­матика на Софийски уни­вер­ситет с продължителност 90 учебни часа.

Курсът (http://www.nakov.com/dotnet/) беше организиран от Светлин Наков и неговия екип – Бранимир Гюров, Мартин Кулов, Георги Иванов, Михаил Стойнов и Ивайло Христов. Интересът към курса отново беше голям и стотици студенти избраха да преминат обучението. Мнозина от тях след това започнаха работа като .NET програ­мисти във водещи бъл­гарски софтуерни компании.

Няколко месеца след приключване на курса започна писането и на насто­ящата книга по материалите, използвани в лекциите.

Курсът по програмиране за .NET Framework в СУ (2005/2006 г.)


През зимния семестър на 2005/2006 г. във Факултета по математика и информатика на Софийски университет "Св. Климент Охридски" отново се организира курс по .NET Framework (http://www.devbg.org/dotnetcourse/) с продължителност 90 учебни часа.

Преподавателският екип е съставен от представители на авторския колектив, разработил настоящата книга: Светлин Наков, Ивайло Христов, Михаил Стойнов, Галин Илиев, Васил Бакалов, Стефан Захариев, Радослав Иванов, Антон Андреев, Стефан Кирязов и Виктор Живков.

Курсът се провежда по официалните лекции и учебни материали, разра­ботени по съвместния проект между Microsoft Research, Софийски универ­ситет и БАРС, които са достъпни за свободно изтегляне от сайта на курса.

Настоящата книга се използва като официален учебник в курса.


Проектът за настоящата книга


Първоначално идеята беше да се разпишат като текст изготвените вече лекции и да се компилира учебник за курсовете по програмиране за .NET Framework. По-късно проектът силно се разрасна и в него се включиха над 30 души. Появиха се допълнителни теми, появиха се и множество допълнения към обхванатите в лекциите теми.

Книгата е безплатна!


Настоящата книга се разпространява напълно безплатно в елек­тронен вид по лиценз, който позволява използването й за всякакви цели, включител­но и в комерсиални проекти. Книгата се разпространява и в хартиен вид срещу заплащане, което покрива разходите по отпечатването и разпрост­ранението й, без да се реализира печалба.

Екипът, реализирал идеята


Екипът, написал настоящата книга, е съставен от хора, които имат силен интерес към .NET технологиите и желаят безвъзмездно да споделят своя опит като участват в написването на една или няколко от темите. Някои от участниците в екипа са бивши студенти, посещавали курсовете по .NET Framework в Софийски университет, други са членове на Софий­ската .NET потребителска група (www.sofiadev.org), а трети – разработ­чици, които от някъде са научили за проекта. Всички автори, съавтори и редактори от екипа по разработката на книгата са програмисти с реален практически опит.

Участниците в проекта дадоха своя труд безвъзмездно, без да получат материални или други облаги, защото съзнаваха липсата на добра книга за .NET Framework на български език и имаха силно желание да помогнат на своите настоящи и бъдещи колеги да навлязат с много по-малко усилия в .NET техно­логиите.


Процесът на работа


Написването на книгата отне около 6 месеца. Екипът беше ръководен от Светлин Наков, който има богат опит с писането на статии, презентации и книги и притежава добри технически познания по .NET Framework. Екипът се събираше на всеки 2 седмици за да дискутира напре­дъка по задачите и проблемите, възникнали по време на работата по проекта.

Работата по всяка тема изискваше нейният автор да предава по 10-15 страници на всеки 2 седмици. Този подход доведе до намаляване на риска от закъснение на работата по темите, и позволи проблемите да бъдат идентифицирани и решавани още при възникването им. В крайна сметка проектът завърши успешно, макар и доста след плани­ра­ните първоначал­но срокове.

По време на работата възникваха проблеми, породени от голямото нато­варване на авторите на работното им място. Някои автори трудно успя­ваха да спазят обещаните срокове (а други дори никога не са ги спаз­вали). По време на поправителната сесия някои студенти имаха сериозни трудности. Въпреки това само един участник, който се включи в проекта, в последствие се отказа. Всички останали написаха успешно своите теми.

За улесняване на съвместната работа бе използвана системата за екипна работа по проекти, предлагана свободно от портала sciforge.org. За цели­те на книгата в SciForge беше регистриран и използван проект "Книга за .NET Framework", който все още е публично достъпен от адрес http://sciforge.org/projects/dotnetbook/. Беше използвана системата за контрол на версиите Subversion, форумът и пощенският списък (mailing list), предлагани от SciForge.

За да се уеднаквят стиловете и форматирането във всички глави, беше разработено специално "ръководство за писателите", което дефинираше строги правила, свързани със стила на изказ, структурирането на текста, форматирането на кода, примерите, таблиците, схемите, картинките и т.н. Бяха разработени конвенции за кода, речник на преводните думи и други полезни стандарти. За всяка глава беше направен шаблон за MS Word 2003, в който авторите трябваше да пишат. Всички тези усилия силно ограничиха различията в стила и форматирането между отделните глави на книгата.

Всяка тема, след написването й, беше редактирана и редактирана от поне един редактор. Първоначално всички редакции и рецензии се извършваха от ръководителя на проекта Светлин Наков, но по-късно към редактира­нето се присъединиха и други участници. В резултат на общите усилия съдържа­нието на всички теми е на добро техническо ниво и добре издър­жано откъм стил.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   73


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница