Крепостта “перистера” на хълма “Св. Петка” в град ПещераДата19.01.2018
Размер41.98 Kb.
КРЕПОСТТА “ПЕРИСТЕРА”

на хълма “Св.Петка” в град Пещера

- инвестиционни намерения -

Консервацията и реставрацията на крепостта ще премине през няколко етапа. Първия етап включва консервация и реставрация на Цитаделата, втория етап включва реставрация на втората укрепителна стена и трети етап изграждане на музейна комплекс. Съгласно утвърденото Планово задание от Мин. на културата сега се проектира и ще се реализира първия етап – крепостната стена и кулите на цитаделата. Срока за подаване на проектите в МРРБ е 15 февруари. 2011 год.

Заглавието на проекта е „Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост „Перистера”, разположена на хълма „Света Петка” в град Пещера”, който обхваща в себе си два подобекта :
Подобект 1: Проект за Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост „Перистера”, разположена на хълма „Света Петка”, град Пещера.
Подобект 2: Проект за Път, паркинг и посетителски пътеки към антична и средновековна крепост „Перистера”, разположена на хълма „Света Петка”, град Пещера.
и ще съдържа следните части: Архитектурно изследване и графична реконструкция, Архитектура, Конструкции, Електро, ВиК, ПБЗ, Геодезия, Вертикална планировка и Благоустрояване

Проектът за Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост „Перистера”, град Пещера, трябва да акцентира върху частично възстановяване на цитаделата, която е с най-голяма степен на достоверност. Предвижда се проектът да представи:
 1. Консервация и реставрация на северната и западната стени на крепостта,

 2. Цялостна възстановка на две от кулите, триъгълната и „църквообразната” разположени на южната стена с трайно защитно покритие,

 3. Частично възстановяване на останалите кули,

 4. Частично възстановяване на крепостната стена, като тази свързваща триъгълната с „църквообразната” кули да е с максимален надзид до два метра,

 5. Конструктивна част за възстановяваните структури,

 6. Благоустрояване – дендроложки план, вертикална планировка, посетителски пътеки в и около крепостта,

 7. Вътрешно и външно Ел. художествено осветление (Ел. инсталациите само в обекта и около него. Допустим вариант е Ел. осветлението да е проектирано със захранване от възобновяеми източници),

 8. ВиК – отводняване на дъждовните води,

 9. Технология за консервация, реставрация и защита от атмосферни влияния според изискванията на НИПК (днес НИНКН),

 10. ПБЗ,

 11. Общ план на туристически ансамбъл „Перистера”,

 12. Геодезия – геодезическо заснемане на имота (координиране на обекта за неговото отлагане на място). Цифров модел на геодезично заснемане на разкритите археологически структури в и около крепостта „Перистера”, и обвързването им с одобрения кадастрален план на гр. Пещера. Материалите се предоставят в цифров вид (формат DWR), таблици с данните от заснеманията и една разпечатка на плана в M 1:100.

Цел на проекта: - Превръщане на античната и средновековна крепост „Перистера” в град Пещера, в атрактивна и привлекателна дестинация за български и чуждестранни туристи, и като конкурентноспособни туристически атракции чрез въвеждане на специфични техники и програми за интерпретация и анимация, основани на богатото културно – историческо и природно наследство на Пазарджишкия регион.

Изготвеният проект ще се изпълнява по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции

По проект ще бъде изградена две туристически пътеки с места за отдих от подножието на хълма към върха на който е разположена крепостта. Може да се реконструира пътна отсечка от 100м. в подножието на хълма - укрепване, заравняване и разширяване на платното

Проекта ще предвижда изграждането на съпътстваща инфраструктура на крепостта “Перистера” . две панорамни площадки за наблюдение от върха, зони за отдих с места за сядане, амфитеатър за културни прояви, музей на открито,парково оборудване, ефектно нощно осветление, тоалетна и паркинг в подножието на обекта.

Ще бъде разработена и реализирана маркетингова стратегия за крепостта “Перистера”, включваща организиране на различни събития, отпечатване на брошури и дипляни, тиражиране на компактдискове , представящи крепостта, пътувания за туроператори, представяне на новия продукт на национални и международни борси. Предвиждат се дискусионни срещи на тема развитие на културния туризъм и съхраняване и популяризиране на културно-историческото наследство в Родопите и Тракия.

Реализирането на проекта за крепостта “Перистера” ще окаже ключово въздействие върху развитието на културния туризъм в Пещерския регион. Досегашната културна оферта на региона включва етнографски туризъм и посещения на събития свързани с религиозно-фолклорния обреден календар и събития от революционната история на населението от този край на България. Крепостта “Перистера” ще е първия социализиран археологически обект по трасето на западния античен презродопски път, свързващ Западната тракийска равнина с Беломорието и Македония. Този път през Античността и Средновековието има особено важно търговско и военно предназначение.

Избора на обекта е съобразен с факта , че той се намира на 500м от шосе № 37 от Пазарджик – Пещера - Доспат и ще превлича туристи които ще използват този трансграничен път за посещения в България и Гърция.

Обектът ще допринесе и за увеличаване привлекателността на целия район. Пещера се намира между градовете Брацигово , Батак, Велинград. които със своите исторически забележителности привличат много туристи. Недалече от Пещера – на 5 км се намира пещерата Снежанка – една от най-красивите и добре проучени пещери в България, която се посещава от хиляди туристи през годината. Самият град Пещера разполага със значими и интересни обекти на КИН – църквите “Св. Петка” , Св. Димитър” и “Св. Богородица” , Часовниковата кула и Историческия музей, които ще допълнят картината от разнообразие на този проект за културен туризъм.
Изготвил:

Димитър ПавловГл.експерт “КМРД”


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница