Кръстьо малчев маринов (Възпитаник на Морското Училище)страница1/9
Дата22.07.2016
Размер1.81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


КРЪСТЬО МАЛЧЕВ МАРИНОВ
(Възпитаник на Морското Училище)
46 републикански випуск

ХЪРЦОИТЕ ОТ ОНГЪЛА


(Исторически ОБЗОР за българско население)

с езикова разновидност


Варна-2009 г.

П Р Е Д Г О В О Р

Разработката е от краеведски вид,отнасеща се за хърцойте от Онгъла -района на г.Бяла от североизточна България.Но тя касае и възпитаниците на Морското училище и особено ония,които са изпитали болката от жилото на класовопартийния подход и сладоста от романтиката на антифашиската борба по време на 2-та св. в-на.Романтиката предполагаше

че при социализма ще построим рай на земята и

че според принципите на Френската революция СВО-

БОДА,БРАТСТВО,РАВЕНСТВО хората ще живеят като ед-

ноутробни братя.Обявихме се за атеисти(безбожници) и забравихме,че рая е само при Господа.Това пред-

положение остана праздна химера. Партийните величия на думи признаваха тези принципи,а на практика си строяха личен рай и провалиха социализма.Днес новобогаташите в невиждани мащаби още по лакомо и по безбожен начин си строят личен рай,а беднотата едва оцелява и се скита на запад,слугувайки да печели валута за себе си и за близките в България.

Цел в разработката е максимално точно и вярно да опиша бита и душевноста на хърцойте.Мнго доволен ще бъда,ако съм успял.Освен това бих желал разработката да помогне за консолидация на българската кауза в национален план.

Публикуваните дати и данни са по методиката кога,каде,как,какво се е случило.Датите не са малко,но историята без дати е свободно съчинение.Датите са по стар и нов стил.Защо се е наложило да има дати по нов и по стар стил.

Средната скорост на движение на земята по своета орбита е 29,76 клм.за секунда.С тази скорос тя обикаля слънцето за 365 денонощия,5 часа 48 минути и 46 секунди.Земята се завърта около своета ос на един оборот за 23 часа,56 минути и 4,09 секунди.Тези данни не са абсолютно точни.Минималните неточности в скороста й,в продължителноста на годината,месеците и денонощията са наложили календарни корекций за стар и нов стил и въвеждането на високосни години. Неспазването на изискванията за стар и нов стил води до голяма бъркотия в истори- ческите факти,анализите и коментарите..Юлиянският календар е стар стил,а Григориянския нов стил.

Новия стил е наложен от папа Григорий 13-ти през 1582 г.Преминаването от стар стил към нов не става едновремено от всички държави.Католическите и протестански страни преминават към нов стил от 16-18 век.Източноправославните държави преминават в 20 век.

Поправката за преминаване от стар стил към нов е променлива.За периода от 5.10.1582 до 28.2.1700

година поправката е 10 дни,които се прибавят към датата стар стил.За периода от 1700 до 28.2.1900 се прибавят към датата на ст.стил 12 дни .За периода 28.2.1900 до 28.2.2100 г.поправката е 13 дни.Броя на дните е различен и се увеличава,защото расте броя на високосните години,които са на всеки 4 години.

Един пример. Хърцоина Вълчо Стисков живя 100 години.Той е роден на 3.8.1898 г. по стар стил. Поправката за нов стил за периода преди 1900 г. е 12 дни.С толкова дни трябва да се увеличат дните на рождената му дата по нов стил,т.е.15.8.1898 г.

Разработката посвещавам на

правнуците си Ф и л и п ч о

и Б о р к о !
1

„забравата е гибел за фактите на историята”!


Родно Кацелово, от бивша Беленска околия,област Русенска,за

За освобво свободата ти от турците е убит и ранен всеки четвърти воин!


боец;

„...Село мое ненагледно, Село мое с друми стари,

село мое, село чудно, с първо любе и другари ,

беше село многолюдно, село с къщи стари,

ти брат от брата раздели ! с хладни изби и хамбари.
Радост моя най красива,

край щастлив и мил,

първа глътка въздух дало,

село мое,село чудно ! ....”

Село на десния бряг на река Черни лом !

( Извадки от чудната песен на Кирил Костов)


Село Кацелово е в Североизточна България на 46 км. от окръжния град Русе .

В ретроспективен план,т.е.от гледна точка на праисторията му, то е селище от ОНГЪЛА.Точното ммясто на Онгъла не е известно(Онгъл означава ъгъл или укрепено място,според византийските историци от 7 век- Теофан и патриарх Никифор).Данни от различни легенди за селото има в юбилеен сборник „Българско село” от 1930 г. стр.292 – библиотека „Наше село”.При описанието на старините по течението на река Русенски Лом К.Шкорпил също дава информация за археологически находки в околностите на с.Кацелово.Според него западно от селото в местността Чуката са се намирали рудниците, от които се е добивала руда за леярните в крепостта Червен, на 8 км. северно от село Кацелово.Населението е битувало около естествените извори (чешми) на територията му.Това са Голямото Селище,Малкото селище,Камбурка, Варвита,Малениц,Пънчка,Долната чешма .От наименованията им е видно че около тези чешми е било селото . Като населен пункт селото съществува от дълбока древност, от преди 1200 години.В Българския Атлас от 2001 година на стр.92 и 93 е отразено ,че Червенската крепост е процъфтявала между 893 и 927 година след Христа.

По данните на К.Шкорпил рудниците до селото са се управлявали от Катценбугел ,от където вероятно идва и името на селото.В турските архиви-регистри от 1430 г.,1694, е посочено отчитането на данъците от селото в Никополската крепост .Наименованието на селото е отбелязано,че е КАДЖИЛУВА или КАДСИЛУВА.

През 15 век,когато султан на Османската империя е Мурад трети и са изтекли 180 години от заробването на България,(от 1395-до1475) ,все още войводите от Влахия са упръжнявали контрол в край дунавси региони на юг от р.Дунав.В русчушкия регион контрола се e осъществявал от влашкия войвода МИРЧО ЧОБАН,който е използувал пътя за Константинопол през селата: Щръклево,Нисово,Кацелово ,Попово ,Търговище, Омуртаг.Французина ПИЕР ЛЕСКАЛОПИЕ ,в бележника си за преход по този път пише:  • На 13.6.1574 г. спахме в с.КАЦЕЛО,след последната планина в България,от кадето през скали и пресечени пътища (това са скалистите урви при с.Нисово б.а.) пристигнахме в Русе.

  • На 14.6.1574 г. отседнахме в домът на влашкия войвода Мирчо Чобан,който е построил убежище на своите хора,отиващи и вращащи се от Константинопол.

  • На 15.6.1574 г.ние дадохме още почивка на нашите коне,изтощени от лошите пътища в българските земи от Османската империя,толкова слабо населени ...”

Отбелязаните записи на французина Пиер Лескалопие са от автора Т. Молов в неговата разработка за св.Димитър Басарбовски в интернет,и са автентични факти за къртината на живота на хърцоите в североизточна България .

Хан АСПАРУХ ,тук в ОНГЪЛА ,основава Дунавска България и много е сложен българския етнос,който се е формирал на Бълканите.Всяка малка и по голяма етническа група има свои особености - езикови,религиозно-източно православни и католически, различна психична стериотипност, трудово-морални устойчивости и т.н. Сложноста се вижда от състава им : БЪЛКАНДЖИЙ , ШОПИ , ТРАКИЙЦИ, МАКЕДОНЦИ , ХЪРЦОИ , КАПАНЦИ , ГЪГАУЗИ , ПОМАЦИ , КЪЗЪЛБАШИ , ДОБРУДЖАНЦИ , ВЛАСИ,КАРАКАЧАНИ,ВАЯЦИ. Предмет на изследване са ХЪРЦОИТЕ.Онгъла е изначалната територия от, която се разселват българите.Хърцои,капанци,къзълбаши,гъгаузи, добруджанци,власи-преселници,ваяци днес могат да заявет на всички етнически български групи - НИЕ ОЦЕЛЕЛИТЕ В ОНГЪЛА !

Формирането на българската държава на Балканския п-в е дълъг процес от воени набези в територията на Византия ,продължили над 300 години. Те са били особено интензивни след 480 г. от новата ера.Тогава българите съвместно със славяните навлизат във вътрешноста на полуострова.Според византийски източници от 480 г. до 680 г. от н.е.,са проведени 15 воени набези от българите срещу Византия.През 499 г. българите разбиват 4 воени обединения на Визан- тия в провинция Илирик( При Чорлу или Цирта в днескашна Турция). Наложило се тогава да се изгради дългата Анастасиева стена,завършена в 512 г. от н.е. Българския хан Заберган ,по късно, след 50 години, в 562 г,достига Константинопол,а съвместно със славяните, българите обсаждат Солунската крепост.В резултат на тези успешни набези е образувана голяма българска даржава от двете страни на р.Дунав,в границите на която съвместно битуват славяни и българи.След 400 години,между 968-972 г.,княза на Киевска Русия Святослав Игориевич провежда ред походи срещу Византия,съвместно с българи и унгарци.Тогава се обединяват източните славяни с българите в едина държава и се установяват търговски връзки с Византия(Руски военоисторически речник,стр.660 от маршал Огарков).

В китайската хроника има данни за българите от 2158 години преди Христа.Като прибавим и 2009 години след Христа е видно,че за българи се говори от 4158 години. Българския хан Тимоти преди по вече от 21 века,в 2137 година преди Христа, побеждава Китайците. В 1275 г.пр.Христа, бългърската държава Бълахара е нападната от Рамзес 2. Преди 10 века от Христа, българсата царица Балхис в Месопотамия задава игрословици на Соломона . Александър Македонски 329 години преди Рождество Христово превзема българската държава Бълахара и се оженва за Роксана . Като са изминали 165 години след Христа, Хан Авитохол е основал край Азовско море Велика България. На територията имено на тази бългърска държава Хан КУБРАТ е начело цели 35 години (630до 665години след Христа).Тя се е намирала в Крим и Поволожието.При хан БАТБАЯН ,668 години след Христа Велика България е разгромена от Хазарите.Тогава хан КОТРАГ основава Волжска България, която е просъществувала 568 години и е била покорена от Татарите в 1236 г.Далеч в миналото е началото на българите!

Според езикови и местни наименования хърцои има в различни части на страната. Но харцоите са съсредоточени в гр.Бяла и селата около този град.Това са населени места около р.Янтра и на изток до около Ормузки лом,който при с.Нисово се влива в Бели лом.

Тежка е историческата съдба на прабългърското хаърцойско население.Има автори,които се докосват до нея,но не намират нищо интересно ,за да се задълбочат и са я отминавали с бегли данни.(То- ва са Любомир Милетич,Херман и Карел Шкорпил,Найден Геров,Йордан Йовков,Стефан Младенов ,Кънчо Бакалов и др.) По широко е изследването на Анчо Калоянов прочетено на научната сесия в гр.Русе, посветена на 120 гсдишнината от рождението на Акадимик Михаил Арнаудов през м.Октомври 1998 г.

Хърцойте от дълбока древност са труженици на полето,далечни потомци на славянското племе ПОЛЯНЦИ, които са живеели по бреговете на р.Днепър смесени с прабългарите. Те са преди всичко преки полски производители и не толкова участници в търговската размяна на полската и животинска продукция ( стока). Те почти винаги са били далеч от упрлавлението в обществото,от образуванието,науката и техническия прогрес.Страненето от прогреса е било по причина,че те според начина на битуване в полето,непосредсвено обработващи земята за своето физическо оцеляване, не са могли да се докоснат до благините от участие в управлението , до достиженията на техническия прогрес, до духовната култура. Те са били примитивни хорица „ и толкова невежи, и толкова малко са знаели за околния свят ,колкото и дивите животни, обитаващи околните гори „! Цитата е от автобиографията на Марк Твен стр.142 издателство Отечество ,1990 г.,София . Той не е писъл за хърцоите, така е описъл хала на своите сънародници ,който по моему е много близък до стандарта на хърцоите. Голамата част от хърцоите са били бедни хора. В дълбока древност богатите гърци са ядели предимно месо ,а бедния народ се е хранил с млечни и рибни храни и със супи от фасул , грах или житни растения. Такава е била и съдбата на бедните римленин . Голямо удоволствие за бедняка е било ДА ПОТОПИ КОРАВИЯ СИ ЗАЛЪК в топла супа .За много хора по света и СЕГА супата е единствено ястие на закуска ,обяд и вечеря . Храната на хърцоите ,на геурите българи е била много проста : черен хляб и глава лук за закуска, хляб и зрели маслини на обяд и същото за вечеря (справка статия от 1915 г. на Хестър Доналдсан Дженкинс на тема “България и неините жени „).Битът на роба,геур е даден в дописката от фронта в 1877 г.,във в.”Руский мир ,от автора И.Вацлик, за с.Горна Студена(Брестовица),кадето е била Гл.Квартира след преместване от гр.Бяла.Той дава къртина на една стая за живеене.”По пода от пръст са разхвърлени царевични стъбла.В единия край вехторий,покрити с мръсна рогозка.Това е постелята на стопаните,които си лягат всички заедно-стари и млади,деца,жени и мъже.По средата има несръчно направена печка от тухли.Зад нея има рогозка,на която се поставя малка кръгла масичка(синия),около която сядат по турски на земята българите –стопани,за да се хранят.”

Хърцойската група съставена от славяни и прабългари най ревностно е пазела своите обичаи,традиций,религиозни особености и език.Тя с нищо не е заслужавала обидните прозвища от съседните етнически групи. Анализирайки появата и развитието на назоваването им ,като харцои ,ще открием различни обидни наименования и определения.Дълговечноста на езковите особености на тази етническа група се вижда от следния исторически факт . В езика на прабългарите наименованието КНИГА е звучало като КЪНИГА . В моето родно чисто хърцойско село КАЦЕЛОВО , в 1937 година, когато аз бях първолак, на букврчетата си и другите учебници ние казвахме КЪНИГИ.Сега това са далечни спомени от преди 80 години.В с.Екзарх Йосиф (Каракоджалий) прабългарското название на обичая свързан с отбулване на булката и до сега се е запазило.Казва се УКРОП. Специфичните особености в езика на хърцоите,запазени от древноста, може да намери всеки,ако прочете талантливите публикаций на Даринка Русева от гр. Бяла в нейните книги „Било е” , „ Бяла- опит за етнографски очерк”,”Беленският хърцойски говор” и в публикацията на Стоян Витанов за село Кацелово.

Анализа на определението за хърцойската етническа група ни отвежда до автори ,като Найден Геров, Стефан Младенов, Любомир Милетич, слависта В.Н.Топоров, Цветана Романска и др.

При Н.Геров названието хърцой липсва,но е дадено в Речника за редки и остарели думи от 19 и началото на 20 век. Според Речника хърцой е укорно прозвище за селяни от Русенския и Търновския региони.Приведени са примери от творчеството на Йордан Йовков и Емилиян Станев,които по късно са повторени от автора Стефан Младенов. Според последния хърцой е „ източно български диалект” и означава ГЛУПАК,ПАТОК идващо от румънски източници(рата-патица). От румънски защото,както беше отбелязано много години тук е господствувал влашкия войвода Мирчо Чобан.В българския Диалектен Атлас е посочен и механизма на възникване на прозвището . „ Потомците на старото мизийско население( населението обитаващо равнината между Стара планина и р.Дунав) са нарекли идващите преселници в равнината от бълкана или от други места БЪЛКАНДЖИЙ, а живеещите в равнината ЕРЛИЙ( местни ) , ПОЛЯНЦИ , ХЪРЦОИ ,т.е. ерлийте, хърцоите са глупаците от полето , обработващи земята.

Любомир Милетич,българин от Македония,с произведенията си той осветява битът и съдбата на изстрадалите български групи през турското робство .В 1903 г.той публикува”Източно български говори”,а в 1913 г.пише за геноцида на българите от беломорска Тракия.

За хърцоите той пише : „старите жители на равнината се наричат „ерлийци „,ерлий” или „хърцои” , а преселниците „отеюзлий” „отейофчани”,”балканджий”. Жените хърцойки много консервативно са държали на традицийте си и са имали много характерно облекло. Носели са вместо пола две престилки-една отпред,друга отзад.По форма и цвят облеклото е било много разнообразно и се наричало пещемал или кърлянка. Жените бълканджийки са носели черни или тъмно сини вълнени дрехи сукмани. Мъжете хърцои са носели бели бърденки или беневреци(те не са били бели по мода,а небоядисани,поради бедност) Мъжете бълканджий( отеюзлий ) са носели кафяви вълнени потури и за това ги наричали черни българи. Между ерлийците и отеюзлийците винаги е имало доза недоверие.

Нарастване на населението в бълкана,в предбълкана и от други райони на България и недостатъка от обработваема земя за поминък е принудило живеещите там поробени българи,наричани от турската власт геури,да търсят препитание в полето,защото геурите имали неограничавано право да работят само на полето.Тези преселници, наричани от местното( ерелийско или хърцойско)население бълканджий (отеюзлий) масово заживели при тях. Те станали по вече от ерлийците( хърцоите ). Бълканджийте са били с по широк светоглед от хърцоите,т.е. по интелегентни. Хърцоите били консервативни .Те ревностно са пазели обичаите си,езика си,традицийте.Със същата упоритост те са се придържали към своя езически бог и с кървави борби против християнската религия я приемат и покръстват.Водача им, престолонаследника на царя ,е бил ослепен от бъща си при тези борби.Тяхната консервативност и упоритост е пословична ! При новите условия на прииждането на бълканджиите ,със своята упоритост и неотстъпчивост в език и обичаи ,те са ставали смешни в очите на новодошлите и за това бълканджиите са ги наричали с обидни прозвища. Бавно и постепено хърцоите,които не са имали нищо обидно в името и поведението си, за новодошлите станали прости и глупави хора, защото като удавник за сламка са се придържали в своите обичаи , език и т.н.В по ново време пример за консервативност ,пазене най упорито на традицийте си ,като савременик и пряк свидетел на тези събития, мога с много примери ,от с. Кацелово , да посоча случаи , които се наблюдаваха,след 9.9.1944 г.,при масовизацията на трудово-кооперативните земеделски стопанства (ТКЗС) , между 1946 г. и 1950 г. То бяха арести на стари хора , плачове,криене на селско-стопански инвентар , животни и т.н. Роман може да се напише за тези горчиви събития.

Хърцоите са били навсякъде в дунавската равнина и по тази причина това наименование се среща чак до Видинския район . В западната и централна част на дунавската равнина местното население в нея бавно и постепено се е приобщило към болшинството новодошли (отеюзлий , бълканджий) и е изчезнало като особеност в говора.В североизточна България и по точно в гр.Бяла и околните села те са се запазили. Дали упоритостта,неотстъпчивостта от обичайте и традицийте или случилите се исторически условия в житейския жребий на хърцоите , а може би и двата фактора , са станали причина за тежката съдба на хърцойската етническа група . Този съдбовен жребий плете обидни прозвища и наименования ,отправени от новодошлите за тях и като пяна изплували на повърхности на общественото развитие . Новодошлите не са ги познавали задълбочено не са знаели нищо за същноста на хърцоите , за трудолюбието,доблеста им , за неспособността им на дипломатичност и лобизъм .Името,езика,нравите и обичаите на местното , ерлийско,хърцойско население в Дунавската равнина на България и по точно в североизточната й част е с друга истина. Тази истина следва да се освети и разбира се ,не за да се натрапват,надуват съответни достойнства, а заради някои исторически факти.

В този смисъл, съвсем перфектно е постъпил проф.Иван Коев,който за да обясни името на хърцойте дели наименованието на две части: ХЪР на езика на Чувашите означава ПОЛЕ и СОЙ според тюркския смисъл е РОД,ПОТЕКЛО . Подобни твърдения са близо до истината , защото те се докосват , тангират до още един факт в тази посока идващ от езическия период ,от вярата на прабългарите и славяните . Името на ХЪРЦОИТЕ следва да се свърже най вече с името на техния бог от езичеството - бог ХЪРС.

Наименованията на езическите богове Хърс и Перун най често се смесват ,преплитат. Принадлежноста на прабългарите и славяните към божеството Хърс се подкрепя и от твърдението, че името Хърс идва от иранското наречие и се превежда като СЛЪНЦЕ ,СИЯНИЕ. Тази позиция е на българина Иоаким Корсунски,който е успял да го отрази в пантеона на Киевския княз Владимир. Последния факт е признат от слависта В.Н.Топоров в неговия „ Митологически словар от 1990 г.”

Привържениците,вярващи в бога Хърс са го славели ,почитали защото за тях той е бил слънцето,светлината .Какво са им предлагали при покръстването вместо слънце – един разпънат на дървен кръст Христос .При това техния водач е бил престолонаследника на цар Бориса - РЪСАТЕ , който заради упоритостта си да почита бога Хърс( Перун) е ослепен по най жесток начин. Легендата говори , че в основата на името на хърцоите лежи от векове и завинаги името на Ръсате. Хората на бога Хърс прабългари и славяни, наречени на негово име, и на името на престолонаследника Ръсате ХЪРЦОИ, за да го увековечат, с неговото име са нарекли преди десятки векове много населен места в бългърско и влашко .Нека си ги припомним :

- Хърсово град на левия бряг на р.Дунав , във Румъния ,под гр. Силистра,според турски регистри от 1507 г.

- Хърсово село в Пиротско в Сърбия,

- Хърсово село в Горноджумайско, според турски регистър от 1550 г.,и до сега,

- Хръсград днескашен Разград , от 1573 г.

- Хърсово село на 25 клм. от Разград,

-Хърсово село близо до гр.Провадия.

Жребият на хърцоите станал още по тежък след падането на България под турско робство . Хърцоите , българите в Османската империя са били лишени от всякакви права. Те са можели да упражняват трудова дейност само и единствено на полето . За да получи право да носи оръжие хърцоина,българина е трябвало да приеме мюсюлманската религия.

Откритите и скрити кървави схватки между тях продължават 481 години, 4 месеца и 3 дена( до 3.3.1878 г. ). През последните 100 години от робството, турците за да се защитят от триста годишните неуспешни войни с Русия изпълняват стратегическата си задача по изграждане на укрепен четириъгълник от крепости между Силистра Варна, Шумен и Русе . Военотехническото и стратегическо строителство на тези крепости и комуникациите между тях е съпътствувано и от жестока разправа с местното българско население .То е насила изселвано,потурчвано,физически изтребвано и изнасилвано и главно прогонвано на север от Дунава.Според договора след Кримската война турската власт изселва принудително 200 хиляди българи,а Русия ги заселва в Бесарабия и Украйна . На тяхно место Турция приема същото число черкези разбойници и ги внедрява на местото на изселените в Лудогорието( наречено Делиорман) и цяла североизточна България. Днескашните жители на Лудогорието са техни наследници. Тези имено черкези разбойници опустошават североизточна България , като крадат и обират домовете на българите и продават животни и окраденото във Влашко .

Сега наследници на пашите,разбойници и главорези на геури , по дипломатичен път търсят наслдсво на земи и гори в България , по примера на наследника на прокълнатия от българите цар Фердинанд, а имено Симеон Сакскобурготски . Такива искания имат например две туркини наследнички на пашата управлявал в Благоевградско .Те търсят хиледи декари гори в Пирин. Под мълчаливото съгласие на бългърската политическа партия ДПС се опитват да вземат наследство и заплашват с международен съд.

Изброените факти подсказват, че сложния състав на българския етнос следва по задълбочено да бъде информиран със историята на идването на турцита на Бълканите. С особеностите на тяхна религия ИСЛЯМА,която те фанатично изповядват.

Претендети за наследсва в българската държава има много,но както се разбра ,сега между тях са и наследниците на Кобургите и някогашните владетели от Мала-Азия .

Турците се появяват в Мала-Азия 319 години преди поробването на България.Те заемат района на гр.Коня,южно от Анкара в 1077 г. от н.е. По това време, малко по рано, на 16.7.1045 г.,разкола всред християнството в света,достига до краен предел и се разделя на ИЗТОЧНО ПРАВОСЛАВИЕ с център Константинопол и КАТОЛИЦИЗЪМ с център Рим .

От азиатското мюсюлманско племе, пристигнало в района на гр.Коня ,се формира турския етнос,който още с пристигането си започва да ерозира Византийската цивилизация с разбойнически набези.Тогава между турците и византийците се водят дълги войни - от 1077 г. до 1453 г. ,т.е. в продължение на 346 години. Те са с променлив характер . В 1402 г Тамерлан , начело на монголо-татарската войска, разбива султан Баязид край Анкара и забавя падането на византийците. Византийския император Алексий 1 Комнин търси помощ от Папата .Следват кръстоносни походи . Тези походи вместо да помогнат на Византия я покоряват и откриват пътя на турците към Европа. В 1324 г. султан ОРХАН,син на първия турски султан ОСМАН,от кадето и името Османска империя,дебаркира Дарданелите и нахлува в европейската територия на Византия,без да превзема градът Константинопол.Константинопол е превзет след 129 години,на 29.5.1453 г.,когато султан на Турция е Мехмед втори.

През време на продължителните войни между турци и византийци , българите се освобождават от византийско робство с въстанието на Асен и Петър в 1185 г.Тогава ,по този начин, е просъществувало ВТОРОТО българско царство ,в продължение на 211 години- от 1185 г. до 1396 г. Цели 57 години преди да бъде напълно поробена Византия , българите както и да се съпротивляват на турските воени набези са поробени .На 26.9.1373 г .българи боляри от Македония, Вълкашин и неговия брат , водят 60 хиледна войска и при Одрин ,воюват за спасяването на България от турските нашествия. В нощни боеве те са изненадани и разбити .

За 844 години( от 480 г. от н.е. до 1324 г. от н. е. ), различни азиатски вълни на три пъти правят опит да се настанят в Европа и на Балканите. Трите дебъркирания през Босфора са се случили в следната последователност :

-Първата вълна е в 480 г. от н.е.,когато във войната между Персия и Византия, се води Саламинския бой в Егейско море ,край остров Саламин .Тогава персийския флотоводец Ксеркс с 1000 кораба атакува 380 кораба на византийския флотоводец Еврибиад.Морския бой печелят византийците,защото стратега Фемистокъл имал по леки и маневрени кораби.Персите загубили 200 кораба,а византийците 40 .

-Втората вълна е на 15.8.718 година от н.е. ,когато втория български цар от първото българско царство, наследилия основатела на българската държава Хан Аспаруха,а именно Хан ТЕРВЕЛ, разширява на юг България ,присъединявайки областа Загоре( Сливен ,Ямбол и Айтос ) със съгласието на византийския император Юстиниан 2 . Последния му присвоява титлата „кесар” в знак на благодарност за помоща на Тервел ,която му оказва при повторното качване на трона . В 718 г. на 15 август от н.е., хан Тервел разбива Арабите при Константинопол ,спира нашествието им от Азия и спасява европейската цивилизация .

- Третата вълна е 13 века след Христа , в 1396 година от н.е.,когато не се е намерила сила в Европа,която да спре кървавия поход на турците към сърцето на Европа Виена.Тази сила ще се появи в 1878 година ,когато Русия с разбунтувалите се българи,сърби и гърци връщат турците на местото им в Малайзия.

Йозеф фон Хамер ( 1774 г.- 1856 г.) в разработката си „ За Османската империя „е изложил становище , че Турция прилагайки хитър и коварен тактически способ, в продължителен срок , е покорила българи,сърби,гърци. Същноста му е бил първо да се заплашва дадената страна, и второ правейки я въсална с обещание за защита ,оставейки на власт определени структури , практически е заробвала стръната .

Продължавайки да следим нашествието на турците на Балканите,ко нстатираме,че Цар Иван Шишмана е заклан до Никопол.Може да се използува друго определение например обезглавен или убит . Работата е там,че рязането на глави от мисюлманите на неправоверните е традиция, която се прилага и днес.Нека си припомним отрязване главите на двамата български шофьори на тирове в Ирак сега,за разлика от пленения турски шофьор.

За мюсюлманина фанатик обезглавяване на неправоверния е религиозен ритуал , съчетан с дълбок поклон пред Алаха . Връзват ръцете и краката на жертвата,просват го на земята с лице на изток към Алаха, с едната си ръка му повдигат бърдата ,а с другата с нож му режат глъвата като на животно и правят дълбок поклон кам изток.Ръцете до лактите им са в човешка кръв но това не ги безпокои.Налагането на правата вяра ( мюсюлманската ) с помоща на ятагана е препоръка на тяхната свещена книга – КОРАНА .

Мюсюлманското вероизповедание се е появило на света 600 години след Христа, но е налагано всред хората не толкова по метода на убеждаването , а с употребата на етагана .Територията,която заробват турците ,била твърде обширна,за да я обезлюдят чрез изтребване на робите.Тези ,които те успели да принудят да станат мюсюлмани станали турци ,а останалите ,като роби работели за тях ,давали данъци в натура и жива плът. .Момичетата отвеждали в харемите, а една пета от всички мъжки деца,на възраст между 6 и 9 години ги вземали на сила за превъзпитание и формирали корпуса на ЕНИЧАРИТЕ. Султан Мурад въвел еничерството в 1360 г. и това продължава до 1826 г. За 4 века от България вземат между 2 и 4 милиона момчета. Турския поробител,прилагайки принципа разделяй и владеи, е подходил различно към поробените гърци и българи. На гърците те запазили правото на свои собствени религиозни закони и практически личните им дела ( паспорти и др. ) били управлявани от гръцката православна църква в Константинопол. Българите християни били лишени от всякакви права и тъй като били християни те били обслужвани от гръцки свещеници. На практика те били поставени в двойно робство- държавно турско и религиозно гръцко.Този двоен подход от векове, е изострил отношенията между гърци и българи и ,те и до сега си нямат доверие като съседи. При освобождението на България гърците са били против освобождаването й и действували в съюз с турците.Становището ,че Турция се е стремяла да заличи напълно българщината на Балканите не е без основание.По тази и други причин,сега проблема с мюсюлманската религиозност в България се приема с недоверие и тръпки.

Основател на мюсюлманството ( мохамеданството ) е пророка МОХАМЕД ,който се е родил на 20.4.571 г. от новата ера . Това са 571 години по късно от ИСУС ХРИСТОС и 2000 години след пророка МОЙСЕЙ.Становище за християните и за мюсюлманите е , че БОГ е един за всички религии и че бог е недостижим . Но за КАЗЪЛБАШИТЕ всеки човек е част от бога и трябва да живее по божийте закони, да върши само добри дела.Казълбашите не са турци,но са от тюркски произход.Религията им се отличава от мюсюлманската и християнската. Езикът им е влашко-български-ромски .Наследниците на казълбашите са в с.Оброчище ,Клементово, Кранево Варненско. В Оброчище е запазен и храма им.

В основата на религиите на християни и мюсюлмани фигурират едни и същи пророци. Например :

- според библията на християните пророка Мойсей е според корана пророк Меса ,

- според библията на християните Аврам е според корана Ибрахим,

- според библията на християните Соломон е според корана Сюлейман,

- според библията на християните Исус е според корана Исе,

- според библията на християните Архангел Михаил е според корана Гавраил .

Пророка Мохамед е роден в Мека, като обикновен смъртен човек. Бил е напълно неграмотен , сирак и до 25 годишна възраст е слугувал. На тази си възраст се е оженил за господарката си Хадиджа,която е била на 40 години и два пъти вдовица. Той се женил за още 9 жени и имал 6 деца . Когато той бил на 40 години му се явил пророк Гавраил и му отправил послание да оглави и да бъде начело на исляма в света .След смърта на Хадиджа, Мохамед е прогонен от Мека , гонели го да го убиват и той избягва в Ятриб . На 16.7.622 г. той тръгва за Ятриб ( Медина ). Там го посрещат тържествено. По късно жителите на Ятриб го преименували като Медина . В Медина Мохамед започва кървава разправа с несъгласните с него за насаждане на Исляма . Тогава той е бил на 52 години ,а датата е петък ,26.7.622 г. от новата ера. Тази дата е началото на мохамеданското летоброене.С по следната си жена той заживява,когато тя е била на 10 години . Умира на 61 година в нейни ръце на 8.6.632 г. от н.е.

Посланията,които Мохамед е получавал от Алаха не е можел да ги записва защото бил неграмотен. Той ги диктувал на грамотните си помощници. Но знае се, че неграмотността е почва на фанатизма . В корана посланията на Алаха са записани от грамотните помощници на Мохамед във вид на стихове известни ,като сури и послания. Те са и номерирани , и в небесната книга на исляма ( корана ) са отразени 114 сури и 6206 знамения . Вече беше отбелязано ,че рязането на глави на неправоверните е религиозен ритуал.Това послание е отразено в небесната книга ( корана ) по следния начин : „ БИЙТЕ ОНЕЗИ, КОИТО НЕ ВЯРВАТ В АЛАХА И НЕГОВИЯ ПРОРОК,КОИТО НЕ ВЪЗПРИЕМАТ ЗА СВОЯ РЕЛИГИЯ ПРАВАТА ВЯРА „ ( Сура , покаяние стих 29 ) . Мохамед нарекъл своята религия ИСЛЯМ ,означаваща себеотдаване.

Жестокоста не е чужда и за другите религий. При католицизма дръзналите да застават срещу религията,която е била държавна форма на управление,са ги горили живи на кладата, изобретили след 14.7.1879г специална гилотина за рязане на глави, в римската империя са ги разпъвали на кръст , при покръститела на българите , цар Борис ,са ослепили синът му .Въпросът е , че това са изолирани случаи станали преди хиледи години и отречени . При исляма жестоката разправа с неправоверните продължава вече 1380 години ( 622 г. – 2002 г.),защото в 2002 година бяха заклани неправоверните българи християни, шофьори на ТИРОВЕ и хвърлени в р.Тигър или Ефрат в Ирак, от радикалните правоверни последователи на Мохамед мюсюлмани ,със същата жестокост,както по време на турското робство в България . На горещите молби и жални плачове на майките и децата им , тези жестоки мюсюлмани ,терористи не обърнаха никакво внимание .

Изложения конкретен случай на рязане на глави е повод да се върнем назад в историята,за да припомним някои факти от турското робство на онези самозабравили се користни българи,гравитиращи към българската политическа партия „Движение за права и свободи- ДПС и на наричащите себе си „български турци”,които си въобразяват,че за тях Бълтария е булгаристан-турски вилает на дедите им.Причината за освежаване ексцесите от турското робство в България е не да се сее омраза а да се отговори на нахалството на самозабравилите се „български турци”, които надминават радикалите мюсюлмани.Вината за тези писания не са българите,а „българските турци” и то онази част от тях ,които все не са обезвзмездени за „възродителния процес”и те трябва да бъдат съдени и разобличавани! Тези български турци и туркофили заобикалят жестокостите на турските кланета в Батак,Панагюрище, Копривщица Брацигово ,в североизточна България и ги наричат днес „ феодална зависимост и религиозна дискриминация „. Ние децата на България от преди 80 години,когато бяха изминали само 50 години от това робство, и имаше живи свидетели от същото, заобикаляха ни много все още съществуващи факти от турските погроми ,четяхме романа на Иван Вазов „ ПОД ИГОТО „ настръхнали , разярени и разплакани.В ужас изпадахме,като си представяхме,как във воденицата пияни турци,азиатски изроди,изнасилват дъщеричката на воденичаря . Не можем да отминем тези съвремени твърдения с безразличие пред децата си,внуците и правнуците. Тогава, българските чорбаджии през турско време, ги наричаха ТУРСКИ МЕКЕРЕТА . Този епитет днес също може да влезе в езикова употреба. Ако се запитаме от къде идат тези съвремени твърдения за феодална зависимост и религиозна дискриминация няма да ги намерим в идеологията на партията ДПС. Лидерите на тази партия, вживявайки се в ролята на модерни философи ,са намерили тези „официални становища „ в научните разработки на Тодор Живковите партократи от 1983 г.,публикувани в том 4 от 14 томното издание на БАН . Тези партократи , в угода на полит бюро на БКП , вероятно са целели да манипулират турското малцинство в България , което се планирало да бъде преименувано с български имена.Станахме живи свидетели как се проведе и как завърши преименуването им. В резултат България и до сега си остава най обърканата държава.

На 3.3.2008 г.,сутринта между 9 и 11 часа,когато се чествуваше 130 годишнината от Руско-Турската война,свободителна за България,имах нещастието да слушам по радио „Хоризонт” коментара на една бългърска учителка по история от г.София,която изразяваше становището си по българското освобождение.Не вярвам лидерите на политическа партия ДПС да имат отношение към въпросния коментар.Тази бългърска учителка по История,заслужаваща абсолютно епитета „турско мекере”каза дословно: „В ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ ВСЕКИ ЕТНОС СИ БЕШЕ НАМЕРИЛ ФОРМАТА НА КОМПРОМИСНО СЪЩЕСТВУВАНИЕ. ВОЕНАТА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА РУСИЯ В ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ РАЗДЕЛИ БЪЛГАРИТЕ ОТ ТУРЦИТЕ И ИЗОСТРИ ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ТЯХ. Към този пасквил на учителката по История,водещия предаването прибави „мъдрото си становище”,че в Турция се избягва споменаването на Сан-Стефански мирен договор,защото в него имало унизителни за Турция клаузи ,и че освен воения път за освобожденито на българите от турско робство имало на времето и мирен начин за освобождение.Ако има магически начин изкланите войводи и българските мъже,жени, деца през турското робство, да се надигнат от незнайните си гробове ,те биха удавили тези турски мекерета с кървави храчки.Подобно е и становището на българката Антонина Железкова изследователка на етническите проблеми в западните Родопи.Тя разхвалва помоща от запад за мюсюлманите.Още по неприемливо е становището на областния управител на Варненска област о.з. адмирал Христо Контров. Слушах по радио Варна как обесняваше на водещата,че връща решението на съветниците от градската община за оценка на арменските кланета от турците на 24.4.1915 г. като ГЕНОЦИД. Той търсеше по най дребнав начин грешки в решението на съветниците,за да прикрие своята позиция по въпросния геноцид . Широката общественост от варненси район оценяват позицията на Контров като абсолютно туркофилска и изевяват възмущението си по различни начини.На 12.3.09 г.Турция отмени безпардоно правата на побратимените български градове с турските,защото са признали този геноцид.

Кой е Христо Контров? Той е кадет,курсант на Морското Училище и морски офицер от ВМФ.Близките отношения на неговия бъща , мичмана от флота ( от подофицерския състав ) , с бившия командуващ на воения флот Иван Добрев му осигуряват възможноста , съответните органи от тогавашното управление на ВМФ ,да го включат в списъка за форсирано ,ускорено ,развитие на офицерските кадри ( ФУРОК ) и по този начин блестяща кариера . За подобни грижи и топлинка стотиците военоморски служители във флота, не можеха нито да мислят,нито да мечтаят .Те само носеха службата по остарелите съдове от времето на първата и на втората световни войни, дежуреха на три смени и безропотно ,с партийна устойчивост понасеха ругатните на тогавашния абсолютен шеф във ВМФ.В резултат на тези специални грижи той достига до длъжноста командуващ на ВМФ. Контров на бързо забрави тези обстоятелства и след демобилизирането си, при демакрацията, стана активен член на СДС и съветник в градския съвет от квотата на тази партия . По късно оглави изборния щаб на СДС закандидат президента Петър Стоянов .Сега е вече в партията ДПС и за това е и областен управител. В Речника за чужди думи в българския език е отпечатано „Човек,който се е отрекъл от своите политически възгледи и е преминал на страната на противостоящи възгледи се нарича РЕНЕГАТ, а скитника ,преминаващ от едно място на друго –НОМАД ( политически номад ). В този смисъл о.з. адмирал Контров ,Бисеров и другите са РЕНЕГАТИ в най новата история на България.

За ренегатите може да се каже още,че в същност те са властолюбци и сребролюбци в съвременен план.Човек изповядващ социалните идеи на Оуен,Зола,Маркс,,Плеханов,Ленин ,Ботев,Яворов, Стамболийски,Благоев не може да отрече ,че са хуманитарно-справедливи. Но те бяха страшно деформирани,по времето на Сталин,от него и обкръжението му.Така се управляваше по лесно,защото демократичните правила създават проблеми.Несменаемите парт.секретари,лицата от партийните органи,не всички но голяма част от тях, след 1990 г.по пътя на ренегатството намериха начин от ново да яхнат влъста.Класически е примера с дългогодишната платена партийна секретарка ,съпругата на всизвестния Иван Костов. С каквито и имена да ги определяме ренегатите нямат усет за СВЯН . Бившите колеги на Контров от ВМФ не му завиждат за тези му успехи в политиката и за парите,които получава но го съжеляват за мимикрията му. Нека напомним поговорката според която „ С пари можеш да си купиш всякакви вещи и материални богатства , но не можеш да си купиш спокойствие,сън,хармония ,достоинство и т.н.” Подобна морална категория за политически ренегати, ходещи винаги по вятъра, няма никакъв смисъл. Те преследват без угризение други цели. В конкретния случай целта на господин Контров е ясна на всеки избирател от България.Сега той трупа актив ,за да заслужи,да бъде предложен в следващите избори за Народно Събрание като народен представител от квотата на тази партия или по продължително време богато да питае от трапезата на ДПС.

Своите отговори г-н Контров ,на водещата в радио Варна на 11.6.2008 г. завърши с питане към водещата : „ Има ли смисъл да се повдига сега въпроса за турските кланета на арменци през 1915 г. ? На края с висок апломб заключи,че ние българите имаме по вече основание да търсим възмездие,но не го правим. „

Няма неудобна истина ,има неудобни въпроси. Нека му ги зададем :

- На 21.6.2006 г. в 4 часа сутринта радио Благоевград съобщи,че броя на ислямските секти в България е 84 под формата на религиозни училища и секти под форма на организаций с нестопанска цел ;

- Появиха се „български историци „ ,които ни убеждават , че турското робство е било съвместно съжителство с турците под формата на феодална зависимост и че кланетата през Априлското въстание са емоционални излияния ,а не историччески факт. Лидерите на политическата партия ДПС ,узаконили нейното функциониране в законодателната власт, в изпълнителната , сега много настойчиво изграждат своя младежка организация,която наброявала над 45 хиляди члена . На 12 и 13 .10.2008 г.се проведе в района на Шумен 2 национален събор на тази младежка организация за честване на 10 годишнината от създаването и.По този начин те разделят българската младеж от детска възраст и учат младежите турци как да насаждат ислямизма в България.

- По следващия неудобен въпрос си позволявам по широк обзор по инвазията на мюсюлманството в България.Преди 1990г. България беше член на Варшавския Договор,а Турция на НАТО.Двете съседни страни през продължителната Студена Война стояха една срещу друга с всички произтичащи от този факт обстоятелства.

Професорите,докторите,правистите,икономистите БЪЛГАРИ,членове в партията ДПС ,може и да не са знаели,но члена на ДПС о.з.адмирал,бивш командващ на В МФ знае, че българското военно разузнаване предоставеше информация на заинтересованите органи в България за турската стратегия ,отнасяща се до българските турци.Според тогавашната стратегията на Турция българските турци не трябва да се поощряват за преселване в Турция , а да се окопават там с увеличена раждаемост. Стратегията на Турция спрямо България, е жертвала съдбата на турците в България.Те и без това не са от кореното население на някогашната Османска империя.Болшинството от тях са изоставени при отстъплението от България в 1877 г. черкези преселени от Русия след Кримската война , роми мюсюлмани и други крайно бедни разорени турски семейства. Изоставените мюсюлмани,при отстъплението на турската войска,са били в същност много бедни и не са имали възможност да следват войската при отстъплението ,а освен това и не са били желани преселници .От живота им в България след освобождението е много добре известно,че те бяха с крайно ниска култура . Ниската култура не се преодолява от днес за утре . Спомням си поведението на народния представител Юнал Лютфи когато го запитаха да отговори за застъпничеството си за своя син той „аргументирано” обясни , че няма нищо лошо защото така се формирали лобитата .Преди да се приеме закон в България за лобитата,както е на запад ,тази постъпка преди 87 години великия българин Александър Стамболийски я наричаше с езика на писатела Алеко Константинов ШУРОБЪДЖЕНАЩИНА , а сега политиците у нас я назовават КОНФЛИКТ на ИНТЕРЕСИ. Те слугуваха като пастири ,чираци и т.н. Много от тях бяха криминалисти и алкохолици.След 1990 г. станаха по турци от османлиите в родината им.

Споменатата стратегия на Турция по нелегални и по легални пътища достига до предназначението си и се изпълнява на практика .Доц. Нако Стефанов във в.”Нова Зора” от 2.9.08 г. си направил труда да издири и между другото да отбележи,че ДПС не е българска национална партия.Тя води началото си от преди 1990 г.и е формирана нелегално в България от турските разузнавателни органи ,като „ ТУРСКО НАЦИОНАЛНО – ОСВОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ „ ( ТНОБ ) Движението ТНОБ има и съответен боеви опит в стръната , за който ще следва коментар.Късогледи политици у нас са позволили ТНОБ да се трансформира в легална партия ДПС .

В условията на демокрация са възможни компромиси,но такъв е недопустим,защото движението ТНОБ е нелегална организация вършеща боеви действия в интерес на Турция на територията на България.

На времето тези обстоятелства не остават незабелязани в България.Тодор Живковото политбюро решава да вземе реципрочни мерки. Реципрочните мерки на турската стратегия в България са били : ПРЕИМЕНУВАНЕТО НА ТУРЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ С БЪЛГАРСКИ ИМЕНА. Пристъпва се към изпълнените му и още в началото е окървавено .Тогава Тодор Живковото правителство едностранно отваря границата с Турция за тези ,които не искат да си сменят името с българско.На българо-турската граница се струпват хиляди,но Турция отказва ПРИЕМ. Създава се международен скандал с катастрофални последици за България и за нещастните български турци.

Турция не прие изселниците от България,но тя масово преселва турци в Европа.Само в Германия са три и половина милиона. Тази констатация беше съобщена на 20.6.2005 г. по първа програма на БНТ в 18 часа .Видни световно известни автори , за действителноста в Турция ,отдавна изразяват мнението си.Например преди по вече от 100 години, в 1891 г., ЕМИЛ ЗОЛА пише своята книга „ ПАРИ „ .Той е роден на 2.4.1840 г. в заможно семейство във Франция и умира на 29.9.1902 г. Издал е над 40 книги. В книгата си „Пари”той анализира човешката алчност за богатство при Капитализма. На стр. 219 за битът в Османската империя в ориента той пише,цитирам дословно, ... „ огромни овощни градини,с прекрасни плодове, с несметни богатства , не се използуват,защото никой не ги знае или се похабяват от МЪРЗЕЛ и НЕВЕЖЕСТВО,поради липса на пътища , индустрия.земеделие и училища „ .Приблизително по същата методология постъпват сега българските управници след 1990 г. За това над милион българи робуват за много пари в западна Европа и Америка при нечовешки условия за живот-без квартири, с тежи унижения,а в България децата им са по улиците и остарелите им родители ги очакват,плачейки жално и безнадеждно. На 2.7.2008 г. в новините на БНТ в 20 ч. беше оповестено, че във фермите Брукфър и Мервин в най богатата стръна в Европа ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, работят ,като селски рътаи българи и поляци,които се самоубиват от робските нечовешки условия ,без квъртири и отдих. Дипломатите щели да обследват условията !?.

Съобщение на БНТ от 30.7.08 г. е ,че у нас функционират над 480 религиозни секти.Болшинството от тях са мюсюлмански. Подновяват се стари и се строят нови джамии ,разкриват се ислямски религиозни училища ( над 84 ).Джамийте на балканите и в Европа преди 100 г. са 300,а сега числото им надминава 1300.Само в Берлин те са 80.В София има 1 джамия с възможност да приеме 30 хил.и се водят преговори за строеж на нова. Въведено е предаване на турски език по националното радио ,защото българските турци не „ знаели „ български език. Тези и много други факти говорят за инвазия на мюсюлманството в България , което е безсмислена турска цел.

Не е нужно да си много съобразителен,за да констатираш от изложеното,че се касае за вековната стратегия на турците по внедряването и разширяването на исляма ,както в България така и в други страни на Балканите с всякакви средства.Примера в Косово на албанските мюсюлмани е пред очите ни. Там албанските мюсюлмани варварски са унищожили 150 църкви на сърбите.( радио гласът на Русия-20.30 ч.11.5.2008 г.). Излишна е демагогията с демократична фразеология.

Изброените медийни факти и много други тревожат бългърската общност.На 17.5.2008 г.българи в Батак почитат паметта на хилядите изклани мъже,жени,деца и ги оплакват. На същата дата лидерите на партията ДПС организираха голям събор на съмишлениците си в Демир баба , до Плиска , разпънаха маси и ядоха и пиха в памет на жертвата от този район във възродителния процес . По този конкретен случай е подходящо да се цитира народната поговорка, която гласи : „ КОШЕР В КОЙТО БРЪМЧИ НЯМА МЕД „ !

Като антитеза на днескашните български туркофили ще цитирам дословно какво са написали чуждестраните журналисти за така наречените мирни взаимоотношения между турци и българи по време на робството. Тези журналисти са , преки живи тогава , свидетели на протичащите събития в Османската империя по земите обитавани от геурите българи. Тези журналисти са : Секретаря на легацията и Генерален Консул на САЩ в Цариград ЮДЖИН СКАЙЛЕР и Кореспондента на английския вестник „ Дейли Нюз „ ЯНУАРИ МАКГАХАН .

Кървавото писмо на Т.Каблешков ,от въстанала Копривщица ,е от 20.4.1876 г. и това е началото на АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ.За две седмици турската власт потушава въстанието,но пожарите,кланетата на мъже ,жени и невръстнви деца ,бясната саморазправа на турския башибозук продължава още 4 месеца-до края на м.август, до намесата на международната общност.Тогава започват проверките за варварските действия, през времето на тази касапница , от турския башибозук върху геурите.За кланетата между 28 юли и 25 август МКГАХАН пише ,цитирам дословно:

„...дръпнах юздите на коня.Пред нас се издигаше гръмада от човешки черепи,смесени с кости от всички части на човешкото тяло,почти цели скелети,скапани дрехи,човешки коси,гниещо човешко месо,заразяваща миризма. Процедурата била-турците хващали жертвите жени събличали ги голи,оставяли на страни ценостите,много турци ги изнасилвали, и последния им режел главите.От другата стръна на пътя имаше скелети и черепи на деца с ужасни удари със сабя.Очевидци разказваха,че видяли бебета набучени на ножовете на пушките,които турците разнасели по улиците.Причината била проста.Когато мохамеданин отреже главите на определен от корана брой неправоверни (християни ) ,той е сигурен,че ще бъде в рая на Алаха,независимо от греховете си.Пророка Мохамед е имал в предвид,че ще се броят обезглавените въоражени неверници.Но турската паплач от палачи е приемала тази препоръка на пророка Мохамед в по широк смисъл,убивайки и неродени деца християнчета. Френския посланик наблюдавал лично ,възхитен турски палач да разказва ,как сечели глави на малки деца,а телцата им с отсечени глави ,ръчички и крачета подскачали и се търкалели като пилета.Турците набождали на щиковете си пеленачетата от люлките, размахвали ги във въздуха и ги хвърлели върху главите на майките им. Нито една жена в селото не е успявала да се спаси от изнасилване.Изнасилването се извършвало публично и общо, по улиците и в градините,в дворовете.Майките били изнасилвани пред дъщерите си,а момичетата в присъствието на майките им,сестрите им и братета им.Осемнадесет годишно момиче,гърчещо се и криещо лицето си казваше,че е било изнасилено 10 пъти от турски башибозушки изроди.

Да ! Кнегиня е за българите РАЙНА ПОПГЕОРГИЕВА,защото е ушила знамето на българската революция.Тя без да е докоснала турско дете,за постъпката си, е била съблечена гола,разпъвана като Христос на крст, и изнасилвана от турски сволъчи.За българите тя е кнегинета , а не „кнегиня Маргарита от Испания”. За българите царица е МАРА ,сестрата на българския цар,която за Балгария коленичва пред турския урод Султан Мурад , а не ЙОАНА САВОЙСКА.

Макгаха продължава : „ българската „кнегиня”,която е ушила знамето за Априлското въстание е била изнасилена от трима турски изроди. След като са изминали три седмици от въстанието,турските палачи научили,че тя е учителката ущила знамето,арестували я и въпреки сълзите и молбите, била е съблечена гола,пребита от бой,оплювана и отново изнасилвана.Тогава за гавра я нарекли „КНЕГИНЯ” !

По същия повод ,ген.консул на САЩ в Цариград Юджеин Скайлер пише: „...в някои селища жителите са били и з к л а н и с проява на най голяма ж е с т о к о с т и изнасилване не само на жени и девойки, но и на лица от мъжки пол.Турските разбойници,башибозушки варвари ,нападали осем годишни деца и осемдесет годишни баби .На старите мъже изваждали очите,с остри предмети и с пръстите си ,отсичали крайниците им ( ръце и кръка ) и така ги оставяли да умират , а те се кланели на Алаха. В селището БАТАК градския първенец ТР Е Н Д А Ф И Л ,бил набучен на кол и така полужив И З Г О Р Е Н. В училищната сграда 200 жени и деца са били И З Г О Р Е Н И Ж И В И . Виждаше се Г Р А М А Д А висока няколко фута ( до два метра ) от ръце ,крака ,черепи неразложени още останали при опит да бъдат заринати и затрупани с камани ...” !

В съвременни условия турската жестокост в Батак и др.селища, може да се сравни със събитията в България от 9.3.1985 г.Тогава нелегална организация на турците в България ТНОБ, като реакция срещу плановете на правителството да ги преименува с български имена,провежда терористични акций и едната е крайно жестока.В бързия влак Бургас –София, след гара Буново , е разчетено от организацията , при навлизането на композицията в тунела Гълъбец , да бъде взривен заряд ,за да се получи голям смъртоносен и жесток ефект.Поради маневра на гара Златица ,влака закъснява с 2 минути , и взривът става преди тунела ,но е избрано купето за МАЙКИ с ДЕЦА. Убити са 9 души и са ранени и осакатени 7.Така описва кървавия терористичен акт началникът на гара,свидетелката Мария Христова (Пенсионери,бр.2 от 15.1.2008 г.)Жестокоста на турците след Априлското въстание е съпоставима с жестокоста на тероростичните актове в България през 1985 г.

За турската жестокост най добре се е изразил Христо Ботев в издавания от него вестник „ Знаме „ .Няколко месеца преди гибелта си той , пише точно : „ ...нази считат за стока,стадо...” .

Жестокоста на турската власт към геурите българи в някогашната Османска империя има за основа непостигнатата петстотин годишна цел за премахване напълно на геурското българско население от Османската империя .

Каквито и икономически ,политически интереси да бъдат посочвани в тази насока те няма толкова силно да прозвучат . Един съвременик от времето на турското робство, истински сладкодумец , най точно е описъл този голям турски апетитит по свой си начин. Цитирам:


„.няма там,(в Анадола)стени таквизи, дребен босилчец черночек

зиме със здравец обрасли, син кремък желта латинка

лете със сива лилека ; бял крем чисто сребърен,

няма там бяло кокиче, бисерно росно леденче,

ни теменужка дъхава , крехка върбица клоната,

между къдрави шубрачки; стволеста камха рехата,

червен седянко вечерен в поля чернока аглика,

на всяко ранно пладнище , синкави рохки ралици,

златен минзухарец в равнище , карамфил зимен и летен,

ни ален божур в стърнище. шибой кичест пернатен,

Доста е мене що имам морав татул бархатен,

в моята малка градинка

всякакви ружи шарени , „Изворът на Белоногата”

шарени жълто алени от П.Р.Славейков


За да завършим с прословутото становище на г-н Христо Контров по Арменските кланета в 1915 г. и с неудобните въпроси нека му припомним как са се извършили. Води се първата световна война.Турция е на стръната на Германия. Османците,които „ когато настъпват са вълци,а като отстъпват бягат като стадо”, имат исторически неописуема омраза към руснаците , защото са били прогонени от Бълканите в 1878 г. Но само омраза не стига ! От 22.12.1914 г. до 18.1.1915 г. на Кавказкия театър на воените действия руснаците провеждат настъпателна оперция на границата между Армения и Турция, между населените пунктове Саръкамъш и Ардаган. За турците операцията е погром,поражение.

Вината за поражението си турците стоварват върху християнското арменско население,което помагало на руснаците. На 24.4.1915 г. започват арести на арменска интелегенция в Цариград и безогледното им жестоко клане.Този позор от 1915 г.е аналогичен с българските кланета от преди 130 години. Гениалният български поет ПЕЮ КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ , изплаква мъката на българите с мъката на арменците като написва поемата „АРМЕНЦИ” ! От литературна гледна точка това е арменската Илияда.По тази причина днес българската общност е със своя поет Крачолов . Ще си позволя да изложа и една народна песен,която народни певци са изпяли за кървавите трагедий в България.Те с бедните си физхърмоники са разплаквали дълги години осиротели дечица, овдовели жени ,баби и старци по сборове и панаири,но песента вече е забравена.Ето каква е песента:


В Ески Заара снощи черкези Щом той Еленка съгледа ръка

нахлули,старо и младо колели, му се разтреперала и кафето

трудни жени ловели,та иим ко- разляло.На Еленка той тихо

ремите порели и бебенцата им и мило продумал:”Еленке ле ,

вадели и на нож набучвали. Комшийке ле,защо си тъй кла-

Хубави моми и булки поробвали на недоклана?”Еленка плачи

Черкезки ги правели,с черкез- нарежда:”Никола бачо Никола,

Ки дрехи обличали.До всеки чер- какво вие сторихте,че нази са-

Кезин млада робиня редяли. ми оставихте.Черкези в село

Останала жива за мъка, млада нахлуха младо и старо изклаха

Мома Еленка, с мъжка рожба Никола Еленка попитал:”Нашите

Братова.Три дни и три нощи Еленке живи ли са?”Всички бате

между мъртавци в кървави са изклани,а дъщеричката ти

локви с детето лежали. Донка робиня вземаха”.

Иванчо дете мъничко изплакало: Никола дружина извикал,че

„Ожеднях лелко,не мога вече си османци,черкези открил.Той

да трая.”Еленка Иванча думала: ги отблизо огледал,но дъщерич-

„Помълчи малко потърпи,нека ката си не намерил.Донка татка

Черкези заминат,лелка ще те си гледала и да се обади не

Нахрани и напои.Щом черкези смеела.Най после извикала:”Та-

Заминали Еленка мома клана тко,не ме ли познаваш ?”

Недоклана ,с мъка станала и Беят със сабя замахнал и

за ръка Иванча повела. Донка през кръста пресякъл.То-

Търсела тя руснаци,донски гава Никола остра сабя извадил

Казаци за помощ.Руснаци щом и на ляво като се извъртял вс-

я зърнали от жалост запитали: ички черкези повалил само бея

„Как миличка си оцеляла кла- на коня останал.Той бея от ко-

на недоклана ?” Еленка плаче ня повалил и остри думи изду-

и моли:”Ой ви вази руснаци мал:”С какво байно да те пре-

донски казаци,нас при опъл- меня,че на зет да ми заприли-

ченци заведете.” Те Еленка чаш?”Безмилостно той му ръце-

при опълченци завели. те одрал до лактете,а краката

Там Никола войвода пред до колената и се провикнал:”

палатка седял и кафе пиел. „ ТАКА ТИ БЕЙО ПРИЛИЧА С НА-

ВИТИ РЪКАВИ И СЪС ЗАПРЕТНАТИ

КРАЧОЛИ” и му главата отсяк-

ал”!

\ Народна песен от преди 130 години,за оплакване на изклани гeури\


Тази народна песен съм издирил от дълбините на историята,за да „ПОЗДРАВЯ” с нея днескашните политически ренегати в България ,и да им припомня съдбата на техните пра,прабаби с разпрани кореми,за да не раждат момченца и момиченца българчета,а да има само момченца и момиченца мюсюлманчета.Сега тази цел е постигната без кланета , а от политическо невежество в държавата от 1960 г. до 2008г.

Варварските кланета на турците в България не спират в Батак.Приключила е Балканската война.България граничи с Турция по линията Мидия – Енос,има южна Добруджа и излаз на Бяло море, според Лондонския договор.Възникват териториални спорове с нашите съседи.Русия предлага споровете да се решат с преговори. Кобурга Фердинанд поощряван от Австро-Унгария и Германия,като умопомрачен авантюрист ,за българска сметка ,на 16.6.1913 година заповядва война със Сърбия и Гърция .Турци и Румънци това чакат.Започва втората Балканска или Междусъюзническа война .Седемстотин хиледна съюзническа войска срещу 600 хиледна българска.За 1 месец България капитулира и на 28.7.1913 г. е подписан фаталния мирен договор в Букурещ.От България са отнети всички земи извоювани в Балканската война .Това е първата национална катастрофа за България по вина на Кобурга .Върху българските деца,жени,мъже старци от спорните земи се стоварва всичката тяжест на тази катастрофа.Най трагична е съдбата на българите от турските спорни земи,а също и в гръцко.

Академик Милетич в книгата си „Разорението на тракийските българи в 1913 г.пише: „...трагедията в Батак бледнее пред орисията на тракийци,защото Батак е едно селище,а ГЕНОЦИДА на тракийци е в 17 села ! „ Атанас Николов от с.Каяджик разказва: „ На 23.8.1913 г. пристигна турска войска.Наредиха никой да не бяга.Една нощ те нахълтаха по домовете да търсят пари,а отвличеха момичета и жени.Отвеждаха ги в училището и сутринта ги пускаха.Това се повтареше.УЖАС ! На 2.7.1913 г.в с.Булгаркьой са избити 1100 души.На 26.9.1913 г. са изклани в долината на смърта (Армаганската долина ) 800 бежанци.Колони от по 30 хиледи души от селата Бориславци,Фере до Яреджик на р. Арда на българската граница са сечени от турците като животни.Само това ли са,ами селата Мългарско и Кешанско до Свиленград, от Одринско,Лозенградско-Дервендере,Малък и Голям Дервент и ,Доганхисар,Манастир,Ортакьой. Връх на тази касапница е Ятеджик- днескашен град МАДЖАРОВО ,кадето са изклани и насечени над 2000 българи бежанци.Обезбългарена е източна и западна Тракия.Памета им се почита на денът на тракийциге жертви и герои – 26.март.

Метафора на Белгийците е,че човешката свобода е дърво,което расте само ако се полива с човешка кръв.Като се знае,че 1\14 от теглото на човека е количеството на кръвта му,т.е. при тегло 65-70 кгр. кръвта е 5 литра ,може ориентировачно да се намери прлоляната кръв от българите за освобождението им от турците.Ако са изклани за 5 века 10 милиона българи от тях е изтекла 50 милиона литра кръв за „поливане дървото на българската свобода от турско робство”! Тази цифра е ориентировъчна, но днес на земята са оцелели 14 милиона българи.Знае се,че по времето на цар СИМЕОН , в 927 г.след Христа,те са били 5 милиона.Толкова са били тогава и англичаните.Днес те са над 55 милиона,а ние 14.Пита се каде са другите 40 милиона!

Стария завет на библията посочва,че „когато светът е бил още млад,живота на хората е продължавал стотици години. Адам и Ева са умрели 800 години след раждането на последният им син СИТ. „ В Именика на българските ханове е отбелязано,че ХАН АВИСТОХОЛ от родът Дуло е живял 300 години,следващия ХАН ИРНИК 150 години.Видимо продължителноста на живота със стъареенето на светът намалява.По тази причина и поради жестоките кланета на българите от турците ,също поради масовата миграция днес и намаляла ръждаемост , сега в България се раждат все по малко момчеца и момичеца българчета и по вече момчеца и момичеца турчета и ромчета.На основата на гънгреносния български проблем с топенето на количеството им ,запустяването на села,закриването на училища ,политическата партия ДПС разкрива платени мюсюлманск училища с религиозен отенък и подготвя съмнителното бъдъщете на България.Изхода е българите да се вземат в ръце без да допускат болестно-страхов национализъм-казано с модерните думи ЕТНИЧЕСКА КСЕНОФОБИЯ. Проблема на българите в страната ,касаещ тяхното драматично намаляване с пустеещи села,училища,църкви,читалища ме навежда на мисълта ,с оптимизъм, да цитирам американския писател ТЕОДОР ДРАЙЗЕР,който пише: „...семената на смътния и едва доловим СТРЕМЕЖ ЗА ПРОМЯНА се таят в най дълбоките пластове на човешката душа .” ( стр.156 от романа му „ Финансист „от 1911 г. ). Да се надяваме,че този стремеж за промяна в душата на всеки българин го има,за да му помогне да бъде преодолян проблема и да продължи 5 хиледното съществуване на българите!

За тревога е къртината в България , защото прегледа-анализ на историческите събития показва непреставаща инвазия на мюсюлманството . Данни за тази инвазия бяха дадени достатъчно . До като ИНТЕРВЕНЦИЯ от латински е намеса със сила във вътрешните работи на определена държава , то ИНВАЗИЯ ,също от латински е нахлуване, нахълтване или нашествие с маскирано-демагогски способи. Този метод е единтичен със турската стратегия от средновековието , когато след продължително заплашване на съседите ,се е достигало до васалното им подчиняване , под демагогска уж защита , и след това насилствено подчинение . Справка разработката „ За Османската империя „ от Йозеф фон Хамер от 1774 г. – 1856 г.

Не е случайност ,че в съвремени условия , в света има над 200 ислямски религиозни секти , (към тях прибавяме 84 в България ) от които 150 са тероростични организаций , и са практическа заплаха по суша , вода и въздух ,въоражени от международния оръжеен бизнес с оръжия последен образец .Някои от тях са- Алкайда на Осама Бен Ладен.Идейния основател на алкайда е Абдула Азам,който е и фалшификатора на българската история.Според него българите идват на балканите заедно с руснаците в 1877 г.Той вече е убит. Морски тигри ( Тоте ) на Тамил Елам ,в Палестина Бригади на мъчениците на Алах , в Турция Сивите вълци и др. Сивите вълци са участвували в превоза на турци за изборите в България на 25.6.2005 г. – по тяхно признание. България и Турция са съседи с нормални междудържавни отношения ,а на практика се случват особени обстоятелства .През раната пролет на 2004 г. кораба” Хера” с български екипаж , пред Босфора , в лошо време потъна .Капитана не иска помощ,разчита на съответна реакция от бреговото турско наблюдение и екипажа се издави .Турция не позволява българско водолазно обследване.

За тревога е положението в България ,защото тя е объркана държава ,оглавявана от институций пропити от корупция и ниска подготвеноа на администрация със слаб капацитет.Ниската подготвеност се демонстрира ежедневно.

Ето един пример. На 3.7.2008 г.,когато пиша тези редове,в 6 и 30 ч. радио Дарик гърми,че близо до София се взривават воени складове до Челопечене,Чепинци и Ботунец .Свидетел съм,че към 7 ч. се обаждат от там Бойко Борисов и Председатела на комитета по антитероризъм .Със страшни заплахи съобщаваха,че всеки момент ще следва много голям взрив от 20 тона тротил. Журналиста пита Бойко Борисов какво е необходимо ,за да се взриви тротила.Той с пожарникарската си подготовка „аргументирано „ отговаря,че е нужна една искра.Не знае този човек ,с мнение за себе си че е готов с капацитета си да управлява държавата , че тротила се взривава само при температура над 200 градуса и че за това в зарядите се поставя иницийращ и междинен взривател.Голямото приймущество на тротила е голямата разлика между температурата на горене и теммпературата на взриваване. Температура за запалване 80 градуса ,а температура за взриваване 200 градуса.Но отговаря „аргументирано” и подготвя с незнанието си следващата паника. Председатела на комитета по антитероризъм е още по за оплакване.Журналист го пита какъв ще беде очаквания всеки момент взривът на 20 тона тротил.Той също „аргументирано”, без срам от ниската си култура,обеснява ,че това ще бъде взрив ,който едва ли не ще помете столицата.От каде може да знае този председател,след като не е чел, че по опита след втората св. война,когато при правенето но авиобомби ,торпеда и морски мини ,колкото и да са увеличавали количеството на тротила , над 1000 килограма , бойния ефект се е запазвал.Опитвали са да прибавят хексоген и алуминий но резултата е бил недостатъчен и този недостатък на конвенционалните оръжия е основната причина за внедряването в тях на неконвенционалния заряд- АТОМНИЯ и ТЕРМОЯДРЕНИЯ.На практика тези двамата воени „корифеи” подгониха от селата над 10 хиледи селени да бягат от домовете си ,защото в същия момент министерката на Извънредните Ситуаций , със своя 3 хиледен щат мълчеше.Нейните водещи политически лидери може би ще поемат политическата отговорност.Споменаването на определението ПОЛИТИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ ми позволява да го коментирам . Често чувам да поемат политическа отговорност минали величия,като Иван Костов,Надежда Михайлова,Петър Стоянов ,Филип Димитров,Желю Желев и т.н. Поемането на отговорност на практика е признаването на вина.Съдебната власт за призната вина пред държавата вкарват мъжете в мъжкия затвор,а жените в женския затвор в Сливен.Така е постъпил Александър Стамболийски след първата св.война.

Има ли мюсюлманска инвазия на Балканите или няма за едни отговора е ДА ,а за други НЕ ,но и за едните и за другите истината си остава ,а тя е че между МЮСЮЛМАНСТВОТО и ХРИСТИЯНСТВОТО си съществува НЕДОВЕРИЕТО.

По повод карикатурите на пророка Мохамед на запад и намерението на мюсюлманите да направят филм против Исус Христос ,радио Москва на 15.4.2008 г. в 20 ч. обяви, че група мюсюлмански богослови са предложили да започне взаимодействие между християни и мюсюлмани за преодоляване на недоверието между тях .До сега развитие и отговор по това предложение няма.Освен това ,като израз на добра воля, правителството на Русия е отпечатало определено количество златни издания на свещената книга за мюсюлманите - корана,която ще подарява при потходящи случаи на заслужили лица в света.Сегашния президент на САЩ- Барак Обама е мюсюлманин,дано той осигури развитие на проблема.

ЖЕСТОКОСТА на Турската държава към геурското българско население през време на 500 годишното робство и след това ,по време на водените войни, на една много милиона държава към една страна с ограничени възможности и население , ме навежда на мисълта за ЖИВАТА ВОДА. Песни е пял българина за живата вода,но учените днес доказват ,че тя наистина е жива.Науката доказва ,че ако до чиста вода се извършват хърмонични,позитивни дела и се говори за добро ,кристалите на водата се запазват в нормалната си форма ,а когато до същата вода се ругае и се вършат ексцеси неините кристали се деформират .Следователно водата действително е жива във флората и фауната,т.е. в живата и в растителната среда на планетата Земя , на която сушата е 100 милиона квъдратни километра , а водата е 155 милиона квъдратни километра с всички произтичащи от тази даденост последствия . Освен това знаем много добре ,че човешкото тяло 90% е вода. Можем да си представим какви наслагвания стават в човешкия организъм ,когато в продължение на векове наред , пред този човек се режат глави ,изнасилват се жени,деца,мъже,набучват се деца на ножовете на пушки,правят се взривове във вагони за майки с деца и т.н.Нека всеки сам за себе си да коментира и оценява историята на българина и неговото настояще.


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница