Курсови проектиДата23.07.2016
Размер270.38 Kb.
ИНФОРМАТИКА - I част
Програмиране на Pascal

Курсови проектиПроект 1:

Да се напише програма на Pascal,която да генерира N на брой случайни,неповтарящи се комбинации от числа за играта на Български спортен тотализатор TOTO2 - 5/35 със следните изисквания:

1.Да се въведе броя N на комбинациите за генериране - (N>100);

2.Във всяка генерирана комбинация от 5 числа да бъдат избегнати повтарящите се числа;

3.Да се показват на екран по 20 генерирани комбинации,с предвидена пауза за продължение или изход от програмата;

4.Показваните комбинации от числа на екрана да се записват във файл с име TOTO.DAT;


Пояснение:

1.За генериране на случайни числа да се използва функцията в езика Pascal - Random , която има следното описание:

Random(X) , където

X представлява горната граница на случайно генерираните числа.Функцията връща като резултат цяло случайно число в интервала [0,X].

2.Файлът TOTO.DAT да бъде от тип TEXT като всяко генерирано число се записва на отделен ред;
Проект 2:

Да се напише програма на Pascal,която да генерира N на брой случайни,неповтарящи се комбинации от числа за играта на Български спортен тотализатор TOTO2 - 5/35 със следните изисквания:

1.Да се въведе броя N на комбинациите за генериране - (N>500)

2.Във всяка генерирана комбинация от 5 числа да бъдат избегнати повтарящите се числа;

3.Да се показват на екран по 20 генерирани комбинации,с предвидена пауза за продължение или изход от програмата;

4.Да се анализира броят на повторенията на числата от 1 до 35 и да се покажат на екрана.


Пояснение: За генериране на случайни числа да се използва функцията в езика Pascal - Random , която има следното описание:

Random(X) , където

X представлява горната граница на случайно генерираните числа.Функцията връща като резултат цяло случайно число в интервала [0,X].

Проект 3:

Да се напише програма на Pascal,която да прочита от файл TOTO.DAT предварително записани случайни,неповтарящи се комбинации от числа за играта на Български спортен тотализатор TOTO2 - 5/35 със следните изисквания:

1.Да се показват на екран по 20 прочетени комбинации,с предвидена пауза за продължение или изход от програмата;

2.Да се анализира броят на повторенията на числата от 1 до 35 като се покажат на екрана.3.Получените резултати от анализа да се запишат във файл ANALIZ.DAT.
Пояснение:

1.Файлът TOTO.DAT да бъде от тип TEXT като всяко генерирано случайно число е записано на отделен ред;

2.Файлът ANALIZ.DAT да бъде от тип TEXT като на всеки отделен ред се записва резултата от анализа на повторенията за конкретното число.
Проект 4:

Да се напише програма на Pascal,която да генерира N на брой случайни,неповтарящи се комбинации от числа за играта на Български спортен тотализатор TOTO2 - 6/42 със следните изисквания:

1.Да се въведе броя N на комбинациите за генериране - (N>200);

2.Във всяка генерирана комбинация от 6 числа да бъдат избегнати повтарящите се числа;

3.Да се показват на екран по 20 генерирани комбинации,с предвидена пауза за продължение или изход от програмата;

4.Показваните комбинации от числа на екрана да се записват във файл с име TOTO.DAT;


Пояснение:

1.За генериране на случайни числа да се използва функцията в езика Pascal - Random , която има следното описание:

Random(X) , където

X представлява горната граница на случайно генерираните числа.Функцията връща като резултат цяло случайно число в интервала [0,X].

2.Файлът TOTO.DAT да бъде от тип TEXT като всяко генерирано число се записва на отделен ред;
Проект 5:

Да се напише програма на Pascal,която да генерира N на брой случайни,неповтарящи се комбинации от числа за играта на Български спортен тотализатор TOTO2 - 6/42 със следните изисквания:

1.Да се въведе броя N на комбинациите за генериране - (N>400)

2.Във всяка генерирана комбинация от 6 числа да бъдат избегнати повтарящите се числа;

3.Да се показват на екран по 20 генерирани комбинации,с предвидена пауза за продължение или изход от програмата;

4.Да се анализира броят на повторенията на числата от 1 до 42 и да се покажат на екрана.


Пояснение: За генериране на случайни числа да се използва функцията в езика Pascal - Random , която има следното описание:

Random(X) , където

X представлява горната граница на случайно генерираните числа.Функцията връща като резултат цяло случайно число в интервала [0,X].
Проект 6:

Да се напише програма на Pascal,която да прочита от файл TOTO.DAT предварително записани случайни,неповтарящи се комбинации от числа за играта на Български спортен тотализатор TOTO2 - 6/42 със следните изисквания:

1.Да се показват на екран по 20 прочетени комбинации,с предвидена пауза за продължение или изход от програмата;

2.Да се анализира броят на повторенията на числата от 1 до 42 като се покажат на екрана.3.Получените резултати от анализа да се запишат във файл ANALIZ.DAT.
Пояснение:

1.Файлът TOTO.DAT да бъде от тип TEXT като всяко генерирано случайно число е записано на отделен ред;

2.Файлът ANALIZ.DAT да бъде от тип TEXT като на всеки отделен ред се записва резултата от анализа на повторенията за конкретното число.

Проект 7:

Да се напише програма на Pascal,която да генерира N на брой случайни,неповтарящи се комбинации от числа за играта на Български спортен тотализатор TOTO2 - 6/49 със следните изисквания:


1.Да се въведе броя N на комбинациите за генериране - (N>300);

2.Във всяка генерирана комбинация от 6 числа да бъдат избегнати повтарящите се числа;

3.Да се показват на екран по 20 генерирани комбинации,с предвидена пауза за продължение или изход от програмата;

4.Показваните комбинации от числа на екрана да се записват във файл с име TOTO.DAT;


Пояснение:

1.За генериране на случайни числа да се използва функцията в езика Pascal - Random , която има следното описание:

Random(X) , където

X представлява горната граница на случайно генерираните числа.Функцията връща като резултат цяло случайно число в интервала [0,X].

2.Файлът TOTO.DAT да бъде от тип TEXT като всяко генерирано число се записва на отделен ред;
Проект 8:

Да се напише програма на Pascal,която да генерира N на брой случайни,неповтарящи се комбинации от числа за играта на Български спортен тотализатор TOTO2 - 6/49 със следните изисквания:

1.Да се въведе броя N на комбинациите за генериране - (N>1000)

2.Във всяка генерирана комбинация от 6 числа да бъдат избегнати повтарящите се числа;

3.Да се показват на екран по 20 генерирани комбинации,с предвидена пауза за продължение или изход от програмата;

4.Да се анализира броят на повторенията на числата от 1 до 49 и да се покажат на екрана.


Пояснение: За генериране на случайни числа да се използва функцията в езика Pascal - Random , която има следното описание:

Random(X) , където

X представлява горната граница на случайно генерираните числа.Функцията връща като резултат цяло случайно число в интервала [0,X].
Проект 9:

Да се напише програма на Pascal,която да прочита от файл TOTO.DAT предварително записани случайни,неповтарящи се комбинации от числа за играта на Български спортен тотализатор TOTO2 - 6/49 със следните изисквания:


1.Да се показват на екран по 20 прочетени комбинации,с предвидена пауза за продължение или изход от програмата;

2.Да се анализира броят на повторенията на числата от 1 до 49 като се покажат на екрана.3.Получените резултати от анализа да се запишат във файл ANALIZ.DAT.
Пояснение:

1.Файлът TOTO.DAT да бъде от тип TEXT като всяко генерирано случайно число е записано на отделен ред;

2.Файлът ANALIZ.DAT да бъде от тип TEXT като на всеки отделен ред се записва резултата от анализа на повторенията за конкретното число.
Проект 10:

Да се състави програма на Pascal,която да пресмята спирачният път на автомобил по формулата:


St = ².ke/254. , където
St - спирачен път на автомобил, [м]

ke - коефициент на ефективност на спирачната система на автомобилаke =/1.1-2.0/
254 – коефициент

таблица 1

Категория

Състояние на пътната натилка

на

сух
мокър
сняг
лед
пътя

п

н

И

п

н

и

п

н

и

п

н

и

клас I

0,8

0,75

0,7

0,45

0,375

0,35

0,3

0,275

0,2

0,15

0,125

0,1

клас II

0,7

0,65

0,6

0,4

0,35

0,3

0,275

0,25

0,2

0,15

0,125

0,1

клас III

0,6

0,55

0,5

0,3

0,25

0,2

0,25

0,225

0,2

0,15

0,125

0,1
легенда:

п - перфектни гумин - нормални гумии - износени гуми

Изисквания:

1.Данните от таблица 1 за коефициента да бъдат предварително въведени във файл fi.dat,който е от тип Text.

2.Данните за коефициента да се прочитат от файл fi.dat и поместват в масив fi с размерност 3 реда 12 колони.

3.Полученият резултат да се извежда на екрана на компютъра за категориите път/клас I,клас II,клас III/.Проект 11:

Да се състави програма на Pascal,която да пресмята спирачният път на автомобил по формулата:


St = ².ke/254. , където
St - спирачен път на автомобил, [м]

  • - скорост на автомобила преди натискане на спирачките, [km/h]

ke - коефициент на ефективност на спирачната система на автомобилаke =/1.1-2.0/
254 – коефициент


  • - коефициент на сцепление на автомобилните гуми с пътя,съгласно данните от таблица 1;


таблица 1

Категория

Състояние на пътната натилка

на

сух
мокър
сняг
лед
пътя

п

н

и

п

н

и

п

н

и

п

н

и

клас I

0,8

0,75

0,7

0,45

0,375

0,35

0,3

0,275

0,2

0,15

0,125

0,1

Клас II

0,7

0,65

0,6

0,4

0,35

0,3

0,275

0,25

0,2

0,15

0,125

0,1

клас III

0,6

0,55

0,5

0,3

0,25

0,2

0,25

0,225

0,2

0,15

0,125

0,1
легенда:

п - перфектни гумин - нормални гумии - износени гуми

Изисквания:

1.Данните от таблица 1 за коефициента да бъдат предварително въведени в

масив fi с размерност 3 реда 12 колони.

2.Входните данни за пресмятане на спирачният път/ , ke, 254, / да се записват във файл с име Input.dat , който е от тип Text.


3.Полученият резултат да се извежда на екрана на компютъра за категориите път/клас I,клас II,клас III/.
Проект 12:

Да се състави програма на Pascal,която да пресмята спирачният път на автомобил по формулата:


St = ².ke/254. , където
St - спирачен път на автомобил, [м]

  • - скорост на автомобила преди натискане на спирачките, [km/h]

ke - коефициент на ефективност на спирачната система на автомобилаke =/1.1-2.0/
254 – коефициент


  • - коефициент на сцепление на автомобилните гуми с пътя,съгласно данните от таблица 1;


таблица 1

Категория

Състояние на пътната натилка

На

сух
мокър
сняг
лед
Пътя

п

н

и

п

н

и

п

н

и

п

н

и

клас I

0,8

0,75

0,7

0,45

0,375

0,35

0,3

0,275

0,2

0,15

0,125

0,1

клас II

0,7

0,65

0,6

0,4

0,35

0,3

0,275

0,25

0,2

0,15

0,125

0,1

клас III

0,6

0,55

0,5

0,3

0,25

0,2

0,25

0,225

0,2

0,15

0,125

0,1
легенда:

п - перфектни гумин - нормални гумии - износени гуми

Изисквания:

1.Данните за коефициента от таблица 1 да се прочитат от файл fi.dat и поместват в масив fi с размерност 3 реда 12 колони.

2.Входните данни за пресмятане на спирачният път/ , ke, 254, / да се прочитат от файл с име Input.dat , който е от тип Text.
3.Полученият резултат да се извежда на екрана на компютъра за категориите път/клас I,клас II,клас III/.
Проект 13:

Да се състави програма на Pascal,която да пресмята спирачният път на автомобил по формулата:


St = ².ke/254. , където
St - спирачен път на автомобил, [м]

  • - скорост на автомобила преди натискане на спирачките, [km/h]

ke - коефициент на ефективност на спирачната система на автомобилаke =/1.1-2.0/
254 – коефициент


  • - коефициент на сцепление на автомобилните гуми с пътя,съгласно данните от таблица 1;


таблица 1

Категория

Състояние на пътната натилка

на

сух
мокър
сняг
лед
пътя

п

н

и

п

н

и

п

н

и

п

н

и

клас I

0,8

0,75

0,7

0,45

0,375

0,35

0,3

0,275

0,2

0,15

0,125

0,1

клас II

0,7

0,65

0,6

0,4

0,35

0,3

0,275

0,25

0,2

0,15

0,125

0,1

клас III

0,6

0,55

0,5

0,3

0,25

0,2

0,25

0,225

0,2

0,15

0,125

0,1
легенда:

п - перфектни гумин - нормални гумии - износени гуми

Изисквания:

1.Данните от таблица 1 за коефициента да бъдат предварително въведени в

масив fi с размерност 3 реда 12 колони.

2.Входните данни за пресмятане на спирачният път/ , ke, 254, / да се записват във файл с име Input.dat , който е от тип Text.


3.Полученият резултат да се записва във файл с име Output.dat за категориите път/клас I,клас II,клас III/.
Проект 14:

Да се състави програма на Pascal,която да пресмята спирачният път на автомобил по формулата:


St = ².ke/254. , където
St - спирачен път на автомобил, [м]

  • - скорост на автомобила преди натискане на спирачките, [km/h]

ke - коефициент на ефективност на спирачната система на автомобилаke =/1.1-2.0/
254 – коефициент


  • - коефициент на сцепление на автомобилните гуми с пътя,съгласно данните от таблица 1;


таблица 1

Категория

Състояние на пътната натилка

На

сух
мокър
сняг
лед
Пътя

п

н

и

п

н

и

п

н

и

п

н

и

клас I

0,8

0,75

0,7

0,45

0,375

0,35

0,3

0,275

0,2

0,15

0,125

0,1

клас II

0,7

0,65

0,6

0,4

0,35

0,3

0,275

0,25

0,2

0,15

0,125

0,1

клас III

0,6

0,55

0,5

0,3

0,25

0,2

0,25

0,225

0,2

0,15

0,125

0,1
легенда:

п - перфектни гумин - нормални гумии - износени гуми

Изисквания:

1.Данните за коефициента от таблица 1 да се прочитат от файл fi.dat и поместват в масив fi с размерност 3 реда 12 колони.

2.Входните данни за пресмятане на спирачният път/ , ke, 254, / да се прочитат от файл с име Input.dat , който е от тип Text.
3.Полученият резултат да се записва във файл с име Output.dat за категориите път/клас I,клас II,клас III/.
Проект 15:

Да се състави програма на Pascal,която да пресмята спирачният път на автомобил по формулата:


St = ².ke/254. , където
St - спирачен път на автомобил, [м]

  • - скорост на автомобила преди натискане на спирачките, [km/h]

ke - коефициент на ефективност на спирачната система на автомобилаke =/1.1-2.0/
254 – коефициент


  • - коефициент на сцепление на автомобилните гуми с пътя,съгласно данните от таблица 1;


таблица 1

Категория

Състояние на пътната натилка

На

сух
мокър
сняг
лед
Пътя

п

н

и

п

н

и

п

н

и

п

н

и

клас I

0,8

0,75

0,7

0,45

0,375

0,35

0,3

0,275

0,2

0,15

0,125

0,1

клас II

0,7

0,65

0,6

0,4

0,35

0,3

0,275

0,25

0,2

0,15

0,125

0,1

клас III

0,6

0,55

0,5

0,3

0,25

0,2

0,25

0,225

0,2

0,15

0,125

0,1
легенда:

п - перфектни гумин - нормални гумии - износени гуми

Изисквания:

1.Данните за коефициента от таблица 1 да се запишат във файл fi.dat и поместят в масив fi с размерност 3 реда 12 колони.

2.Входните данни за пресмятане на спирачният път/ , ke, 254, / да се запишат във файл с име Input.dat , който е от тип Text.
3.Полученият резултат да се извежда на екрана на компютъра за категориите път/клас I,клас II,клас III/ и да се запише във файл Output.dat,който е от тип Text.
Проект X:

Да се напише програма на Pascal, която да изпълнява функцията на командата от ДОС – “tree”.


Изисквания:

1.Файлът на Pascal да бъде с име dirtree.pas.

2.Програмата да се стартира с параметър от командния ред:

dirtree [drive:\][path][directory]

3.Полученият резултат да се изведе на екрана на компютъра в следния вид:

[drive:\][directory][subdirectory]…..

……………………………………...

4.Да се изведе на екрана на монитора общият брой на поддиректориите и

броят на файловете в тях.
Проект XX:

Да се напише програма на Pascal,която да изпълнява функцията на командата от ДОС – “xcopy”.


Изисквания:

1.Файлът на Pascal да бъде с име copyx.pas.

2.Програмата да се стартира с параметър от командния ред:

copyx [drive:\][path][directory] [drive:\][path][newdirectory]
Проект XXX:

Да се напише програма на Pascal, която да изпълнява функцията на командата от ДОС – “diskcopy”.


Изисквания:

1.Файлът на Pascal да бъде с име dcopy.pas.2.Програмата да извършва копиране само на дискети 3’5” /1.44 Mb/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница