Лекции по Криминалистика : су 2009 годинастраница23/23
Дата01.08.2018
Размер3.13 Mb.
ТипЛекции
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Личен обиск:  да се търсят предмети, които биха могли да се използват като запалителни вещества или следи, които да сочат на пряката и непосредствена връзка на лицето с палежа.

Освидетелстване:различни обгаряния, опърляния, които сочат на пряката и непосредствена връзка със събитието на престъплението.

Пожаро-техническа експертиза (ПТЕ). Назначаване на ПТЕ. Важна е – може да осигури максимално количество доказателствена информация чрез непосредствено изследване на последиците от пожара.


    1) Обект на ПТЕ е цялата материална обстановка в оригиналния й вид непосредствено след потушаване на пожара. Твърде широк е кръгът от непосредствени обекти на ПТЕ:    
        - обгорени предмети и конструктивни елементи на сградата;
        - остатъци от намерени запалителни средства/ или запалителни материали и части от тях;
        - електро-уредите и електро-инсталациите на съответния обект;
        - противопожарните средства и противопожарната техника;
        - направени фото/кино и видео – снимки на пожара и на обстановката непосредствено след потушаването му.
    2)Разнообразен е кръгът от задачи, които решава ПТЕ:  
        - определяне на непосредствените причини за възникване на пожара;
        - установяване на времето и условията на възникване на пожара;
        - откриване на огнището на пожара и посоката на разпространението му;
        - установяване какви противопожарни правила са били нарушени (ако в тази връзка са необходими специални знания)
        - установяване отговорят ли машините, съоръженията, инсталациите на противопожарните изисквания
        - установяване състоянието на електро-инсталациите и електрическите осветителни уреди
        - установяване дали е възможно дистанционно подпалване
        - установяване дали определени вещества са от категорията на самозапалващите се и има ли връзка наличието на такива вещества с възникналите пожари
        - има ли нарушения на противопожарните правила в хода на производствения процес.
Възможно е да се назначат допълнителна и повторна ПТЕ: допълнителна ПТЕ са назначава, когато: не е бил даден отговор на някои от поставените задачи или са възникнали нови задачи, намиращи се във връзка с извършената първоначална ПТЕ. Повторна ПТЕ – (128 НПК) се назначава, когато експертното заключение не е обосновано и възникват съмнения в неговата правилност.

От ПТЕ следва да се разграничава съдебно-химическата експертиза, която също се назначава в системата на ПСД. Прилики с ПТЕ - СХЕ има за непосредствен обект остатъци от запалителни вещества и остатъци от изгорели обекти.


Разлики с ПТЕ – по отношение на задачите на СХЕ:
1) да се установи вида на използваното запалително средство или материал;
2)да се установи характера на изгорелите обекти и по възможност техния първоначален (химичен) строеж;

Съдебно-медицинска експертиза на труп – решава три основни задачи.


    1) Да се установи причината за смъртта. Като подзадача: дали се касае за инсценировка във връзка с която е извършен палежа или смъртта е настъпила действително вследствие на пожара
    2) Да се установи времето на настъпване на смъртта.
    3) Да се установи дали действително пожарът е причина за смъртта.

Разпит на свидетели-очевидци – в системата на ПСД следва де се извърши и този разпит. Позволява да се съберат достатъчно данни относно важни обстоятелства, касаещи:


1) мястото на възникване,
    2) интензивността на пожара,
    3) дали пожарът е възникнал едновременно в няколко точки или само в една точка,
    4) посока на разпространение на пожара
    5) съпътстващи пожара процеси и явления – например отделяне на различни вещества
    6) установяване на това кои лица са се намирали на територията на местопроизшествието към момента на възникване на пожара.

Свидетелите-очевидци могат да се разпределят в три категории:


1) лица, които са пострадали от пожара;
2) лица, които са участвали в потушаването на пожара, включително и лица от противопожарната охрана;
3) лица, които първи са съобщили за възникването на пожара. По отношение на тактическата организация – този разпит не се отличава със някакви особености.

Разпознаване на труп:- в системата на ПСД и разпознаване на труп, ако такъв е открит на територията на местопроизшествието. Тук трябва да се вземат предвид измененията, които са настъпили в резултат на процесите на горене:


    1) промяна на цвета на косата под влияние на темепературите
    2) намаляване на големината на главата
    3) унищожаване на част от външните признаци, вкл. и половите.
Разпознаването на труп при разследването на палежи е изключително трудно процесуално-следствено действие: обикновено се унищожават документи на лицето и част от съпътстващите признаци на личността. Най-сигурните белези за разпознаване и идентификация при палежи е идентификацията по зъбния статус. Не винаги обаче това е възможно: при някои палежи при изгаряне на определени вещества се извършва и разтопяване на част от костната система.

Групи последващи следствени действия (ПоСД) извън системата на първоначалните процесуално-следствени действия:

Най-важното последващо ПоСД - повторен оглед на местопроизшествието (ПОМПТ). На две основания се извършва:
1) при първоначалния оглед не са били потушени всички последици от пожара;
2) при първоначалния оглед не е била обхваната цялата територия на пожара.ПОМПТ следва да се извърши своевременно: в един твърде близък до първоначалния оглед момент, когато не са настъпили изменения на територията на местопроизшествието в резултат на аварийно-възстановителни работи.

Изземване на книжа и документи: те се отнасят до разнообразни обстоятелства:


    1) технически паспорти за ремонт на инсталации, машини, съоръжения;
    2) документи, отнасящи се до противопожарната охрана;
    3) документи за текущото състояние на инсталации и съоръжения на територията на местопроизшествието;
    4) документи, характеризиращи технологичните процеси на производство;
    5) схеми, чертежи, планове и скици на сгради, машини и съоръжения.

В системата на последващите ПоСД и разпит на други свидетели – неочевидци:


    1) длъжностни лица, извършили техническите прегледи на съответните съоръжения и инсталации;
    2) длъжностни лица от противопожарната охрана, отговарящи за конкретния обект.

Следва да се извърши и разпита на обвиняемия. Изключително трудно ПоСД, трудностите произтичат: от това, че обвиняемият е предприел преди извършването на палежа мерки за противодействие и за укриване; има оскъдност на веществените доказателства, които сочат на пряката връзка на обвиняемия с извършения палеж. При разпита на обвиняемия следва да се изяснят:


    1) обстоятелства, отнасящи се до възможността за достъп на обвиняемия до територията на палежа;
    2) обстоятелства, отнасящи се до вида на използваното запалително средство или материал;
    3) обстоятелства, отнасящи се до познанията на обвиняемия на обстановката на местопроизшествието преди възникване на пожара;
    4) обстоятелства, отнасящи се до способността на обвиняемият да използва запалителни, взривни материали и средства.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница