Лекции проф. Л. Попов 41 аудитория Основи на социалната работа Упражнения ІІ група Доц. В. БояноваДата10.02.2018
Размер171.08 Kb.
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2012/2013
СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

– І курс –
Дни

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

Поне-дел-ник

Основи на социалната работа

Упражнения І група

Доц. В. Боянова

520 аудитория

Обща педагогика

Лекции

проф. Л. Попов41 аудитория

Основи на социалната работа

Упражнения ІІ група

Доц. В. Боянова

520 аудитория


Основи на социалната работа

Упражнения ІІІ група

Доц. В. Боянова

520 аудиторияИстория на социалната работа - упр. – ІІ гр

Хон.ас. М. Илиева

59 семинар (от 17.30 ч.)
Втор-ник
Основи на социалната работа

Лекции

Доц. В. Боянова45 аудитория

Педагогически практикум

Гл.ас. Ц. Динчева
Обща и възрастова психология – лекции

проф. И. Димитров

45 аудиторияИстория на социалната работа упр. - ІІІ гр

Хон.ас. М. Илиева

59 семинар (от 17.30 ч.)


Обща социология

Упражнения – ІІ гр.

Гл.ас. М. Минева

526 аудитория

Сря-даОбща социология -

Лекции - доц. Л. Деянова

45 аудитория
Обща и възрастова психология - упр. - І гр.

гл.ас. К. Ханчева

59 семинар


Обща и възрастова психология - упр. - ІІ гр.

Гл.ас. К. Ханчева

59 семинар


Обща и възрастова психология - упр. - ІІІ гр.

гл.ас. К. Ханчева

240 аудитория
Чет-вър-тък
Педагогически практикум

Гл.ас. Ц. Динчева

История на социалната работа – лекции

проф. А. Чавдарова

45 аудиторияСоциална политика упражнения – ІІ гр.

Доц. А. Вуцова

526 аудитория


История на социалната работа - упр. – І гр

Хон.ас. М. Илиева

431А аудиторияОбща социология

Упражнения – І гр.

Гл.ас. М. Минева


Обща социология

Упражнения – ІІІ гр.

Гл.ас. М. Минева
Петък
Социална политика – лекции

Доц. А. Вуцова

45 аудитория


Социална политика упражнения - Ігр.

Доц. А. Вуцова

45 аудитория
Събо-таОбща педагогика

Упражнения - І гр.

Гл.ас. Ц. Динчева

45 аудиторияОбща педагогика

Упражнения - ІІ гр.

Гл.ас. Ц. Динчева

45 аудиторияОбща педагогика

Упражнения - ІІІ гр.

Гл.ас. Ц. Динчева

45 аудиторияЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2012/2013
СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

– ІI курс –
Дни

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

Поне-делникМетоди на социалната работа

лекции


доц. Г. Механджийска

45 аудитория


Права на детето – лекции + упражнения

Доц. Б. Кривирадева

59 семинар

Социална психология

Лекции


Проф. Кр. Крумов

45 аудитория

Втор-ник
Практикум по Емпи-рични изследвания в соц. работа – І група

Гл.ас. Б. Гъркова

539 аудитория


Практикум по Емпи-рични изследвания в соц. работа – ІІ група

Гл.ас. Б. Гъркова

539 аудитория


Социална педагогика

Лекции

Доц. С. Николаева45 аудитория


Наказателно право

Лекции

Гл.ас. И. Пушкарова240 аудиторияСоциална психология

Упражнения – ІІ гр.

Хон.ас. А. Димитрова

526 аудиторияСоциална психология

Упражнения – І гр.

Хон.ас. А. Димитрова

526 аудиторияСоциална психология

Упражнения – ІІІ гр.

Хон.ас. А. Димитрова

526 аудитория

Сряда

Емпирични изследва-ния – лекции

Доц. Б. Господинов

45 аудитория


Промоция на здравето - лекции

Доц. В. Боянова

240 аудитория


Промоция на здравето – упражнения – І гр.

Доц. В. Боянова

240 аудитория


Промоция на здравето – упражнения – ІІ гр.

Доц. В. Боянова

240 аудитория
Четвър-тък
Методи на социалната работа

Упражнения – І гр.

доц. Г. Механджийска

520 аудиторияМетоди на социалната работа

Упражнения – ІІ гр.

доц. Г. Механджийска

520 аудиторияМетоди на социалната работа

Упражнения – ІІІ гр.

доц. Г. Механджийска

520 аудиторияСоциална педагогика упражненията І­ІІ гр.

Хон.ас. Л. Петрова

520 аудитория


Практикум по Емпи-рични изследвания в соц. работа – ІІІ група

Гл.ас. Б. Гъркова

539 аудитория


Практикум по Емпи-рични изследвания в соц. работа – ІV група

Гл.ас. Б. Гъркова

539 аудитория
Практикум по Емпи-рични изследвания в соц. работа – V група

Гл.ас. Б. Гъркова

539 аудитория
ПетъкЕмпирични изследва-ния в соц. работа

упр. ­­ІІІ гр.

Гл.ас. Б. Гъркова

431 А аудиторияЕмпирични изследва-ния в соц. работа

упр. ІІ гр.

Гл.ас. Б. Гъркова

431 А аудиторияЕмпирични изследва-ния в соц. работа

упр. І гр.

Гл.ас. Б. Гъркова

431 А аудитория
Практикум по методи на соц. работа

доц. Г. Механджийска

Социална педагогика упражненията І гр.

Хон.ас. Л. Петрова

520 аудитория


Социална педагогика упражненията ІІ гр.

Хон.ас. Л. Петрова

520 аудитория
ЗАБЕЛЕЖКА: Упражненията по дисциплината “Наказателно право” ще бъдат определени по-късно.

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2012/2013
СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

– ІII курс –
Дни

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

Поне-делник
Професионални цен-ности и норми в соц. работа – лекции

Доц. Л. Стракова

240 аудитория

Социална работа с деца

Социална работа с приемни семейства-лек.

Доц. М. Богданова

517 кабинетСоциална работа с деца

Социална работа с приемни семейства-упр.

Доц. М. Богданова

517 кабинетСоц. работа в сферата на трудовата заетост

Социология на труда

лекция

гл.ас. П. Славова431 А аудитория

Соц. работа в сферата на трудовата заетост

Социология на труда

Упражнения

Гл.ас. П. Славова

518 аудитория
Втор-ник

Оценяване в социалната работа – лекции

Доц. И. Тепавичаров

240 аудитория


Професионални цен-ности и норми в соц. работа – упр. І група Доц. Л. Стракова

526 аудиторияПрофесионални цен-ности и норми в соц. работа – упр. ІІ група Доц. Л. Стракова

526 аудиторияСряда

Соц.работа в сферата на трудовата заетост

Проф. ориентиране и консултиране – лекции

Проф. Я. Мерджанова

59 семинар


Диагност.практикум

Гл.ас. С. Йотова

526 аудиторияТрудово право – лекции - д-р А. Андреев, 45 ауд.

Четвър-тък
Клинична социална

работа


Психопатолотия-лек.

Проф. А. Шишков

431 А аудитория

Соц.работа в сферата на трудовата заетост

Проф. ориентиране и консултиране – упр..

доц. М. Богданова

59 аудиторияТрудово право – упражнения, I гр.

Д-р М. Илиев

240 ауд.


Трудово право –

упражнения, II гр.

Д-р М. Илиев

240 ауд.
Клинична соц.работа

Психопатолотия-упр.

Проф. А. Шишков

431 А аудитория


ПетъкОценяване в соц. работа-упр. – І гр.

Гл.ас.С. Йотова

518 аудитория


Оценяване в соц. работа-упр. ІІ гр.

Гл.ас.С. Йотова

518 аудитория


Социална работа с деца

Социална работа с деца в институции от интер-натен тип – лекции

Доц. Т. Манасиева

59 семинарСоциална работа с деца

Социална работа с деца в институции от интер-натен тип – упражнения

Доц. Т. Манасиева

240 аудиторияЗАБЕЛЕЖКА: Учебните занятия по дисциплината “Диагностика на аномалното поведение” при проф. В. Витанова ще се провеждат на 20.10.,27.10., 3.11., 17.11., 24.11., 1.12., и 15.12.2012 г. от 9.00 часа в 59 семинар.

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2012/2013
СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

– ІV курс –
Дни

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

Поне-дел-никПрактикум по профил “Клинична социална работа”

Студентите трябва да бъдат в

Втор-никСоциална работа с деца

Интеркултурно възпи-тание – лекции

Доц. С. Чавдарова-Костова

59 семинарСоциална работа в сферата на трудовата заетост

Методи на социалната работа с безработни

лекции

Доц. Г. Механджийска518 аудитория

Социална работа с деца

Техники на интервюи-ране – лекции

Доц. Г. Механдийска

518 аудитория
Сря-да
Клинична социална работа

Социална работа при хора с увреждания – лек.

Доц. В. Боянова

526 аудиторияКлинична социална работа

Социална работа при хора с увреждания – упр.

Доц. В. Боянова

526 аудитория
Социална работа в сферата на трудовата заетост

Професионална квалифи-кация и преквалифика-ция – лекции

Доц. С. Цветанска

518 аудитория

Социална работа в сферата на трудовата заетост

Професионална квалифи-кация и преквалифика-ция – упражнения

Доц. С. Цветанска

518 аудитория

Чет-вър-тък


Практикум по профил “Клинична социална работа”


ПетъкТехники на интервюи-ране – упражнения

Гл.ас. З. Ганева

407 ауд. БФ


Социална работа с деца

Интеркултурно възпи-тание – упражнения

Гл.ас. З. Ганева

407 ауд. БФЗАБЕЛЕЖКА:

1. Студентите от профил “Клинична социална работа”, трябва да бъдат на 05.10.2012 г. от 15.00 ч. в45 аудитория за инструктаж.

2. Учебните занятия по дисциплината “Психология и диагностика на развитието” при проф. Н. Витанова ще се провеждат на 20.10.,27.10., 3.11., 17.11., 24.11., 1.12., е 15.12.2012 г. от 9.00 часа в 59 семинар.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница