Лекция №10 Управленска решетка /решетка на Блейк и МоултънДата08.05.2018
Размер32.63 Kb.
Основи на управлението

Лекция №10


Управленска решетка /решетка на Блейк и Моултън/
Авторите считат, че всички дейности могат да се групират в две направления – към задачите и към хората. В зависимост от това къде попада един ръководител попада и в двете скали, те определят 5 типа управление и 5 типа управление.

1.1Минимално /слабо/ управление

9.1Технократично управление

1.9Социално ориентирано управление

5.5Средно отношение

9.9Ефективно управление

Управленски контрол
1.Необходимост от контрол


Контролът е процес на осигуряване постигане на целите на организацията. Той се състои от установяване на стандарти, измерване на фактически достигнати резултати и корекциите, които се налагат
2.Същност

 • Предотвратява се възникването на кризисни ситуации

 • Позволява да се изяви проблема и да се извърши своевременна корекция

 • Фиксират се грешките

 • Поддържа се успеха

3.Видове контрол • Предварителен контрол – осъществява се чрез реализация на определени правила , процедури и линии на поведение. Така се осигурява постигането на определени цели. Предварителен контро се използва в три ключови области по отношение на човешките, материалните и финансови ресурси.

А. По отношение на човешките ресурси, той се осъществява чрез подробен анализ на професионалните качества, необходими за изпълнение на задачите. Установява се минимално ниво на образование и квалификация. Определят се препоръки към работещите. Извършва се обучение на персонала.

Б. По отношение на материалните ресурси, осъществява се чрез стандарти за качество и проверки на постъпващите материали, изпор на доставчици, достатъчно запаси

В. По отношение на финансовите ресурси – чрез финансов план


 • Текущ контрол – осъществява се в процеса на работа чрез система за обратна връзка. Основава се на измерването на получените резултати. Чрез системата за обратна връзка се следи за отклонението от набелязаните цели и се коригират отклоненията. Отклоненията могат да бъдат под влияние на вътрешнии или външни фактори

 • Заключителен контрол – осъществява се след като работата е изпълнена. Той е необходим за съставяне на бъдещи планове и за мотивация

4.Процес на контролСложна схема !!!
5.Поведенчески аспекти на контрол

Контролът трябва да оказва положително въздействие върху поведението на подчинените . Възможни са негативни последствия: • Поведение ориентирано спрямо контрола

 • Получаване на подвеждаща информация

Препоръки на поведенческата теория за провеждане на ефективен контрол:

А/ Установяване на обмислени стандарти възприемани от сътрудниците • стандартите действително, пълно и обективно трябва да отразява работата

 • те трябва да помагат за достигането на целите

 • изпълнителите да участват в разработването им за да ги възприемат

Б/ Установявайте двустранна връзка по отклонение на контрола. Тя дава възможност за обсъждане на възникнали проблеми

В/ Избягвайте прекаления контрол. Това отнема много време и внимание, а и дразни подчинените

Г/ Установявайте твърди, но достижими стандарти. Тогава те могат да бъдат и мотивационен фактор

Д/ Възнаграждавайте при достигане на стандарта


6.Характерни черти на ефективния контрол

Стратегическа насоченост на контролаОриенатация към резултатите – крайната цел на контрола е да се достигат целите на организацията. Контролът е средство за постигането на тези цели

Съответствие между контрол и дейност • да бъде ефективен

 • да бъде адекватен на вида и обема на изпълняваните дейности

Своевременност на контрола – правилно определяне на времевия интервал

Гъвкавост на контрола да адаптира към промените

Простота на контрола

Икономичност на контролаСъздаване на информационна система за контрол


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница