Лекция 5б php, Apache, MySqlДата06.09.2016
Размер184.53 Kb.
Лекция 5б
PHP, Apache, MySql


  1. Инициативата за отворен код

Терминът ‘отворен код’ възниква през 1998 година, когато Netscape реши да публикува кода на своята популярна програма 'Netscape Browser’. Тази стъпка подтикна група разработчици на софтуер да разработи Инициативата за отворен код (OSI – Open Source Initiatives) и определението за отворен код (OSD – Open Source Definition).

Linux беше първата операционна система, която може да бъде смятана за изцяло с отворен код. Големи софтуерни компании като Corel започнаха да предлагат свои програми, които да работят под Linux.

Има много квалификации на лиценз за софтуер с отворен код. Всеки софтуер, който притежава сертификат от OSI, може да се смята за отворен код, тъй като е преминал тест за принадлежност към определението за отворен код. Такива програми са достъпни чрез различни Web сайтове, като най популярни са: www.sourceforge.net; www.hotsctipts.com и други.
Защо софтуерът с отворен код се налага на софтуерния пазар?

Програмите с отворен код предлагат редица предимства:

- Те са безплатни. По дефиниция софтуерът с отворен код не изисква какъвто и да е тип лицензиране или такси.

- Те са многоплатформени и технологично 'неутрални'. Обществото на софтуера с отворен кодгарантира, че тези програми може да бъдат използвани от всеки, като изискват те да не бъдат специфични за дадена платформа. Според Дефиницията на софтуер с отворен код за дадена платформа, програмите с отворен код трябва да не зависят от 'отделна технология или стил на интерфейс' и трябва да бъдат технологично 'неутрални'. Един конкретен софтуер отговаря на това условие, стига да може да работи на повече от една операционна система.

- Те нетрябва да ограничават друг софтуер. Това означава, че ако една програма с отворен код се разпространява с други програми, тези програми могат да бъдат с отворен код или комерсилани. Това дава на разработчиците максимален контрол и гъвкавост.

- Те са отворени за промени. Разнообразието от умове и култури създава по-добър резултат. Поради тази причина софтуерът с отворен код по дефиниция не може да дескриминира отделен човек или група хора. Например една програма за работа в медицината не може да бъде ограничена само за тази област, ако някой друг в друга професия иска да я използва и да я промени, така че да отговаря на нуждите му.
  1. Apache, PHP, MySql

Apache, PHP, MySql са част от групата софтуер с отворен код. Комбинацията от тези три модула най-често се означава като AMP. Всеки един от модулите на AMP може да бъде характеризиран по следния начин:

  • Apache. Това е HTTP (Web) сървър. Основната му задача е да провери файла, изискван от браузера, и да подаде верният резултат според кода на файла. Той е доста мощен и може да осъществи почти задачи, които всеки Web администратор може да изисква. По статистика от 2004 – 2005 година Apache работи на повече от 64 милиона сървъра, повече от Microsoft, SunOne и Zeus, взети заедно.

  • PHP. Това е скриптов език, изпълняван върху сървър, и дава възможност един Web сайт да бъде наистина динамичен. Съкращението PHP означава ‘хипертекстов предпроцесор’. Неговата гъвкавост и относително малкото време за изучаване (особено за програмисти, запознати със C, Java, Perl)го правят един от най-популярните сред другите подобни езици.

  • MySql. Това е също много предпочитан продукт с отворен код, който осъществява връзка с бази от данни и дава възможност PHP и Apache да работят заедно. Това е SQL сървър, предназначен да работи с големи натоварвания и да осъществява сложни задачи. Като система за релационни бази от данни MySql позволява свързването на много различни таблици за максимална ефективност и скорост.


Инсталатори на AMP

Съществуват софтуерни програми, които изпълняват пълната инсталация на трите модула и извършват необходимите настройки за съвместна работа. Пълният списък на тези инсталатори може да се намери на адрес: www.hotscripts.com. Еняко по-популярни от тях:Foxserv. Достъпен е на адрес: www.foxserv.net.

PHPTriad.: Може да бъде изтеглен от: http://sourceforge.net/projects/phptriad. Засега приложението му се ограничава основно до Windows.

XAMPP. Това е инсталатор с отворен код, който инсталира Apache, PHP, MySql, Perl, phpMyAdmin, както и FTP сървър. Подходящ е за Linux, Solaris и Windows системи.

Настройки на модулите на AMP

По-голяма част от инсталаторите на AMP извършват настройки, които осигуряват работа на системата при 'стандартни' условия (по подразбиране – default). Преди да се извърши настройка на модулите на AMP трябва да се провери правилната инсталация.

  • Тест за инсталацията на Apache.

По време на инсталацията на AMP, инсталаторите обикновено създават отделна папка за модулите на AMP, която е или в папката ‘Program Files’ или е в основния каталог на системата. Например инсталатора XAMPP създава папка ‘xampp’ в основния каталог, в която се намират всички необходими програми и модули за работа на Web сървъра, скриптовия език и базата данни, както и много други помощни програми.

За да се провери дали са инсталирани изпълнимите файлове на Apache, трябва да се отвори папката (например за XAMPP инсталатора) c:\xampp\apache\bin. В тази папка трябва да се открие файла apache.exe и някои други изпълними (.exe) файлове. При другите инсталатори пътят до тези файлове зависи от конкретната инсталация.

За да се тества инсталацията на Apache, трябва да се отвори Web браузера и да се напише в реда за ULR – адреса следното:

http://localhost/

Ако инсталирането е било успешно, ще се покаже Web страница, която има съобщение за успешна инсталация на Apache и другите модули на системата.
Настройване на инсталяцията на Apache

Ако инсталацията на Web сървъра е успешна, може да се извърши настройка на конфигурационните файлове, така че да отговарят най-добре на нуждите на потребителя. Главният конфигурационен файл на Apache е httpd.conf и по подразбиране се намира в папката ..\Apache\conf. Това е текстов файл и може да се отвори с който и да е текстов редактор, например с Notepad.

С цел да може Apache да разпознава PHP файл, който трябва да бъде обработен с машината на PHP, трябва да има определени клаузи в конфигурационния файл httpd.conf.
Основна директория за документи в Apache.

По подразбиране директорията, в която Apache търси файлове е ...\htdocs\. Може да се промени този път, но за целта това трябва да се укаже в конфигурационния файл httpd.conf. Ако в папката, където е инсталиран APM съществува друга папака за документи (напромер ../test) тази директория трябва да се укаже в конфигурационния файл:#

# Document Root: The directory out of which you will serve your documents.

# By default, all requests are taken from this directory, but symbolic links and alizses

# may be used to point to other locations

# Document Root “C:/xampp/htdocs”

Document Root “C:/Xampp/test”
Трябва да се промени още един пасаж в конфигурационния файл:
# This should be changed to whatever you set Document Root to.

#


Когато се направят тези промени файлът трябва да се запише и Apache да се рестартира, за да се активират промените в конфигурацията на сървъра. При инсталацията на APM обикновено се задава стартирането на Web сървъра да става при стартиране на операционната система. Сървърът може да се спира и стартира отново посредством файла ApacheMonitor.exe, намиращ се в директорията ..\apache\bin (или XAMPP Control Panel Application за XAMPP инсталатора).

Настройване на инсталацията за PHP

Г


PHP TestingEcho “This is my first program !!!!!!”

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница