Лекция по геофизика" лектор доц д-р Ренета Райкова 13: 45 14: 15 "Да погледнем дълбоко в океана с проекта Арго"Дата19.12.2017
Размер87.44 Kb.
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 25. 04. 2015

(предварителна програма)


Публични лекции и презентации (зала А-205)
10:30 откриване, проф. дфн А. Драйшу, декан на Фзф

10:45 – 11:15, “2015 – година на оптиката“, проф. дфн Лалов

11:15 – 11:45 "Да наблюдаваш невидимото — лазерни методи на свръхбързата

молекулярна фотоника", доц. д-р Иван Бъчваров

11:45 – 12:30 "От плазмените дисплей до ракетните двигатели",

доц. д-р Живко Кисьовски

12:30 – 13:15 Близки срещи с Големия Взрив: за началото и края на Вселената

д-р Владимир Божилов

(половин час след лекцията – посещение на астрономическата обсерватория:

Непознатият Марс: на гости на Червената планета,

д-р Владимир Божилов и докторант Никола Каравасилев)


13:15 – 13:45 "Защо Бьорк изпя Mutual Core – лекция по геофизика"

лектор доц. д-р Ренета Райкова


13:45 – 14:15 "Да погледнем дълбоко в океана с проекта Арго"

лектор: доц. д-р Елисавета Пенева:


14:15 A205 „Във вихъра на времето с клуб Циклон"

лектор: доц. д-р Гергана Герова


14:45 – 15:30

"Ще направи ли квантовата криптография хакерите безработни?",

докт. Петър Кокарчев

Публични лекции и презентации (зала А-209)
11:30 – 12:30 "Присъединяването на България към Европейската космическа агенция (ESA) и големите възможности, които то дава за професионална реализация и кариерно израстване на студентите по физика"

доц.д-р. Явор Шопов


12:30 – 13:30 „Стробоскопична фотография: принципи и използването й за регистрация на траекторията на движещо се тяло в пространството и възможност за определяне на кинематичните му характеристики"

доц. д-р Велин Спасов
Презентации и филми – фоайе на сграда А
10:00 – 16:00 Прожекция на филмите и беседи с представители от катедра „Атомна

физика“:
Nano - the next dimension

The human body; 

Sugar: The bitter truth, Food matters 

09:00 – 16:00 Мултимедийна информационна система

гл. ас. д-р Стоян Писов
10:30 - 15:00  Информационен щанд на катедра „Квантова електроника“
10.00 - 16.00 Физични демонстрации от студенти
(магистри от магистърската програма по "Микроелектроника и

информационни технологии"


К. Генков, А. Зяпков, С. Хаджийски, В. Йорданова, П. Цанов

10:00 – 16:00 Презентация на специалност Комуникации и физична електроника
Презентации и филми – други зали
Сграда В

10:00 - 16:00 Прожекции и беседи на тема "Експерименти по физика на елементарните

частици"
Б. Павлов и В. Кожухаров 
09:00 – 16:00 Постер и беседа на тема "Получаване на бързи неутрони с

помощта на TW лазерни импулси"

Станимир Кисьов
пред А214

10:00 - 16:00   Изложба "ХолограмиТе"

  студ. Елена Стоянова, студ. Любен Петров, доц д-р Иван Халтъков 
Сграда А, 5 етаж, „Център по физика за работа с ученици и учители“

13:15 - 14:00    Презентации на докторанти и студенти от катедра

"Квантова електроника"

Лекции и демонстрации по катедри
Катедра Атомна физика
Сграда В10:00 - 16:00

Лаборатория по експериментална ядрена физика
доц.д-р В. Русанов
В29б 11:00
Електрохинични методи в медико-биологичните изследвания
физ. Лилия Владимирова-Михалева

лаб. В28 11:30
The scale of the universe 2, Human anatomy
гл.ас. Елица Павлова

В44 14:30 
"Изследване на света чрез светлина. История на спектроскопията"
доц. Санка Гатева. Лекцията е ориентирана към младежка публика
Катедра Астрономия
Астрономическа обсерватория

(половин час след лекцията в зала А-205 „Близки срещи с Големия Взрив: за началото

и края на Вселената“):

Непознатият Марс: на гости на Червената планета


д-р Владимир Божилов и докторант Никола Каравасилев
Демонстрации в учебни лаборатории

11:30 - 17:00 Дневни наблюдения на Слънцето (при ясно време),


Посещение на Астрономическа обсерватория в Борисовата градина
(съвместно с Астрономическа асоциация - София)
Катедра Метеорология и Геофизика
Лекции

11:00 В60 "Подготовка на сеизмичната станция на о-в Ливингстон (Антарктида)"


лектор: доц. д-р Ренета Райкова

11:30 B60 "Трепетите на Земята и тайните на сеизмограмите"


лектор: студент Петя Петкова

13:15 А205 "Защо Бьорк изпя Mutual Core - лекция по геофизика"


лектор доц. д-р Ренета Райкова

13:45 A205 "Да погледнем дълбоко в океана с проекта Арго"


лектор: доц. д-р Елисавета Пенева

14:15 A205 "Във вихъра на времето с клуб Циклон"


лектор: доц. д-р Гергана Герова

Демонстрации

12:00  В67  "Земетресенията в реално време"


демонстратори: доц д-р Ренета Райкова, студ. Петя Петкова, ст. Румен Борисов

12:30  В57  "Как моделираме атмосферата и океана — числени симулации"


демонстратор: доц д-р Елисавета Пенева

Катедра теоретична физика
Лекции във В44:

10 00 – 10:20 "Мултивселена", Цветан Вецов

10:20 – 10:30 Въпроси

10:30 – 10:50 "Компактни звезди и черни дупки", Васил Тинчев

10:50 – 11:00 Въпроси
11:00 – 11:20 "Неутронни звезди", Калин Стайков

11:20 – 11:30 Въпроси

11:30 – 11:50 "Теория на относителността", Боян Лазов
11:50 – 12:00 Въпроси

12:00 – 12:20 "Квантова информатика в йонни уловки", Калоян Златанов

12:20 – 12:30 Въпроси
12:30 – 12:50 "Физика и музика", Христина Христова

12:50 – 13:00 Въпроси


13:00 – 13:45 "Как да поправим квантова грешка", Петър Кокарчев


Катедра Радиофизика и Електроника

11:45 - 12:30 А 205 "От плазмените дисплеи до ракетните двигатели"

доц. д-р Живко Кисьовски

Лабораторни демонстрации:
10:30 лаб. "проф. Стефан Александров", А410:
"Представяне и дискусия на данни от измерване на нивата на сигнали
от базови станции в Студентки град и Химически факултет на СУ"
доц. д-р Пламен Данков

10:30 - 14:30 А408 - Лаборатория по Основи на електрониката, Интегрална електроника


и Компютърни системи

демонстрации, гл. ас. Юрий Цукровски

10:00 - 16:00 сутерен на сграда А Лаборатория по Физика на плазмата и газовия разряд,
  (а) "Микровълнов плазмен факел при атмосферно налягане"
демонстрации доц. д-р Живко Кисьовски, ас. Васил Вачков

  (б) "Матричен източник на отрицателни водородни йони: задача по проекта за


системите за допълнително нагряване на DEMO
(Консорциум EURfusion, Хоризонт 2020)": демонстрации, гл. ас. д-р Стилиян Лишев
Катедра Квантова електроника

Посещения на лаборатории — демонстрации и разговори10:00 - 16:00 А214,   „Видове лазери — лазерна физика и техника“,

   студ. Елена Стоянова, студ. Любен Петров,

доц.д-р Иван Халтъков


09:00 - 13:00 А017,   „Нови лазерни източници за технологични приложения“,

   докт. Данаил Чучумишев, докт. Божидар Орешков,

докт. Веселин Александров,   доц. д-р Иван Бъчваров


Забележка: Посещенията ще се извършват на групи, през интервал от 30 минути


11:00 и 14:00 ЛЛТ 101,   „Свръхкъси светлинни импулси“,

физик Любомир Стоянов, ас. д-р Николай Димитров,

доц. д-р Иван Стефанов


Забележка: Събиране на групите — фоайе на сграда А


11:00 и 14:00 ЛЛТ, „Технологична лазерна система за рязане на метали“,

ас. д-р Наско Горунски


Забележка: Събиране на групите — фоайе на сграда А

Изложби


10:00 - 16:00 пред А214, Изложба „ХолограмиТе“,

студ. Елена Стоянова, студ. Любен Петров,

доц д-р Иван Халтъков 

Презентации на докторанти и студенти

Сграда А, 5. етаж

Лаборатория „Център по физика за обучение на ученици и учители”

13:15 - 14:00   Презентации на докторанти и студенти от катедра "Квантова

електроника"

10:30 - 15:00  Информационен щанд — фоайе сграда А

Катедра физика на твърдото тяло и микроелектрониката
Демонстрация в лаборатория по технология на материалите:
10.00 - 16.00 Лаборатория в приземния етаж на сграда А
„Сканираща електронна микроскопия, рентгенов микроанализ, оптична микроскопия,

нанасяне на тънки слоеве“


доц. дфн С. Русев, ас. А. Цонев, докт. Д. Лютов

Демонстрация в лаборатория по електронни и фононни свойства на твърдотелни материали и структури:
10:00 – 16:00 Лаборатория Б 220-222
проф. дфн Е. Вълчева, гл.ас. д-р К. Кирилов, ас. И. Асенова

Лаборатория по рентгеноструктурен анализ

10:00 – 16:00 Лаборатория Б 208


доц. д-р Р. Бездушний

Демонстрация в лаборатория по акустични вълни:
10:00 – 16:00 Лаборатория Б 344
гл.ас. д-р Г. Алексиева

Демонстрация в лаборатория по фотоакустични и фототермични явления:
10:00 - 16.00 Лаборатория Б 346
доц. дфн Ц. Велинов

Демонстрация в лаборатория по електроакустични взаимодействия:
10.00 – 16:00 Лаборатория Б 205
Демонстрация на експерименти с висяща капка, под влияние на електрично поле
доц д-р Н. Танковски, ас. Н. Зографов
Катедра Физика на кондензираната материя присъединена катедра Физика на полупроводниците
УЧЕБНИ ЛАБОРАТОРИИ:

Лаборатория по механика
11:00 – 14:00 А310
Кинематика и динамика на движенията, жироскоп, явлението биене

Лаборатория по молекулна физика
11:00 – 14:00 А308

Демонстрации с течен азот, измерване на скорост на газов поток,


измерване на топлинни капацитети и топлина на фазови преходи

Лаборатория по електричество и магнетизъм
11:00 – 14:00 А306
Фигури на Лисажу, взаимодействие между проводници, по които тече ток
Лаборатория по оптика

11:00 – 14:00 Б229

Инерференция, дифракция, дисперсия, оптична активност


НАУЧНИ ЛАБОРАТОРИИ:

Лаборатория по магнетизъм
11:00 – 15:00 Б214
Токове на Фуко; Магнитна левитация; Магнитни домени; Магнитен хистерезис; Постоянни магнити

Лаборатория "Спектроскопия на кристали"
13:00 – 16:00 Б10.


Катедра обща физика
Демонстрации в учебни лаборатории
10:30 - 13:00 Оптика - Лабораторен практикум (демонстрации)
А-431, гл. ас. д-р Георги Гоев

10:30 - 13:00 Електричество и магнетизъм - лабораторен практикум (демонстрации)


А-429, гл. ас. д-р Ивелина Димитрова

10:30 - 13:00 Механика - Лабораторен практикум (демонстрации)


А-429, ас. д-р Христо Илиев
Катедра Методика на обучението по физика

Сграда А, 5. етаж

Лаборатория „Център по физика за обучение на ученици и учители”
11:00 - 11:30    Представяне на кариерния център при физическия факултет
11:30 - 12:00    Физични демонстрации, Кл.Тютюлков
12:00 - 12:30    "Древната оптика", Ева Божурова
13:15 - 14:00    Презентации на докторанти и студенти от катедра "Квантова

електроника"
14:00 - 14:30    Физични демонстрации, Кл.Тютюлков
14:30 - 15:00    "Древната оптика", Ева Божурова 

Съпътстващо
Ден на фотона – средношколска Олимпиада по експериментална физика. На олимпиадата ще бъде дадена експериментална задача за изследване на светлинни явления.
Откриване: 7:00 – 8:00 А209
Провеждане: A201, A203, Б202, Б302, Б316, Б428
A315 - отворена за демонстрация на задачата


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница