Литература познавателна книжка „вълшебства от думи", поредица „ръка за ръка"страница2/7
Дата07.08.2018
Размер0.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 6 – 7-ГОДИШНИ ПО МАТЕМАТИКА
ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА „ИСКАМ ДА СМЯТАМ“, ПОРЕДИЦА „РЪКА ЗА РЪКА“


Месец

Седмица

Тема

Образователно ядро

Очаквани резултати

Методи и форми за оценка на постиженията

1

2

3

4

5

6

ІХ

1

Знам и мога

(3 ситуации)Количествени отношения

ИзмерванеПодрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях (до 10 обекта).

Подрежда редицата на числата до 5.

Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра на числото.

Измерва дължина, като използва лентичка или

друг предмет.

Назовава и показва широчината на предмет.Диагностични задачи за установяване на входящо ниво
2

Знам и мога

(3 ситуации)Времеви отношения

Равнинни фигуриОриентира се в последователността на сезоните.

Комбинира познати геометрични фигури.

Различава и назовава правоъгълник.


Диагностични задачи за установяване на входящо ниво

Х

3

Много или малко

Количествени отношения

Сравнява броя на обектите (до 10) в две множества.


Детско портфолиоБлизо или далеч

Пространствени отношения

Използва пространствени термини за посоки, местоположения, разстояния и пространствени отношения (надясно/наляво; нагоре/надолу; отпред/отзад; близо/далеч; по-рано/по-късно; редом, по средата, на върха, горе вляво; долу вдясно; отпред вляво и др.).
1

2

3

4

5

6Много или малко

Количествени отношения

Сравнява броя на обектите (до 10) в две множества.4

Вътре или вън

Пространствени отношения

Определя пространствените отношения (вътре, вън, между, затворено, отворено).

Детско портфолиоКилим от фигури

Равнинни фигури

Свързва по форма обекти от околната среда и познати геометрични фигури.

Използва пространствени термини за посоки, местоположения, разстояния и пространствени отношения (надясно/наляво; нагоре/надолу; отпред/отзад; близо/далеч; по-рано/по-късно; редом, по средата, на върха, горе вляво; долу вдясно; отпред вляво и др.).
Килим от фигури

Равнинни фигури

Преоткрива основни геометрични фигури в предмети и обекти от околната среда.

Използва пространствени термини за посоки, местоположения, разстояния и пространствени отношения (надясно/наляво; нагоре/надолу; отпред/отзад; близо/далеч; по-рано/по-късно; редом, по средата, на върха, горе вляво; долу вдясно; отпред вляво и др.).

5

Горе или долу

Пространствени отношения

Използва пространствени термини за посоки, местоположения, разстояния и пространствени отношения (надясно/наляво; нагоре/надолу; отпред/отзад; близо/далеч; по-рано/по-късно; редом, по средата, на върха, горе вляво; долу вдясно; отпред вляво и др.).

Детско портфолиоРисувам фигури

Равнинни фигури

Графично възпроизвежда геометрични фигури.


Часовник

Времеви отношения

Познава предназначението на часовника като уред за измерване на времето.6

Числата 1 и 2

Количествени отношения

Определя броя на обекти до 10 и ги свързва със съответната цифра на числото.

Сравнява броя на обектите (до 10) в две множества.НаблюдениеСравнявам и броя до 2

Количествени отношения

Определя броя на обекти до 10 и ги свързва със съответната цифра на числото.

Сравнява броя на обектите (до 10) в две множества.
Групиране на предмети

Количествени отношения

Групира обекти по функционалното им предназначение.

Сравнява броя на обектите (до 10) в две множества


XI

7

Числото 3

Количествени отношения

Сравнява броя на обектите (до 10) в две множества.

Определя броя на обекти до 10 и ги свързва със съответната цифра на числото.Текущо оценяванеСравнявам и броя до 3

Количествени отношения

Сравнява броя на обектите (до 10) в две множества.

Определя броя на обекти до 10 и ги свързва със съответната цифра на числото.
Смятам с числата до 3

Количествени отношения

Възприема събирането като практическо добавяне, а изваждането като отнемане на част от група.8

Фигури различни

Равнинни фигури

Свързва по форма обекти от околната среда и познати геометрични фигури.

Графично възпроизвежда геометрични фигури.НаблюдениеЧислото 4

Количествени отношения

Сравнява броя на обектите (до 10) в две множества.

Определя броя на обекти до 10 и ги свързва със съответната цифра на числото.
Числото 5

Количествени отношения

Сравнява броя на обектите (до 10) в две множества.

Определя броя на обекти до 10 и ги свързва със съответната цифра на числото.

9

Сравнявам и броя до 5

Количествени отношения

Сравнява броя на обектите (до 10) в две множества.

Определя броя на обекти до 10 и ги свързва със съответната цифра на числото.Текущо оценяванеСмятам с числата до 5

Количествени отношения

Възприема събирането като практическо добавяне, а изваждането като отнемане на част от група.


Смятам с числата до 5

Количествени отношения

Възприема събирането като практическо добавяне, а изваждането като отнемане на част от група.10

Ден и нощ

Времеви отношения

Има умения за ориентиране във времето – ден и нощ.


Детско портфолиоДните на седмицата

Времеви отношения

Познава, назовава и подрежда дните на седмицата в тяхната последователност.


Аз измервам

Измерване

Сравнява обекти по техни признаци: дължина, височина и ширина.

Подрежда 3 предмета във възходящ и низходящ ред по височина, дължина или ширина.


XII

11

Числото 6

Количествени отношения

Определя броя на обекти до 10 и ги свързва със съответната цифра на числото

Детско портфолиоСравнявам и броя до 6

Количествени отношения

Сравнява броя на обектите (до 10) в две множества.

Брои до 10 в прав и обратен ред, отброява предмети до 10.
Рисунки върху лист

Пространствени отношения

Определя взаимното разположение на обекти (над, под, пред, зад, до, върху, на и др.).12

Поредици

Измерване

Равнинни фигуриНамира мястото на пропуснат обект в сериационна редица.

Графично възпроизвежда геометрични фигури.НаблюдениеРедици и колони

Пространствени отношения

Представя графично пространствени отношения.


Лабиринт

Пространствени отношения

Използва пространствени термини за посоки, местоположения, разстояния и пространствени отношения (надясно/наляво; нагоре/надолу; отпред/отзад; близо/далеч; по-рано/по-късно; редом, по средата, на върха, горе вляво; долу вдясно; отпред вляво и др.).

Представя графично пространствени отношения.

13

Смятам с числата до 6

Количествени отношения

Брои до 10 в прав и обратен ред, отброява предмети до 10.

Възприема събирането като практическо добавяне, а изваждането като отнемане на част от група.Текущо оценяванеСмятам с числата до 6

Количествени отношения

Брои до 10 в прав и обратен ред, отброява предмети до 10.

Възприема събирането като практическо добавяне, а изваждането като отнемане на част от група.
Месеците през зимата

Времеви отношения

Познава, назовава и подрежда месеците на годината, отнасящи се към всеки сезон.
I

14

Числото 7

Количествени отношения

Брои до 10 в прав и обратен ред, отброява предмети до 10.

Определя броя на обекти до 10 и ги свързва със съответната цифра на числото.НаблюдениеСравнявам и броя до 7

Количествени отношения

Определя броя на обекти до 10 и ги свързва със съответната цифра на числото.

Сравнява броя на обектите (до 10) в две множества.
Като правоъгълник

Равнинни фигури

Свързва по форма обекти от околната среда и познати геометрични фигури.15

Смятам с числата до 7

Количествени отношения

Възприема събирането като практическо добавяне, а изваждането като отнемане на част от група.

Брои до 10 в прав и обратен ред, отброява предмети до 10.НаблюдениеСмятам с числата до 7

Количествени отношения

Възприема събирането като практическо добавяне, а изваждането като отнемане на част от група.

Брои до 10 в прав и обратен ред, отброява предмети до 10.
Като роботи

Пространствени отношения

Използва пространствени термини за посоки, местоположения, разстояния и пространствени отношения (надясно/наляво; нагоре/надолу; отпред/отзад; близо/далеч; по-рано/по-късно; редом, по средата, на върха, горе вляво; долу вдясно; отпред вляво и др.)16

Тежък или лек

Измерване

Сравнява тежестта на предмети по време на игри, като използва лек/тежък.

Текущо оценяванеТежък или лек

Измерване


Сравнява тежестта на предмети по време на игри, като използва лек/тежък.


По-висок

Измерване

Сравнява обекти по техни признаци: дължина, височина и ширина.

Подрежда 3 предмета във възходящ и низходящ ред по височина, дължина или ширина.

17

Дните на седмицата


Времеви отношения

Познава, назовава и подрежда дните на седмицата в тяхната последователност.

Моделира нагледно последователни денонощия – вчера, днес, утре.

Очаква определени дни от седмицата, свързани с приятни преживявания.


Оценяване на участието във фронтално поставените задачи и на самостоятелно изпълнените задачиЧислата до 7

Количествени отношения

Брои до 7.

Сравнява групи от предмети (до 7)

Възприема събирането като практическо добавяне, а изваждането като отнемане на част от група.


Оценяване на участието във фронтално поставените задачи и на самостоятелно изпълнените задачиФигури различни

Равнинни фигури

Разпознава и назовава триъгълник, кръг, квадрат и правоъгълник и ги използва в различни игри.

Оценяване на участието във фронтално поставените задачи и на самостоятелно изпълнените задачи

II

18

Числото 0

Количествени отношения

Има конкретна представа за числото 0 и цифрата му. Моделира цифрата с подръчни материали.

Сравнява количества.Оценяване на участието във фронтално поставените задачи и на самостоятелно изпълнените задачиГледам и мисля

Количествени

Отношения

Пространствени отношения


Сравнява обекти и намира различия по определени признаци.

Ориентира се в двумерно пространство – таблица.

Развива наблюдателност с решаване на подбрани за целта задачи.


Оценяване на индивидуалните изпълнения на задачите в книжката от децатаСмятам и броя

Количествени отношения

Брои до 7.

Допълва групи от обекти до 7.Оценяване на участието във фронтално поставените задачи и на самостоятелно изпълнените задачи
19

Число 8

Количествени отношения

Има представа за числото 8.

Определя количества до 8.

Познава цифрата на числото 8.

Моделира цифрата с подръчни материали.

Брои до 8.


Оценяване на участието във фронтално поставените задачи и на самостоятелно изпълнените задачиСравнявам и броя до 8

Количествени отношения

Сравнява количества до 8 обекта.

Има представа за редното значение на числото 8.Оценяване на участието във фронтално поставените задачи и на самостоятелно изпълнените задачиСмятам до 8

Количествени отношения

Възприема събирането като практическо добавяне, а изваждането като отнемане на част от група.

Наблюдения над дейностите, предоставени за изпълнение от децата
20

Смятам с числата до 8

Количествени отношения

Възприема събирането като практическо добавяне, а изваждането като отнемане на част от група с помощта на подходящо онагледяване.

Оценяване на индивидуалните изпълнения на задачите в книжката от децатаСмятам с числата до 8

Количествени отношения

Възприема събирането като практическо добавяне, а изваждането като отнемане на част от група с помощта на подходящо онагледяване.

Оценяване на индивидуалните изпълнения на задачите в книжката от децатаЗабавлявам се

Количествени отношения

Равнинни фигуриСъставя задачи с числата до 8 като използва приложенията от фигури и цифри.

Наблюдения над дейностите, предоставени за изпълнение от децата
21

Висок или нисък

Пространствени отношения

Количествени отношенияИма представа за пространствените отношения (висок –нисък, по-висок, по-нисък).

Има елементарна представа за дейността измерване.

Сравнява обекти по височина.


Оценяване на участието във фронтално поставените задачи и на самостоятелно изпълнените задачиЧасовник

Времеви отношения

Има представа за уредите за измерване на времето.

Има изградени елементарни времеви представи.Оценяване на участието във фронтално поставените задачи и на самостоятелно изпълнените задачиФигури

Равнинни фигури

Има представи за кръг, триъгълник и квадрат.

Има конкретни представи за големина и форма.

Преоткрива познати фигури в заобикалящата действителност.

Обследва манипулативно модел на фигура и показва върхове и страни.

Устно описва признаци на елементи на фигура (остър, гладък и пр.).

Интересува се от формата и я претворява в различни игрово-познавателни ситуации.Оценяване на индивидуалните изпълнения на задачите в книжката от децата

III

22

Числото 9

Количествени отношения

Има конкретна представа за числото 9 и цифрата му.

Брои до 9 ( количествено и поредно).Оценяване на участието във фронтално поставените задачи и на самостоятелно изпълнените задачиСравнявам и броя до 9

Количествени отношения

Брои количества до 9.

Сравнява количества чрез броене (до 9).

Отброява количества с 6, 7, 8 и 9 елемента.


Оценяване на участието във фронтално поставените задачи и на самостоятелно изпълнените задачиСмятам с числата до 9

Количествени отношения

Събира и изважда до 9 на практическа основа с прибавяне и отнемане на елементи от група.

Наблюдения над индивидуалните изпълнения на поставените задачи.
23

Смятам с числата до 9 (1)

Количествени отношения

Събира и изважда до 9 с помощта на подходящо онагледяване.

Оценяване на индивидуалните изпълнения на задачите в книжката от децатаСмятам с числата до 9

Количествени отношения

Възприема събирането като практическо добавяне, а изваждането като отнемане на част от група с помощта на подходящо онагледяване.

Оценяване на индивидуалните изпълнения на задачите в книжката от децатаИгри по двойки

Количествени отношения

Пространствени отношенияСъбира и изважда до 9 с помощта на подходящо онагледяване.

Съставя задачи от събиране и изваждане с изплзване на дидактичен материал.

Умее да работи в група.


Наблюдения на игровите дейности, извършвани от децата
24

Числото 10

Количествени отношения

Има конкретна представа за числото 10 и начина на записването му.

Брои до 10 ( количествено и поредно).Оценяване на участието във фронтално поставените задачи и на самостоятелно изпълнените задачиСравнявам и броя до 10

Количествени отношения

Пространствени отношенияБрои до 10 в прав и обратен ред.

Сравнява на практическа основа числата до 10.

Ориентира се в пространството ( игра на домино).


Оценяване на индивидуалните изпълнения на задачите в книжката от децатаФигури в квадратна мрежа

Пространствени отношения

Равнинни фигури

Количествени отношения


Разпознава изучените равнинни фигури и положението им в двумерно пространство.

Оценяване на участието във фронтално поставените задачи и на самостоятелно изпълнените задачи
25

Смятам с числата до 10

Количествени отношения

Брои до 10.

Смята с числата до 10 при използване на подходящо онагледяване.

Съставя задачи за събиране и изваждане като използва подходящо поднесени модели.


Оценяване на индивидуалните изпълнения на задачите в книжката от децатаМонети

Количествени отношения

Има конкретна представа за българските монети в обръщение.

Включва се в игрови ситуации за покупко- продажби с използване на моделите от приложението.Оценяване на участието във фронтално поставените задачи и на самостоятелно изпълнените задачиИгри по групи

Количествени отношения

Моделира числовата редица чрез нагледни и практически похвати.

Събира и изважда на практическа основа в игрови ситуации.Наблюдения на игровите дейности, извършвани от децата

IV

26

Месеци и сезони

Времеви отношения

Има конкретна представа за месеците и сезоните.

Изработва различни модели на календар.Оценяване на участието във фронтално поставените задачи и на самостоятелно изпълнените задачиПием чай

Измерване

Измерва течности и сипещи се вещества с условна мярка в нагледно-практически план.

Участва в игри и опити с течности и сипещи се вещества.Оценяване на участието във фронтално поставените задачи и на самостоятелно изпълнените задачиЧертая в квадратна мрежа

Пространствени отношения

Равнинни фигуриОчертава изучените геометрични фигури в квадратна мрежа.

Пренася графични изображения от една мрежа в друга мрежа по зададени параметри.Наблюдаване на практическите умения за измерване Оценяване на участието във фронтално поставените задачи
27

Педя човек – лакът брада

Пространствени отношения

Има елементарна представа за процеса измерване.

Измерва дължини с условна мярка.

Сравнява еднородни величини в практически план.

Изразява резултата от измерването в нагледни и графични знаци.

Схваща ритъма и последователността при работа с алгоритмични поредици.


Наблюдаване на практическите умения за измерване и оценяване на самостоятелно изпълнените задания.Сравняване

Количествени отношения

ИзмерванеСравнява обекти по различни признаци.

Изразява резултатите от сравнението като използва практически модели.Оценяване на индивидуалните изпълнения на задачите в книжката от децатаМестоположение

Пространствени отношения

Определя местоположението на обекти в двумерно и тримерно пространство.

Наблюдение на участието на децата във фронталната работа и оценяване на самостоятелно изпълнените задания.
28

Скрита картина

Количествени отношения

Пространствени отношенияПознава цифрите, с които се записват числата до 10.

Ориентира се в двумерното пространство.

Оцветява части от двумерно пространство по зададен модел.


Оценяване на участието във фронтално поставените задачи (например броене) и на индивидуалните изпълнения на задачите в книжкатаЧислата до 10

Количествени

отношенияБрои до 10.

Очертава цифри, с които се записват числата до 10. Моделира числови отношения при дадена нагледна опора.

Сравнява в устен план две съседни числа до 10.

Моделира отношения между съседни числа до 10 в практически план.Оценяване на участието във фронтално поставените задачи (например броене) и на индивидуалните изпълнения на задачите в книжкатаИгра със зарче

Количествени

отношенияИма представа за числата до 10.

Брои до 10.

Познава цифрите, с които се записват числата до 10.

Отброява предмети или техни изображения.

Регулира емоционалното си състояние при игрови ситуации.


Наблюдения над игровите действия на децата.

V

29

Роботче и ракета

Пространствени отношения

Пренася схематично представени пространствени отношения върху квадратна мрежа.

Използва геометрични фигури в игрови и изобразителни дейности.

Ориентира се в редовете и колоните в таблица.

Пренася изображения от една в друга мрежа.Оценяване на индивидуалните изпълнения на задачите в книжката от децатаАквариумът

Количествени

Отношения

Пространствени отношения


Определя и назовава направления и посоки в двумерно пространство.

Ориентира се в квадратна мрежа.

Пренася схематично представени отношения на обекти в равнината, като използва квадратна мрежа.


Оценяване на индивидуалните изпълнения на задачите в книжката от децатаЧертая в квадратна мрежа

Количествени отношения

Пространствени отношенияОчертава фигури в квадратна мрежа.

Пренася изображения от една мрежа в друга.Оценяване на индивидуалните изпълнения на задачите в книжката от децата
30

Къде е ?

Пространствени отношения

Ориентира се в тримерно пространство.

Определя отношения на обекти в пространството и ги описва словесно.Оценяване на участието на децата в беседата, която се води върху изображението от книжката.От дома до детската градина

Пространствени отношения

Ориентира се в тримерно пространство.

Определя отношения на обекти в пространството и ги описва словесно.

Знае правила за безопасно движение по улицата.


Индивидуална беседа с децатаСмятам с числата до 10

Пространствени отношения

Познава числата до 10 и цифрите, с които се записват.

Сравнява числата до 10.

Пресмятата сбор и разлика до 10 на практическа основа.


Наблюдения над игровата дейност на двойките деца.
31

Знам и мога

Измерване

Сравнява обекти по височина, дължина, вместимост и тегло.

Използва условни мерки за измерване.

Изразява резултата от измерването с предоставени подходящи модели.


Проверка на самостоятелното изпълнение на заданието в книжката „Искам да смятам“Знам и мога

Измерване

Измерва ширина на обекти с условни мерки.

Измерва течности и сипещи се вещества с условни мерки.

Измерва тегло на обекти с условни мерни единици и ги представя схематично при предоставени подходящи модели.


Проверка на самостоятелното изпълнение на заданието в книжката „Искам да смятам“Знам и мога

Равнинни фигури

Разпознава и назовава изучените равнинни геометрични фигури – кръг, триъгълник, правоъгълник и квадрат.

Познава и назовава сезоните и месеците.

Знае дните от седмицата.


Проверка на самостоятелното изпълнение на заданието в книжката „Искам да смятам“
32

Знам и мога

Количествени отношения

Определя количества до 10.

Моделира количества до 10 по дадено задание.

Моделира с различни средства редицата на числата до 10


Проверка на самостоятелното изпълнение на заданието в книжката „Искам да смятам“Знам и мога

Количествени отношения.

Пространствени отношенияПрибавя и изважда по 1 и по 2 от дадено число, като илюстрира с подходящо предоставен модел.

Разбира отношението „между“ при игрови ситуации с различни обекти.

Ориентира се в двумерно пространство.


Проверка на самостоятелното изпълнение на заданието в книжката „Искам да смятам“Знам и мога

Количествени отношения.

Пространствени отношенияСмята с числата до 10 в практически план и в игрови ситуации.

Ориентира се в тримерното пространство и отбелязва резултатите в схематично предоставен модел.Проверка на самостоятелното изпълнение на заданието в книжката „Искам да смятам“

Каталог: uploads -> files -> PGR za DG 2018-2019
PGR za DG 2018-2019 -> Игри“ Част 1 „Есен“ и Част 5 „Есен, зима, пролет, лято“
PGR za DG 2018-2019 -> Примерно годишно тематично разпределение за смесени подготвитeлни възрастови групи 5 – 6-годишни и 6–7-годишни по музика
PGR za DG 2018-2019 -> Литература Месец Седмица Образователно ядро
PGR za DG 2018-2019 -> Примерно годишно тематично разпределение за смесени подготвитeлни възрастови групи 5 – 6-годишни и 6 – 7-годишни по Физическа култура
PGR za DG 2018-2019 -> Поредица „ръка за ръка
PGR za DG 2018-2019 -> Литература месец Седмица Образователно ядро Тема Очаквани резултати Методи и форми 1 2 3 4 5
PGR za DG 2018-2019 -> Примерно годишно тематично разпределение за първа възрастова група, 3 – 4-годишни деца, по музика
PGR za DG 2018-2019 -> Литература месец Седмица Образователно ядро Тема Очаквани резултати Методи и форми 1 2 3 4 5
PGR za DG 2018-2019 -> Литература месец Седмица Образователно ядро Тема Очаквани резултати Методи и форми 1 2 3 4 5


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница