Литература познавателна книжка „вълшебства от думи", поредица „ръка за ръка"страница4/7
Дата07.08.2018
Размер0.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 6 – 7-ГОДИШНИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА „ХАЙДЕ ДА РИСУВАМЕ!“, ПОРЕДИЦА „РЪКА ЗА РЪКА“


Месец

Седмица

Тема

Образователно ядро

Очаквани резултати

Методи и форми

1

2

3

4

5

6

IX

1

Знам и мога

Художествено възприемане

Възприема и описва произведения на основните видове изобразително изкуство – живопис, графика, скулптура.

Диагностични задачи за установяване на входящо нивоЗнам и мога

Изобразително творчество

Използва и съчетава различни изобразителни

материали (молив, пастел, бои) при изграждането на сюжетна рисунка.Диагностични задачи за установяване на входящо ниво
2

Знам и мога

Изобразителни материали и техники

Повтаря пунктирана линия в различни изображения на предмети, без да излиза от линията.

Използва и съчетава различни изобразителни материали.Диагностични задачи за установяване на входящо нивоЗнам и мога

Изобразително творчество

Умее да апликира двуслойно.

Диагностични задачи за установяване на входящо ниво

X

3

А това съм аз!

Изобразително творчество

Има умения за допълване и пресъздаване на характерни особености на частите на главата и лицето чрез използване на графичен материал; разграничава портретна рисунка и снимка.


А това съм аз!

Изобразително творчество

Има умения за пресъздаване на чертите на главата и лицето в портретна рисунка.4

Къде са плодовете?

Изобразително творчество

Формиране на представи за знаци, цветове и умения за използването им в конкретна знакова среда.


Да построим къща!

Изобразителни материали и техники

Моделира обемни тела чрез пространственото им композиране.5

Есенен лист

Изобразителни материали и техники

Има представи и умения за релефно моделиране. Проявява творчество при претворяването на обекти.


Да направим вазата отново

Изобразителни материали и техники

Изрязва по контур частите на пъзел и ги сглобява по образец
1

2

3

4

5

6
6

Кое откъде ли е?

Художествено възприемане

Развитие на острота и точност на възприятията.

Развитие на наблюдателност, съобразителност и други познавателни спо­собности за анализ, сравнение и определяне на част от цяло, детайл от различни картини.


Природни обекти

Художествено възприемане

Проявява интерес и положително отношение към красотата на природата.
XI

7

Есента дойде!

Изобразително творчество

Изгражда тематична рисунка, като използва цветовете на есента.


Есенни вълшебства

Изобразително творчество

Изпълнява изобразителна задача в група, като използва различни техники и материали (изобразителни, природни и др.).8

Кое с кое ли е?

Художествено възприемане

Разпознава симетрични части от картини. Умее да се ориентира в знаково-информационна среда.


Декоративно-приложно изкуство

Художествено възприемане

Изгражда представи за творби на декоративно-приложното изкуство.9

Да украсим ръкавичката

Изобразителни материали и техники

Създава цветна декоративна композиция с фризово подредени елементи.


Стомна

Изобразителни материали и техники

Използва декоративни елементи за украса на стомна.10

Първи сняг

Изобразително творчество

Изгражда цветна тематична рисунка.


Зимна картина

Художествено възприемане

Възприема и анализира зимни картини, филми и приказки.
XII

11

Да направим свещник

Изобразителни материали и техники

Моделира обемни тела и създава пространствена композиция.


Коледа и Нова година

Художествено възприемане

Има положително емоционално-оценъчно отношение към коледните и новогодишните празници.12

Новогодишна картичка

Художествено възприемане

Разработва проект за поздравителна картичка.


Новогодишна картичка

Изобразителни материали и техники

Реализира проект за създаване на поздравителна картичка чрез използване на смесена техника.13

Коледна питка

Изобразителни материали и техники

Моделира обемни тела и създава пространствена композиция.


Новогодишно тържество

Изобразително творчество

Пресъздава впечатления и преживявания с изразните средства на изобразителното изкуство.
I

14

Снежен човек

Изобразителни материали и техники

Моделира фигура с едри обемни части.


Скиори

Изобразителни материали и техники

Има умения за моделиране на човешка фигура..15

Къде са частите на картината?

Художествено възприемане

Идентифицира мястото на части от зимна картина.


Луната изгря

Изобразително творчество

Изгражда тематична рисунка, като използва подходящи цветове.16

Чергите на баба

Изобразителни материали и техники

Създава ивична декоративна композиция, като апликира цветни ленти.


Знаме

Изобразителни материали и техники

Има умения за точно изрязване и съчетаване на цветни ленти.17

Моят домашен любимец

Изобразително творчество

Изгражда цветна тематична рисунка на любимо животно.


Животни

Изобразително творчество

Моделира животни, като придава характерни детайли и поза.
II

18

Пътешествие в Космоса

Изобразително творчество

Пресъздава фантазни обекти чрез рисуване и оцветяване.


Пътешествие в Космоса

Изобразително творчество

Пресъздава фантазни обекти в група. Използва различни техники и материали.19

Скрита картина

Изобразителни материали и техники

Изработва пъзел чрез вгнездяване.Картини

Художествено възприемане

Възприема художествени произведения чрез картини.20

Портрети

Художествено възприемане

Възприема и анализира портретни творби от различни жанрове на изобразителното изкуство.


Портрет на Левски

Изобразително творчество

Изгражда цветна портретна рисунка.21

Дъжд от шапки

Изобразително творчество

Изгражда цветна фантазна рисунка чрез смесена техника.


Кукери

Изобразителни материали и техники

Изработва кукерска маска. Използва различни техники и материали.
III

22

Това е моят/а приятел/ка

Изобразително творчество

Изгражда цветна портретна рисунка на момче или момиче в цял ръст.


Аз и моят/а приятел/ка

Изобразително творчество

Изгражда сюжетна картина, като съчетава различни изобразителни материали.23

Пролетни цветя

Изобразителни материали и техники

Изгражда цветна композиция чрез многослойно апликиране.


Да изработим ваза

Изобразителни материали и техники

Моделира обемен съд, като слепва предварително източени части.24

Моето семейство

Изобразително творчество

Изгражда групова портретна рисунка.


Картина в рамка

Изобразителни материали и техники

Използва различни материали при изработването на рамка за картина.25

Пролетно пробуждане

Изобразително творчество

Изгражда цветна тематична рисунка.


А това кой е?

Изобразителни материали и техники

Изгражда рисунка, като свързва точки в определена последователност.
IV

26

Спортен празник

Изобразително творчество

Изгражда цветна фигурална композиция чрез равномерно защриховане


Гимнастици

Изобразително творчество

Моделира човешка фигура, като придава движение.27

Грей, слънчице!

Изобразителни материали и техники

Изгражда декоративна мозаечна композиция от цветни късчета хартия.


Моята мозайка

Изобразително творчество

Избира тема и изгражда декоративна мозаечна композиция от цветни късчета хартия.28

На улицата

Изобразително творчество

Пресъздава обекти и явления от действителността чрез рисуване.


На моята улица

Изобразително творчество

Изобразява темата с изобразителни материали по избор.
V

29

Нашата история в картинки

Изобразително творчество

Планира последователността на действията и използва различни материали и техники при изработването на книжка.


Нашата история в картинки

Изобразително творчество

Планира последователността на действията и използва различни материали и техники при изработването на книжка.30

Морско дъно

Изобразително творчество

Участва в колективно изграждане на фантастична рисунка чрез смесена техника


Риби

Изобразителни материали и техники

Използва познати материали и техники за моделиране.31

Знам и мога

Художествено възприемане, Изобразителни материали и техники

Подрежда серия от рисунки според последователността на действието в тях. Възпроизвежда прави и криви линии по зададен модел.

Диагностични задачи за установяване на изходящо нивоЗнам и мога

Художествено възприемане

Има изградени представи за творби на изящните и приложно-декоративните изкуства.

Диагностични задачи за установяване на изходящо ниво
32

Знам и мога Красив е моят роден край!

Изобразително творчество

Изгражда цветна тематична рисунка по Наблюдение или лични впечатления.

Диагностични задачи за установяване на изходящо нивоЗнам и мога Пластилинен град

Изобразително творчество

Моделира обемни тела и създава пространствена композиция.

Диагностични задачи за установяване на изходящо ниво

Каталог: uploads -> files -> PGR za DG 2018-2019
PGR za DG 2018-2019 -> Игри“ Част 1 „Есен“ и Част 5 „Есен, зима, пролет, лято“
PGR za DG 2018-2019 -> Примерно годишно тематично разпределение за смесени подготвитeлни възрастови групи 5 – 6-годишни и 6–7-годишни по музика
PGR za DG 2018-2019 -> Литература Месец Седмица Образователно ядро
PGR za DG 2018-2019 -> Примерно годишно тематично разпределение за смесени подготвитeлни възрастови групи 5 – 6-годишни и 6 – 7-годишни по Физическа култура
PGR za DG 2018-2019 -> Поредица „ръка за ръка
PGR za DG 2018-2019 -> Литература месец Седмица Образователно ядро Тема Очаквани резултати Методи и форми 1 2 3 4 5
PGR za DG 2018-2019 -> Примерно годишно тематично разпределение за първа възрастова група, 3 – 4-годишни деца, по музика
PGR za DG 2018-2019 -> Литература месец Седмица Образователно ядро Тема Очаквани резултати Методи и форми 1 2 3 4 5
PGR za DG 2018-2019 -> Литература месец Седмица Образователно ядро Тема Очаквани резултати Методи и форми 1 2 3 4 5


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница