Литература познавателна книжка „вълшебства от думи", поредица „ръка за ръка"


ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 6 – 7-ГОДИШНИ ПО МУЗИКА ПОРЕДИЦА „РЪКА ЗА РЪКА“страница5/7
Дата07.08.2018
Размер0.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 6 – 7-ГОДИШНИ ПО МУЗИКА
ПОРЕДИЦА „РЪКА ЗА РЪКА“


Месец

Седмица

Тема Музикален материал

Образователно ядро

Очаквани резултати

Методи и форми

1

2

3

4

5

61

Моето семейство

„Моето семейство“,

Кр. Милетков „Гимнастика“, Б. Карадимчев

„Радецки марш“, Й. ЩраусВъзпроизвеждане

Музика и игра

Възприемане


Влиза в ролята на музикант и слушател.

Двигателно отразява марш чрез свирене с ДМИ и маршируване.

Пее с настроение и желание.

Импровизира стъпки и движения в ритъма на песен.
2

Песните на баба

„Посадила баба“

„Тъпан бие, гайда свири“


Музика и игра

Възприемане

Елементи на музикалната изразност


Има репертоар от любими песни.

Разпознава по тембър гайда и тъпан.

Възприема музикално произведения с весело настроение.

Танцува право хоро.

Реагира на динамични промени (тихо – силно).

Х

3

Музикални приказки

„Спящата красавица“, Й. Щраус“ (симф. оркестър), „Коломбина и Арлекин“ (пиано)Възприемане Възпроизвеждане

Натрупва представи за нежна, спокойна музика.

Познава тембър на пиано.

Свири с ДМИ валс.

Разучава валсова стъпка.

Импровизира танцови движения на музика с валсов характер.

Х

4

Скоро ще сме в първи клас

„Скоро ще сме в първи клас“, Кр. МилетковВъзпроизвеждане

ВъзпроизвежданеСтарае се да запомни текста и мелодията.

Определя настроението на песента.

Познава тромпет по тембър и външен вид.

1

2

3

4

5

6

Х

5

Годишните времена – „Есен“ из „Годишните времена“, А. Вивалди (симф. оркестър)

Възприемане

ВъзпроизвежданеУчаства в двигателни импровизации.

Съчинява кратка мелодия с глас.Входящо проследяване

Х

6

На концерт

„Хорце“ – народна песенВъзприемане

ВъзпроизвежданеЗапознава се с външен вид и тембър на тамбура.

Отразява двигателно право хоро.

Познава гайда и тъпан.

Пее с радост народна песен.


ХI

7

Пея като птичка

„Театър“, Б. Карадимчев„На народните будители“, Кр. МилетковВъзпроизвеждане

ВъзприеманеИзпитва радост от общуване с музикалното изкуство. Разбира израза“Народни будители“.

Слуша с интерес песента от началото до края и определя настроението .


ХI

8

Обичам да танцувам“

„Тонина ръченица“Възприемане

ВъзпроизвежданеДвигателно пресъздава пулсацията на неравноделен метрум 7/8
ХI

9

Децата на България „Оркестър“, Е. Струнджев


Възприемане

Възпроизвеждане

Елементи на музикалната изразност


Импровизира елементарен съпровод с ДМИ и отразява промените в динамиката.

Има правилна певческа стойка.

Импровизира танцови движения.

ХI

10

На концерт

Пиеса за цигулкаВъзприемане

Разпознава тембър и външен вид на цигулка.

Сравнява тамбура и цигулка по външен вид и тембър.


ХII

11

На пързалката „На пързалката“, Кр. Милетков; „Мела й мома“, народна песен

Възпроизвеждане

Отразява характера и настроението в музиката при пеене.
ХII

12

Бъдни вечер. Коледари. Рождество.

„Коледни камбани“, Б. КарадимчевВъзпроизвеждане

Изпълненява песни, танци и народни игри, свързани със семейните празници Бъдни вечер и Коледа.
ХII

13

Подготовка и провеждане на коледно тържество

Възпроизвеждане

Изпълнява с радост до 4 песни от репертоара на детската градина.

Изразява лично, емоционално отношение при изпълнение на празничния репертоар от песни и танци.


I

14

Новогодишен карнавал

„Сурва, сурва“, Б. КарадимчевВъзпроизвеждане

Музика и играПее с желание народни песни.

Танцува на цялостен танц, спазва хореографията.


I

15

Обичам да танцувам

„Кукерски игри“Музика и игра

Има умения за изпълнение на танцови стъпки и движения.
I

16

Аз мога

Елементи на музикалната изразност

ВъзпроизвежданеИмпровизира танцови стъпки и движения.

Има конкретна представа за тембър и външен вид на народните инструменти.

Има конкретна представа за тембър и външен вид на класическите музикални инструменти.


Междинно проследяване: право хоро, ръченица, народни инструменти – гайда, тъпан, тамбура.

марш, валс, класически инструменти - пиано, акордеон, цигулка, тромпет, китара.I

17

Децата на България

„През очите на едно дете“, Кр. МилетковВъзприемане

Слуша с интерес песента от начало до края и определя настроението.

Има правилна певческа стойка.


II

18

Пея като птичка

„Леви, десни“ – популярна песенВъзприемане Възпроизвеждане

Изпълнява и съпоставя настроението на песни с маршов и нежен характер.

Съчинява мелодични, песенни импровизации върху свободен текст с маршов и нежен характер.


II

19

На концерт

Пиеса за китараВъзприемане

Познава китара по тембър и външен вид.

Сравнява китарата с друг струнен инструмент – тамбура.


II

20

Българийо, родино мила

Химн на Република България; „Връх Шипка“, Кр. МилетковВъзприемане

Изпитва чувство за национална принадлежност и национална гордост.

Има слухови представи за тържествена, маршова музика.


II

21

Баба Марта

Песни за Баба Марта, мартеничките и пролетта по изборВъзприемане Възпроизвеждане

Елементи на музикалната изразност Музика и играУчаства в подготовката и провеждането на тържество за посрещане на Баба Марта.

Изпълнява артистично песни за Баба Марта.


III

22

Годишните времена – „Пролет“ из „Годишните времена“, А. Вивалди

Възприемане Музика и игра

Изслушва от началото до края програмна пиеса и съпреживява настроението ѝ.

Пресъздава собствените преживявания чрез двигателни импровизации.


III

23

Светофар

„Светофар“; „Кънтри пътешествие“, Б. КарадимчевВъзпроизвеждане

Вниква в съдържанието на песента.
III

24

Пея като птичка

„Пчеличка“ М. НиноваВъзприемане Възпроизвеждане

Влиза в ролята на певец и слушател.

Проследява посоката на движение на мелодията.


III

25

Лазарки. Цветница

„Огреяло ясно слънце“ – народна песенМузика и игра Възприемане

Разпознава женски и детски гласове.

Интонира вярно със и без съпровод.


IV

26

Великден

„Великденски камбани“, Б. ТричковВъзпроизвеждане

Елементи на музикалната изразностИзпълнява песни свързани с празника.

Свири с ДМИ и реагира на промени в динамиката.


IV

27

Годишните времена

Лято („Бурята“) из „Годишните времена“, А. Вивалди –Възприемане

ВъзпроизвежданеИма богати и разнообразни музикално-слухови представи.
IV

28

Карнавал на числата

„Карнавал на числата“, Кр. МилетковВъзпроизвеждане

Изразява личното си отношение към песента по време на изпълнение.
V

29

Първокласник

„Първокласник“, Б. КарадимчевВъзпроизвеждане

Музика и играПее песни с училищна тематика.

Импровизара движения върху песента, отразяващи жизнерадостното настроение.


V

30

Златни букви

„Златни букви“, Кр. Милетков; Химн на св. св. Кирил и МетодийВъзпроизвеждане

Има способността за проследяване на мелодичната линия.

Емоционално съпреживява музикално-поетичното съдържание на песните.


V

31

Подготовка и провеждане на тържество за изпращане на училище

репертоар, подготвен в детската градинаВъзпроизвеждане

Артистично и емоционално изпълнява песни и танци за празника.

Участва с желание като солистV

32

Аз мога

„Кънтри пътешествие“, Кр. Милетков (пиано)

Песни по избор на децата


Възприемане

Възпроизвеждане

Музика и игра


Импровизира елементарен съпровод с ДМИ по собствен замисъл.

Има репертоар от 5 любими песни.

Импровизира танцови стъпки и движения на различна по характер и националност музика.


Изходящо проследяванеПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 6 – 7-ГОДИШНИ ПО КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ
ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА „НА РАБОТА, РЪЧИЧКИ!“, ПОРЕДИЦА „РЪКА ЗА РЪКА“


Месец

Седмица

Тема

Образователно ядро

Очаквани резултати

Методи и форми за проследяване на постиженията

1

2

3

4

5

6

IX

1

Знам и мога

Обработване на материали, съединяване и свързване.

Има основни знания и умения от обучението по конструиране и технологии от 3 група.

Наблюдение и оценяване знанията и уменията:

- да различава материалите, от които са изработени изделията;

- за самообслужване;

- за изработва модел от техническа рисунка;

- да използва ножица и др.


IX

2

Моето шкафче

Грижи и инициативност

Конструиране и моделиранеПознава начини за самообслужване вкъщи и в детската градина.

Спазва правила за култура на хранене и сервиране.Наблюдение и оценяване на уменията за полагане на грижи за себе си и за самообслужване

X

3

Ябълкова градина

Конструиране и моделиране

Подбира и използва хартия, картон или текстил в зависимост от свойствата им, когато при изработката на модел или изделие прилага късане, залепване, намокряне, намачкване, оцветяване.

Оценява по собствени критерии модели и изделия и ги включва в игрови дейности.Наблюдение и оценяване на уменията за създаване на модел по образец

X

4

Слънчоглед

Конструиране и моделиране

Самостоятелно довършва модел по образец, като подбира разнообразни материали и инструменти.

Предлага, представя и обяснява идея или решение при изработване на модел.Наблюдение и оценяване на уменията за конструиране на модел по образец

X

5

Нашата маса

Грижи и инициативност

Познава начини за самообслужване вкъщи и в детската градина.

Спазва правила за култура на хранене и сервиране.Наблюдение и оценяване на уменията за полагане на грижи за себе си и за самообслужване

1

2

3

4

5

6

X

6

Нашата улица

Грижи и инициативност

Участва в малък общ проект в детската градина.

Сътрудничи с другите при работа по общ замисъл.Наблюдение и оценяване на проявяваните от децата инициативност и предприемчивост

XI

7

Моите моливи


Конструиране и моделиране

Съединява елементи, като залепва.

Предлага, представя и обяснява идея или решение при изработване на модел.Наблюдение и оценяване на уменията за конструиране на модел по образец

XI

8

Хармоники

Обработване на материали, съединяване и свързване

Прегъва последователно неколкократно хартия и картон.

Оценява по собствени критерии модели и изделия и ги включва в игрови дейности.Наблюдение и оценяване на уменията за ръчна обработка на материали

XI

9

В кухнята

Техника

Има представа за предназначението на някои домашни електроуреди и правилата за безопасност.

Спазва правила за култура на хранене и сервиране.Наблюдение и оценяване на знанията за електроуреди и безопасност

XI

10

На гости


Конструиране и моделиране

Самостоятелно довършва модел по образец, като подбира разнообразни материали и инструменти.

Представя и обяснява идея или решение при изработване на модел.Оценяване на индивидуалния конструктивен опит за създаване на модели по образец

XII

11

Къщи и коли

Техника

Посочва важни за децата пътни знаци на кръстовище и обяснява нормите за безопасно придвижване по пътна маркировка.

Предлага, представя и обяснява идея или решение при изработване на модел.Оценяване на знанията за техника и за безопасност

XII

12, 13

Украса за празника

Грижи и инициативност

Участва в малък общ проект в детската градина.

Съединява елементи, като залепва, преплита и завързва.Наблюдение и оценяване на проявяваните от децата инициативност и предприемчивост

I

14

Игра с топчета

Конструиране и моделиране

Предлага, представя и обяснява идея или решение при изработване на модел.

Оценява по собствени критерии модели и изделия и ги включва в игрови дейности.Оценяване на индивидуалния конструктивен опит за създаване на модели по образец

I

15

Ред и чистота

Грижи и инициативност

Самостоятелно подрежда и поддържа реда и чистотата на личните си вещи, играчки и материали вкъщи и в детската градина.

Наблюдение и оценяване на уменията за полагане на грижи за себе си и за самообслужване

I

16

Трите прасенца

Обработване на материали, съединяване и свързване

Прегъва последователно неколкократно хартия и картон.

Оценява по собствени критерии модели и изделия и ги включва в игрови дейности.Наблюдение и оценяване на уменията за ръчна обработка на материали

I

17

Влакче

Конструиране и моделиране

Представя и обяснява идея или решение при изработване на модел.

Оценява по собствени критерии модели и изделия и ги включва в игрови дейности.Оценяване на индивидуалния конструктивен опит за създаване на модели по образец

II

18

Раненото зайче

Конструиране и моделиране

Представя и обяснява идея или решение при изработване на модел.

Оценява по собствени критерии модели и изделия и ги включва в игрови дейности.Оценяване на индивидуалния конструктивен опит за създаване на модели по образец

II

19

Игра с квадрати

Конструиране и моделиране

Представя и обяснява идея или решение при изработване на модел.

Оценява по собствени критерии модели и изделия и ги включва в игрови дейности.Оценяване на индивидуалния конструктивен опит за създаване на модели по образец

II

20

Ало, обади се

Техника

Познава отделни възможности на устройства за комуникация и информация.

Самостоятелно довършва модел по образец, като подбира разнообразни материали и инструменти.Оценяване на знанията за информационните и комуникационни технологии и за безопасност

II

21

Килимче

Обработване на материали, съединяване и свързване

Подбира и използва хартия, картон или текстил в зависимост от свойствата им, когато при изработката на модел или изделие прилага късане, залепване, намокряне, намачкване, оцветяване.

Съединява елементи, като залепва, преплита и завързва.Наблюдение и оценяване на уменията за ръчна обработка на материали

III

22

Мартеници

Обработване на материали, съединяване и свързване

Подбира и използва хартия, картон или текстил в зависимост от свойствата им, когато при изработката на модел или изделие прилага късане, залепване, намокряне, намачкване, оцветяване.

Съединява елементи, като залепва, преплита и завързва.Наблюдение и оценяване на уменията за ръчна обработка на материали

III

23

Картичка

Обработване на материали, съединяване и свързване

Прегъва последователно неколкократно хартия и картон.

Оценява по собствени критерии модели и изделия и ги включва в игрови дейности.Оценяване на индивидуалния конструктивен опит за създаване на модели по образец

III

24

Празник у дома

Грижи и инициативност

Самостоятелно подрежда и поддържа реда, чистотата на личните си вещи, играчки и материали вкъщи и в детската градина.

Спазва правила за култура на хранене и сервиране.Наблюдение и оценяване на проявяваните от децата инициативност и предприемчивост

III

25

Пеперуда

Обработване на материали, съединяване и свързване

Съединява елементи, като залепва, преплита и завързва.

Прегъва последователно неколкократно хартия и картон.Оценяване на индивидуалния конструктивен опит за създаване на модели по образец

IV

26

Слънце

Обработване на материали, съединяване и свързване

Съединява елементи, като залепва, преплита и завързва.

Подбира и използва хартия, картон или текстил в зависимост от свойствата им, когато при изработката на модел или изделие прилага късане, залепване, намокряне, намачкване, оцветяване.Наблюдение и оценяване на уменията за ръчна обработка на материали

IV

27

Косе Босе

Конструиране и моделиране

Самостоятелно довършва модел по образец, като подбира разнообразни материали и инструменти.

Представя и обяснява идея или решение при изработване на модел.Оценяване на индивидуалния конструктивен опит за създаване на модели по образец

IV

28

Великден

Обработване на материали, съединяване и свързване

Подбира и използва хартия, картон или текстил в зависимост от свойствата им, когато при изработката на модел или изделие прилага късане, залепване, намокряне, намачкване, оцветяване.

Съединява елементи, като залепва, преплита и завързва.Оценяване на индивидуалния конструктивен опит за създаване на модели по образец

V

29

Катеричка

Обработване на материали, съединяване и свързване

Съединява елементи, като залепва.

Оценява по собствени критерии модели и изделия и ги включва в игрови дейности.Оценяване на индивидуалния конструктивен опит за създаване на модели по образец

V

30

За риба

Обработване на материали, съединяване и свързване

Съединява елементи, като залепва, преплита и завързва.

Оценява по собствени критерии модели и изделия и ги включва в игрови дейности.Наблюдение и оценяване на уменията за ръчна обработка на материали

V

31

Детски магазин

Грижи и инициативност

Участва в малък общ проект в детската градина.

Сътрудничи с другите при работа по общ замисъл.Наблюдение и оценяване на проявяваните от децата инициативност и предприемчивост

V

32

Знам и мога.

Грижи и инициативност

Има основни знания и умения от обучението по конструиране и технологии от четвърта група.

Наблюдение и оценяване на знанията и уменията:

- за ръчното обработване на материали, съединяване и свързване;

- за самообслужване, грижи и инициативност.


Каталог: uploads -> files -> PGR za DG 2018-2019
PGR za DG 2018-2019 -> Игри“ Част 1 „Есен“ и Част 5 „Есен, зима, пролет, лято“
PGR za DG 2018-2019 -> Примерно годишно тематично разпределение за смесени подготвитeлни възрастови групи 5 – 6-годишни и 6–7-годишни по музика
PGR za DG 2018-2019 -> Литература Месец Седмица Образователно ядро
PGR za DG 2018-2019 -> Примерно годишно тематично разпределение за смесени подготвитeлни възрастови групи 5 – 6-годишни и 6 – 7-годишни по Физическа култура
PGR za DG 2018-2019 -> Поредица „ръка за ръка
PGR za DG 2018-2019 -> Литература месец Седмица Образователно ядро Тема Очаквани резултати Методи и форми 1 2 3 4 5
PGR za DG 2018-2019 -> Примерно годишно тематично разпределение за първа възрастова група, 3 – 4-годишни деца, по музика
PGR za DG 2018-2019 -> Литература месец Седмица Образователно ядро Тема Очаквани резултати Методи и форми 1 2 3 4 5
PGR za DG 2018-2019 -> Литература месец Седмица Образователно ядро Тема Очаквани резултати Методи и форми 1 2 3 4 5


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница