Литература след освобождението до наши дниДата07.09.2017
Размер32.32 Kb.


ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

П Р О Г Р А М А

ЗА ДОКТОРАНТУРА

ПО БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО НАШИ ДНИ

Историята на българската литература като изследователски проблем – методологически основания, периодизации, проекти, проблематизации.


І. Българската литература след Освобождението – възрожденският опит: употреби и преодоляване. Осмисляне и овладяване на свободата. Жанрова система. Творци и поколения.
ІІ. 80-те години на XIX в.


 • Посоки на следосвобожденското литературно развитие

 • Културни и литературни средища

 • Културно строителство

 • Периодични издания. Публицистика

 • Съединението през 1885 г. – промени в културната и литературната ситуация

 • “Епическата” равносметка

 • Промени на обхвата и развитие на жанровата система

 • Литературна критика

ІІІ. 90-те години на XIX в. Традиция. Модерност. Писателят и обществото. Писателят и светът. Йерархизация на текстовете.
 • Промени – социални, политически, идейни

 • Нови тенденции – местата в литературата: градът и селото; другите светове

 • Институционализирането на културата (литературата)

 • Литературният живот – литературните кръгове, литературните отношения, литературната критика и критическите програми

 • Типология на героя

 • Кръгът “Мисъл” – критическо и литературноисторическо мислене

ІV. Началните години на XX в. и времето до войните. Литературната периодика. Литературната критика.
 • Национален дух и модерност

 • Символизмът. Литературните езици – блуждаеща естетика

 • Литературното кръгове и групирания – “Мисъл”, “Българан” и др.

 • Проза. Поезия. Драма

V. Българската литература по време на войните


- Символистичната визия и войните

- Войната и литературата- Равносметки
VІ. Българската литература след Първата световна война. Българското в новия ред – социални и естетически ценности. Духовните стожери.


 1. 20-те и 30-те години

 • тенденции в новата литературна ситуация – авангардизъм и традиционализъм;

 • литературни издания;

 • “антисимволистичният прелом”;

 • новата социална и “несоциална” поезия и проза;

 • история и исторично – историческата проза и драма;

 • критиците – главните дискусии
 1. 40-те години

 • новата вълна в поезията – естетическа и философска проблематика; трансформации на литературния дискурс;

 • тенденции в развитието на прозата
 1. 50-те години
 1. 60-те години
 1. 70-те и 80-те години

 • поезията: “тиха” и “революционна”;

 • прозата: езикът на гротеската и пародията;

 • инфантилно и лирично;

 • модерната драма;

 • мисленето за литературната история
 1. Поезията и прозата след 1989 г. Драмата.

Новият критически дискурс. Дискусии.
Забележка за библиографията:
Набелязаната проблематика следва да се обсъжда на основата на автори и текстове от конспекта за държавния изпит на специалността „Българска филология“. Разширяването на използвания материал е предимство за кандидатите.

Изборът на библиография е личен избор на кандидата в кръг, по-широк от библиографията за държавния изпит.
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница