Литература за клас за избираемите учебни часове годишен хорариум: 32 часа Седмичен хорариум: 1 часастраница2/3
Дата17.08.2018
Размер0.56 Mb.
ТипЛитература
1   2   3

Разработил: ………………..........................……………..Име, презиме, фамилия

УТВЪРДИЛ:

Директор: ……………………............................................................Име, презиме, фамилия

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 2. КЛАС ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ


Годишен хорариум: 64 часа
Седмичен хорариум: 2 часа


ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 18 седмици X 2 часа седмично = 36 часа

по ред

Учебна седмица по ред

Тема на урочната единица

Вид урочна единица

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване по теми и) или раздели

Забележка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

Есен (преговор)

Упражнение

Отразява впечатлението си от самостоятелно прочетено произведение. Доказва разбиране на въпроси по съдържанието на произведение. Озаглавява текст.
Четене с разбиране на текст. Озаглавяване на текст. Препис на текст.

Устна проверка. Писмена проверка.
2

Езикови упражнения

Упражнение

Отразява впечатлението си от самостоятелно прочетено произведение. Доказва разбиране на въпроси по съдържанието на произведение. Озаглавява текст
Четене с разбиране на текст. Озаглавяване на текст. Препис на текст.

Устна проверка. Писмена проверка.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

2

Изречение – (преговор)

Упражнение

Отделя изреченията, като означава началото и края им.

Образува изречения от свободен набор от думи. Пише графически правилно ръкописните букви и правилно ги свързва в думи и изречения.


Подреждане на думи в изречения. Отделяне на изречения в текст. Препис на текст.

Устна проверка. Писмена проверка.
4

Отново на училище –

Н. Зидаров


Езикови упражнения

Упражнение

Образува изречения от свободен набор от думи. Пише графически правилно ръкописните букви и правилно ги свързва в думи и изречения.
Подреждане на думи в изречения. Препис на текст.

Устна проверка. Писмена проверка.
5

3

Звук и буква

(преговор)Упражнение

Ориентира се в системните отношения в езика: звук – буква – дума – изречение – текст.

Разграничава гласни и съгласни звукове.


Образуване на думи. Тестови задачи.

Устна проверка. Писмена проверка.
6

Обични букви – Калина Малина
Езикови

упражненияУпражнение

Ориентира се в системните отношения в езика: звук – буква – дума – изречение – текст.

Разграничава гласни и съгласни звукове.


Образуване на думи. Тестови задачи.

Устна проверка. Писмена проверка.
7

4

Българската азбука (преговор)

Упражнение

Отразява впечатлението си от самостоятелно прочетено произведение. Доказва разбиране на въпроси по съдържанието на произведение. Коментира произведението. Пише азбуката с ръкописни букви.
Четене на текст. Въпроси по съдържанието на текста и такива, които изискват аргументиране на текста. Изписване на азбуката с главни и малки ръкописни букви.

Устна проверка.

Писмена проверка.

Формиращо оценяване.

8

Буквички –Калина Малина

Езикови упражненияУпражнение

Отразява впечатлението си от самостоятелно прочетено произведение. Доказва разбиране на въпроси по съдържанието на произведение. Коментира произведението. Пише азбуката с ръкописни букви.
Четене на текст. Въпроси по съдържанието на текста и такива, които изискват аргументиране на текста. Изписване на азбуката с главни и малки ръкописни букви

Устна проверка.

Писмена проверка.

Формиращо оценяване.

9

5

Подреждане на думите по азбучен ред

Упражнение

Използва азбучен ред. Обяснява лексикалното значение на думи от активния речник. Познава учебни речници.
Подреждане на думи по азбучен ред по втората буква. Свързване на дума с нейното значение.

Писмена проверка.

Формиращо оценяване.


10

Буквар – Тома Бинчев

Езикови упражненияУпражнение

Използва азбучен ред. Обяснява лексикалното значение на думи от активния речник. Познава учебни речници.
Подреждане на думи по азбучен ред по втората буква. Свързване на дума с нейното значение.

Писмена проверка.

Формиращо оценяване.


11

6

Ударение. Откриване на ударената сричка в думата

Упражнение

Разграничава ударена от неударена сричка и знака за ударение. Разграничава думите с ударение от думите без ударение. Познава начина за правописна проверка на гласни в неударена сричка.
Откриване и поставяне на ударението в думи. Попълване на пропуснати думи.

Устна проверка.

Писмена проверка.

Текущо формиращо оценяване.

12

Да не простине-Леда Милева

Езикови упражненияУпражнение

Разграничава ударена от неударена сричка и знака за ударение. Разграничава думите с ударение от думите без ударение. Познава начина за правописна проверка на гласни в неударена сричка.
Откриване и поставяне на ударението в думи. Попълване на пропуснати думи.

Устна проверка.

Писмена проверка.

Текущо формиращо оценяване.

13

7

Тесни и широки

гласни звуковеУпражнение

Открива в корелативни двойки тесните и широките гласни звукове. Познава начина за правописна проверка на гласни в неударена сричка.
Разпознаване на тесните и широки гласни. Откриване на сгрешена буква на неударена гласна. Попълване на пропуснати букви в думи. Препис и озаглавяване на текст.

Писмена проверка.

Формиращо оценяване.


14

Отмъщението на горското поточе –Петя Йорданова

Езикови упражненияУпражнение

Открива в корелативни двойки тесните и широките гласни звукове. Познава начина за правописна проверка на гласни в неударена сричка.
Разпознаване на тесните и широки гласни. Откриване на сгрешена буква на неударена гласна. Попълване на пропуснати букви в думи. Препис и озаглавяване на текст.

Писмена проверка.

Формиращо оценяване.


15

8

Съгласните звукове – звучни и беззвучни

Упражнение

Сравнява основните корелативни двойки съгласни звукове по признака звучност – беззвучност. Открива звуковата промяна на звучни съгласни пред беззвучни. Познава начини за правописна проверка на звучни съгласни в края на думата.
Определяне на съгласния звук като звучен или беззвучен. Образуване на думи чрез замяна на съгласен звук. Тестови задачи. Писане на текст под диктовка.

Устна проверка.

Писмена проверка.

Формиращо оценяване.

16

Весели врабчета –Л. Станчев

Езикови упражненияУпражнение

Сравнява основните корелативни двойки съгласни звукове по признака звучност – беззвучност. Открива звуковата промяна на звучни съгласни пред беззвучни. Познава начини за правописна проверка на звучни съгласни в края на думата.
Определяне на съгласния звук като звучен или беззвучен. Образуване на думи чрез замяна на съгласен звук. Тестови задачи. Писане на текст под диктовка.

Устна проверка.

Писмена проверка.

Формиращо оценяване.

17

9

Правопис на гласни и съгласни звукове

Упражнение

Познава начина за правописна проверка на гласни в неударена сричка. Познава начини за правописна проверка на звучни съгласни в края на думата и пред беззвучни.
Правописна проверка на гласен в неударена сричка и на звучен съгласен в краесловие. Попълване на пропуснати букви.

Текущо формиращо оценяване.
18

Езикови упражнения

Упражнение

Познава начина за правописна проверка на гласни в неударена сричка. Познава начини за правописна проверка на звучни съгласни в края на думата и пред беззвучни.
Правописна проверка на гласен в неударена сричка и на звучен съгласен в краесловие. Попълване на пропуснати букви.

Текущо формиращо оценяване.
19

10

Думи с я, ю, щ, дж, дз, йо, ьо

Упражнение

Образува думи. Допълва изречения

с подходящи думи. Съставя изречения Затвърдява правилото за правопис на йо и ьо.


Образуване на думи. Допълване на изречения с подходяща дума. Затвърдяване правилото за правопис на йо и ьо.

Устна проверка.

Писмена проверка Формиращо оценяване.


20

Умник Гюро с умници другари – Елин Пелин
Езикови упражнения

Упражнение

Образува думи. Допълва изречения

с подходящи думи. Съставя изречения Затвърдяване на правилото за правопис на йо и ьо.


Образуване на думи. Допълване на изречения с подходяща дума. Затвърдяване правилото за правопис на йо и ьо.

Устна проверка.

Писмена проверка Формиращо оценяване.


21

11

Изреченията в българския език

Упражнение

Открива различни по вид изречения. Отделя изреченията в текст. Съставя изречения.
Откриване на различни по вид изречения. Отделяне на изреченията в текст. Съставяне на изречения.

Устна проверка. Писмена проверка.

Формиращо оценяване.


22

Деца играят вън – Г. Данаилов

Езикови упражненияУпражнение

Открива различни по вид изречения. Отделя изреченията в текст. Съставя изречения.
Откриване на различни по вид изречения. Отделяне на изреченията в текст. Съставяне на изречения.

Устна проверка. Писмена проверка.

Формиращо оценяване.


23

12

Съобщителни изречение

Упражнение

Разпознава съобщително изречение. Употребява уместно съобщително изречение. Отговаря на въпроси, за да се получи кратък текст.
Четене на текст с разбиране. Правилно пунктуационно оформяне на съобщително изречение. Допълване на изречения с подходяща дума. Отговори на въпроси, за да се получи кратък текст.

Устна проверка.

Писмена проверка Формиращо оценяване.


24

Карлсон, който живее на покрива – Астрид Линдгрен
Езикови упражнения

Упражнение

Разпознава съобщително изречение. Употребява уместно съобщително изречение. Отговаря на въпроси, за да се получи кратък текст.
Четене на текст с разбиране. Правилно пунктуационно оформяне на съобщително изречение. Допълване на изречения с подходяща дума. Отговори на въпроси, за да се получи кратък текст.

Устна проверка.

Писмена проверка Формиращо оценяване.


Устна проверка.

Писмена проверка Формиращо оценяване.


25

13

Въпросителни изречения

Упражнение

Разпознава въпросително изречение. Знае различни начини за образуване на въпросително изречение. Преобразува съобщително изречение във въпросително и обратно. Употребява уместно въпросително изречение.
Четене на текст с разбиране. Преобразуване на съобщително изречение във въпросително по няколко начина. Попълване на въпросителни думи в изречение. Отделяне на изречения в текст.

Писмена проверка.

Формиращо оценяване.


26

Приказка за слънцето – Камен Калчев
Езикови упражнения

Упражнение

Разпознава въпросително изречение. Знае различни начини за образуване на въпросително изречение. Преобразува съобщително изречение във въпросително и обратно. Употребява уместно въпросително изречение.
Преобразуване на съобщително изречение във въпросително. Попълване на въпросителни думи в изречение. Отделяне на изречения в текст.

Писмена проверка.

Формиращо оценяване.


27

14

Изреченията в речта – Диалог

Обобщение

Чете с разбиране и интонационно правилно художествен и нехудожествен текст. Определя вида и броя на изреченията в различни по вид текстове. Използва подходящи изречения за диалог.
Тестови задачи. Отговор на въпроси по текста. Четене на диалог. Водене на разговор. Четене интонационно правилно на художествен и нехудожестен текст.

Тестови задачи.

Формиращо оценяване.


28

Рибките – Илия Бурджев
Езикови упражнения

Обобщение

Чете с разбиране и интонационно правилно художествен и нехудожествен текст. Определя вида и броя на изреченията в различни по вид текстове. Използва подходящи изречения за диалог.
Тестови задачи. Отговор на въпроси по текста.

Четене на диалог. Водене на разговор. Четене интонационно правилно на художествен и нехудожестен текст.Тестови задачи.

Формиращо оценяване.


29

15

Пренасяне на части от думи на нов ред

Упражнение

Пренася правилно думи на нов ред. Чете с разбиране писмо, съобщение, картичка. Използване на учтиви думи.
Пренасяне правилно думи на нов ред. Четене на писмо, съобщение

,картичка. Използване на учтиви думи.Устна проверка. Писмена проверка.

Формиращо оценяване.


30

Езикови упражнения

Упражнение

Пренася правилно думи на нов ред. Чете с разбиране писмо, съобщение, картичка. Използване на учтиви думи.
Пренасяне правилно думи на нов ред. Четене на писмо, съобщение

,картичка. Използване на учтиви думиУстна проверка. Писмена проверка.

Формиращо оценяване.


31

16

Какво назоваваме с думите

Упражнение

Разпознава съществително и прилагателно. Използва ги правилно в изречения и текст. Открива думи с противоположно значение.
Попълване на правилно съществително в текст. Откриване на думи с противоположно значение –прилагателни.

Устна проверка.

Писмена проверка.

Формиращо оценяване.

32

Франклин посреща гости – П. Буржоа, Б. Кларк

Езикови упражненияУпражнение

Разпознава съществително, прилагателно. Използва ги правилно в изречения и текст. Открива думи с противоположно значение.
Попълване на правилно съществително в текст. Откриване на думи с противоположно значение –прилагателни.

Устна проверка.

Писмена проверка.

Формиращо оценяване.

33

17

Глагол

Упражнение

Познава глагола като част на речта.
Определяне на глаголите. Използване правилно на подходящ за определен текст.

Устна проверка. Писмена проверка.

Формиращо оценяване.


34

Езикови упражнения

Упражнение

Познава глагола като част на речта.
Определяне на глаголите. Използване правилно на подходящ за определен текст.

Устна проверка. Писмена проверка.

Формиращо оценяване.


35

18

Число на глагола

Упражнение

Познава глагола като част на речта. Разпознава числото на глагола.
Групиране на глаголи според числото им. Работа с многозначни думи. Свързване на съществително с подходящ глагол.

Писмена проверка.

Формиращо оценяване.


36

Разказ за домашен любимец

Езикови упражненияУпражнение

Познава глагола като част на речта. Разпознава числото на глагола. Използва глаголи в единствено число.
Групиране на глаголи според числото им. Работа с многозначни думи. Свързване на съществително с подходящ глагол.

Писмена проверка.

Формиращо оценяване.


Каталог: uploads -> files -> PGR 2017-2018 -> PGR 2kl
PGR 2kl -> Литература за клас Български език: 32 седмици х 2 часа = 64 часа Създаване на текст: 32 седмици х 1,5 часа = 48 часа
PGR 2kl -> Музика за клас годишен брой на часовете – 64 часа
PGR 2kl -> Учебен комплект funkel neu годишен хорариум 64 часа
PGR 2kl -> Литература за клас първи учебен срок 18 седмици X 7 часа седмично = 126 часа № по ред
PGR 2kl -> Първи учебен срок – 18 седмици X 2 часа седмично = 36 часа
PGR 2kl -> Литература за клас Литературно обучение 32 седмици х 3 часа = 96 часа Извънкласно четене 32 седмици х 0,5 часа = 16 часа
PGR 2kl -> Годишно тематично разпределение
PGR 2kl -> Годишно тематично разпределение за часа на класа за клас „Азбука на правилата“ 32 седмици X 1 час седмично = 32 часа
PGR 2kl -> Програма по околен свят за клас (избираема подготовка)
PGR 2kl -> Програма по български език и литература за клас


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница