Лот оу „Кирил и Методий", соу „Й. Йовков", соу „Д. Дебелянов", оу „Христо Ботев", соу „Д. Чинтулов", оу „Г. Бенковски", оу „Бр. Миладинови", оу „Христо Ботев", соу „П. Росен" и оу „В. Левски"Дата04.01.2018
Размер31.63 Kb.
О Б Щ И Н А Б У Р Г А С

гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26,, тел. 056 840915; 840916; 840917; 840918

В отговор на запитване във връзка с обществена поръчка с предмет: „Подмяна на стара амортизирана фасадна дограма с нова от PVC профил, както следва:Лот 1. ОУ „Кирил и Методий”, СОУ „Й. Йовков”, СОУ „Д. Дебелянов”, ОУ „Христо Ботев”, СОУ „Д. Чинтулов”, ОУ „Г. Бенковски”, ОУ „Бр. Миладинови”, ОУ „Христо Ботев”, СОУ „П. Росен” и ОУ „В. Левски”.

Лот 2. ОДЗ № 9 „Делфин”, ЦДГ № 11 „Чайка”, ЦДГ № 29 „Моряче”, ЦДГ №28 „Детелина”, ОДЗ №7 „Р. Княгина”, ЦДГ №30 „Изгрев”, ЦДГ №35 „Теменуга” и ЦДГ № 19 „Ален Мак”, Ви предоставяме следните разяснения:

Въпрос 1: В комплекта с документация липсва спецификация на дограмата на СОУ „Добри Чинтулов”. Има ли изготвена такава?

Отговор: В комплекта са документацията е пропуснато да се приложи спецификация на дограмата на СОУ „Добри Чинтулов”, която ви изпращаме.
Въпрос 2: Не е посочен броя на модулите в спецификацията на:

- ОУ „Г. Бенковски” – ЛОТ 1;

- ЦДГ № 29 „Моряче” – ЛОТ 2;

- ОДЗ № 7 „Р. Княгиня” – ЛОТ 2 и

- ЦДГ № 19 „Ален мак” – кв. Сарафово – ЛОТ 2.

Може ли да се уточни броя на всеки модул?
Отговор: Броя на модулите в спецификацията на:

ЛОТ1

- ОУ „Г.Бенковски”

Модул 1 – 4 бр.

Молул 2 – 4 бр.

Модул 3 – 4 бр.


ЛОТ2

Общият брой е посочен КСС,но липсва броя на модулите.
- ЦДГ №29 „Моряче”-29 броя

Модул 1 – 8 бр.

Модул 2 – 21 бр.
- ОДЗ№7 „Р.Княгиня”-30 броя

Модул 1 – 2 бр.

Модул 2 – 7 бр.

Модул 3 – 7 бр.

Модул 4 – 7 бр.

Модул 5 – 7 бр.

Модул 6 – 3 бр.

Модул 7 – 3 бр.

Модул 8 – 1 бр.

Модул 9 – 2 бр.

Модул 10 – 1бр.
- ЦДГ №19 „Ален мак”-кв.Сарафово-24 броя

Помещение-парно

Модул 1-1 бр.

Модул 2-2 бр.

Модул 3-1 бр.

Модул 4- 1 бр.

Модул 5-помещение –физкултурен салон- 1 бр.

Модул 6-помещение-изолатор- 1 бр.

Модул 7-помещение-домакин- 1 бр.

Модул 8-помещение-кухня-6 бр.

Модул 9-врата-вътрешна-алуминиева-2 бр.

Модул 10 –помещение-физкултурен салон-2 бр.

Модул- 11- помещение физкултурен салон-склад-1 бр.

Модул 12- физкултурен салон-склад-1 бр.

Модул 13-помещение-пералня-2 бр.

Модул 14 –помещение-пералня-2 бр.


Въпрос 3: Може ли да се посочи вида на стъклопакета?
Отговор: В техническите условия - т.ІV-та – „Изисквания към офертата” е посочен вида на стъклопакета :

Външната дограма изработена от PVC профил да е минимум четири камерен и остъкляване от (4 + 4) 24 мм стъклопакет от безцветни флоатни стъкла.Въпрос 4: В закупената от наша страна тръжна документация по-специално в Условията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка и Указания за участниците в т. 8.11 от същите е посочено, че: „в случай, че участникът участва като обединение, изброените по-долу изисквания за икономическо и финансово състояние ще се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло”. Същевременно, в т. 8.13.2 от Условията, а именно „Технически изисквания към участниците” е предвидено задължението всеки участника да представи заверено копие от удостоверението за вписването в Камарата на строителите и заверено копие от талона (четливо), от който да е виден срока за регистрация за 2010 г.

В тази връзка, моля да ни разясните дали, в случай, че участникът участва като обединение, изискването за представяне на удостоверението за вписването в Камарата на строителите и заверено копие от талона се отнася за обединението като цяло, т.е е достатъчно само един от участниците в обединението да има такава регистрация, или това изискване важи за всеки участник в обединението по отделно?
Отговор: В случай, че участникът участва като обединение, изискването за представяне на удостоверението за вписването в Камарата на строителите и заверено копие от талона се отнася за обединението като цяло, т.е е достатъчно само един от участниците в обединението да има такава регистрация.

Въпрос 4: В т. 8.13.5 от посочените по-горе Условия е предвидено изискването „Участникът да представи сертификат за управление на качеството – ISO 9001:2000 или еквивалент се отнася за обединението като цяло, т.е. е достатъчно само един от участниците в обединението да представи такъв сертификат, или това изискване важи за всеки един участник в обединението по отделно.
Отговор: В случай, че участникът участва като обединение, изискването за представяне на сертификат за управление на качеството – ISO 9001:2000 или еквивалент се отнася за обединението като цяло, т.е. е достатъчно само един от участниците в обединението да представи такъв сертификат

Приложение: по текста.ЙОРДАНКА АНАНИЕВА

Заместник кмет при Община Бургас


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница