М и н и с т е р с т в о н а п р а в о с ъ д и е т о з а п о в е д № лс-и-29/11. 01. 2013 гДата14.01.2018
Размер168.54 Kb.
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А П Р А В О С Ъ Д И Е Т О


З А П О В Е Д
ЛС-И-29/11.01.2013 г.

На основание чл. 299, ал.1 от Закона за съдебната власт,
Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се проведе изпит за придобиване на юридическа правоспособност на стажант-юристи, преминали законоустановения си стаж и представили необходимите документи в Министерството на правосъдието.

2. Изпитът да се проведе на 18 януари 2013 г. от 9.00 часа в сградата на Министерството на правосъдието, бул. Княз Александър Дондуков № 2А.

3. Одобрявам списък на допуснатите до изпит стажант-юристи, неразделна част от настоящата заповед.

Денят, часът и списъкът на допуснатите до изпит стажант-юристи да се обяви в сградата на Министерството на правосъдието и да се публикува на интернет страницата на министерството не по-късно от 17.30 часа на 11 януари 2013 г.

На стажант-юристите, получили оценка „издържал” да се издаде удостоверение за юридическа правоспособност в 1-месечен срок от провеждане на изпита.

Изпълнението на заповедта възлагам на Директора на Дирекция „СДСД”.

Преписи от заповедта да се връчат на задължените с нея лица за сведение и изпълнение.


Приложение: Списък на допуснатите до изпит стажант-юристи.


№ по ред

Име

Презиме

Фамилия

Разпределен за стаж

1

Николай

Йорданов

Димитров

Окръжен съд Шумен

2

Десислава

Пламенова

Георгиева

Окръжен съд Шумен

3

Атанас

Радоев

Атанасов

Окръжен съд Шумен

4

Петина

Валериева

Стоянова

Окръжен съд Шумен

5

Зелиха

Исмет

Генч

Окръжен съд Кърджали

6

Яна

Лъчезарова

Николова

Окръжен съд Благоевград

7

Христина

Проданова

Гидикова

Окръжен съд Стара Загора

8

Камен

Николаев

Еленков

Софийски окръжен съд

9

Йорданка

Георгиева

Стойнева-Свиленова

Софийски окръжен съд

10

Мария

Янкова

Дулова

Софийски градски съд

11

Гергана

Георгиева

Гуляшка

Софийски градски съд

12

Богдан

Валентинов

Богданов

Софийски градски съд

13

Виолета

Олегова

Герасимова

Софийски градски съд

14

Даниела

Георгиева

Богданова

Окръжен съд Варна

15

Таня

Христова

Трифонова

Софийски градски съд

16

Кремена

Желева

Демирева

Софийски градски съд

17

Живко

Стоянов

Велев

Окръжен съд Стара Загора

18

Стела

Маткова

Добрева

Окръжен съд Стара Загора

19

Ралица

Стоянова

Лазарова

Окръжен съд Стара Загора

20

Димитър

Петров

Димитров

Окръжен съд Стара Загора

21

Снежана

Стойчева

Петрова

Окръжен съд Стара Загора

22

Антония

Тончева

Тончева

Окръжен съд Стара Загора

23

Ангелина

Недялкова

Баракова

Окръжен съд Стара Загора

24

Вероника

Петьова

Паунова

Софийски окръжен съд

25

Василена

Красимирова

Гиздова

Окръжен съд Кюстендил

26

Иванка

Красимирова

Грозданова

Окръжен съд Кюстендил

27

Даниел

Борисов

Илиев

Окръжен съд Кюстендил

28

Георги

Александров

Пирков

Окръжен съд Кюстендил

29

Христо

Иванов

Демиревски

Окръжен съд Кюстендил

30

Даринка

Илиянова

Кънчовска

Окръжен съд Плевен

31

Цветелина

Любчева

Борисова

Окръжен съд Плевен

32

Илиян

Димитров

Илиев

Окръжен съд Враца

33

Ивалина

Иванова

Петрова-Драганова

Окръжен съд Враца

34

Елизавет

Елиас

Дуарте

Окръжен съд Враца

35

Весела

Генкова

Стафунска

Окръжен съд Ловеч

36

Веселина

Николова

Георгиева

Окръжен съд Велико Търново

37

Пламена

Христова

Христанова

Окръжен съд Велико Търново

38

Петър

Великов

Ангелов

Окръжен съд Велико Търново

39

Росен

Боянов

Рашков

Окръжен съд Велико Търново

40

Росен

Иванов

Петков

Окръжен съд Разград

41

Лилия

Петрова

Николова

Софийски окръжен съд

42

Асен

Чавдаров

Караджов

Софийски градски съд

43

Надежда

Валентинова

Димитрова

Софийски градски съд

44

Димитър

Димитров

Колев

Окръжен съд Ямбол

45

Таня

Кънчева

Стефанова

Софийски градски съд

46

Славка

Иванова

Дражева

Окръжен съд Ямбол

47

Деян

Василев

Дафинов

Окръжен съд Плевен

48

Лора

Василева

Христова

Окръжен съд Плевен

49

Живка

Иванова

Димитрова

Окръжен съд Сливен

50

Венета

Стефанова

Манолова

Окръжен съд Сливен

51

Иван

Юриев

Рандев

Окръжен съд Сливен

52

Живка

Димова

Будакова

Окръжен съд Хасково

53

Диана

Валериева

Янева

Окръжен съд Перник

54

Димитринка

Алексиева

Благоева

Софийски градски съд

55

Росица

Ангелова

Мусева

Окръжен съд Велико Търново

56

Анна

Петрова

Биволева

Окръжен съд Варна

57

Антония

Стоянова

Стоянова

Окръжен съд Варна

58

Дияна

Методиева

Рангелова

Окръжен съд Варна

59

Нели

Стефанова

Йорданова

Софийски градски съд

60

Валeнтина

Тодорова

Радева

Окръжен съд Русе

61

Лалка

Цветанова

Кунова

Окръжен съд Плевен

62

Анна-Карина

Христова

Тодорова

Софийски градски съд

63

Юлия

Андриянова

Буртева

Софийски градски съд

64

Димитър

Михайлов

Иванов

Окръжен съд Бургас

65

Росица

Добрева

Иванова

Окръжен съд Бургас

66

Марияна

Димова

Боянова

Окръжен съд Бургас

67

Диана

Атанасова

Александрова

Окръжен съд Бургас

68

Димитър

Кирилов

Бъчваров

Окръжен съд Бургас

69

Ангелина

Славчова

Янкулска

Окръжен съд Благоевград

70

Стефка

Пенкова

Пенчева

Окръжен съд Бургас

71

Станимира

Димитрова

Вълчанова

Окръжен съд Бургас

72

Мила

Стефанова

Тонева

Окръжен съд Бургас

73

Ивайло

Йорданов

Йорданов

Окръжен съд Благоевград

74

Любомир

Стефанов

Тулев

Окръжен съд Благоевград

75

Маргарита

Владимирова

Лишанска

Окръжен съд Благоевград

76

Стефан

Йорданов

Филипов

Окръжен съд Благоевград

77

Йорданка

Венциславова

Първанова

Окръжен съд Монтана

78

Габриела

Петрова

Цветкова

Окръжен съд Монтана

79

Надежда

Васкова

Баташка

Окръжен съд Пазарджик

80

Кирил

Красимиров

Генев

Окръжен съд Хасково

81

Митко

Тодоров

Манолов

Окръжен съд Хасково

82

Димитър

Иванов

Митрев

Окръжен съд Хасково

83

Пламен

Милков

Вачев

Окръжен съд Ловеч

84

Христофор

Харизанов

Северинов

Окръжен съд Ловеч

85

Димитър

Венциславов

Милков

Окръжен съд Ловеч

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО: /п/
ДИАНА КОВАЧЕВА


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница