М о т и в и по нохд №791/2012 година по описа на рс-б. ПодсъдимиятДата04.08.2018
Размер102.99 Kb.

М О Т И В И

по НОХД № 791/2012 година по описа на РС-Б.


Подсъдимият П. А. Х., роден на 06.03.1997г. в гр.Б. , обл.Софийска, с постоянен адрес гр.Б. , обл.Софийска, ж.к., бл., вх.В, ет.7, ап.19, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: **********, е предаден на съд за това, че на 20.05.2012г. - 21.05.2012г. в гр.Б. , обл.Софийска, от кафе аперитив „Бистро F 29”, като непълнолетен, но в състояние да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, в съучастие като съизвършител с К. Б. Д. от гр.Б. , при условията на повторност, като случая е немаловажен, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, е отнел чужди движими вещи - 1 бр. уиски марка „Тюламор Дю” 1 литър на стойност 31.00лв., 1 бр. уиски марка „Бушмилс” 1 литър на стойност 33.40лв., 1 бр. уиски марка "Джеймисон" 1 литър на стойност 34.60лв., 1 бр. уиски марка "Череп овен" 1 литър на стойност 13.20 лв., 1 бр. джин марка "Бифигър" 0.700 литра на стойност 18,00 лв., мобилен телефон марка "Нокиа" модел „2330с-2” на стойност 47.00лв., всичко на обща стойност 177.80 лв., от владението на собственика фирма "Биономикс" ЕООД - с.В. , обл. Софийска, представлявано от Методи Тодоров Методиев, без негово съгласно, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал. 1, т.3 и т.7 от НК, вр. чл.194, ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.2 от НК, вр. чл.28, ал.1 от НК, вр. чл.63 ал.1, т.3 от НК.

Подсъдимият К. Б. Д., роден на 17.09.1996г. в гр.Б. , български гражданин, живущ в гр.Б. , ул. №11, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, е предаден на съд за това, че на 20.05.2012г. - 21.05.2012г. в гр.Б. , обл.Софийска, от кафе аперитив „Бистро F 29”, като непълнолетен, но в състояние да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, в съучастие като съизвършител с П. А. Х. от гр.Б. , при условията на повторност, като случая е немаловажен, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, е отнел чужди движими вещи - 1 бр. уиски марка „Тюламор Дю” 1 литър на стойност 31.00лв., 1 бр. уиски марка „Бушмилс” 1 литър на стойност 33.40лв., 1 бр. уиски марка "Джеймисон" 1 литър на стойност 34.60лв., 1 бр. уиски марка "Череп овен" 1 литър на стойност 13.20 лв., 1 бр. джин марка "Бифигър" 0.700 литра на стойност 18,00 лв., мобилен телефон марка "Нокиа" модел „2330с-2” на стойност 47.00лв., всичко на обща стойност 177.80 лв., от владението на собственика фирма "Биономикс" ЕООД - с.В. , обл. Софийска, представлявано от Методи Тодоров Методиев, без негово съгласно, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал. 1, т.3 и т.7 от НК, вр. чл.194, ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.2 от НК, вр. чл.28, ал. 1 от НК, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.54, ал.1 от НКПроизводството по делото е разгледано по реда на глава ХХVІІ от НПК -”СЪКРАТЕНО СЪДЕБНО СЛЕДСТВИЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПРЕД ПЪРВАТА ИНСТАНЦИЯ”, съгласно искането на подсъдимите от 08.01.2013 г. - чл.370 ал.1 пр.2 от НПК.

В с.з. подсъдимият П. А. Х. се признава за виновен и по реда на чл.371 т.2 от НПК признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като се съгласява да не се събират доказателства за тези факти. Моли съдът да му бъде наложено минимално наказание.

В с.з. подсъдимият К. Б. Д. се признава за виновен и по реда на чл.371 т.2 от НПК признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като се съгласява да не се събират доказателства за тези факти. Моли съдът да му бъде наложено минимално наказание.

С определение от 08.01.2013 г. по настоящето НОХ дело, по реда на чл.372 ал.4 от НПК, съдът е обявил, че самопризнанията на всеки един от подсъдимите се подкрепят от събраните в хода на досъдебното производство доказателства, като съдът ще ги ползва при постановяване на присъдата, без да събира доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

В с.з. представителят на РП-Б. поддържа изцяло обвинението срещу подсъдимите, моли съдът да ги признае за виновни и им наложи наказание „лишаване от свобода”, около средния предвиден в закона размер.

В с.з. служебните защитници – адвокатите Б.М. и П.П., от САК, молят на подсъдимите да бъде наложено наказание, при превес на смекчаващи вината обстоятелства.

От обясненията на подсъдимите, показанията на разпитаните свидетели, заключенията на вещите лица – Венетка николова Цолова- извършила съдебно-оценителната експертиза, д-р Стоян Пешев Стоянов, извършил медицинската експертиза, протокол за доброволно предаване от 21.05.2012г.; разписка от 30.05.2012г.; декларация за семейно и материално положение и имотно състояние на П. А. Х.; декларация за семейно и материално положение и имотно състояние на К. Б. Д.; данни от търговски регистър от 13.02.2012 г. на „Биономикс”;справка за съдимост №779/.08.2012г. на П. А. Х.; справка за съдимост № 778/.08.2012г. на К. Б. Д.; справка–характеристика на П. А. Х.; справка-характеристика на К. Б. Д., както и актуални справки за съдимост на двамата подсъдими, съдът приема за установено следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

Св. М. М. е управител на „Биономикс” ЕООД с. В. , обл. Софийска. Търговската дейност на фирмата се осъществява в кафе аперитив Бистро F 29, намиращо се на партерния етаж на хотел Б. , в гр. Б. . При приключване на работното време на заведението, на 20.05.2012г., персоналът затворил и заключил вратите, включително и плъзгаща се врата, водеща от заведението към градината на хотела. Плъзгащата врата се заключвала от вътрешната страна чрез заключващ се механизъм, прикрепен към рамката на вратата, като от външната страна се виждали гайките и болтовете, с които бил прикрепен. Заведението се охранявало единствено с камеpa, която същата вечер не била включена.

Късно през нощта на 20.05.201 2г. срещу 21.05.2012г, обв. П. Х. и обв. К. Б. се разхождали в централната част на гр. Б. . Когато стигнали пред сградата на хотела, обв. П. Х. предложил на обв. К. Д. да влязат в заведението и да откраднат алкохол и пари, ако има оставени. Обв. П. Х. успял да развие гайките на заключващия механизъм на вратата, водеща кьм градината, след което я отворил. Двамата обвиняеми влезли в заведението и се отправили кьм бара. От рафтовете зад него взели 1 бр. уиски марка *Тюламор Дю" от един литър, 1 бр. уиски марка "Бушмилс" 1 литър, 1 бр. уиски марка "Джеймисон* 1 литър, 1 бр. уиски марка "Черен овен" - 1 литър и 1 бр. джин марка "Бнфитър" от 0.700 литра. В заведението намерили оставен и мобилен телефон марка аНокиам модел л2330с-2*? който обв. П. Х. харесал и взел за да го ползпа. Двамата обвиняеми отишли в дома на обв. К. Д., където заедно с техни роднини пили от откраднатите алкохолни напитки.

Св. Методиев съобщил в РУП - Б. за извършената кражба от заведението. При извършените оперативни действия св. П. П. - полицейски служитсл в РУП - Б. се срещнал с обв. П. Х. и при проведената беседа последният му разказал за извършената кражба, като му предал намиращия се у него мобилен телефон марка "Нокиа" модел "2330С-2". За извършеното св. П. П. оформил протокол за доброволно предаване от 21.05.2012г. С разписка от 30.05.2012г., телефонът бил върнат на св. М.

Видно от заключението на експерта по извършената съдебно - оценителната експертиза, оценката, по пазарни цени на дребно, на отнетите вещи, възлиза на сумите, както следва: 1 бр. уиски марка "Тюламор Дю" 1 литър на стойност 31.00лв., I бр. уиски марка "Бушмилс" 1 литър на стойност 33.40лв., 1 бр, уиски марка "Джеймисон" 1 литър на стойност 34.60лв,, 1 бр. уиски марка "Черен овен"- 1 литър, на стойност 13.20 лв., 1 бр. джин марка "Бифитър* 0.700 литра, на стойност 18.60лв., мобилен телефон марка "Нокиа" модел "2330с-2", на стойност 47,00 лв. или всичко, на обща стойност 177.80 лв.

Извършена е съдебно - психиатрична експертиза по отношение на обв. П. А. Х., поради неговата възраст - непълнолетен на години. Съгласно заключението па експерта обв. П. Х. нс страда от психични заболявания, бил в състояние да разбира свойството и значението на извършеното от него на 21.05.2012г. и е могъл да ръководи постъпките си, както и може да участва в наказателното производство.

Извършена е съдебно - психиатрична експертиза по отношение на обв. К. Б. Д., поради неговата възраст - непълнолетен на години. Съгласно заключението на експерта, обв. К. Д. не страда от психични заболявания, бил е в състояние да разбира свойството и значението на извършеното от негo на 21.05.2012г. и е могъл да ръководи постъпките си, както и може да участва в наказателното производство.

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

От така възприетата от съда и описана по-горе фактическа обстановка, съгласно събраните по делото доказателства, съдът намира, че се установи по несъмнен и категоричен начин, че подсъдимият П. А. Х. е осъществил, както от обективна, така и от субективна страна престъплението по чл.195 ал.1, т.3 и т.7 вр.чл.194 ал.1, вр.чл.20 ал.2, вр.чл.28 ал.1, вр.чл.63 ал.1 т.3 от НК.

От така възприетата от съда и описана по-горе фактическа обстановка съгласно събраните по делото доказателства, съдът намира, че се установи по несъмнен и категоричен начин, че подсъдимият К. Б. Д. е осъществил, както от обективна, така и от субективна страна престъплението по чл. 195 ал.1, т.3 и т.7 вр.чл.194 ал.1, вр.чл.20 ал.2, вр.чл.28 ал.1, вр.чл.63 ал.1 т.3 от НК.

И двамата обвиняеми са извършили престъплението като непълнолетни, но като са били в състояние да разбират свойството и значението на извършеното, както и да ръководят постъпките си. Последното обстоятелство е установено от заключенията на вещото лице по изготвените по делото съдебно-психиатрични експертизи.

От обективна страна, на 20.05.2012 г. срещу 20.05.2012 г., в централната част на гр.Б. , обл.Софийска, двамата обвиняеми като непълнолетни, но в състояние да разбират свойството и значението на извършеното и да ръководят постъпките си, в съучастие помежду си като съизвършители, са отнели чужди движими вещи: 1 бр. уиски марка „Тюламор Дю” 1 литър на стойност 31.00лв., 1 бр. уиски марка „Бушмилс” 1 литър на стойност 33.40лв., 1 бр. уиски марка "Джеймисон" 1 литър на стойност 34.60лв., 1 бр. уиски марка "Череп овен" 1 литър на стойност 13.20 лв., 1 бр. джин марка "Бифигър" 0.700 литра на стойност 18,00 лв., мобилен телефон марка "Нокиа" модел „2330с-2” на стойност 47.00лв., всичко на обща стойност 177.80 лв., от владението на собственика фирма "Биономикс" ЕООД - с.В. , обл. Софийска, представлявано от М. Т. М., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като престъплението са извършили, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, при условията на повторност, по смисъла на чл.28 ал.1 от НК и случаят не е маловажен.

Двамата обвиняеми са осъществили състава на престъплението кражба, прекъсвайки чуждата фактическа власт над вещите и установявайки своя, като намерението им било да ги присвоят. Признакът „повторност" по отношение на двамата обвиняеми е обусловен от обстоятелството, че престъплението кражба-предмет на настоящото наказателно производство, са извършили след като са били осъдени за други такива престъпления, също кражби, с влезли в сила споразумения, имащи последиците на влезли в сила присъди.

Обвиняемият П. А. Х. е осъждан по НОХД № 849/2011г. пo описа на PC - Б. със споразумение, влязло в законна сила на 03.11.2011г., за деяние по чл. 194 ал.1, вр.чл.63 ал.1 т.З от НК, извършено на 10.04.2011г, на пробация, включваща пробационните мерки задължителна регистрация по настоящ адрес, с явяване и подписване пред пробационен служител, или определено от него длъжностно лице, 2 пъти седмично, за срок от 6 месеца и задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от 6 месеца ; по НОХД № 414/2011г. по описа на PC – Б. - със споразумение, влязло в законна сила на 24.11.2011 г., за деяние по чл.194,ал.1, вр.чл.63 ал.1 т.З от НК, извършено на 22.06.2011г., на лишаване от свобода за срок от 3 месеца, като изпълнението на наказанието е отложено за срок от 2 години, на основание чл.69 ал.1 вр.чл.63 ал.1 от НК; по НОХД № 24/2012г., по описа на РС - Б. със споразумение, влязло в законна сила иа 02.02.2012Г., за деяние по чл.194 ал.1, вр.чл.26 ал.1, вр.чл.55 ал.1 т.2 от НК, на пробация, включваща пробационните мерки задължителна регистрация по настоящ адрес, с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, 3 пъти седмично, за срок от 1 година и задължителни периодични среши с пробационен служител, за срок от 1 година, като наказанието е групирало с наказанията, наложени по НОХД № 849/2011г. и НОХД No 914/2011г. и му е наложено общо наказание, лишаване от свобода за срок от 3 месеца, като изпълнението на наказанието с отложено за срок от 2 години, на основание чл.69 ал. I вр.чл.66, ал. 1 от НК.

Обвиняемият К. Бенчсн Д. е осъждан многократно. Последното му осъждане е по НОХД No 662/2011г. по описа па PC – Б. , със споразумение, влязло и законна сила на 09.11.2011г., за престъпление по чл.195 ал.1, т.7, вр.чл.194 ал. 1, вр.чл.20 ал.2, вр.чл.28 ал. 1, вр.чл.63 ал. 1, т.З от НК на пробация, включваща пробационните мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, 2 пъти седмично, за срок от 1 година и задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от 1 година, като са групирани наложените му наказания, както следва : по НОХД N 1064/2010Г., по НОХД № 242/2011г. и по НОХД N 433/2011 г., всички по описа на БРС и му е наложено общо наказание „обществено порицание* и по НОХД №■ Na 262/2011г., 426/2011г., 788/2011г., 442/2011г.,662/2011 г., всички по описа на БРС, като му е наложено общо наказание 11 месеца лишанане от свобода и на основание чл.69 ал.1, вр.чл.66 ал. 1 от НК, е отложено изтърпяването му за срок от 2 години и е присъединено наказанието обществено порицание, наложено по НОХД № 724/2011г. по описа на БPC.

От субективна страна и двамата обвиняеми са извършили престъплението виновно, под формата на пряк умисъл по смисъла на чл. 11 ал.2, хип.1 от НК, като са съзнавали обществено опасния му характер, предвиждали са настъпването на неговите обществено опасни последици и са се стремя ли към тях. Обвиняемите са съзнавали всички елементи от обективната страна на състава на престъплението - чуждото владение върху процесиите вещи, несъгласието на собственика им те да му бъдат отнети, лишаването му от фактическа власт върху вещите и установяване на свое владение върху тях, и то с намерение да ги присвоят.

ОТНОСНО НАКАЗАНИЕТО:

При определяне наказанието на подсъдимите, съдът взе предвид следното:

Обвиняемият П. А. Х., с начално образование. Не учи и не работи. Осъждан многократно за кражби на чуждо имущество, многократно провежданите с него срещи и профилактични беседи не са дали положителен резултат.

Обвиняемият К. Б. Д., с ЕГН **********, български гражданин, е роден на 17.09.1996г. в гр.Б. , живее в гр.Б. , ул. №11. Има завършено начално образование, което не е продължил - не посещава училище. В периода от м.декември 2010г. до м.април 2011 г. е осъждан три пъти за кражби на чуждо имущество, за които са му налагани наказания обществено порицание и лишаване от свобода, чието изпълнение е отложено на основание чл.66 НК. Срещу обв. Д. има образувани и неприключени две досъдебни производства за тежки умишлени престъпления - кражба и противозаконно отнемане на МПС. Заведен е на отчет в Детската педагогическа стая при РУП-Б. на 09.09.2010 г., но многократно провежданите с него срещи и профилактични беседи не са дали положителен резултат.

Като отегчаващи наказателната отговорност на обвиняемите обстоятелства следва да се отчетат липсата на чувство за поправимост, въпреки предходните им осъждания за други такива престъпления, лошите характеристични данни, както и проявената дързост при проникването в обекта.

Смекчаващи отговорността обстоятелства - единствено направените в досъдебното производство самопризнания от двамата обвиняеми.

Поради това съдът определи следните наказания, на всеки един от тях: /петнадесет/ месеца “лишаване от свобода”, което, при условията на чл.58а, ал.1 НК, намали с една трета и ги осъди на по 10 /десет/ месеца “лишаване от свобода”, ефективно, което наказание да изтърпят в , при първоначален „общ” режим, на основание чл.58, ал.2 от ЗИНЗС.

Съдът осъди подсъдимите да заплатят суми в размер на по 82.50 лева, всеки един от тях, представляващи направени по досъдебното и съдебно производство разноски, вносими в полза на РС-Б. .Водим от горното съдът постанови присъдата си.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница