М. септември 2009 г Обем и структура на инвестициите в портфейлаДата06.05.2017
Размер154.4 Kb.
ИНФОРМАЦИЯ

съгласно чл.48, ал.3 от Наредба № 25/22.03.2006 г за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове на Комисията по финансов надзор


ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ

М. СЕПТЕМВРИ 2009 г

1. Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и други финансови инструменти към 30.09.2009 година:в лева

 

 

 

 

 

Пазарна стойн.

Тегло

 

Обща стойност

 

 

2 705 985.40

100.00%

 

Ценни книжа

 

 

1 717 851.39

63.48%

 

Парични средства

 

 

485 218.53

17.93%

 

Депозити

 

 

483 566.49

17.87%

 

Вземания

 

 

19 348.99

0.72%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емисия

Брой

Ед. цена

Пазарна стойн.

 

Парични средства по разплащателна сметка /общо/ в т.ч.

 

 

485 218.53

17.93%

Парични средства по разплащателна сметка

 

BGN

485218.53

1

485 218.53

17.93%

 

Общо

 

 

 

485 218.53

17.93%

Парични средства на каса /общо/ в т.ч.

 

 

0.00

0.00%

Парични средства на каса

 

BGN

0

1

0.00

0.00%

 

Общо

 

 

 

0.00

0.00%

Депозит в BGN /общо/ в т.ч.

 

 

483 566.49

17.87%

Депозит в BGN

 

BGN

200 000.00

1

200 000.00

7.39%

Депозит в BGN

 

BGN

120 433.84

1

120 433.84

4.45%

Депозит в BGN

 

BGN

163 132.65

1

163 132.65

6.03%

 

Общо

 

 

 

483 566.49

17.87%

Дългови ценни книжа /общо/ в т.ч.

 

 

609 110.31

22.51%

Дългови ЦК

9K2A

ОБЛИГАЦИИ - ЕВРОЛИЙЗ АУТО АД 1 ЕМИСИЯ

73

934.9861

133 493.20

4.93%

Дългови ЦК

A29A

ОБЛИГАЦИИ - ТИ БИ АЙ ЛИЗИНГ ЕАД - 2 ЕМ.

103

933.4251

188 038.98

6.95%

Дългови ЦК

9KDA

Облигации - Фарин АД

85

972.5193

161 677.00

5.97%

Дългови ЦК

6EEA

Облигации - ФЕЕИ АДСИЦ

65

990.3419

125 901.13

4.65%

 

Общо

 

 

 

609 110.31

22.51%

Акции /общо/ в т.ч.

 

 

854 630.81

31.58%

Акции

CHK

CHESAPEAKE ENERGY CORP (NYSE)

200

0.2859

7 686.76

0.28%

Акции

DD

El. DU PONT DE NEMOURS (NYSE)

200

0.3252

8 743.39

0.32%

Акции

ITRN

ITURAN LOCATION & CONTROL (NASDAQ GS)

700

0.1049

9 871.27

0.36%

Акции

NE

NOBLE CORPORATION (NYSE)

100

0.3776

5 076.11

0.19%

Акции

RIG

TRANSOCEAN LTD

70

0.8554

8 049.73

0.30%

Акции

5AX

АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ

314900

0.596

187 680.40

6.94%

Акции

6AB

Албена

44

39.7505

1 749.02

0.06%

Акции

5BP

БИЛБОРД АД

7200

1.401

10 087.20

0.37%

Акции

55B

БЛАГОЕВГРАД БТ АД

1273

43

54 739.00

2.02%

Акции

57B

БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД

3390

23.5115

79 703.99

2.95%

Акции

4BI

БУЛСТРАД

223

48.073

10 720.28

0.40%

Акции

6D3

ДЕВИН АД

1657

3.0455

5 046.39

0.19%

Акции

4DR

ДРУЖБА АД

9395

5.244

49 267.38

1.82%

Акции

52E

ЕЛХИМ-ИСКРА АД

16980

2.015

34 214.70

1.26%

Акции

5IC

ЗД ЕВРОИНС АД

28400

1.853

52 625.20

1.94%

Акции

6L1

ЛОМСКО ПИВО АД

36667

0.922

33 806.97

1.25%

Акции

3NB

Неохим

195

36.761

7 168.40

0.26%

Акции

CDX

СИТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ

10471

2.2

23 036.20

0.85%

Акции

5F4

ТБ ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

17000

2.971

50 507.00

1.87%

Акции

4F6

ФАЗЕРЛЕС АД

1025

42.567

43 631.18

1.61%

Акции

6F3

ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ

9700

0.472

4 578.40

0.17%

Акции

6EE

Фонд за енергетика и енергийни икономии АДСИЦ

39350

1.2

47 220.00

1.75%

Акции

5BU

ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ

43039

0.42

18 076.38

0.67%

Акции

6C4P

ХИМИМПОРТ АД (ПРИВИЛЕГИРОВАНИ)

15938

2.506

39 940.63

1.48%

Акции

4CJ

ХИММАШ АД

5540

3.103

17 190.62

0.64%

Акции

4CF

ЦКБ АД

29754

1.486

44 214.21

1.63%

 

Общо

 

 

 

854 630.81

31.58%

Дялове на договорни фондове /общо/ в т.ч.

 

 

254 110.27

9.39%

Дялове

6

ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД

9765.9111

2.7526

26 881.65

0.99%

Дялове

C8A1

ДФ КАПМАН МАКС

4720.854

13.3595

63 068.10

2.33%

Дялове

6C3

ИД КАПМАН КАПИТАЛ АД

8226

19.9563

164 160.52

6.07%

 

Общо

 

 

 

254 110.27

9.39%

Вземания /общо/ в т.ч.

 

 

19 348.99

0.72%

 

Вземания лихви по депозити

 

 

 

6 598.79

0.24%

 

Вземания по операции с ЦК

 

 

 

12 750.20

0.47%

 

Общо

 

 

 

19 348.99

0.72%

2. Хеджиращи сделки – към 30.09.2009 година ДФ Юг Маркет Максимум няма хеджиращи сделки
Съставил: Изпълнителен директор:

/М.Пенчева/ /В.Тончева/

Прокурист:

/П.Георгиев/База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница