Магистратури, стипендии, стажовестраница1/3
Дата27.02.2017
Размер324.17 Kb.
  1   2   3
БЮЛЕТИН
ФЕВРУАРИ 2010

МАГИСТРАТУРИ, СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ

"Еразмус мундус" стипендии за магистратура по лингвистика и езици


Езиковата магистърска програма на "Еразмус мундус" (Natural Language Processing and Human Language Technology) се провежда от университети в четири големи европейски държави – Франция, Великобритания, Испания и Португалия. За двете години на обучение студентите могат да изберат два или три от университетите. След завършването си те получават дипломи от всеки университет, в който са учили.
Основната цел на магистърската програма е да обучи дву- или триезични специалисти в компютърната лингвистика и нейното приложение в практиката.
Изучаваните предмети са лингвистика, компютърни науки, математика и два или три езика. Всички студенти трябва да покрият задължителни курсове, но всеки може да избере да се специализира в специфична област. Магистрите могат да изберат линвистичен, математически или компютърен профил. Накрая студентите ще трябва да разработят изследователски проект в съответната област.
Обучението се провежда в следните университети:
- Université de Franche-Comté, Франция;
- Universidade do Algarve, Португалия;
- Universidad Autónoma de Barcelona, Испания;
- University of Wolverhampton, Великобритания.

Студентът избира един университет през първата година и още един или два през втората година на обучение. Езикът, на който се преподава, е официалният език на страната, в която се намира университетът.


Стипендии: "Еразмус мундус" отпуска 8 стипендии за европейски студенти за периода 2010 – 2012 г. Всяка е в размер на 20 000 евро общо за двете години. 
Такса: 3500 евро на година.
Краен срок: 19 април 2010 г. за студенти от страни - членки на ЕС, като програмата се провежда в периода от 15 септември 2010г. до 30 юни 2012 г.
Изисквания: Кандидатите трябва да имат завършена бакалавърска степен по лингвистика, език, превод, математика или компютърни науки. Освен това те трябва да владеят два или три езика от необходимите за следване в страна от консорциума.
Повече за самата магистратура и формулярите за кандидатстване можете да намерите на сайта на магистърската програма.

Международна магистратура "Динамика на здравеопазването и социалните грижи"


Студенти от стани-членки на ЕС могат да кандидатстват за частични стипендии за магистратура "Динамика на здравеопазването и социалните грижи" (PhoenixEM). Целта на програмата е да запознае студентите с основните връзки между тези две области и да ги подготви за бъдещо управление на здравеопазването и социалните грижи.
Програмата, която е една от "Еразмус мундус" магистратурите,  се провежда от Висшето училище за социални науки в Париж, Университета "Евора" в Португалия, Университета в Линкьопинг, Швеция и Автономния университет в Барселона. Външни лектори са и преподаватели от Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина, Карловия университет в Прага, Университета в Печ, Унгария и Варшавския университет в Полша.
Студентите избират един основен университет, в който да се обучават и трябва да получат 36 от общо 120-те кредита в някое от другите висши учебни заведения от консорциума. Езикът на обучение е  френски в Париж, испански в Барселона, португалски и английски в Евора и английски в Линкьопинг.
Такси: 1700 евро на година
Стипендии: 2000 евро годишно
Краен срок: 30 април 2010 г.
Изисквания за кандидатстване: Диплома за бакалавърска степен по една от следните специалности: политически науки, обществено и публично здраве, история, социология / антропология, философия, демография, епидемиология, икономика, педагогика, публична администрация, право. Задължително е владеенето на английски език и втори език френски, испански или португалски.
Повече информация за магистратурата можете да намерите на интернет страницата на PhoenixEM

Частични стипендии за "Еразмус Мундус" магистратура по икономика


"Еразмус Мундус" предлага двегодишна магистратура по икономика, която е с фокус върху количествените методи и практики в икономиката. Програмата се провежда в четири града, три от които са едни от най-големите в Европа: Париж, Барселона и Венеция -университетът Париж 1, Пантеон – Сорбона, Университетът "Ка Фоскари" във Венеция, Автономния университет в Барселона и Университетът в Билефелд, Германия. 
Целта на курса е да обучава студентите в методологията на съвременната икономика, да им помогне да развият своите изследователски умения, както и да подобрят способностите си при прилагането на количествената икономика в практиката.
Студентите прекарват първия семестър в Университета Париж 1, Пантеон – Сорбона, Университет "Ка Фоскари" във Венеция, Автономния университет в Барселона или в Университета в Билефелд, Германия. След това студентите продължават обучението си в две от другите висши учебни заведения в зависимост от специализацията си. Тя може да бъде в една от следните области: макроикономически модели, микроикономика (теория и приложение в практиката), финанси и математическа икономика или иконометрия.
Магистратурата е предназначена за най-добрите европейски студенти, като се избират 40 всяка година. При успешно завършване на програмата, студентите получават двойна диплома от университетите, в които са учили.
Такси: За учебната 2007/2008 таксата за студенти от ЕС е била 4000 евро.
Стипендии: "Еразмус Мундус" отпуска 20 000 евро стипендия за студентите от ЕС за двете години на обучение. Финансовата помощ ще бъде отпусната на 18 студенти от и извън ЕС общо.
Краен срок: 20 май 2010 г.
Програмата е на английски език, но студентите ще имат и курсове, които да ги запознаят с културата и езика на страната, в която учат.
Необходимите документи за кандидатстване са диплома за бакалавърска степен по икономика или друга близка специалност и сертификат за свободно владеене на писмен и говорим английски език.
Повече за магистратурата и формулярите за кандидатстване можете да намерите тук.

"Еразмус Мундус" магистратура "Публична политика”


Програмата "Еразмус Мундус" предлага магистратура "Публична политика". Тя е достъпна за кандидати от и извън Европейския съюз (ЕС) и се провежда в четири университета от Великобритания, Унгария, Холандия и Испания.
Целта на магистратурата е да запознае студентите с взаимодействието между различните културни, политически и бюрократични структури в европейското пространство. Вниманието на студентите се насочва към взаимодействието на политическите институции, процеси и публични политики  със световната политическа икономика на национално и местно ниво. На преките европейски ангажименти на тези две нива на управление се обръща специално внимание
Стипендиите по "Еразмус Мундус" са в размер на 20 000 евро за целия период на обучение. Таксата за магистърската програма е 11 000 евро на година.
За кандидатстване е необходима бакалавърска степен и сертификат за владеене на английски език (TOEFL, IELTS, Cambridge Proficiency Examination или Cambridge Advanced English Test). Препоръчително е кандидатите да имат основни познания по испански език. Предимство ще се дава на кандидатите с професионален опит в областта на магистратурата.
Крайният срок за кандидатстване за студенти от ЕС е 16 март 2010 г.
Повече за магистратурата можете да прочетете на английски език тук.

"Еразмус Мундус" магистратура "Икономика, държава и общество"


"Еразмус Мундус" предлага двугодишен магистърски курс "Икономика, държава и общество" (Masters in Economy, State and Society - IMESS). Международната програма се предлага от седем университета - от  Великобритания, Чехия, Естония, Финландия, Унгария, Полша и Русия.
IMESS се провежда на английски език и акцентира върху икономиките, държавите и обществата от Централна и Източна Европа. Предлагат се три основни направления: "Икономика и бизнес", "Политика за сигурност" и "Нация, история и общество".
Всяко направление включва специализирани избираеми курсове (икономика, политика, общество и история), изследователски методи на обучение (социални и хуманитарни науки) и езикови обучения (чешки, естонски, финландски, унгарски, полски или руски). В последната част на обучението се разработва дипломна работа.
За студентите, които са от страни членки на ЕС, крайният срок за кандидатстване е 26 август 2010 г. Кандидатите, които са в последна фаза на бакалавърското си обучение също могат да кандидатстват, но трябва да представят академична справка не по-късно от 31 август на съответната година на прием.
Стипендиите, отпускани по "Еразмус Мундус" за IMESS, са 10 000 евро на година. Годишната такса за програмата е 6 250 евро.
Необходимите документи за кандидатстване са диплома за завършено висше образование в съответната област и сертификат по английски език. Ако бакалавърската степен е в друга област, кандидатите трябва да попълнят допълнителен въпросник, за да демонстрират интереса си в сферата на обучение.
Повече за магистратурата можете да прочетете на английски език тук.

Частични стипендии за Еразмус мундус магистратура по информатика и медийни технологии


Европейски студенти могат да кандидатстват за частични стипендии за обучение в магистърска програма "Цвят в информатиката и медийните технологии"(CIMET). Еразмус мундус магистратурата се провежда съвместно от испански, норвежки, френски и финландски университет.
Международната магистратура "Цвят в информатиката и медийните технологии" е с продължителност две години и се провежда изцяло на английски език. Програмата предлага интердисциплинарен подход към технологията и науката за цветовете. CIMET предлага асортимент от теоретични и практически познания по фотоника, компютърни визуални науки, както и информатика и мултимедийни технологии.
Висшите учебни заведения, които съвместно предлагат програмата са:
- Университетът "Жан Моне " в Сен Етиен, Франция;
- Източно финландският университет;
- Университетът в Гранада, Испания;
- Университетският колеж в Гьовик, Норвегия.
Предвижда се обучението на студентите да се провежда в различните университети. Тези студенти, които не желаят да сменят често учебното заведение и държавата, имат възможност да правят магистратурата основно в един от университетите и да прекарат само един семестър в друг.
Пълната таксата за обучение за студенти от ЕС (както и за такива, които са прекарали последните 12 месеца в държава-членка на Съюза) е 4000 евро годишно. За академичната 2010/2011 година ще бъдат отпуснати 8 стипендии за студенти от ЕС размер на 10 000 евро годишно. Необходимо е студентите да отбележат във формулярите за кандидатстване за CIMET, че желаят да получат финансова помощ.
От кандидатите се изисква диплома за бакалавър в областта на компютърните науки, физикатa, математиката или близки области. Освен това те трябва да предоставят попълнен апликационен формуляр, академична справка, CV, мотивационно писмо, сертификат за владеене на английски език, две препоръки и сертификат за раждане.
Крайният срок за кандидатстване за студенти от ЕС е 9 април 2010 г.

Допълнителна информация може да намерите на интернет страницата на магистърска програма "Цвят в информатиката и медийните технологии"( CIMET).

Немска организация отпуска стипендии за медийно изкуство
Организацията "Едит Ръс Хаус" (Edith-Ruß-Haus für Medienkunst) отпуска три стипендии за 2010 година за разработване на проект в областта на медийното изкуство. Финансирането се осигурява от фондация "Нийдерзаксен" и е в размер на 10 000 евро за 6 месеца (юли – декември 2010 г.). Крайният срок за кандидатстване е 28 февруари 2010 г.
"Едит Ръс Хаус" редовно организира международни изложби и презентации на творци и медийни теоретици. Организацията отпуска стипендии за развитие на медийното изкуство чрез нови технологии. Целта е да се насърчи изкуството в широк спектър от области като интернет, радио, звук, видео и други иновативни проекти, посветени на специфични медийни теми.
От стипендиантите ще се изисква да останат в Олденбург минимум един месец, като може да им се предостави апартамент за престоя. Те ще трябва да вземат участие в дейностите на организацията като уъркшопове, презентации или лекции. Не е задължително проектът или творческата работа да бъдат приключени точно в рамките на шестте месеца, в които се отпуска стипендията.
Условия за кандидатстване
Кандидатите трябва да се регистрират онлайн. Те трябва да изпратят формуляр, автобиография, описание на досегашната им творческа дейност и на проекта, който ще разработват. Могат да бъдат изпращани допълнителни материали като снимки, видео и др. в съответствие с изискванията на организацията. За стипендията могат да кандидатстват само индивидуални творци, но не и организации.
Краен срок – 28 февруари 2010 г.
Повече информация за "Едит Ръс Хаус" и стипендиантската програма можете да прочетете на официалния сайт на организацията.

Китайското министерство на образованието отпуска пълни стипендии за студенти от ЕС


Китайското министерство на образованието (Ministry of Education of P. R. China, MOE) отпуска 100 пълни стипендии за студенти от Европейския съюз (ЕС). Стипендиите са за изучаване на китайски език за една година. Кандидатите трябва да са завършили средно образование или да са студенти. Те ще могат да изберат учебно заведение от списък, публикуван на сайта на Китайското министерство на образованието.
Документи:
Кандидатите трябва да попълнят формуляр и да приложат диплома за завършено образование, академична справка, копие на медицинско удостоверение и план за бъдещо следване. Всички документи трябва да бъдат изпратени на английски или китайски език.
След като бъдат одобрени за програмата, кандидатите трябва да подадат документи за учебна виза в китайското посолство в родината си.
Стипендия:
Финансирането включва регистрационните такси, таксите за обучение и учебните материали. Поемат се разходите по настаняването и издръжката на студентите. Осигуряват се медицинската застраховка и еднократна субсидия за междуградско пътуване.
Краен срок: 30 април 2010 г.

Повече за стипендиантската програма и условията можете да прочетете на английски език на сайта на Министерството на образованието в Китай.


Австрийски стипендии за магистърски и докторски програми


Фондацията за стипендии в Австрия (Stiftungsrat der Stipendienstiftung der Republik Österreich) отпуска десет стипендии за магистратури и докторантури по специалностите "Социални науки", "Право", "Икономика", "Социология". Финансирането продължава десет месеца, като може да бъде удължено с максимум още десет месеца, според успеха на студентите. Посредник при кандидатстването е Австрийската организация за обмен на студенти (Österreichische Austauschdienst, OeAD-GmbH).
Стипендиите:
Организацията отпуска 940 евро месечна стипендия и допълнително покрива разходите по медицинската застраховка и общежитието.
Изисквания:
Кандидатите за стипендии трябва да са приети за обучение в австрийски университет. Също така е необходимо висшето учебно заведение да номинира студента за финансова помощ.
Кандидатите трябва да попълнят онлайн формуляр и да приложат автобиография и подробен план за предстоящото си следването си в Австрия и описание на досегашните си академични постижения. Другите задължителни документи, които трябва да се изпратят, са две академични препоръки, сертификат за владеене на английски или немски език, в зависимост от бъдещата програма на обучение.
Кандидатите за магистратура трябва да са на възраст по-малко от 35 години, а за докторантура – по-малко от 40 години.
Краен срок: 1 март 2010 г.
Повече за условията, контактите и формулярите за кандидатстване можете да намерите на сайта на grants.at в Stipendium der Stipendienstiftung der Republik Österreich für Masterstudien im Bereich internationaler Beziehungen.

Гърция отпуска стипендии за бакалаври


Министерството на oбразованието, младежта и науката обявява конкурс за стипендии за учебната 2010 – 2011 г., отпускани от правителството на Република Гърция. Южната ни съседка предлага три стипендии за пълен срок на обучение на студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър".
От българското Министерството на образованието обясниха, че тъй като програмата е двустранна, от наша страна се избират тримата победители и в последствие гръцкото министерство определя в кои университети ще учат те и размера на стипендиите.
Изисквания за кандидатстване:
Студентите трябва да са български граждани и през учебната 2009 – 2010 година да са били в първи курс, редовно обучение в български държавни висши училища. За да кандидатстват те трябва да имат успех не по-нисък от 4.50. Задължително е владеенето на един от езиците – гръцки, английски или френски.
Към датата на кандидатстване студентите не трябва да са навършили 25 години.
Необходимите документи за участие в конкурса включват заявление за участие, автобиография, копие от лична карта, мотивационно писмо, академична справка за успеха и формата на обучение, копие от дипломата за средно образование, сертификат за владеене на език, декларация от кандидата, че сам ще осигури пътните и паспортни разходи, разходите за личен багаж и застраховки.
Краен срок: 12 март 2010 г.
Повече за стипендиите за обучение в Гърция и за изискванията можете да намерите на сайта на Министерството на образованието, младежта и науката.

Лятна академия за докторанти и специализанти в областта на политическите науки


Трансатлантическата лятна академия (the Transatlantic Summer Academy, TASA) към университета в Бон, Германия, е предназначена за докторанти и специализанти от Европа и Северна Америка. Тя е създадена през 1994 г. и цели да събере на едно място бъдещи лидери, които имат опит в европейските науки, международни отношения, политология , история, икономика, право или културни изследвания.
Това лято академията ще отвори врати за периода 22 юни - 17 юли.
Програмата
Програмата на TASA продължава четири седмици и е съставена от различни лекции, семинари, дискусии и брифинги в областта на политика, икономика, право, история и култура. Всяка година се разглежда някаква актуална тема. През 2009 година по случай 20 годишнината от падането на Берлинската стена в рамките на TASA бяха анализирани стените и границите.
Основно място в програмата заемат и екскурзии до Берлин, Брюксел и Страсбург. Те дават възможност на участниците да се срещнат с представители на немското правителство, Европейският парламент, Европейската комисия, НАТО и Европейският съд по правата на човека и да дискутират с тях различни въпроси.
Условия за кандидатстване
Кандидатите трябва да изпратят попълнен онлайн формуляр, мотивационно писмо, автобиография, академична справка, две препоръки и паспортна снимка.
Стипендия
Желаещите да участват могат да кандидатстват и за стипендия. За целта те трябва да изпратят писмо, в което да уточнят от каква стипендия се нуждаят и какви стъпки са предприели за допълнително финансиране.
Стипендията се предоставя на базата на академичните постижения и финансовата нужда на кандидатите. Тя може да покрива цялата такса за участие или части от нея. В изключителни случаи TASA може да предостави и финансова помощ за пътните разходи.
Такса за участие: 2,650 евро
Краен срок за регистрация: 21 март 2010 г.
Повече за лятната академия и условията за кандидатстване можете да намерите на сайта на университета в Бон.

Фондация "Роберт Бош" откри тазгодишния конкурс за разследваща журналистика на Балканите


Фондациите "Роберт Бош" и "Ерсте" в сътрудничество с Балканската мрежа за разследващи репортажи, BIRN, за четвърти път стартират стипендиантска програма за журналистика на Балканитe, съобщи Фондацията за реформа в местното самоуправление.
Журналисти от Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Хърватия, Унгария или Сърбия се насърчават да представят разследващи репортажи по темите табу за 2010 г.
Всяка година на открит конкурс се избират десет журналисти, които получават финансиране и подкрепа за научни изследвания и доклади на теми от регионални и европейско значение. Освен субсидия в размер на 2000 евро за изследователски проект и средства за пътуване до 2000 евро десетте победители ще получат и шанса да участват в седеммесечна програма за професионално развитие.
Те ще имат възможност да пътуват из региона, за да направят задълбочени проучвания по наболели проблеми и ще бъдат обучавани от признати европейски журналисти и експерти. Заедно с това те ще получат възможност материалът им да бъде разпространен в Европа и да станат членове на нарастващата мрежа от балкански журналисти.
В допълнение независима комисия ще присъди на трите най-добри проекта парични награди в размер съответно 4000, 3000 и 1000 евро за бъдещо професионално развитие.
За да кандидатствате, трябва да се запознаете с пълните указания за кандидатстване и да попълните формуляр. Крайният срок е 1 март 2010 г.
През 2009 г. българската журналистка Яна Бюрер Тавание е стипендиант по програмата и материалът й  "Институциите остават бунища за забравени хора" е отличен с трета награда.

Университетът в Утрехт предлага летни курсове в почти всички диспциплини


Университетът в Утрехт, Холандия, предлага възможност за интензивно лятно обучение за студенти в над 90 курса. Лекциите се провеждат от края на юни до средата на август в зависимост от избрания курс.
Университетът се намира в сърцето на Холандия и тази година празнува 370-ия си юбилей. Лятното училище към университета е открито през 1987 година само с един курс на обучение - холандска култура и общество. През последните две десетилетия то се разширява до над 90 курса в почти всички дисциплини.
През 2009 г. лятното училище в Утрехт привлече над 1500 студенти от около 80 различни страни.
Програмата на лятното училище предлага интензивни курсове по следните дисциплини: култура, изкуство и дизайн, езици, социални науки, право и икономика, природни науки и биомедицински науки. Всяка дисциплина предлага набор от курсове с различна продължителност – от една до шест седмици.
Такси
Таксата за всеки курс е различна. Цените варират между 325 и 5500 евро в зависимост от дисциплината и избрания курс. Плащането се извършва по банков път.

Стипендии
Стипендиите също варират според съответния курс. Има няколко варианта за финансиране. Ако университетът, в който учи студентът, има споразумение с университета в Утрехт, той може да получава стипендия. Освен това различни организации спонсорират някои целеви групи. Възможно е също ръководителят на курса да съдейства на отличниците.
Краен срок
Крайният срок за кандидатстване за всеки курс е различен.
Освен учебните курсове лятното училище в Утрехт предлага и разнообразни допълнителни занимания като екскурзии в Холандия, посещения на музеи и различни видове спортни занимания.
Повече за лятната програма за 2010 г и за отделните курсове можете да прочетете на сайта на лятното училище към университета в Утрехт.

Лятно училище, посветено на писателя Джеймс Джойс


Лятното училище "Джеймс Джойс" (James Joyce Summer School) е основано през 1988 г. и се намира в центъра на Дъблин. Всяка година в него се събират учени и любители на писателя Джеймс Джойс от целия свят, за да анализират работата му. Училището дава възможност на феновете на Джойс да вкусят или отново да опитат от неговото творчество в града, който го е вдъхновявал.
Тази година училището отваря врати за една седмица между 4 и 10 юли.
Програмата на лятното училище включва сутрешни лекции всеки ден и семинари следобеда в групи по 10 човека, които ще се провеждат на значими за писателя места. Фокусът на училището не е строго академичен. Целта е да се погледне по-широко и плуралистично на всички аспекти от неговото творчество по начин, интересен както за изследователите така и за обикновените читатели.
Освен това училището предлага и различни културни мероприятия. Организират се обиколки в Дъблин с "Джеймс Джой център", посещения на концерти, националната галерия и други исторически забележителности.
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница