Мария маркова иванова-камишева родена на 31. 12. 1972 г в гр. Стара Загора. Завършва вту „Св. Св. Кирил и Методий”Дата06.07.2017
Размер59.6 Kb.
МАРИЯ МАРКОВА ИВАНОВА-КАМИШЕВА
Родена на 31. 12. 1972 г. в гр. Стара Загора. Завършва ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” през 1996 г., специалност „История”, със специализация „Древност и археология”. Работи в Археологически музей „Марица-изток” гр. Раднево от 1996 г. като уредник „Антична археология”. От август 2005 г. е уредник в Регионален исторически музей - Стара Загора в отдел „Антична археология”. От 2013 г. е асистент в отдел „Антична археология”.
1993 г.

1. Христов, И. и Т. Киприна, М. Иванова, Ст. Бакърджиев. Проучвания на тракийски култов обект в Източните Родопи (Резултати от студентска експедиция “Ардино – ‘93”). – Епохи, І, 1993, 3-4, с. 137-148.


1995 г.

2. Христов, И. и М. Генчева, М. Иванова. Археологически проучвания на тракийска и ранновизантийска крепост при с. Калейца – Троянска община. - Анали, ІІ, 1995, 1-2, с. 64-75.

3. Христов, И. и М. Иванова, Р. Русева. Проучвания на няколко археологически обекта във Васильовската планина. – Поселищни проучвания, 1995, 3-4, с. 7-29.
1996 г.

4. Керамични производствени центрове в Августа Траяна II – IV в. – Епохи, IV, 1996, 4, с. 64-71.


1999 г.

5. Керамика от разкопките на експедиция “Централен Балкан ‘97” в м. “Влашки мандри”.– Старопланински проучвания, 1 (=Поселищни проучвания, 1-2), 1999, с. 112-119.


2000 г.

6. Подноси с фигурални дръжки от римската епоха от с. Мъдрец, Старозагорско. – In: Etnoses andcultures on the Balkans, International Conference, Trojan, 23-26.08.2000, Sofia, 2000, 1 p. 175-182.


2001 г.

7. Study of roman period necropolisses. –In: “Maritsa-Iztok”. Archaeological research, 5, Radnevo, 200, p. 127-138.


2002 г.

8. Гробни съоръжения в някои от некрополите в комплекса “Марица-изток” през римската епоха. – Изв. на ИМ Кюстендил, 8, 2002, с. 213-220.


2003 г.

9. Оловни огледала от Южна България. – ИМЮИБ, 20, 2003, с. 22-28.

10. Пещ за битова керамика край с. Лешница, община Ловеч. – СОСТРА I. Проучване на римската крайпътна станция и кастел на пътя Ескус-Филипополис, 2003, с. 57-64.
2004 г.

11. Керамични и стъклени съдове от римската епоха от пътни станции и крайпътни съоръжения по трасето на античния път Ескус-Филипопол (отсечката Ad Radices – Montemno – В: Римски крайпътнистанции на пътя Ескус-Филипополис (Ад Радициес-Монтемно-Суб Радицес), С., 2004, с. 61-107.

12. Керамични и стъклени съдове от ранноримска постройка от край-пътната станция Суб Радицес. – В: Римски крайпътни станции на пътя Ескус-Филипополис (Ад Радициес-Монтемно-Суб Радицес), С., 2004, с. 127-134.
2005 г.

13. Глинени подноси от римската епоха от античното селище край с. Тученица, Плевенско. – Изв. НИМ, 16, 2005, с. 71-92.


2006 г.

14. Художествена керамика от Голямата могила край с. Мъдрец в района на Марица-изток. – В: Любен Прашков – реставратор и изкуствовед, С., 2006, с. 288-295.15. Глинена поставка с апликации от надгробна могила край с. Медникарово, Старозагорско. – ИМЮИБ, 22, 2006, с. 133-136.

 1. Локална terra sigillata от пътните станции Sostra и Ad radices по пътя Ескус – Филипопол. – В: Юб. сб. в чест на проф. Златозара Гочева, Епохи, XII, 3-4, 2004, Велико Търново, 2006, с. 47-58.

 2. Археологически проучвания в АР Августа Траяна-Верея-Стара Загора УПИ IV-общ., кв. 91а (ул.”Васил Левски”). - АОР през 2006 г., С., 2007, с. 419-420

 3. Янков, Д и М. Камишева. Проучвания на обект УПИ ІІ-3333, 3334, кв. 68, ул. Сава Силов” № 81-83 от регулационния план на Стара Загора – „Крепостни стени” в АР „Августа Траяна-Верея-Стара Загора”. – АОР през 2005 г., С., 2006, с. 275-278.

 4. Янков, Д. и М. Камишева. Проучвания на обект УПИ ІІ-154, кв. 69а, ул. „Х. Д. Асенов/ул. „Ген. Толетов” от рег. план на Стара Загора. Крепостна стена с правоъгълна кула в АР „Августа Траяна-Верея-Стара Загора”. – АОР през 2005 г., С., 2006, с. 278-280.


2007 г.

 1. Вотивни стъклени пръчки от фонда на РИМ – Стара Загора. – Изв. на СЗИМ, 2, 2007, с. 186-192.

 2. Археологически проучвания в АР „Августа Траяна-Верея-Стара Загора” (ул. „Х. Д. Асенов” № 89 – УПИ ­­ІІІ-2805, кв. 83а, гр. Стара Загора. - АОР през 2006 г., С., 2007, с. 296.

 3. Археологически проучвания в АР „Августа Траяна-Верея-Стара Загора”(ул. „Сава Силов/ул. „Васил Левски” – УПИ І-3354, 3355, 3356, кв. 68а, гр. Стара Загора). - АОР през 2006 г., С., 2007, с. 294-295.

 4. Археологически проучвания в АР „Августа Траяна-Верея-Стара Загора”(ул. „Д. Наумов” № 116 – УПИ ІХ-1534, кв. 44а, гр. Стара Загора). - АОР през 2006 г., С., 2007, с. 297-299.

 5. Археологически проучвания в АР „Августа Траяна-Верея-Стара Загора”(ул. „Х. Д. Асенов” № 139 – УПИ ХVІ-3536, кв. 67, гр. Стара Загора. - АОР през 2006 г., С., 2007, с. 302-304.

 6. Археологически проучвания в АР „Августа Траяна-Верея-Стара Загора”(ул. „М. М. Кусев”/”Васил Левски” – УПИ ­­ІІІ-3368, 3369, кв. 91а, гр. Стара Загора. - АОР през 2006 г., С., 2007, с. 299-302.

 7. Археологически проучвания в АР „Августа Траяна-Верея-Стара Загора”(ул. ”Васил Левски” – УПИ ­­ІV-общ, кв. 91а, гр. Стара Загора. - АОР през 2006 г., С., 2007, с. 419-420.


2008 г.

 1. Антични глинени лампи от фонда на Археологически музей, гр. Раднево . – В: Археологически и исторически проучвания в Новозагорско, 2, С., 2008, с. 175-181.

 2. „Terra sigillata от античното селище край с. Тученица, Плевенско”. В: Югоизточна Европа през античността VI в. пр. Хр. – началото на VII в. сл. Хр. Studia in honorem Аleksandrae Dimitrova-Milcheva, С., 2008, с. 349-351.

 3. Зидан гроб от надгробната могила „Таушан тепе” край с. Дълбоки, Старозагорско. - Изв. СЗИМ, 3, Ст.Загора, 2008, с. 174-175.

 4. Археологически проучвания в АР Августа Траяна – Верея-Стара Загора УПИ III-1621, кв. 42а (ул. „Димитър Наумов” 77)”. - АОР през 2007 г., С., 2008, с. 408-410.

 5. Археологически проучвания в АР Августа Траяна-Верея-Стара Загора УПИ II-1621, кв. 42а (ул.”Димитър Наумов”). - АОР през 2007 г., С., 2008, с. 410-413.

 6. Археологически проучвания в АР Августа Траяна-Верея-Стара Загора УПИ IХ-1534, кв. 44а (ул.”Д. Наумов” 116). - АОР през 2007 г., С., 2008, с. 413-414.

 7. Археологически проучвания в АР Августа Траяна-Верея-Стара Загора УПИ XXI-3504, кв. 58 (ул. „Боруйград” 49). - АОР през 2007 г., С., 2008, с. 414-416.

 8. Археологически проучвания в АР Августа Траяна-Верея-Стара Загора УПИ XVI-3536, кв. 67 (ул.”Х. Д. Асенов” 139). - АОР през 2007 г., С., 2008, с. 417-419.

 9. Археологически проучвания на надгробна могила „Таушан тепе” в землището на с. Дълбоки, Старозагорско. - АОР през 2007 г., С., 2008, с. 507-509.


2009 г.

 1. Археологически проучвания в АР Августа Траяна Верея-Стара Загора УПИ І-1669, кв.26 б (ул.”Георги Кюмюрев” 8). - АОР през 2008 г., С., 2009, с. 400-401.

 2. Археологически проучвания в АР Августа Траяна-Верея-Стара Загора УПИ Х-1535, кв. 44а (ул.”Д. Наумов” 114). - АОР през 2008 г., С., 2009, с. 401-404.

 3. Археологически проучвания в АР Августа Траяна- Верея-Стара Загора УПИ ХІХ-3526, кв.66 (ул. „Железни врата” 9)” . - АОР през 2008 г., С., 2009, с. 404-406.

 4. 100 години от рождението на академик Димитър Петров Димитров (1908-2008). - ИМЮИБ, 24, Сливен, 2009, с. 378-281

 5. Археологическото наследство на Стара Загора и неговото опазване. - Паметници, реставрация, музеи, 3-4, С., 2009, с. 38-43.

 6. Камишева, М. и Д. Колева. Метални предмети от археологически проучвания по трасето на АМ „Тракия” (участък км 6+400-6+800) в землището на Карнобат. – В: Спасителни археологически проучвания по трасето на АМ "Тракия", ЛОТ 5, обходен път на гр. Карнобат, км 6+400 – 6+800, Варна, 2009, с. 159-161.

 7. Янков, Д. и М. Камишева. АР Августа Траяна –Верея-Стара Загора. Проучвания на обект „Открит лапидариум на РИМ-Стара Загора. - АОР през 2008 г., С., 2009, с. 394-401.

 8. Фигурална глинена лампа от началото на II в. – В: Сб. в памет на проф. Велизар Велков, С., 2009, с. 317-320


2010 г.

 1. Археологически проучвания в северната част на резерват „Августа Траяна-Верея-Стара Загора” през 2009 г - каталог към изложба. – В: Българската археология 2009, С., 2010, с. 46-47

 2. За производството на глинени лампи с изображения на диска в керамичните центрове на Августа Траяна. – В: ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий” и българската археология, В. Търново, 2010, с. 241-247


2011 г.

 1. Камишева, М. и Хр. Буюклиев. Новооткрит посветителен надпис от Августа Траяна. – В: Studia Classica Serdicensia, 1, 2010, С., с. 409-413


2012 г.

 1. Проучвания в АР Августа Траяна-Верея-Стара Загора. – АОР през 2011, С., 2012, с. 347-348

 2. Terra sigillata от разкопки в Сексагинта Приста. – Изв. на РИМ, Русе, Русе, 2012, с. 198-208.

 3. Непубликувани паметници от светилището при с. Кирилово, Старозагорско. - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΑΣΙΩΝ, Сб. в чест на 60 г. на Иля Прокопов, В. Търново, 2012, с. 827-832

 4. Arnautito, Arzus, Augusta Traiana, Bashtino, Bogomilovo, Btatya Daskalovi, Btatya Kunchevi, Byal Izvor, Carassura, Cillae, Dalboki, Dyadovo, Elhovo, Gita, Glavan, Gledachevo, Golyam Dol, Gorno Botevo, Gorno Novo Selo, Han Asparuhovo, Hrishteni, Iskritsa, Izvorovo, Kaloyanovets, Kazanka, Kirilovo, Kolena, Madrets, Malka Vereya, Malko Tranovo, Mednikarovo, Medovo, Mogilovo, Musachevo, Obruchishte, Opan, Oryahovitsa, Ostra mogila, Pamikchii, Partizanin, Pastrovo, Pizus, Polski Gradets, Rakitnica, Ranilum, Shanovo, Starozagorski mineralni bani, Vassil Levski, Veren, Vinarovo, Yavorovo, Zemlen, Zlatna Livada, Znamenosets. – In: Tabula Imperii Romani (K - 35 / 2 Philippopolis). – S., 2012, p. 24, 25 29-32, 38, 53, 60-61, 65, 73, 84, 87, 118, 121, 131, 132, 134, 138, 138-139, 147-148, 150-151, 158, 162, 164, 173-174, 175, 177, 205, 207, 212, 219, 239, 241, 264, 272, 274, 275, 280, 282, 283, 301, 304, 317-318, 342, 359-360, 423, 425, 427, 436-437, 441, 446, 447.


2013 г.

 1. Проучвания в АР Августа Траяна-Верея-Стара Загора, ул. Д. Наумов 97. – АОР през 2012 г., С., 2013, с. 330.

 2. Проучвания в АР Августа Траяна-Верея-Стара Загора, ул.х. Д. Асенов 108. – АОР през 2012 г., С., 2013, с. 331-333.

 3. Проучвания в АР Августа Траяна-Верея-Стара Загора, ул. Цар Иван Асен ІІ 152. – АОР през 2012 г., С., 2013, с. 333-335.

 4. Стъклен скифос с надпис от Августа Траяна. – Сб. в памет на акад. Д. П. Димитров, С., 2013, с. 481-484.

 5. Превръщане на културно-историческите паметници от Античния период на Стара Загора в туристическа атракция. – Симпозиумна книга, Раднево, 2013, с. 7-10.


2014 г.

 1. Камишева, М. и Д. Янков. Антична подова мозайка в термите на Августа Траяна (УПИ 13392, кв. 1-д по плана на Стара Загора). – АОР през 2013, С., 2014, с. 404-406.

 2. Една интересна находка от Стара Загора. – ИМЮИБ, 26, Ст. Загора, 2014, с. 95-97.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница