Международна научна конференция хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието 12. 06. 2015 г., петъкДата28.04.2017
Размер60.57 Kb.

Международна научна конференция

ХОРИЗОНТИ В РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ЗНАНИЕТО

12.06.2015 г., петък
13.00 – 14.00 – Регистрация – фоайето пред зала „Изток“, 1 етаж, БСУ

14.00 – 14.20 - Откриване на конференцията - зала “Изток”

14.20 – 15.00 - Пленарни доклади
Проф. д-р Костадин Костадинов, Заместник-министър на образованието и науката

“Реалност и хоризонти пред България в Европейското научноизследователско пространство”


Проф. дпн Дина Джусубалиева, КазУМОиМЯ „Абил хан“, Казахстан, Доктор хонорис кауза на БСУ

“Дистанционното обучение и хоризонтите в развитието на човешките ресурси и знанието“Зала 208
Научен секретар – проф. д-р Милен Балтов

Технически секретар – гл.ас. д-р Юлия Йоргова


15.30-15.45 – The Mega Investment Projects and Programmes in the Industries and the Business Infrastructure, проф. д-р Милен Балтов, Бургаски свободен университет
15.45-16.00 – Financial Crisis Impact of Foreign Trade and Foreign Trade Financing in Turkey, Sevilay Konya, Selcuk University
16.00-16.15 – Evaluation of The Free Zone Structure in Terms of Turkish Economy, Sadife Gungor, Selcuk University
16.15-16.30 – Знанието като стратегически ресурс в организацията, доц. д-р Галина Куртева, Бургаски свободен университет
16.30-16.45 - Психологическият договор - гаранция за стабилност в управлението на организацията, гл.ас. д-р Ивайло Стоянов, СА „Димитър Ценов”- Свищов
16.45-17.00 – Роля на управлението на човешките ресурси за постигане ефективност на туристическото предприятие, доц. д-р Ася Пенчева, УНСС
17.00-17.15 – Програма за адаптация на персонала в организацията, ас. д-р Милен Динков, СА „Димитър Ценов” - Свищов
17.15-17.30 –Бенчмаркингът като управленска практика, докторант Даниела Стоянова, СА „Димитър Ценов”- Свищов
17.30-17.45 – Тийм билдингът- ефикасен метод за подобряване на компетентностите на човешките ресурси в отрасъл туризъм, доц. д-р Златина Караджова, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас
17.45-18.00 – Изследване на връзката капацитет-процес в операциите на услуги, гл.ас. д-р Юлия Йоргова, Бургаски свободен университет
18.00-18.15 – Динамични способности и конкурентни предимства на организациите, гл.ас. д-р Катя Владова, Икономически университет – Варна
18.15-18.30 – Корпоративно управление и международен мениджмънт - или за някои връзки между собствеността и управлението при големите транснационални компании, докторант Кристиан Желев, УНСС
18.30-18.45 – Тренинг програми за развитие на персонала при управление на организационните промени, гл.ас. д-р Ивайло Стоянов, СА „Димитър Ценов”- Свищов

19.00 часа – коктейл в ресторант „Люти чушки“


13.06.2015 г., събота

Зала 218
Научен секретар – проф. д-р Лина Анастасова

Технически секретар – гл.ас. д-р Атанас Луизов


09.00-09.15 – Нови хоризонти и предизвикателства пред националното и глобалното маркетингово управление, проф. д-р Боян Дуранкев, УНСС
09.15-09.30 – Транзакционен релационен обмен – дихотомия или диалектика, проф. д-р Евгени Станимиров, Икономически университет - Варна
09.30-09.45 – Нарастващата сила на клиентите във взаимоотношенията им с банковите институции, доц. д-р Галя Младенова, УНСС
09.45- 10.00Съвременни маркетингови подходи и изследователски методи в маркетинга- същност и приложение, проф. д-р Лина Анастасова, Бургаски свободен университет
10.00-10.15 – За човешките ресурси в маркетинга - компетентности за маркетингови изследователи, ас. Елица Узунова, Икономически университет - Варна
10.15-10.30 – Развитие на маркетинговата мисъл в началото на 20ти век и генезис на базисните маркетингови понятия, доц. д-р Христо Катранджиев, УНСС
10.30-10.45 – Предпоставки при прилагане на стратегиите за пазарни ниши в периферните области на регионите - доц. д-р Пенка Горанова, СА „Димитър Ценов” – Свищов
10.45-11.00 – Психографски модели за оценка на бранда, докторант Стелияна Василева, СА „Димитър Ценов”- Свищов

11.00 – 11.30 - Кафе пауза
11.30-11.45 –Възможности за приложение на КАНБАН и СКРЪМ инструментите в хотелския операционен мениджмънт, гл.ас. д-р Десислава Пенкова, Пловдивски университет „П. Хилендарски”, филиал «Л. Каравелов» - Кърджали
11.45-12.00 – Онлайн маркетинт и ремаркетинг в туризма, гл.ас. д-р Десислава Пенкова, Пловдивски университет „П. Хилендарски”, филиал «Л. Каравелов» - Кърджали
12.00-12.15 – Фактори опосредстващи връзката „Социално - отговорен брандинг - потребителска лоялност”, докторант Мария Георгиева, Икономически университет - Варна
12.15-12.30 – Предизвикателствата пред човешките ресурси за управление на продажбите в хотелиерството по време на икономическата криза 2008-2011 г., докторант Лиляна Васкова, УНСС
12.30-12.45 – Stealth marketing strategy-origins, manifestations and practical application, ас. д-р Владимир Жечев, Икономически университет – Варна
12.45-13.00 Висшето образование в България - проблеми, предизвикателства, перспективи, гл.ас. д-р Диана Генкова, УНСС
13.00-13.15 – Анализ на спедиторския пазар в България, ас. д-р Борислава Стоименова, УНСС
13.15-13.30 - Методически инструментариум за диагностициране на вътрешно-организационната инфраструктура на управлението на човешките ресурси, докторант Веселка Радева, УНСС

13.30 – 14.00 – Обедна почивка
Научен секретар – проф. д-р Лина Анастасова

Технически секретар – гл.ас. д-р Атанас Луизов


14.00-14.15 – City marketing mixes From the 4Ps to the 8Ps, Dr. Arpad Papp-Vary,BKF University of Applied Sciences Budapest
14.15-14.30 – Корпоративна социална отговорност и глобални вериги за доставка, гл.ас. д-р Доброслав Моллов, УНСС
14.30-14.45 – Управление на знанието в глобалните вериги за доставка, гл.ас. д-р Доброслав Моллов, УНСС
14.45-15.30 – Дискусия по актуални проблеми на маркетинга и необходимите компетенции на бъдещите маркетолози
Научен секретар – гл.ас. д-р Атанас Луизов
15.30-15.45 – Маркетингова активност на малките фирми в социалните мрежи, гл.ас. д-р Свилен Иванов, Икономически университет – Варна
15.45-16.00 – Ефективност на рекламата, гл.ас. д-р Атанас Луизов, Бургаски свободен университет
16.00-16.15 – Индикатори за корпоративна социална отговорност в контекста на изискванията на капиталовия пазар, доц. д-р Радостина Бакърджиева, Институт за икономически изследвания към БАН
16.15-16.30 – Има ли лицемерие в корпоративната социална отговорност и За някои аспекти на измерванена ценността на бранда - гл.ас. д-р Станимир Андонов, Висше училище по застраховане и финанси
16.30-16.45 - Ефективност на печатната реклама, докторант Гергана Маринова, УНСС
16.45-17.00 - Изучаване на туризма чрез системния подход, гл.ас. д-р Теодора Ризова, Нов български университет
Научен секретар – доц. д-р Галина Куртева
17.00-17.15 – Концепцията за динамичните способности на организациите в туристическия бранш, гл.ас. д-р Катя Владова, Икономически университет – Варна
17.15-17.30 – ВарнаОперационализиране на процеса на избор на стратегия по модела на Майлс и Сноу, ас. Вилислав Петров, Бургаски свободен университет
17.30-17.45 – Основни индикатори за оценка на конкурентоспособността на фирма ПОДЕМКРАН АД, докторант Даниел Парушев, УНСС
17.45-18.00– Фактори за подобряване на конкурентоспособността на българските морски пристанища, докторант Никола Танаков, УНСС
18.00- 18.15 Адаптиране на проектната дейност за подобряване компетентностите на човешките ресурси в туризма, докторант Андреана Андреева, УНСС
18.15-18.30Културното предприемачество - към една възможна дефиниция, докторант Невена Добрева, СУ „Св.Св. Климент Охридски”
18.30- 18.45 - Изследване на нагласите за професионална реализация при завършващите висшисти, ас. Даниела Йорданова, РУ „А. Кънчев”
18.45- 19.00 - Дискусия и закриване на сесията


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница