Местни финансиДата09.01.2018
Размер31.51 Kb.
2013.12.12 – Местни финанси
2. Разпределение на разходните отговорности по функция стабилизация на икономиката (как да се разпределят разходите между централното правителство и местните власти)

 • стабилизация на икономиката

 • влияние върху икономическия растеж, безработицата, ценово развнище и търговски баланс

 • Цели : за стабилен, дългосрочен растеж; свеждане на безработицата до естествени равнища; стабилно ценово равнище (да няма инфлация или дефлация); да има равенство между износа и вноса

 • Кой да провежда стабилизация – агрумент защо да се провежда на централно равнище и защо може да се провежда на местно равнище

  • Стабилизационната политика да се осъществява само и единствено от централното правителство (американски автори)

     • ПП – доколкото се провежда от ЦБ, местните власти няма как да правят парична политика (има само 1 ЦБ) -> ФП (промени в данъци и държавните разходи); Причини

     • Обективна : общия обем приходи и разходи е прекалено малък

     • Обективна : не просто обема приходи и разходи, местните власти не разполагат с правомощия върху данъци, които да са подходящи за провеждане на стабилизационна политика (ДДФЛ и Дан.печалба)

     • Субективна : местните власти нямат стимул да провеждат стабилизационна политика, зщаото е налице т.нар.изтичане на стабилизация (ако 1 община го направи, може да изтече към съседна община)

  • Европейски автори: твърдят, че няма проблем да сеп рави на местно равнище, въпреки аргументите на американските автори; в ЕС не трябва да има единна фискална политика (защитават английското мнение) на местно равнище :

     • Напълно възможно е да съществува регионално несиметрични шокове – ик.цикъл в една държава да не е единен (в един регион да е с увеличена, а в друг – намалена);

Динамиката в цените на недвижимите имоти – сигурен индикатор за подобрение на икономиката

     • Провеждането на стабилизационна политика от централното правителство води до изтичане на стабилизация извън територията на страната

     • Местните власти могат да използват заемни средства с цел стабилизация (могат да ползват и по-евтини заеми в сравнение с облигациите на централното правителство), при добра кредитна репутация може да се финансира по-лесно

При бюджетните дефиците се финансира със заем – увеличава се дълга, правителството се е появило на пазара на кредити (увеличава се търсенето на кредити), увеличава се цената на кредитите, т.е. лихвените проценти, което води до увеличение търсенето на левове (чуждестранните лица да правят портфейлни инвестиции), което води до поскъпване на лева, евтин внос (увеличава се) и намаление на износа (скъп износ) => стимулираме чужди икономики

Поскъпване на лева : 1лв = 1 USD; 1 лв = 2 USD

Ще спре още след увеличението на дълга, ако се намеси ЦБ (да се увеличи количеството пари)

Заключение : няма смисъл от тази структура
 • фунцкия по преразпределение на доходи и богатства

 • как да се поделят правомощията; цел : справедливост (социална), налагане на принципи; трябва да се вземе от по-богатите към бедните (Хайне)

 • трябва да се осъществява от централното правителство :

 • хората и бизнеса са мобилни, а това прави местната преразпределителна политика невъзможна ( общината да облага по-богатите, за да стимулира бедните – ще дойдат бедни от други общини, а бизнеса ще избяга)

 • отнася се и до държавите заради глобализацията

 • място на местните власти – при конкретно насочване на средствата
 • алокативна функция на ресурсите

 • споделена отговорност, т.е. има участие и на местните власти; алокация на ресурси – производство на блага

 • Кои блага да се произвеждат на местно и кои на централно равнище? Варианти :

  • В зависимост от териториалното разпределение на ползите : местни – географско ограничени; национални – от цялата територия; ползи – на местна територия или на цялата

  • В зависимост от наличието или липсата на задръстване при потребление – ик.федерализъм; централно : няма задръстване; местно – има задръстване

  • В зависимост от икономиите от мащаба при производство на съответното публично благо ( неокласическа школа) ; ако търсенето на публично благо на национално равнище е между 1000-2000, то трябва да се произвежда от централното правителство; ако е <1000 и >2000 – от местните власти

  • В зависимост от наличието или липсата на външни ефекти при производство – ако няма външни ефекти : местни власти; ако има – централно правителство

  • Предпочитание – наличие или липса – различно в регионален аспект, различия в предпочитанията на местни блага – местно равнище; ако няма различия – централно правителство


ЗА ИЗПИТ – САМО ЛЕКЦИИ!!!!
Каталог: 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Тест за проверка на математическите знания и умения на учениците в началото на четвърти клас
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница