Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна средаДата02.01.2018
Размер28.33 Kb.
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

1618, София, бул. “Цар Борис III” № 136, п.к. 251; тел. 955 90 11 Факс: 955 90 15

e-mail:ncesd@eea.government.bg ; http://eea.government.bg/

С П И С Ъ К

на

допуснати и недопуснати кандидати
за длъжността: Директор

на дирекция „Административно-правно обслужване, финансово-стопанска дейност и управление на собствеността, човешки ресурси и канцелария“, при ИАОС

На основание чл. 21, ал. 1 във връзка с чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и решение на комисията, назначена със заповед № 45 / 23.01.2014г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда, се изготви настоящия списък за допуснати и недопуснати кандидати както следва:

I. ДОПУСКА ДО КОНКУРСА СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ:
1. Нася Живкова Няголова

2. Ирина Антониева Кьосева

3. Мариян Дяков Дяков

4. Андрей Петров Гърков

5. Елка Николова Линдова

6. Александър Койчев Къкрински

7. Коста Димитров Костов

8. Татяна Ангелова Божилова

9. Пламена Енева Йорданова-Капралякова

10. Ирена Данчева Димитрова

11. Ели Борисова Андонова

12. Донка Тодорова Иванова

13. Петър Йорданов Пенев
Посочените кандидати трябва да се явят на 06.02.2014 г. от 09,30 часа в сградата на Изпълнителна агенция по околна среда гр. София 1618, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет.2, зала №3 за провеждане на тест.

II. НЕ ДОПУСКА ДО КОНКУРСА СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ:

1. Петър Искъров Теодоров - Представените документи не удостоверяват нормативно изискващия се за ръководната длъжност професионален опит от 5 години или придобит ІІ младши ранг.

2. Радослав Георгиев Марков - Представените документи не удостоверяват нормативно изискващия се за ръководната длъжност професионален опит от 5 години или придобит ІІ младши ранг.

3. Христо Ангелов Драганов - Представените документи не удостоверяват нормативно изискващия се за ръководната длъжност професионален опит от 5 години или придобит ІІ младши ранг.

4. Красимира Иванова Попова - Представените документи не удостоверяват нормативно изискващия се за ръководната длъжност професионален опит от 5 години или придобит ІІ младши ранг.

5. Стефка Александрова Душанова - Представените документи не удостоверяват нормативно изискващия се за ръководната длъжност професионален опит от 5 години или придобит ІІ младши ранг.

6. Росина Николова Курдова - Представените документи не удостоверяват нормативно изискващия се за ръководната длъжност професионален опит от 5 години или придобит ІІ младши ранг.

7. Марияна Иванова Асенова - Представените документи не удостоверяват нормативно изискващия се за ръководната длъжност професионален опит от 5 години или придобит ІІ младши ранг.

8. Валери Венков Върбанов - Представените документи не удостоверяват нормативно изискващия се за ръководната длъжност професионален опит от 5 години или придобит ІІ младши ранг.

9. Лидия Павлова Литвиненко - Представените документи не удостоверяват нормативно изискващия се за ръководната длъжност професионален опит от 5 години или придобит ІІ младши ранг.ІII. Информационни източници за подготовка:

1. Устройствен правилник на ИАОС;

2. Кодекс на труда;

3. Закон за държавния служител;

4. Закон за администрацията;

5. Закон за държавната собственост;

6. Закон за обществените поръчки;

7. Правилник за прилагане на ЗОП;

8. Закон за счетоводството;

9. НАРЕДБА за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация ;
Председател на конкурсната комисия: / п /

/Филип Пенчев/

Дата: 29.01.2014 год.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница