Министерство на околната среда и водите утвърждавамДата20.08.2018
Размер55 Kb.

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕУТВЪРЖДАВАМ,


МИНИСТЪР:

/ДОЛОРЕС АРСЕНОВА/

Г Р А Ф И К


за използване на водите на комплексните

и значими язовири през месец януари 2003 г.


През месец януари 2003 година водите от комплексните и значими язовири да се използват за питейно-битово водоснабдяване, промишлено водоснабдяване, производство на електроенергия и оводняване на руслата на реките както следва:

ДУНАВСКИ РАЙОН

1.ЯЗОВИР “ИСКЪР” /общ обем 655,3 млн.м3 и наличен полезен обем 323,4 млн.м3/

16,1 млн.м3 вода за водоснабдяване на София, в т.ч.:

 • 5,750 млн.м3 вода от ВЕЦ “Пасарел” - малка турбина или байпасна

връзка, от които 0,2 млн.м3 за технологични нужди на ПСПВ”Панчарево”

 • 10,350 млн.м3 вода по водопровод “Искър” , от които 0,5 млн.м3 за технологични нужди на ПСПВ”Бистрица”

От бент “Панчарево” - 2,700 млн.м3 вода за промишлено водоснабдяване, от които:

ВЕЦ “Кокаляне” да преработва само притока, формиран от собствения водосбор на бент “Кокаляне”, като поддържа водното ниво в бент “Кокаляне” 1,0 м по-ниско от най-високо работно водно ниво.

Изтакането в границите на разрешения лимит да се извършва по график, съгласуван между “Софийска вода”- АД, София, “Напоителни системи” - ЕАД, клон София, “Кремиковци” - ЕАД, “Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари” ЕООД и диспечерските служби на Националната електрическа компания. 1. ЯЗОВИР “БЕЛИ ИСКЪР /общ обем 15,3 млн.м3 и наличен полезен обем 6,0 млн.м3/

До 2,500 млн.м3 вода за питейно-битово водоснабдяване

По водопровода Рила-София да се подава възможното за улавяне от речните водохващания водно количество и при необходимост от яз.”Бели Искър”, като се осигурява: • за Боровец - до 40 л/сек

 • за Самоков - до 180 л/сек

 • за София - до 1430 л/сек

Режимът на работа на ВЕЦ”Бели Искър” да се определя оперативно в зависимост от нуждите на водоснабдяването.

.

3. ЯЗОВИР “ОГНЯНОВО” /общ обем 31,6 млн.м3 и наличен полезен обем 20,0 млн.м3/

2,0 млн.м3 вода за промишлено водоснабдяване на “Кремиковци” АД

4. ЯЗОВИР “КУЛА” / общ обем 20,2 млн.м3 и наличен полезен обем 5,7 млн.м3/

0,250 млн.м3 вода, в т.ч.: 1. 0,050 млн.м3 за промишлено водоснабдяване на “Кула-Ринг” АД

 2. 0,200 млн.м3 за екологични нужди

5.ЯЗОВИР “РАБИША” /общ обем 45,0 млн.м3 и наличен полезен обем 6,7 млн.м3/

0,100 млн.м3 за екологични нужди6. ЯЗОВИР “ОГОСТА” /общ обем 505,0 млн.м3 и наличен полезен обем 255,9 млн.м3/

2,300 млн.м3 за производство на електроенергия от ВЕЦ “Кошарник”

Режимът на работа на ВЕЦ”Огоста” да се определя оперативно с оглед да се поддържа контролен обем в язовира 300,000 млн.м3.

7. ЯЗОВИР “СРЕЧЕНСКА БАРА” /общ обем 15,5 млн.м3 и наличен полезен обем 14,0 млн.м3/

3,000 млн.м3 вода за питейно-битово водоснабдяване в т.ч: 1. 1,170 млн.м3 за питейно водоснабдяване на общини Монтана и Берковица

 2. 1,830 млн.м3 за питейно водоснабдяване на община Враца

8. ЯЗОВИР “ЕНИЦА”/общ обем 37,6 млн.м3 и наличен полезен обем 2,6 млн.м3/

Не се предвижда ползване на вода9. ЯЗОВИР “СОПОТ” /общ обем 61,8 млн.м3 и наличен полезен обем 51,1 млн.м3/

1,500 млн.м3 вода за екологични нужди

4,000 млн.м3 вода за освобождаване на обем

10. ЯЗОВИР “ГОРНИ ДЪБНИК” /общ обем 130,0 млн.м3 и наличен полезен обем 72,1 млн.м3/

1,000 млн.м3 вода в т.ч: 1. 0,200 млн.м3 за промишлено водоснабдяване

 2. 0,800 млн.м3 за екологични нужди

11. ЯЗОВИР “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” /общ обем 222,0 млн.м3 и наличен полезен обем 153,5 млн.м3/

3,1 млн.м3 вода, в т.ч. 1. 1,1 млн.м3 вода за промишлено водоснабдяване на гр.Павликени

 2. 2,0 млн.м3 вода за пълнене на яз.Караисен

Да се поддържа контролен обем 140,0 млн.м3

12. ЯЗОВИР “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” /общ обем 27,7 млн.м3 и наличен полезен обем 23,0 млн.м3/

2,4 млн.м3 вода за питейно-битово водоснабдяване13. ЯЗОВИР “ЙОВКОВЦИ” /общ обем 92,2 млн.м3 и наличен полезен обем 83,4 млн.м3/

3,150 млн.м3 вода в т.ч: 1. 3,100 млн.м3 за питейно водоснабдяване

 2. 0,050 млн.м3 за екологични нужди

14. ЯЗОВИР “ЯСТРЕБИНО” /общ обем 62,8 млн.м3 и наличен полезен обем 32,1 млн.м3/

0,250 млн.м3 вода за екологични нужди15. ЯЗОВИР “СЪЕДИНЕНИЕ” /общ обем 12,8 млн.м3 и наличен полезен обем 5,2 млн.м3/

0,150 млн.м3 за екологични нужди16.ЯЗОВИР “БЕЛИ ЛОМ” /общ обем 25,5 млн.м3 и наличен полезен обем 6,3 млн.м3/

0,150 млн.м3 за екологични нуждиЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН

1. ЯЗОВИР “ТИЧА” / общ обем 311,8 млн.м3 и наличен обем 263,2 млн.м3, от които 88,0 млн.м3 санитарен обем/

14,804 млн.м3 вода за в т.ч: 1. 3,300 млн.м3 за питейно водоснабдяване на градовете Шумен, Търговище и Велики Преслав

 2. 0,800 млн.м3 за екологични нужди

 3. 10,700 млн.м3 за освобождаване на обем

2. ЯЗОВИР “КАМЧИЯ” /общ обем 233,5 млн.м3 и наличен полезен обем 76,1 млн.м3 /

8,250 млн.м3 вода за питейно водоснабдяване, от които: • 3,300 млн.м3 вода за гр.Варна

 • 4,500 млн.м3 вода за гр.Бургас

 • 0,400 млн.м3 вода за технологични нужди на пречиствателната станция

 • 0,050 млн.м3 вода за екологични нужди

3. ЯЗОВИР “ГЕОРГИ ТРАЙКОВ” /общ обем 329,0 млн.м3 и наличен полезен обем 120,9 млн.м3/

4,000 млн.м3 вода, от които: • 3,900 млн.м3 вода за промишлено водоснабдяване на дружествата -акционери към консорциум “Девня” АД

 • 0,100 млн.м3 вода за екологични нужди

4. ЯЗОВИР “ПОРОЙ” /общ обем 45,2 млн.м3 и наличен полезен обем 19,4 млн.м3/

0,100 млн.м3 за екологични нужди5. ЯЗОВИР “АХЕЛОЙ” /общ обем 12,6 млн.м3 и наличен полезен обем 6,7 млн.м3/

0,060 млн.м3 вода за екологични нужди6. ЯЗОВИР “ЯСНА ПОЛЯНА” /общ обем 35,3 млн.м3 и наличен полезен обем 22,5 млн.м3/

1,000 млн.м3 вода, в т.ч: • 0,900 млн.м3 за питейно водоснабдяване на Южното Черноморие

 • 0,050 млн.м3 за технологични нужди на пречиствателната станция

 • 0,050 млн.м3 за екологични нужди

ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

1. ЯЗОВИР “КОПРИНКА” /общ обем 142,2 млн.м3 и наличен полезен обем 120,4 млн.м3/

0,3 млн.м3 вода за промишлено водоснабдяване в района на гр.Стара Загора

Да се поддържа контролен обем 90,0 млн.м3

2. ЯЗОВИР “ЖРЕБЧЕВО” /общ обем 400,0 млн.м3 и наличен полезен обем 303,0 млн.м3/

Да се поддържа контролен обем 300,0 млн.м3

3. ЯЗОВИР “АСЕНОВЕЦ” /общ обем 28,2 млн.м3 и наличен полезен обем 13,2 млн.м3/

1,100 млн.м3 вода за питейно водоснабдяване4. ЯЗОВИР “МАЛКО ШАРКОВО” /общ обем 50,0 млн.м3 и наличен полезен обем 17,8 млн.м3/

0,100 млн.м3 за екологични нужди5. ЯЗОВИР “ДОМЛЯН” /общ обем 26,8 млн.м3 и наличен полезен обем 20,7 млн.м3/

Не се предвижда ползване на вода6. ЯЗОВИР “ПЯСЪЧНИК” /общ обем 211,4 млн.м3 и наличен полезен обем 61,6 млн.м3/

Не се предвижда ползване на вода7. ЯЗОВИР “ТОПОЛНИЦА” /общ обем 137,1 млн.м3 и наличен полезен обем 88,8 млн.м3/

Да се поддържа контролен обем 90,0 млн.м38. ЯЗОВИР “БЕЛМЕКЕН” /общ обем 144,0 млн.м3 и наличен полезен обем 111,8 млн.м3/

35,0 млн.м3 вода за производство на електроенергия и промишлено водоснабдяване, в т.ч: 1. 0,250 млн.м3 вода за промишлено водоснабдяване на “Костенец-ХХИ” АД от горния изравнител на ВЕЦ “Момина клисура”

Водите от водохващанията на събирателните деривации “Грънчар” и “Манастирска” да се подават към яз.”Белмекен”.

9. ЯЗОВИР “ГОЛЯМ БЕГЛИК” и ЯЗОВИР “ШИРОКА ПОЛЯНА” /общ обем 86,1 млн.м3 и наличен полезен обем 56,9 млн.м3/

11,000 млн.м3 вода за производство на електроенергия10. ЯЗОВИР “БАТАК” /общ обем 310,0 млн.м3 и наличен полезен обем 107,2 млн.м3/

8,000 млн.м3 вода за производство на електроенергия и промишлено водоснабдяване, в т.ч: 1. 0,4 млн.м3 за промишлено водоснабдяване на “Биовет”-АД от разпределителното съоръжение на р.Стара

 2. 0,130 млн.м3 вода от II прозорец за битово-стопански нужди и напояване

 3. 0,130 млн.м3 вода от IV прозорец за битово-стопански нужди и напояване

Изтакането в границите на разрешения лимит да се извършва по график, съгласуван между между “Напоителни системи” ЕАД - клон Пазарджик, “Биовет” АД, гр.Пещера и диспечерските служби на Националната електрическа компания.

11. ЯЗОВИР “ДОСПАТ” /общ обем 446,4 млн.м3 и наличен полезен обем 326,3 млн.м3/

8,000 млн.м3 вода за производство на електроенергия12. ЯЗОВИР “ВЪЧА” /общ обем 226,1 млн.м3 и наличен полезен обем 172,2 млн.м3/

42,000 млн.м3 вода за производство на електроенергия13. ЯЗОВИР “ТРАКИЕЦ” /общ обем 114,0 млн.м3 и наличен полезен обем 11,7 млн.м3/

0,700 млн.м3 вода в т.ч: 1. 0,400 млн.м3 за питейно-битово и промишлено водоснабдяване

 2. 0,300 млн.м3 за екологични нужди

14. ЯЗОВИР “БОРОВИЦА” /общ обем 27,3 млн.м3 и наличен обем 27,3 млн.м3 , от които 11,1 млн.м3 санитарен обем/

0,980 млн.м3 вода в т.ч: 1. 0,620 млн.м3 за питейно водоснабдяване на градовете Кърджали и Момчилград

 2. 0,360 млн.м3 за екологични нужди

15. ЯЗОВИР “КЪРДЖАЛИ” /общ обем 497,2 млн.м3 и наличен полезен обем 359,8 млн.м3/

1,600 млн.м3 вода за промишлено водоснабдяване

Да се поддържа контролен обем 420,0 млн.м3

16. ЯЗОВИР “СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ” /общ обем 387,8 млн.м3 и наличен полезен обем 272,4 млн.м3/

Да се поддържа контролен обем 330,0 млн.м317. ЯЗОВИР “ИВАЙЛОВГРАД” /общ обем 156,7 млн.м3 и наличен полезен обем 88,3 млн.м3/

ВЕЦ “Ивайловград” да обработва постъпващия приток, като поддържа максимален контролен обем 140,0 млн.м3 . 1. ГОРЕН ИЗРАВНИТЕЛ НА ВЕЦ “АСЕНИЦА” - не се предвижда ползване на водаЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ БАСЕЙН

1. ЯЗОВИР “СТУДЕНА” /общ обем 25,2 млн.м3 и наличен полезен обем 19,5 млн.м3/

3,700 млн.м3 вода , в т.ч: • 1,800 млн.м3 за питейно водоснабдяване

 • 0,100 млн.м3 за “Топлофикация”-Перник

 • 0,200 млн.м3 вода за “Пектин” АД

 • 0,600 млн.м3 вода за “Стомана индъстри” АД

 • 1,000 млн.м3 вода за производство на електроенергия

При възникване на аварийни ситуации и при съществено намаляване на дебита на извор “Сиреняците” за района на гр.Радомир да се подават до 250 000 м3 вода от извор “Врелото” чрез ПС”Крапец”.

2. ЯЗОВИР “ПЧЕЛИНА” /общ обем 54,8 млн.м3 и наличен полезен обем 20,0 млн.м3/

0,900 млн.м3 вода за промишлено водоснабдяване на “В и К” - Перник3.. ЯЗОВИР “ДЯКОВО” /общ обем 35,0 млн.м3 и наличен полезен обем 26,6 млн.м3/

0,995 млн.м3 вода за, в т.ч: • 0,260 млн.м3 за “В и К” Кюстендил

 • 0,310 млн.м3 за “В и К” Дупница

 • 0,080 млн.м3 за промишлено водоснабдяване на “Балканфарма”

 • 0,174 млн.м3 за ТЕЦ “Бобов дол”

 • 0,140 млн.м3 за мини “Бобов дол”

 • 0,02 млн.м3 за промишлена зона “Пиперево”

 • 0,01 млн.м3 за “Хидрострой-Рилци”

 • 0,001 млн.м3 вода за “Автомагистрали “Хемус”

4. ЯЗОВИР “КАРАГЬОЛ” /общ обем 2,3 млн.м3 и наличен полезен обем 1,600 млн.м3/

0,550 млн.м3 вода, от които: 1. 0,300 млн.м3 за производство на електроенергия.

 2. 0,250 млн.м3 за питейно водоснабдяване на гр.Дупница при необходимост

5. ЯЗОВИР “КАЛИН” /общ обем 1,0 млн.м3 и наличен обем 0,7 млн.м3/

0,250 млн.м3 вода, от които: 1. 0,200 млн.м3 вода за производство на електроенергия.

 2. 0,050 млн.м3 вода за питейно водоснабдяване на общини Рила и Кочериново при необходимост6.ОТ ГОРНИЯ ИЗРАВНИТЕЛ НА ВЕЦ “ПЕТРОВО” -

Не се предвижда ползване на водаЗабележка - Наличните обеми са към 20 декември 2002 година.


Министерство на околната среда и водите

Каталог: wp-content -> uploads -> file -> Water -> Povarhnostnivodi -> Mesechen grafik -> 2003
2003 -> Министерство на околната среда и водите утвърждавам
Mesechen grafik -> Писма за изменение на графика за използване на водите на комплексните и значими язовири 2014 г
Mesechen grafik -> Писма за изменение на графика за използване на водите на комплексните и значими язовири 2012 г
Mesechen grafik -> Министерство на околната среда и водите утвърждавам
Mesechen grafik -> Министър: /джевдет чакъров
2003 -> Министерство на околната среда и водите утвърждавам
2003 -> Министерство на околната среда и водите утвърждавам
2003 -> Министерство на околната среда и водите утвърждавам
2003 -> Министър: /долорес арсенова
2003 -> Министър: /долорес арсенова


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница