Министерство на правосъдието агенция по вписванията технически спецификацииДата19.01.2018
Размер41.3 Kb.
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

ТехническИ СПЕЦИФИКАЦИИ

за обществена поръчка с предмет:


Закупуване на 1-годишна техническа поддръжка на лицензите за антивирусен софтуер NOD32”


 1. Предмет на обществената поръчка

  1. Предметът на обществената поръчка е „Закупуване на 1-годишна техническа поддръжка на лицензите за антивирусен софтуер NOD32”.
 1. Необходимост от обществената поръчката

  1. Агенция по вписванията използва сложна информационна инфраструктура, за да изпълнява законовите си задължения като администратор на четири национални регистъра: Търговски регистър, Имотен регистър, Регистър Булстат и Регистър на имуществените отношения на съпрузите. Антивирусният софтуер е необходим за предпазването на работните станции и сървърите в Агенция по вписванията от нежелани приложения, като „троянски коне“, вируси и други. Без антивирусен софтуер не може да се гарантира нормалната работа на нито един регистър, а при евентуален пробив е възможно да се стигне до частичен или пълен отказ на системите, както и до „източване” на данни. Към настоящия момент в Агенция по вписванията е внедрена система антивирусен софтуер Eset NOD32 Antivirus Version 4.2.76.00. Системата е лицензирана като Eset NOD32 Antivirus Business Edition за защита на 900 броя работни станции и Eset MAIL Security for Microsoft Exchange Server за защита на 900 броя пощенски кутии.

  2. Действащият договор за предоставяне на 1-годишна техническа поддръжка на лицензите за антивирусен софтуер Eset NOD32/MAIL изтича на 10.07.2015 г. (вкл.) и след тази дата е необходимо да бъде сключен нов договор за 1 година напред.

  3. Агенция по вписванията обявява настоящата обществена поръчка за закупуване на 1-годишна техническа поддръжка чрез подновяване на лицензите за антивирусен софтуер Eset NOD32/MAIL.
 1. Цел на обществената поръчката

  1. Тази общественна поръчка има за цел осигуряването на техническа поддръжка на антивирусния софтуер Eset NOD32/MAIL, посредством закупуване на 1-годишна техническа поддръжка чрез подновяване на лицензите за право на ползване на софтуера.
 1. Място за изпълнение на поръчката

  1. Мястото за изпълнение на поръчката е град София, ул. Елисавета Багряна № 20.
 1. Максимална прогнозна стойност на обществената поръчката

  1. Ориентировъчната максимална прогнозна стойност на тази общественна поръчка е определена на база стойността на действащия договор 93-00-98/11.07.2014г. и възлиза на 28 700,00 лв. без включено ДДС.
 1. Обхват на обществената поръчка

  1. Участникът трябва да предложи споразумение за предоставяне на услуга за 1-годишна техническа поддръжка чрез подновяване на лицензите за право на ползване, притежавани от Агенция по вписванията, за антивирусния софтуер Eset NOD32/MAIL.

  2. Минимално количество лицензи, които са необходими е:

   1. Eset NOD32 Antivirus Business Edition за защита на работни станции – не по-малко от 900 (деветстотин) броя;

   2. Eset MAIL Security for Microsoft Exchange Server за защита на пощенски кутии – не по-малко от 900 (деветстотин) броя.

  3. Предлаганото споразумение за предоставяне на услугата за 1-годишна техническа поддръжка на лицензите за антивирусния софтуер Eset NOD32/MAIL, трябва да предвижда редица съществени ползи, които да защитят инвестициите на Агенция по вписванията в продукта Eset NOD32/MAIL.

  4. За срока на споразумението, тези ползи като минимум трябва да включват:

   1. Предоставяне на всички безплатни актуализации (Updates, Upgrades, Renewals, Plug-Ins & Plug-in Modules, etc.) до най-новите характеристики и функционалност на продукта Eset NOD32/MAIL;

   2. Предоставяне на всички безплатни поправки (Fixes & Patches, etc.) налични за продукта Eset NOD32/MAIL;

   3. Безплатно, регулярно предоставяне на автоматичните обновявания на ядрото и антивирусните дефиниции на продукта;

   4. Безплатен достъп по телефон, електронна поща или факс до техническа помощ от високо квалифицирани специалисти на Eset по поддръжката на продукта;

   5. Безплатно, бързо разрешаване на проблеми от високо квалифициран технически екип на Eset по поддръжката на продукта;

   6. Безплатно, приоритетно уведомяване на предстоящите издания на продукта и др.
 1. Описание на услугата по обществената поръчка

  1. Поръчката е за еднократно изпълнение в срок до 30 (трийсет) дни от датата на влизане в сила на договора.

  2. Мястото за изпълнение на поръчката е град София, ул. Елисавета Багряна № 20.

  3. Доставката се извършва в работното за Агенция по вписванията време.

  4. Извършената доставка се приема с протокол от комисия, назначена от Възложителя.

  5. Всички присъщи за доставката разходи (например, но не само): за опаковка, транспортни и др.разходи, за данъци, такси, мита и т.н., са за сметка на Изпълнителя. 1. Изисквания към участниците

  1. Участникът трябва да представи оторизационно писмо или друг еквивалентен документ, чрез който безспорно да се доказва правото му да извършва услугата по предмета на настоящата обществена поръчка. 1. Оценка на офертите

  1. Всички допуснати оферти ще се оценяват по критерия: „най-ниска цена”.Техническо задание за обществена поръчка с предмет: Стр. от„Закупуване на 1-годишна техническа поддръжка на лицензите за антивирусен софтуер NOD32”


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница