Министерство на правосъдиетостраница1/8
Дата28.04.2017
Размер0.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО


СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативен съд - Бургас, за 2010 г.
(Обн., ДВ, бр. 11 от 09.02.2010 г.; изм., бр. 32 от 27.04.2010 г.)


За съдебен район на Бургаския окръжен съд

1. Клас “Криминалистически експертизи”

Стоян Иванов Желев, Бургас, к/с Славейков, бл. 67, вх. 9, ап. 39, тел. 056/62-60-87, 0887424847, специалност: юрист, експерт-криминалист.

Христо Борисов Дрянков, Бургас, к/с Славейков, бл. 44, вх. 1, ет. 6, ап. 17, тел. 056/58-70-53, 0889946299, образование – висше, специалност: юрист, експерт-криминалист, трудов стаж – 33 години.

Щерю Костадинов Николов, Несебър, ул. Еделвайс 42, тел. 0554/4-53-14, 0888848057, образование – висше, специалност: експерт-криминалист, трудов стаж като експерт-криминалист – 25 години, пенсионер, квалификация: инженер-химик.

Радостин Тодоров Патъров, Бургас, к/с Славейков, бл. 9, вх. 4, ет. 5, тел. 056/88-38-85, 0886843309, образование – висше, специалност: промишлено и гражданско строителство, квалификация: строителен техник, месторабота – община Бургас, длъжност – дежурен по общинска сигурност и управление на кризи, трудов стаж – 36 години, вещо лице – 10 години.

Страхил Гаврилов Младенов, Бургас, к/с Братя Миладинови, бл. 41, вх. 1, ет. 6, тел. 056/81-13-71, 0896194738, образование – висше, специалност: далекосъобщителна техника, квалификация: електроинженер, свидетелство за всички видове криминалистически производства, трудов стаж – 35 години, стаж като вещо лице – 35 години.


2. Клас “Съдебномедицински експертизи”


Васил Димитров Йовков, Бургас, ул. Петко Каравелов 17, ет. 2, тел. 056/81-35-23, 0888 619437, специалност: стоматолог.

Димитър Василев Йовков, Бургас, ул. Хаджи Димитър 5, ет. 4, тел. 056/81-35-23, специалност: акушер-гинеколог.

Галина Милева, Косьо Янков, Параско Парасков – тел. 056/81-05-57, съдебни лекари.

3. Клас “Съдебна експертиза на психичното състояние”


Лорис Бердж Сайян, тел. 056/81-23-50, управител на ОДПЗС – съдебно-психиатрични експертизи.

Веселин Динчев Палазов – ОДПЗС, н-к отделение.

Фредерик Лорис Сайян – ОДПЗС, ординатор, тел. 056/816301.

Теодор Иванов Сариев – ОДПЗС, ординатор, 056/816 30114.

Анелия Дянкова Стоева – ОДПЗС, ординатор, тел. 056/816645.

Жана Димитрова Сидова – ОДПЗС, н-к отделение, тел. 056/831436, 0889/512787.

Галена Петкова Вълчкова – ОДПЗС, ординатор, 056/816 301.

Соня Тодорова Нейчева – ОДПЗС, ординатор, 056/830741.

Андрей Стоянов Стоянов – ОДПЗС, н-к отделение, тел. 056/831435.

Надя Кирова Желязкова – ОДПЗС, ординатор, 056/816 301.

Антоанета Любенова Главанова – ОДПЗС, н-к отделение, тел. 056/831437.

Дияна Марчева Чакърова – ОДПЗС, ординатор, тел. 056/816 301.

Румяна Бонева Куцарова – ОДПЗС, ординатор, тел. 056/816 301.

Теодора Георгиева Мешова – ОДПЗС, ординатор, тел. 056/816 301.

Деян Стоянов Стоянов – ОДПЗС, н-к отделение, тел. 056/831434.

Тодорка Стаматова Павлова – ОДПЗС, ординатор, тел. 056/816 301.

Петя Тодорова Ганчева – ОДПЗС, ординатор, тел. 056/816 301.

Владимир Янакиев Грънчаров – ОДПЗС, ординатор, тел. 056/816 301.

Георги Михайлов Гребенаров – ОДПЗС, ординатор, тел. 056/816 301.

Розалина Георгиева Макелова – ОДПЗС, ординатор, тел. 056/816 301.

Величка Бъчварова – специалност: психолог, тел. 056/81-63-01.

Валентина Митрева Недева-Белчева – Бургас, ОДПЗС “Проф. д-р Ив. Темков”, сл. тел. 816-301, специалност: клиничен психолог.

Кета Русева Апостолова, Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 110, вх. А, ет. 6, ап. ляв, тел. 056/91-64-51, 0888031393, специалност: психология и предучилищна педагогика.

Здравка Велизарова Тодорова, Бургас, ул. Вардар 1/2/22, тел. 056/546645, 0886338310, образование – висше, степен магистър, специалност: приложна психология, професионална квалификация: психолог.


4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”


Петя Новакова Няголова, Каблешково, ул. Яворов 7, тел. 05933/20-75, 056/81-01-65, 056/81-29-10, специалност: икономист-счетоводител.

Ангелина Иванова Асланова, Поморие, кв. Свобода, бл. 18, вх. А, ет. 4, 0596/44-74, специалност: икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност.

Коста Георгиев Костов, Бургас, к/с Славейков, бл. 16, вх. 7, ет. 2, ап. 5, тел. 056/68-87-69, специалност: икономист-счетоводител.

Тодор Димитров Ангелов, Бургас, ул. Св. Патриарх Евтимий 93, ет. 4, ап. Г, тел. 056/81-52-28, 056/84-29-03, 0888459585, образование – висше, специалност: счетоводство и контрол, квалификация: икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност, сертификат за експерт финансово-икономически и счетоводни проблеми, сертификат – експерт-оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, сертификат по МСС, удостоверение за подготовка на оператори на системи.

Янка Кирова Божилова, Бургас, к/с Зорница, бл. 28, ет. 9, ап. 3, тел. 056/62-10-28, 056/85-42-97, специалност: икономика и отчетност.

Красимир Христов Костов, Бургас, к/с Възраждане, бл. 6, вх. А, ап. 12, специалност: инженер-икономист.

Илияна Господинова Генова, Бургас, ж.к. Зорница, бл. 38, вх. 4, тел. 056/3-71-85, 056/3-85-52, специалност: икономика и организация на материално-техническото снабдяване.

Генко Иванов Генов, Бургас, к/с Възраждане, бл. 10, вх. В, ет. 1, ап. 2, тел. 056/2-81-89, 05511/4579, специалност: икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност.

Мария Иванова Николова, Бургас, к/с Лазур, ул. Батак 6, тел. 056/84 33 40, 056/84 48 89, 0888/545422, специалност: икономист-международник.

Наталия Георгиева Карчева, Бургас, ул. Вардар 1, вх. Г, ет. 5, ап. 68, тел. 056/2-96-86, 0888538348, специалност: икономист по труда, квалификация: специалист по социално осигуряване и пенсионно осигуряване.

Рилко Горанов Горанов, Бургас, ул. Цар Самуил 12, вх. В, тел. 056/800 078, 0887885860, образование – висше, специалност: икономика на промишлеността, квалификация: икономист, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, транспорта и хранително-вкусовата промишленост, оценител на транспортни средства – леки и товарни автомобили, движимо имущество, движими активи, оценител на земеделски земи по чл. 19а, ал. 8 ЗСППЗ, експерт-оценител на земеделски земи и трайни насаждения.

Станка Демирева Андонова, Бургас, к/с Славейков, бл. 27, вх. В, тел. 056/68-39-04, специалност: икономист-счетоводител.

Тодор Димитров Мешков, Бургас, ул. Републиканска 111, вх. 3, ет. 4, ап. 12, специалност: икономист по търговия.

Тонка Жекова Джалева, Бургас, ж.к. Възраждане, бл. 14, вх. А, ет. 3, тел. 056/3-02-78, 0888 45 35 74, специалност: икономист счетоводител.

Янчо Христов Карастоянов, Бургас, к/с Зорница, бл. 30, вх. 8, ет. 2, тел. 056/62-88-94, 0888 920200, специалност: икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност.

Тодор Пенчев Стефанов, Бургас, ул. Любен Каравелов 5А, тел. 056/80-04-53, 0888 809799, специалност: организатор-икономист.

Мариана Стефанова Рупчева, Бургас, ул. Д-р Нидер 26, тел. 056/3-71-85, специалност: икономика на промишлеността.

Даниел Йорданов Хаджиатанасов, Бургас, ж.к. Славейков, бл. 121, вх. 1, ет. 7, ап. 14, п.к. 14, 0889628507, специалност: икономист-международник.

Руска Петкова Едрева, Бургас, ул. Любен Каравелов 75, тел. 056/2-41-43, тел. 056/3-84-21, 0888 706918, специалност: икономист-счетоводител.

Йоана Иванова Иванова, гр. Средец, ул. Преображенска, бл. 19, вх. В, ет. 1, ап. 30, 05551/59-25, специалност: инженер-икономист.

Живко Димчев Пирьов, Бургас, ул. Странджа 1, вх. Г, ет. 3, тел. 056/810401, 0888 212727, специалност: икономист-счетоводител.

Петя Павлова Узунова, Бургас, ул. Сливница 50, ет. 5, ап. 13, тел. 088876 33 13, специалност: финанси и кредит, банково дело и бизнес мениджмънт.

Стойка Тодорова Иванова, гр. Средец, ул. Преображенска, бл. 19, вх. В, ет. 1, ап. 30, тел. 05551/59-25, 46-98, специалност: икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност.

Ани Иванова Бъчварова, Бургас, ул. Ал. Стамболийски 64, ет. 5, тел. 056/3-82-85, специалност: икономист.

Стефан Христов Корадов, Бургас, ул. Абоба 14А, тел. 056/84-39-63, тел. 056/4-40-65, 0888213030, специалност: икономист-счетоводител.

Станка Андреева Петрова, Бургас, ж.к. Възраждане, бл. 43, вх. А, ет. 6, ап. 15, тел. 056/3-37-37, специалност: икономист-счетоводител.

Малин Стоянов Михайлов, Бургас, бул. Иван Вазов 29, вх. А, тел. 056/4-07-68, специалност: икономист по промишлеността.

Филип Димитров Ляпов, Бургас, ж.к. Лазур, бл. 74, ап. 66, тел. 056/84-38-58, 056/2-59-47, специалност: експерт-счетоводител.

Здравко Михайлов Николов, Бургас, к/с Меден рудник, бл. 55, вх. Е, ет. 1, специалност: инженер-мениджър.

Христо Янев Димитров, Несебър, к/с Сл. бряг, хотел “Странджа”, ап. 418, специалност: икономист-счетоводител.

Пенка Стойкова Трифонова, Бургас, ж.к. Зорница, бл. 20, ап. 32, тел. 056/62-91-13, тел. 056/84-17-50, специалност: икономист-счетоводител.

Марийка Иванова Гуджева, Бургас, ж.к. Славейков, бл. 55, вх. Л, ет. 7, тел. 056/62-85-79, 056/80-18-51, специалност: икономист-счетоводител.

Дражо Станков Ташев, Бургас, ул. Цар Самуил 15, тел. 056/2-78-16, специалност: търговска гимназия.

Вечислав Христов Чанков, Бургас, ж.к. М. рудник, бл. 430, вх. А, ет. 3, тел. 056/55-97-52, 0889882548, специалност: икономист-застраховател.

Мариана Стоянова Иванова, Карнобат, ул. Сакар 23, тел. 0559/76-76, специалност: икономист-администратор.

Иванка Тодорова Кирякова, Бургас, к/с Изгрев, бл. 74, вх. Б, ет. 6, тел. 056/62-73-25, специалност: секретар, стенограф, машинописец, кореспондент.

Светлана Георгиева Кантарджиева, Бургас, к/с Изгрев, бл. 23, вх. 6, ет. 4, тел. 056/62-03-62, специалност: мениджмънт, икономист.

Добринка Георгиева Тодорова, Бургас, ул. Св. Климент Охридски 27, ет. 3, тел. 056/4-10-39, специалност: икономист-счетоводител, машинен инженер.

Марио Станчев Станев, Бургас, ул. Перущица 62, тел. 056/84-29-12, специалност: икономист-счетоводител.

Елена Иванова Генова, Бургас, ул. Македония 47, ет. 5, п.к. 12, тел. 056/80-02-33, икономист и юрист.

Иван Георгиев Карагьозов, Бургас, ул. Пробуда 69, тел. 056/81-50-65, специалност: счетоводна отчетност.

Диана Генчева Бимелова, Бургас, ул. Елин Пелин 9, тел. 056/84 35 67, 0899313388, специалност: счетоводство и контрол.

Милена Григорова Димитрова, Царево, ул. Ю. Гагарин, бл. 2, вх. А, ап. 1, тел. 0550/5-30-10, специалност: аграр-икономист.

Стоянка Славова Дичева, Бургас, к/с Славейков, бл. 52, вх. 1, ет. 17, ап. 123, тел. 056/62-05-86, 056/84-38-87, специалност: икономика и управление на туризма.

Златинка Лефтерова Стоянова, Бургас, ул. Цариградска 15, ет. 1, ап. 1, тел. 056/4-91-36, 0888601161, специалност: икономист-счетоводител.

Събина Василева Арабаджиева, Бургас, к/с Изгрев, бл. 39, вх. 6, ет. 2, тел. 056/4-30-80, 056/62-58-55, 048807166, специалност: икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност.

Димитринка Иванова Георгиева, Бургас, ул. Ал. Велики 55, ет. 5, тел. 056/4-02-44, 056/65-77-42, 0888657 742, специалност: икономист-организатор в промишленото производство.

Атанас Андреев Ставракев, Бургас, ул. Оборище 79, ет. 1, ап. 3 тел. 056/81 15 11, 056/84 09 05, специалност: икономист по промишлеността.

Недка Баева Турлакова, Бургас, к/с М. рудник, бл. 421, вх. 8, ет. 6, ап. 136, тел. 056/84-51-08, 056/55-66-57, специалност: икономика на кооперациите.

Златомир Стоянов Вергиев, Бургас, к/с Изгрев, бл. 28 А, ет. 8, ап. 30, тел. 056/66-91-70, 0888 663 425, специалност: маркетинг и мениджмънт икономист.

Мариана Димова Ангелова, Бургас, ул. Цар Калоян 71, ет. 1, ап. 2, тел. 0898652126, 0885906341, образование – висше, специалност: маркетинг и планиране, квалификация: икономист, специалист по маркетинг, квалификации – право, икономическа педагогика, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, сертификат за експерт – оценител на недвижими имоти и земеделски земи, сертификат за съдебен експерт – оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи, сертификат за експерт – оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни.

Никола Димитров Жеков, Бургас, к/с Бр. Миладинови, бл. 65, вх. 3, ет. 6, тел. 056/80-07-65, 0887410937, специалност: икономика и управление на селското стопанство, агроикономист.

Донка Бончева Чешмеджиева, София, ул. Козлодуй 109, тел. 0889 414301, специалност: икономист.

Цонка Ангелова Стоянова, Приморско, ул. Иглика 4 а, тел. 0550/3 29 16, 0888 411567, специалност: икономист.

Радостина Йовчева Халачева, Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 74, вх. 3, ет. 3, ап. 33, тел. 056/868129, 0887 902 872, специалност: счетоводител-икономист.

Веселина Тодорова Гроздева, Карнобат, ул. Иларион Макариополски 7, тел. 0559/24 89, 24 97, 21 01, 0887231748, специалност: икономист по търговията, счетоводство и контрол.

Елена Василева Вълканова, Бургас, к/с Зорница, бл. 30, вх. 1, ет. 4, тел. 056/629576, 056/840356, специалност: икономист, стопанско управление, счетоводство и контрол.

Пепа Георгиева Пашова, Бургас, к/с Зорница, бл. 37, вх. А, ет. 5, тел. 056/86 22 92, 0887 880930, образование – висше, специалност: организация на производството и управлението в строителството, квалификация: икономист по строителството, счетоводство и финансово-контролна дейност, следдипломна квалификация: съдебно-счетоводни експертизи.

Добринка Георгиева Тодорова, Бургас, ул. Св. Климент Охридски 27, ет. 3, тел. 056/4-10-39, специалност: икономист-счетоводител, машинен инженер.

Росица Петрова Печуркова, Бургас, к/с Братя Миладинови, бл. 8, вх. Б, ап. 33, тел. 056/84-21-26, 0887647896, специалност: икономист-счетоводител.

Динка Бонева Бождерменова, Бургас, к/с Славейков, бл. 59, вх. 3, ет. 10, тел. 056/2-05-76, 056/81-07-56, 0887856703, специалност: икономист-счетоводител.

Георги Петров Дочев, Бургас, ул. Калофер 28Б, тел. 056/2-04-83, 0888305934, образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация: икономист-счетоводител, дипломиран експерт-счетоводител.

Иванка Костадинова Голева, Бургас, к/с Славейков, бл. 6, вх. 4, ет. 4, тел. 056/68 07-66, 0889346643, специалност: икономист-счетоводител.

Лилия Станкова Плачкова, Бургас, ул. Гладстон 2, ет. 5, тел. 056/4 63 60, 05512 -21-22, 0888609002, специалност: икономист по търговията, лиценз за оценка на недвижими имоти, оценки на търговски предприятия, удостоверение от МЗК за оценител на земеделски земи.

Марийка Стоянова Тихолова, Бургас, ул. Македония 59, ет. 4, 048957379, тел. 056/317 327, 056/817 327, 056/817 328, 056/814 351, специалност: икономист-счетоводител.

Митко Русев Митев, Карнобат, ул. Х. Димитър 10, тел. 0559/24 55, 0559/22-78, 048 801858, специалност: икономист – организация на производството, машинен инженер.

Диана Иванова Йорданова, Бургас, к/с Изгрев, бл. 35, вх. 2, ет. 7, тел. 056/84-15-59, 0889 50 99 60, специалност: икономист.

Мими Петрова Стоянова, Карнобат, ул. Димитър Полянов 3, Бургас, пл. Тройката 4, ет. 2, ст. 1, тел. 0559/25-09, 056/2-17-76, 0888463243, специалност: икономист по счетоводни и финансово-контролна дейност.

Иван Стоянов Иванов, Айтос, ул. Паркова 24, тел. 0558/70-98, специалност: счетоводител.

Продан Тодоров Лапчев, Бургас, бул. Мария Луиза 17, ет. 1, ап. 2, тел. 056/4-36-68, специалност: икономист.

Христо Илиев Чамов, София, ул. Ворино 35 – 37, ап. 13, ет. 5, тел. 02/958-16-93, 099 260-472, специалност: икономист, международни курсове по вътрешния банков контрол.

Гуна Иванова Бошурова, Бургас, к/с Славейков, бл. 30, вх. 2, ет. 1, ляв, тел. 056/68-38-46, 056/68-90-03, 056/68-90-35, специалност: икономист-счетоводител, финанси.

Ангелина Колева Чавдарова, Бургас, к/с Зорница, бл. 47, вх. Д, ет. 5, специалност: икономист-счетоводител.

Емил Йорданов Бакърджиев, Бургас, ул. Македония 28, тел. 056/81-10-62, специалност: икономист-плановик.

Цветан Димитров Сарабеев, Бургас, к/с Славейков, бл. 61, вх. 4, ет. 4 тел. 056/68-66-57, специалност: икономист-счетоводител.

Дора Иванова Гарелова, Бургас, ж.к. Зорница, бл. 37, вх. Б, ет. 8, ап. 24, тел. 056/86-23-17, 056/84-32-69, 0888609006, специалност: икономист по материално-техническо снабдяване, оценител на недвижимо имущество.

Вълко Тонев Иванов, Бургас, к/с Славейков, бл. 13, вх. 5, ет. 4, тел. 056/68 23 41, специалност: икономист-финансист.

Стефан Господинов Стефанов, Бургас, ул. Св. св. Кирил и Методий 55А, тел. 056/820740, икономист-счетоводител.

Желязко Вълков Желязков, Карнобат, ул. Баба Тонка 7, специалност: икономист-финансист.

Ангел Кънчев Ангелов, Бургас, к/с Изгрев, бл. 19, вх. 3, ет. 2 тел. 056/62-38-84, 0887760381, специалност: икономист-счетоводител.

Жечко Пенчев Костенски, Бургас, ж-к Лазур, бл. 23, вх. А, ет. 2, тел. 056/840213, 0888396669, специалност: икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност.

Ивайло Пенчев Дечев, Бургас, к/с Братя Миладинови, бл. 19, вх. А, ет. 1, ап. 1, тел. 056/3-16-61, 0887869948, специалност: магистър по икономика контролна дейност.

Димитър Паунков Колев, Бургас, к/с Братя Миладинови, бл. 18, ет. 8, ап. 37, специалност: икономист-счетоводител.

Цветан Димитров Петков, Бургас, ул. Батак 21А, тел. 056/81-20-08, 0888 310158, специалност: икономист.

Румен Каролев Шарпов, Бургас, ул. Ал. Батенберг 24, специалност: икономист.

Стоил Христов Стоилов, Бургас, к/с М. рудник, бл. 161, ет. 3, ап. 38, тел. 056/55-26-23, 048 817931, специалност: счетоводен експерт.

Здравко Петров Йорданов, Бургас, к/с Лазур, бл. 81, ап. 46, тел. 056/80-07-30, 056/2-54-10, специалност: счетоводен експерт.

Станка Янкова Куртева, Бургас, к/с М. рудник, бл. 111, вх. А, ет. 6, ап. 12, тел. 056/85-18-56, 056/85-34-29, 056/85-18-53, специалност: счетоводен експерт.

Вяра Добрева Добрева, Бургас, к/с М. рудник, бл. 416, вх. д, ет. 8 тел. 056/84-20-76, 056/55-46-40, специалност: счетоводен експерт.

Йорданка Георгиева Костадинова, Бургас, к/с М. рудник, бл. 402, вх. А, ет. 4, тел. 056/81-01-03, 056/81-01-13, 056/55-04-72, специалност: счетоводен експерт.

Галина Пенева Кафалиева, Бургас, ул. Хан Аспарух 33, тел. 056/4-86-50, 056/4-65-10, специалност: счетоводен експерт.

Катя Костадинова Дражева, Бургас, к/с Славейков, бл. 9, вх. 5, ет. 2, тел. 056/84-00-50, 056/68-78-71, 0888656321, специалност: счетоводен експерт.

Гергана Господинова Балева, Бургас, к/с Братя Миладинови, бл. 30, вх. В, тел. 056/53-71-37, специалност: счетоводен експерт.

Ганчо Иванов Стоянов, Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 40, вх. А, ет. 10, тел. 056/3-58-71, 0888261316, специалност: счетоводен експерт.

Мария Христова Стойкова, Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 29, вх. 2, тел. 056/3-58-71, 0888305550, образование – висше, специалност: счетоводна отчетност, квалификация: икономист- счетоводител, специалност: публична администрация, следдипломна квалификация: съдебно-счетоводен експерт по финанси и счетоводство, сертификат за експерт – оценител на недвижими имоти.

Румяна Илиева Ружева, Бургас, ж.к. М. рудник, бл. 116, вх. В, ет. 2, тел. 056/84-40-40, 056/55-14-90, специалност: счетоводен експерт.

Теменуга Колева Карчева, Бургас, к/с Бр. Миладинови, бл. 32, вх. 1, ет. 4, тел. 056/84-07-68, 056/3-85-70, специалност: счетоводен експерт.

Веска Тодорова Попова, Бургас, к/с Славейков, бл. 71, вх. 9, тел. 056/80-05-29, 056/68-88-91, специалност: счетоводен експерт.

Златина Ненчева Кирова, Бургас, к/с Изгрев, бл. 39, вх. 8, ет. 3, тел. 056/62-46-95, 0888528420, специалност: счетоводен експерт.

Аделин Младенов Ашков, Бургас, ул. Рилска 42, тел. 0888724422 специалност: счетоводен експерт.

Манук Арам Бохосян, Бургас, к/с Лазур, бл. 17, вх. 4, ет. 5, тел. 056/2-28-35, тел. 056/3-21-15, специалност: икономист по търговия.

Емилия Илиева Томова, Бургас, ул. Сливница 10, вх. Б, ет. 3, тел. 0888209981, специалност: икономист, икономика и управление на съобщенията.

Надя Янчева Узунова, Бургас, ж. к Лазур, ул. Поморие 18, ет. 3, тел. 056/82-09-16, 056/3-69-38, специалност: икономист-счетоводител, икономика и управление на транспорта.

Елена Георгиева Калчева – к/с Зорница, бл. 13, вх. 2, ет. 6, ап. 18, тел. 056/865881; 0888/010668, специалност: счетоводство и контрол.

Светлозар Димитров Ханджиев, Бургас, ул. Иван Вазов 73, ет. 2, ап. 2, тел. 056/827 009; 0888318900 – специалност: икономист по промишлеността.

Ирина Спасова Костадинова, Бургас, к/с Меден Рудник, бл. 420, вх. Е, ет. 1, ап. 100, тел. 056/559732; 0898/312458, специалност: икономист-счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи, електронна техника и микроелектроника.

Юлия Руменова Нейчева, Бургас, к/с Славейков, бл. 20, вх. 5, тел. 056/681146; 0888472015 – специалност: икономист.

Маргарита Владимирова Бакалова, Бургас, ул. Оборище 77, тел. 056/820489; 0888455553 – икономика и управление на туризма.

Гергана Иванова Славова, Бургас, к/с Братя Миладинови, бл. 98, вх. 2, ет. 2, ап. 3, тел. 0889/339928 – специалност: счетоводство и контрол, икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност.

Василка Георгиева Генова-Маркова, Бургас, к/с Зорница, бл. 30, вх. 7, ет. 7, ляв, тел. 0887/123292 – специалност: икономист-счетоводител.

Мария Димитрова Дошева, Бургас, к/с Изгрев, бл. 28А, ет. 4, тел. 056/623171; 0889/659546 – специалност: икономист-счетоводител, международни счетоводни стандарти.

Златина Атанасова Пенчева, Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 56, вх. 1, ет. 5, тел. 056/620780; 0888206415 – специалност: икономист.

Руска Николова Димитрова, Айтос, ул. Христо Ботев 21, тел. 0898/695994 – специалност: икономист.

Пенка Динева Куцарова, Айтос, ул. Огоста 3, 0899/861620; 048/800850 – специалност: икономист.

Галина Веселинова Везенкова, Бургас, ул. Г. С. Раковски 29, ет. 5, ап. ляв, тел. 056/815755; 0888/889280 – специалност: икономист-счетоводител.

Еленка Илиева Маринова, Бургас, к/с Славейков, бл. 6, вх. 6, ап. 9, тел. 056/88 00 88, 0895665047, специалност: икономист-счетоводител, професионална квалификация: съдебно-счетоводни експертизи.

Татяна Павлова Кънчева, Бургас, ул. Климент Охридски 25, ет. 2, тел. 0888788617, специалност: магистър по икономика, счетоводство и контрол, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, социални дейности.

Дафин Михалев Терзиев, Бургас, к/с Славейков, бл. 83, ет. 1, ап. 3, тел. 0898861600, специалност: икономист, регионалист-стратег, маркетинг и планиране, сертификат за оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.

Светла Динева Генова, Бургас, ул. Александър Велики 61, тел. 0898203657, специалност: математик, счетоводство и контрол, икономист, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

Антоанета Атанасова Трифонова, Бургас, к/с Меден рудник, бл. 81, вх. 2, ет. 3, тел. 056/85 27 03, 0889722849, специалност: счетоводна отчетност, икономист-счетоводител, икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството, сертификат за обучение по международни счетоводни стандарти, сертификат за Международни стандарти за финансово отчитане.

Стамен Димитров Стамов, Бургас, ул. Св. Патр. Евтимий 115, тел. 056/81 87 72, 0887662280, специалност: счетоводство и контрол, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи.

Зина Венциславова Димитрова, Сунгурларе, ул. Янтра, бл. 4, вх. Б, ап. 12, тел. 05571/20-26, 0887428759, специалност: счетоводство и контрол, икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност.

Иван Велинов Скарлатов, Бургас, ж.к. Лазур, бл. 77, вх. 11, ет. 4, тел. 056/83 93 09, 0899171932, специалност: счетоводство и контрол, професионална квалификация: съдебно-счетоводни експертизи.

Златка Иванова Григорова, Бургас, ул. Цариградска 22, ет. 5, тел. 0555917/70-06, 0888551692, специалност: аграрикономист, икономика на селското стопанство, педагогика, счетоводство и контрол, лиценз за оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях, професионална квалификация: подготовка, разработка и управление на проекти, финансирани от Европейския съюз.

Катя Дончева, Бургас, ул. Шар планина 32, ет. 1, тел. 056/81 14 98, тел. 056/894 155, 0887725555, специалност: счетоводна отчетност, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, професионална квалификация: съдебно-счетоводни експертизи.

Иво Трайков Филипов, Бургас, ж.к. Лазур, бл. 114, вх. А, ет. 4, ап. 19, тел. 0878330777, специалност: икономист-счетоводител, професионална квалификация: съдебно-счетоводни експертизи.

Павлина Костадинова Георгиева, Бургас, ул. Цар Симеон І № 75, ап. 4, тел. 0887611445, специалност: икономист по строителство, професионална квалификация: съдебно-счетоводни експертизи.

Надежда Георгиева Николова, Бургас, к/с Изгрев, бл. 18, вх. 2, ап. 12, тел. 056/52 55 35, 0889536491, специалност: счетоводство и контрол, професионални квалификации: международни счетоводни стандарти, съдебно-счетоводни експертизи.

Ваня Димитрова Стоянова, Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 27, вх. 2, ет. 2, ап. 14, тел. 0887618831, специалност: икономика-бизнесадминистрация, професионална квалификация: съдебно-счетоводни експертизи.

Стефка Генова Иванова, Карнобат, ул. Москва 87, вх. 2, ет. 3, ап. 7, тел. 0559/25022, 0898603440, специалност: икономист по промишлеността, сертификат за експерт финансово-икономически и счетоводни проблеми.

Василка Стоянова Таскова, Айтос, ул. Д. Карагьозов 19, вх. 1, ет. 2, тел. 0558/26504, 0889629482, специалност: икономист-счетоводител, финанси, счетоводство и контрол, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи и трайни насаждения, допълнителна специалност: изчислителна техника.

Таня Димитрова Митрева, Бургас, ул. Христо Ботев 70, вх. 2, ет. 6, тел. 0897810179, специалност: счетоводство и контрол, маркетинг.

Маргарита Бонева Иванова, Бургас, ул. Цар Самуил 53, ет. 6, 0888691246, специалност: икономист-счетоводител.

Яна Атанасова Иванова, Бургас, ж.к. Меден Рудник, бл. 485, вх. Г, ет. 3, ап. 67, тел. 0884602003, 0889718170, специалност: счетоводство и контрол, магистър по икономика, професионална квалификация: валутен и митнически контрол, икономист.

Атанас Иванов Дошев, Бургас, к/с Изгрев, бл. 28А, ет. 4, тел. 056/83 04 87, 0887246203, специалност: икономист по строителството, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи, сертификат за оценители на земеделски земи и подобренията върху тях.

Христо Периклиев Христов, Бургас, ул. Асен Златаров 47, тел. 056/82 00 94, 0887/664631, образование – висше, специалност: счетоводна отчетност, допълнителни квалификации: експерт-счетоводител, банково-финансов бизнес, съдебно-счетоводни експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, сертификат за оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистически експертизи, сертификат МСС, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им.

Иванка Славчева Пакиданска, София, кв. Витоша ул. Чавдар Мутафов 2А, ап. 34, тел. 02/9885311, 0887302414, специалност: мениджмънт на интелектуалната собственост.

Владимир Николаев Бояджиев, Бургас, к/с Славейков, бл. 38, вх. 5, ет. 3, тел. 056/62-73-90, 0888715332, специалност: стопанско управление.

Банко Димитров Димитров, Бургас, к/с Славейков, бл. 25, вх. 3, ап. 31, тел. 056/88-90-87, сл. тел. 056/87-15-20, 0886400057, образование – висше, специалност: статистика и иконометрия, квалификация: икономист-статистик, трудов стаж – 17 години, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, оценител на инвестиционни проекти.

Любимка Петрова Вълкова, Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 110, вх. А, ап. 22, ет. 8, тел. 056/84-77-32, 0886390544, образование – висше, степен – магистър, специалност: счетоводство и контрол, професионална квалификация: икономист-счетоводител, месторабота – Регионална ветеринарномедицинска служба – Бургас, длъжност – началник-отдел “ФСД”, трудов стаж – 23 години.

Димитър Пенчев Сребков, Бургас, ж.к. Славейков, бл. 1А, вх. А, ет. 7, ап. 13, тел. 056/84-58-25, 0888427281, образование – висше, степен – магистър, специалност: икономика на индустрията, професионална квалификация: магистър по икономика, трудов стаж – 6 години.

Жейна Драгомирова Жекова, Бургас, к/с Зорница, бл. 14, ет. 10, ап. 3, образование – висше, специалност: икономика и управление на индустрията, професионална квалификация: икономист по индустрията, икономист-счетоводител, трудов стаж – 6 години.

Недялка Генчева Желева-Колева, Бургас, ул. Г. С. Раковски 59, ет. 3, ап. 7, тел. 056/81-58-01, 0888670902, образование – висше, степен – магистър, специалност: счетоводство и контрол, месторабота – “Хотелвбедс” – ООД, Несебър, длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 8 години, стаж като вещо лице – 4 години, счетоводство на нефинансовите предприятия, специализация – счетоводен мениджмънт в търговските дружества, професионална квалификация: съдебно-счетоводни експертизи.

Жельо Иванов Ненчев, Бургас, ул. Христо Ботев 57, ет. 2, ап. среден, тел. 056/53-10-38, 0878322107, образование – висше, степен – магистър, специалност: международен туризъм, професионална квалификация: икономист по туризъм, месторабота – “Дорослава” – ЕООД, Каблешково, длъжност – началник-отдел “Маркетинг”, трудов стаж – 35 години, съдебен експерт към МППИ – 1999 г. – 2003 г.

Милица Янчева Пилашева, Бургас, ул. Александър Велики 13, вх. 1, ет. 2, тел. 0887211724, образование – висше, степен – магистър, специалност: икономика и управление на търговията, квалификация: икономист по търговия, месторабота – “Дамянов Клима” – ЕООД, длъжност – специалист: международна логистика и внос, трудов стаж – 10 години, вещо лице в Агенцията по вписванията, следдипломна квалификация: счетоводство, финанси и контрол, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения.

Милена Живкова Кънева, Айтос, ул. Гарова 5, вх. Б, ет. 3, тел. 0558/25667, 0887091686, образование – висше, специалност: икономика и управление на индустрията, квалификация: икономист по индустрия, месторабота – община Бургас, длъжност – старши вътрешен одитор, трудов стаж – 10 години, сертификат – вътрешен одитор в публичния сектор.

Божидар Цветанов Павлов, Бургас, ул. Оборище 114, тел. 0889318210, образование – висше, специалност: счетоводство и контрол, квалификация: дипломиран икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност, месторабота – “МОБИ 2” – ООД, клон Бургас, длъжност – мениджър, квалификация: публична администрация и европейска интеграция.

Иван Тодоров Кукуринков, Бургас, ул. Цариградска 43, ет. 3, ап. 5, тел. 056/84-05-37, 0887339978, образование – висше, специалност: управление и икономика на аграрнопромишлено производство, квалификация: икономист по аграрнопромишлено производство, месторабота – “Капитал Бургас” – ЕООД, длъжност – управител и лицензиран оценител на недвижими имоти, трудов стаж – над 25 години, лиценз за оценка на недвижими имоти, оценител на земеделски земи.

Петьо Стоянов Димитров, Бургас, ул. Цар Симеон І № 75, ет. 3, тел. 056/82-15-83, 0886533040, 0898592948, образование – висше, специалност: икономика и управление на туризма, квалификация: мениджър в туризма, лиценз за оценител на недвижими имоти, удостоверение за оценка на земеделски земи.

Наню Василев Нинов, Бургас, к/с Славейков, бл. 11, вх. Б, ет. 5, ап. ляв, тел. 056/883 971, 0898784718, образование – висше, специалност: стокознание, квалификация: стоковед, трудов стаж – 20 години, лиценз – оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения.

Христо Цончев Цончев, Бургас, к/с Възраждане, бл. 4, вх. 1, тел. 056/533986, 0898322647, образование – висше, специалност: икономика, организация и управление на селското стопанство, квалификация: аграрикономист, месторабота – РУ “Социално осигуряване”, длъжност – главен финансов ревизор, трудов стаж – 26 години, стаж като вещо лице – 3 години, следдипломна квалификация: специалист по социално осигуряване.

Кета Ангелова Дечева, Бургас, ул. Борис Дрангов 7, тел. 056/849209, 0878262711, образование – висше, специалност: стокознание, квалификация: стоковед, с трудов стаж – над 11 години, следдипломна квалификация: експерт – проверител на измами, съдебно-счетоводни експертизи.

Михаил Динев Златев, Бургас, к/с Лазур, бл. 4, вх. 1 ап. 16, тел. 056/826260, 0887391005, образование – висше, специалност: счетоводна отчетност, квалификация: икономист счетоводител, месторабота – ЕТ “Парти сервиз – Крис”, длъжност – счетоводител, трудов стаж – 23 години, стаж като вещо лице – 12 години.

Васил Иванов Караманов, Бургас, к/с Лазур, бл. 79, вх. В, ет. 1, ап. 41, тел. 056/834 078, 056/810 529, 0887 881313, образование – висше, специалност: ОПУП, квалификация: икономист по промишлеността, месторабота – “Виастрой Бургас” – АД, длъжност – изпълнителен директор, трудов стаж – 25 години, следдипломна квалификация: съдебно-счетоводни експертизи.

Анелия Георгиева Узунова, Бургас, ул. Ал. Велики 80, ет. 4, тел. 056/84 28 87, 0888542605, образование – висше, специалност: икономика и управление на строителството, квалификация: икономист по строителството, специалност: финанси, квалификация: магистър по икономика, месторабота – “Син сървиз Бургас” – ООД, корабна агенция, длъжност – управител, трудов стаж – 13 години, допълнителна квалификация: корабен агент и спедитор.

Николинка Василева Костадинова, Бургас, к/с Лазур, ул. Батак 49б, тел. 056/817 576, 0884844773, образование – висше, специалност: счетоводна отчетност, квалификация: икономист-счетоводител, месторабота – ЕТ “Росица – Иван Костадинов” Бургас, длъжност – счетоводител, трудов стаж – 29 години.

Ели Пенчева Вълчева, Бургас, к/с Меден рудник, ул. Залесителна, бл. 238, ет. 4, тел. 056/84 18 05, 0888922960, образование – висше, специалност: счетоводство и контрол, квалификация: икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност, месторабота – “Бургасбус” – ЕООД, Бургас, длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 17 години.

Скева Марчева Ванева-Патаринска, Бургас, к/с Бр. Миладинови, бл. 67, вх. 3, ап. 10, тел. 0899293272, образование – висше, специалност: счетоводство и контрол, квалификация: магистър по икономика, месторабота – “Унибилд” – ООД, Бургас, длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 5 години, следдипломна квалификация: съдебно-счетоводни експертизи.

Кирилка Иванова Иванова, Бургас, ул. Ген. Гурко 34, тел. 056/84 44 18, 0888762534, 0878824171, образование – висше, специалност: икономика на промишлеността, квалификация: икономист по промишлеността и материално-техническо снабдяване, месторабота – ИА “Пътища”, Областно пътно управление, Бургас, длъжност – н-к отдел “Счетоводно и административно обслужване” – главен счетоводител, трудов стаж – 32 години, допълнителна квалификация: вещо лице по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ.

Виктория Стоянова Петкова, Бургас, ул. Александър Стамболийски 52, ет. 4, тел. 0888333239, образование – висше, специалност: счетоводство и контрол, квалификация: икономист-счетоводител, месторабота – Консорциум “Титан – Бургас” – ДЗЗД, длъжност – ръководител счетоводен отдел, трудов стаж – 15 години.

Детелина Димитрова Павлова, Бургас, ул. Страхил 8, ет. 3, ап. 8, тел. 056/83 67 84, 0885034426, 0888836784, образование – висше, специалност: териториални системи, квалификация: икономист, месторабота – “Финконсултинг” – ЕООД, длъжност – управител, трудов стаж – 13 години, сертификат за завършен курс “Европейските фондове – как да използваме възможностите, които ЕС предоставя на българския бизнес”.

Розалина Стоянова Лазарова, Бургас, бул. Ст. Стамболов 45/2, тел. 056/54 26 63, 0887657522, образование – висше, специалност: счетоводна отчетност, квалификация: икономист-счетоводител, месторабота – “Емерсид Хоспиталити” – ООД, длъжност – зам. гл. счетоводител, трудов стаж – 31 години.

Тонка Александрова Йотова, Бургас, к/с Славейков, бл. 4, ап. 18 образование – висше, специалност: икономика на промишлеността, квалификация: икономист по промишлеността, месторабота – Търговско-промишлена камара – Бургас, длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – над 40 години, квалификация: мениджмънт на фирма, лиценз за оценител на недвижими имоти, сертификат – МСС.

Ненко Марчев Марков, Бургас, к/с Славейков, бл. 40, вх. 6, ет. 5, ап. 13, тел. 056/91-94-31, 0887515185, образование – висше, специалност: счетоводна отчетност, квалификация: икономист-счетоводител, месторабота – ОД на МВР – Бургас, длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 22 години.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница