Министерство на правосъдието


Клас “Съдебна експертиза на психичното състояние”



страница7/8
Дата28.04.2017
Размер0.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

3. Клас “Съдебна експертиза на психичното състояние”


Д-р Георги Андонов Георгиев, Ямбол, ул. Граф Игнатиев 58, вх. Б, ап. 45, тел. 046/4-07-21, 0888 464662, медицина, психиатрия.

Д-р Христо Петров Стоев, Ямбол, к/с Хале, бл. 14, вх. Б, ап. 73, медицина, психиатрия.

Д-р Стефка Николова Ковачева, Ямбол, ул. Ген. Заимов 10, вх. А, ап. 11, тел. 046/5-21-59, 04714338, медицина, психиатрия.

Д-р Петър Георгиев Цингов, Ямбол, ул. Видин 4, тел. 046/66-90-27, 0889 429314, медицина, психиатрия.

Д-р Лариса Владимировна Димитрова, Ямбол, ул. Граф Игнатиев 68, вх. В, ап. 55, тел. 046/66 68 51, моб. тел. 0887742095, образование – висше, медицина, специалност: психиатрия.

Катя Михайлова Кехайова, Ямбол, ул. Васил Карагьозов 9, ап. 1, тел. 046/62-44-05, 0886 246001, 0885 627696, психолог, педагогика, логопедия и социални дейности.

Антония Атанасова Вълканова, Ямбол, ул. Цар Самуил 62, тел. 046/2-49-29, педагогика, психология.

Соня Иванова Пулева, Тополовград, ул. Трети март 30, тел. 0470/27-25, 0899 362313, психолог.

Здравка Велизарова Борисова, Ямбол, ул. Николай Петрини 14, тел. 046/22 132, 088 633 83 10, психолог.

Камен Ников Андонов, Ямбол, к/с Златен рог, бл. 36, вх. Г, ап. 76, тел. 0889198363, психолог.

Мариана Иванова Генкова, Ямбол, ул. Дим. Благоев, бл. 5, вх. Б, ап. 24, тел. 046/66 27 31, 0898790025, психолог.

Надка Милкова Динева, Ямбол, ул. Крали Марко, бл. 31, вх. А, ап. 21, сл. тел. 46/66 94 12, 0887951516, социална и съдебна психология.

Рени Любенова Иванчева, Плевен, к/с Сторгозия, бл. 12, вх. Б, ап. 16, тел. 064/68 50 88, моб. тел. 0886 556 536 и 0899 066 306, психолог.

Албена Миткова Казанджиева, Ямбол, кв. Зорница, бл. 2, вх. Г, ап. 16, сл. тел. 046/66 27 65, моб. тел. 0899382368, психолог.

Иван Денчев Иванов, Ямбол, к/с Бенковски, бл. 22, вх. Ж, ап. 8, тел. 046/64 17 01, моб. тел. 0887603100, психолог.

4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”


Виолетка Николова Пенчева, Ямбол, ул. Независима България 34А, тел. 046/66-21-94, 0887322856, бюджетно счетоводство.

Асен Димитров Янков, Ямбол, к/с Зорница, бл. 3, вх. Б, ап. 11, тел. 046/4 40 29, счетоводна отчетност, експерт-счетоводител.

Господин Георгиев Александров, Ямбол, ул. Цар Освободител 3, тел. 046/2 27-24, икономика.

Димитрина Георгиева Иванова, Ямбол, к/с Зорница 4, вх. В, ап. 39, тел. 046/4-27-63, счетоводна отчетност.

Димитринка Николова Кабакова, Ямбол, ул. Цар Иван Александър 7, вх. В, ап. 63, тел. 046/66-63-49, 0898567697, икономист-счетоводител.

Димитър Димов Михалев, Ямбол, к/с Диана, бл. 2, вх. В, ап. 49, тел. 046/4-62-05, икономика на търговията.

Илия Крумов Прокопев, Ямбол, к/с Диана, бл. 10, вх. А, ап. 15, тел. 046/64-98-31, счетоводна отчетност.

Мими Русева Лозанова, Ямбол, ул. Анка Александрова 14, тел. 046/62-54-88, 0878625488, икономист-счетоводител.

Румяна Стоянова Чобанова, Ямбол, ул. Преслав 128а, тел. 046/3-80-38, 0887478911, икономист-счетоводител.

Снежанка Иванова Стоянова, Ямбол, ул. Крали Марко 29А, тел. 046/63-62-90, 0887648396, счетоводна отчетност.

Светлана Николова Димитрова, Ямбол, ж.к. Хале, бл. 10, вх. Г, ап. 47, тел. 0885879232, 0899868195, образование – висше, степен – бакалавър, специалност: счетоводство и контрол, квалификация: икономист, месторабота “ЕВН България ЕР” – АД, КЕЦ, Ямбол, длъжност – технически сътрудник, трудов стаж – 14 г.

Христо Иванов Христов, Ямбол, ж.к. Златен рог 13, вх. Б, ап. 31, тел. 046/2-80-51, счетоводител-икономист.

Донка Иванова Мартинова, Ямбол, ж.к. Диана, бл. 21, вх. А, ап. 18, тел. 046/5-22-73, 66-17-59, икономика и управление на промишлеността.

Николинка Вълкова Русева, Ямбол, ул. Петко Р. Славейков 61, тел. 046/62-98-55, 0895298126, счетоводство и контрол.

Желязко Динков Желязков, Ямбол, ж.к. Диана, бл. 23, вх. Г, ап. 70, тел. 046/4-19-10, 0889 366734, счетоводна отчетност.

Анна Димитрова Даданска, Ямбол, ул. Страхил 29, вх. А, тел. 046/22-84-82, данъчна и митническа администрация.

Васил Димитров Господинов, Ямбол, ж.к. Диана, бл. 23, вх. Б, ап. 31, тел. 046/64-18-48, 0898 245283, образование – висше, степен – магистър, специалност: застраховане и социално дело с професионална квалификация икономист-застраховател, трудов стаж – 9 г.

Саркис Ховсеп Дзахигян, Ямбол, к/с Възраждане, бл. 40, вх. А, ап. 4, тел. 046/3-82-00, 66-35-75, икономика на промишлеността.

Васил Йорданов Карасъбев, Ямбол, к/с Георги Бенковски, бл. 16, вх. Б, ап. 55, тел. 046/4-20-86, счетоводна отчетност.

Станко Христов Станков, Тополовград, ул. Васил Левски 20, тел. 0470/38-51, 048 795990, аграрикономист.

Иванка Михова Тончева-Георгиева, Ямбол, ул. Жеко Андреев 37, тел. 046/3-66-73, счетоводство и контрол.

Мария Николова Николова, Тополовград, ул. Тракия 6А, счетоводна отчетност.

Никола Иванов Николов, Тополовград, ул. Тракия 6А, тел. 0470/28-66, 0888179112, счетоводна отчетност.

Койчо Стефанов Златинов, Ямбол, ул. Жорж Папазов 6, вх. А, ап. 8, тел. 046/2-24-18.

Вяра Богомилова Арабаджиева, Ямбол, ул. Димитър Благоев 18, вх. Б, ап. 45, тел. 046/352 93, 0899807604, икономист по обработка на данни, лицензиран оценител на държавни и общински предприятия.

Пламен Делчев Делчев, Ямбол, ул. Граф Игнатиев 90, ап. 15, тел. 46/641415, 0885284751, икономист, оценител на дълготрайни и оборотни материални активи, недвижими имоти и земеделски земи.

Станимира Начева Топалова, Ямбол, ул. Бунар Хисар 18, тел. 046/64 81 52, моб. тел. 0896 353 111, счетоводна отчетност.

Огнян Николов Бюлбюлев, Свиленград, ул. Иларион Макариополски 2, тел. 0379 7 20 80, моб. тел. 0878 909 592, икономист-счетоводител.

Марина Великова Христова, Ямбол, к/с Зорница 2, вх. А, ап. 28, моб. тел. 0885 602 609, икономист-счетоводител.

Галина Цонева Христова, Ямбол, к/с Възраждане 43, вх. Д, ап. 3, тел. 046/66 36 60, моб. тел. 0898413025, икономист.

Стоян Иванов Иванов, Ямбол, ул. Граф Игнатиев 6, вх. Б, ап. 42, тел. 046/66 50 10, 66 43 63, моб. тел. 0886798941, икономист.

Иван Минчев Кунев, Ямбол, ул. Хан Тервел 40-А-20, тел. 046/66 36 60, 63 62 34, моб. тел. 0896485505, икономист.

Ваня Димитрова Чомакова, Ямбол, ул. Търговска 34, вх. А, ап. 1, 0884362231.

Стефка Петрова Коналиева, Ямбол, ул. Лом 4, тел. 046/62 61 86, моб. тел. 0887604069, икономист-счетоводител.

Димчо Господинов Димов, Ямбол, ул. Димитър Благоев, бл. 19, вх. Г, ап. 127, тел. 046/63 17 90, специалист-икономист в търговията, сертификат за съд. -счетоводен експерт по финанси, отчетност и контрол.

Роска Василева Стойкова, Стралджа, област Ямбол, ул. Христо Ботев 12, счетоводство и контрол.

Лиляна Димитрова Драгиева, София, кв. Иван Вазов, ул. Бурел 66-68, ап. 11, тел. 02/9402478, моб. тел. 0886 31 67 22, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

Милчо Гочев Димитров, Ямбол, ул. Крали Марко 82, вх. Г, ап. 173, тел. 046/664855, 0888 493065, машинен инженер, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи.

Генка Иванова Киркова, Ямбол, ул. Димитър Благоев, бл. 8, вх. В, ап. 10, тел. 046/62 33 52, моб. тел. 0887695327.

Атанас Стоянов Костов, Елхово, област Ямбол, ул. Момина сълза 6, тел. 28 39, моб. тел. 0887928291.

Галина Господинова Тенева, Ямбол, ж.к. Хале, бл. 5, вх. А, ет. 4, ап. 11, 0884 464632, образование – висше, степен – бакалавър, специалност: финанси, квалификация: икономист, допълнителна професионална квалификация – вещо лице по специалност съдебни експертизи.

Йорданка Митева Касидова, Ямбол, ул. Хан Тервел 40, вх. А, ет. 3, ап. 12, 0898453562, образование – висше, степен – бакалавър, специалност: финанси, квалификация: икономист, допълнителна професионална квалификация – вещо лице по специалност съдебни експертизи.

Диан Сухел Кайали, Ямбол, ул. Г. С. Раковски 36, вх. Б, ап. 10, тел. 046/666610, 0888 933 811, образование – висше, степен – магистър, специалност: счетоводство и контрол, квалификация: счетоводство и контрол, икономист.

Диньо Стоилов Сарайдаров, Ямбол, ул. Николай Петрини 3 А, тел. 046/631245, 0899 017362, 0897 872014, икономист, счетоводител.

Красимир Петров Лозанов, Ямбол, ул. Анка Александрова 14, тел. 046/625488, 046/662053, 0888 264766, икономист-финансист.

Недко Иванов Ангелов, Ямбол, ж.к. Диана, бл. 7, вх. Б, ап. 45, 0886 089843, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи.

Стоянка Димитрова Бончева, Елхово, област Ямбол, ул. Георги Попов 16, тел. 0478/83130, 046/684203, 0884 260619, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводен експерт.

Инж. Митко Кирилов Краев, Ямбол, ул. Крали Марко, бл. 39, вх. Б, ап. 10, тел. 046/66-25-71, 0889 817989, образование – висше, степен – магистър, специалности – финанси и селскостопанска техника, квалификация – икономист и машинен инженер, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на селското стопанство, автомобилния транспорт и строителството.

Бою Иванов Боев, Ямбол, к/с Възраждане 44, вх. Е, ет. 1, ап. 1, тел. 046/664226, моб. тел. 0885193530, 0878993792, образование – висше, специалност: счетоводна отчетност, квалификация: икономист-счетоводител, допълнителна квалификация: организация и методология на счетоводната отчетност; специалист по индустриални отношения, експерт-счетоводител, професионална квалификация по международни счетоводни стандарти, месторабота – кооперация “Ямболска Популярна каса”, заемана длъжност – председател, трудов стаж – 30 г.

Ангел Георгиев Тепсизов, Ямбол, ул. Добруджа 21, тел. 046/66 60 10, моб. тел. 0886111000, образование – висше, специалност: счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност, месторабота “Контрол” – ЕООД, Ямбол, заемана длъжност – помощник-управител, трудов стаж – 18 г.

Кета Ангелова Дечева, Бургас, ул. Борис Дрангов 7, тел. 056/849209, моб. тел. 0878262711, образование – висше, степен – магистър, специалност: стокознание, квалификация – стоковед, следдипломна квалификация: съдебно-счетоводни експертизи и експерт – проверител на измами, трудов стаж – 11 г.

Десислава Николова Добрева, Ямбол, ул. Серес 16, тел. 0878784384, образование – висше, специалност: счетоводство и контрол, квалификация: икономист-счетоводител, трудов стаж – 5 години и 6 месеца.

Красимир Димов Грозев, Свиленград, ул. Отец Паисий 8А, тел. 037971112, моб. тел. 0888930400, образование – висше, степен – магистър, специалност: организация на производството и управлението в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, следдипломна квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи и експерт-оценител на машини, съоръжения, активи, практикуващ свободна професия, трудов стаж – 7 години и 4 месеца.




Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница