Министерство на правосъдиетостраница8/8
Дата28.04.2017
Размер0.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”


Инж. Димитър Славов Керемидчиев, Ямбол, ул. Балатон 2, тел. 046/66-91-51, инженер, промишлено и гражданско строителство.

Инж. Живко Донев Желязков, Ямбол, ул. Крали Марко, бл. 31, вх. Б, ап. 43, тел. 046/3-18-36, 2-44-40, 0898 952 113, инженер по транспортно и пътно строителство.

Инж. Иван Илиев Банев, Ямбол, к/с Златен рог, бл. 41, вх. Г, ап. 67, тел. 046/66-13-05, 0898647285, инженер по промишлено и гражданско строителство.

Инж. Николина Нейчева Манолова, Ямбол, ул. Кабиле 40, вх. В, ап. 58, тел. 046/62-58-13, 66-41-45, 0887 619701, инженер, промишлено и гражданско строителство.

Инж. Фиданка Георгиева Дженкова, Ямбол, к/с Възраждане, бл. 29, вх. А, ап. 3, тел. 046/66-43-27, 0887387105, инженер, промишлено и гражданско строителство.

Стоянка Василева Лазарова, Ямбол, к/с Зорница, бл. 2, вх. В, ап. 105, тел. 046/4-54-46, техник, озеленяване на населени места.

Димитрина Желязкова Вълчанова, с. Стара река, община Тунджа, област Ямбол, тел. 04713/295, моб. тел. 0885335094, техник по водно строителство.

Инж. Валентина Борисова Илиева-Димова, Ямбол, ул. Христо Смирненски 4 А, тел. 046/66-15-60, 0897435200, инженер, земеустройство.

Инж. Бранимира Тодорова Тодорова, Ямбол, ул. Хан Крум 21, ап. 6, тел. 046/4-06-20, инженер, земеустройство.

Инж. Сашо Божилов Трифонов, Ямбол, ул. Търговска 56, вх. Б, ап. 11, тел. 046/62 59 25.

Марийка Лазарова Воденичарова, Ямбол, ул. Георги Дражев 3, вх. А, ап. 10, тел. 66 62 64, 0897801545, техник, строителство и архитектура.

Жанка Димова Михайлова-Колева, Ямбол, ул. Цар Иван Александър 7, вх. Г, ап. 76, тел. 046/66 42 96, 0888 697 417, техник, строителство и архитектура.

Станка Панайотова Дженева-Динева, Ямбол, ул. Ат. Кратунов 2, вх. В, ап. 27, тел. 046/62 13 56, 0888 301788, 0885 300336, техник, строителство и архитектура.

Инж. Людмил Манолов Манолов, Ямбол, ул. Г. Дражев 3, вх. А, ап. 4, тел. 046/62 34 17, инженер по промишлено и гражданско строителство.

Инж. Мария Петрова Шуманова, Ямбол, ул. Пети януари 26, вх. А, тел. 046/63 39 01, 0888973091, инженер по промишлено и гражданско строителство.

Инж. Павлина Костова Колева, Ямбол, ул. Д. Благоев 19, вх. В, ап. 96, тел. 046/62 15 66, инженер, промишлено и гражданско строителство.

Арх. Веселка Велиславова Ангелова, Ямбол, ул. Бели Дрин 6, тел. 046/66 6130, 0888337886, архитект.

Атанаска Димитрова Димитрова, с. Козарево, община Тунджа, област Ямбол, ул. Г. Дражев 6, тел. 0897 371710, строителен техник по геодезия, фотограметрия, земеустройство и картография.

Инж. Мария Димитрова Златева, Ямбол, ул. Търговска 58, вх. В, ап. 19, тел. 046/62-02-55, 0886829000, инженер, геодезия, фотограметрия и картография.

Ганка Иванова Чобанова, Ямбол, к/с Хале, бл. 4, вх. Д, ап. 12, тел. 046/4-95-40, 68-13-27, 0898 435825, техник, геодезия и картография.

Недка Стефанова Донева, Ямбол, ул. Странджа 52, тел. 046/3-51-01, 68-13-27, 0898 962730, техник, геодезия и картография.

Инж. Стоянка Стоянова Проданова, Ямбол, ул. Бели Дрин 11, вх. В, ап. 55, тел. 046/5-37-52, 66-15-99, инженер, транспортно и железопътно строителство.

Иванка Костадинова Джамбазова, Ямбол, ул. Битоля 23, тел. 046/3-95-06, 26-00-257, техник, геодезия и картография.

Инж. Мария Бонева Петрова, Ямбол, ул. Димитър Благоев 11, вх. А, ап. 5, тел. 046/3-57-09, 26-00-228, инженер, хидромелиоративно строителство.

Инж. Димитър Иванов Андреев, Ямбол, ул. Хан Крум 2, вх. А, ап. 5, пл. Освобождение 7, офис 602, тел. 0889218675, 0889 567663, инженер, земеустройство.

Милка Иванова Стаматова, Ямбол, ул. Търговска 34, вх. Е, ап. 101, тел. 046/2-10-77, 0887 660037, организация на производството и управление на строителството.

Инж. Елена Димова Лъскова, Ямбол, к/с Георги Бенковски, бл. 7, вх. В, ап. 9, пл. Освобождение 7, ет. 3, стая 4, тел. 046/66-39-58, 0887 707 486, инженер, земеустройство.

Инж. Валентин Георгиев Симеонов, Ямбол, к/с Хале, бл. 8, вх. М, ап. 248, пл. Освобождение 7, офис 609, тел. 046/66-19-22, 0896 646 171, инженер-геодезист, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

Инж. Димитринка Павлова Петкова, Ямбол, ул. Раковски, бл. 5, ап. 15, тел. 046/2-45-09, 66-34-69, инженер-земеустроител.

Инж. Велика Георгиева Филчева, Ямбол, ул. Граф Игнатиев 70, вх. Б, ап. 44, тел. 046/4 70 10, 0887153165, 048824866, земеустройство и геодезия, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

Инж. Мирослав Георгиев Минев, Ямбол, ул. Малко Търново 7, вх. А, ап. 8, тел. 0888 806506, машинен инженер, ДВГ, теория и конструкция на автомобила.

Пейо Генчев Даскалов, Ямбол, к/с Диана, бл. 12, вх. В, ап. 52, тел. 046/648366, моб. тел. 0887873178, ДВГ и автомобили, автотехническа експертиза, месторабота – община Ямбол, длъжност – главен специалист “Транспорт”.

Инж. Станчо Колев Станчев, Ямбол, ул. Цар Иван Александър 7, вх. Г, ап. 82, тел. 046/666340, 0888 973979, машинен инженер, автотехнически експертизи, оценка на машини и съоражения, ДВГ, автомобили и земеделска техника.

Инж. Стойко Христов Пехливанов, Ямбол, к/с Възраждане, бл. 58, вх. В, ап. 18, тел. 046/664365, 046/627903, 0888 536088, 0896382250, образование – висше, степен – магистър, специалност: машиностроене, квалификация: машинен инженер с педагогическа специалност, автоексперт-оценител, автотехническа експертиза, оценка на машини и съоражения, месторабота – “ЗД БулИнс” – АД, клон Ямбол, длъжност – управител, трудов стаж – 7 години.

Инж. Севдалин Димитров Дяков, Ямбол, ул. Кабиле 38, вх. А, ап. 18, тел. 046/62-49-06, моб. тел. 0896935082, образование – висше, степен – магистър, специалност: транспорт и енергетика, квалификация: машинен инженер, автоексперт, автотехническа експертиза.

Инж. Деян Йорданов Атанасов, Ямбол, ул. Димитър Благоев, бл. 19, вх. Д, ап. 140, тел. 046/63-87-80, 0878 639615, образование – висше, степен – магистър, специалност: транспорт и енергетика, квалификация: машинен инженер с педагогическа правоспособност, автоексперт-оценител, автотехническа експертиза, месторабота – ЕТ “Джордаш – Деян Атанасов”, трудов стаж – 6 години и 6 месеца.

Инж. Дикран Бохос Бохосян, Ямбол, к/с Златен рог, бл. 10, вх. Г, ап. 70, тел. 046/62-02-12, 0898 507749, образование – висше, степен – магистър, специалност: транспортна техника и технологии, квалификация: машинен инженер, автотехническа експертиза, месторабота – Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Ямбол, заемана длъжност – директор на регионална дирекция, трудов стаж – 11 години.

Инж. Христо Георгиев Георгиев, Ямбол, ул. Българка 9, тел. 046/3-81-68, 088888 957582, машинен инженер, транспорт и енергетика.

Н. с. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, Варна, ул. Д-р Басанович 13, ап. 201, тел. 052/383466, 0898 348374, машинен инженер, транспорт и енергетика.

Инж. Атанас Петров Атанасов, Ямбол, ул. Тунджа 2, вх. Б, ап. 8, тел. 046/3-50-20, 0898 495542, инженер ДВГ.

Доц. д-р инж. Станимир Михайлов Карапетков, Сливен, к/с Дружба, бл. 27, вх. Б, ап. 3, тел. 044/7 31 39, 044/66 77-09, 231349, инженер, хидравлични машини и средства за автоматика.

Инж. Георги Ламбов Георгиев, Ямбол, ул. Жеко Андреев 37, тел. 046/3-66-73, инженер, технология и организация на автомобилните превози.

Инж. Иван Неделчев Георгиев, Ямбол, ул. Търговска 58, вх. А, ап. 5, тел. 046/2-39-38, машинен инженер, автоексперт.

Пламен Михов Петков, Ямбол, ул. Ат. Кратунов, бл. 2, вх. А, ап. 2, тел. 046/62 65 67, 0885233301, съдебно-технически и автотехнически експертизи.

Инж. Иван Драганов Пехливанов, Ямбол, ул. Св. Георги 14, тел. 046/66 52 06, 0897217037, автотехнически експертизи и оценка щети и МПС.

Инж. Вълко Димитров Вълков, Ямбол, ул. Граф Игнатиев 1, вх. А, ап. 10, тел. 2 82 11, 0888611490, инженер, двигатели с вътрешно горене.

Димитър Георгиев Георгиев, Ямбол, ул. Панагюрище 12, автоексперт.

Инж. Михаил Колев Михайлов, Ямбол, к/с Диана 8, вх. Б, ап. 45, тел. 046/4-68-66, 0888 809252, машинен инженер, транспорт и енергетика.

Инж. Здравко Петров Петров, Ямбол, к/с Възраждане, бл. 35, вх. Б, ап. 2, тел. 046/3-73-10, 66-43-29, 0887 731185, инженер по селскостопанска техника.

Инж. Митко Кирилов Краев, Ямбол, ул. Крали Марко, бл. 39, вх. Б, ап. 10, тел. 046/66-25-71, 0889 817989, образование – висше, степен – магистър, специалност: финанси и селскостопанска техника, квалификация: икономист и машинен инженер, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на селското стопанство, автомобилния транспорт и строителството.

Деян Михайлов Донев, Ямбол, к/с Възраждане, бл. 51, вх. В, ап. 3, тел. 046/2-21-59, инженер, експлоатация на флота и пристанищата.

Инж. Кольо Радев Колев, Ямбол, ул. Струга 7, тел. 046/3-31-60, инженер, технология на машиностроенето и металите.

Инж. Ангел Димитров Ангелов, Ямбол, ул. Кабиле 36, вх. В, ап. 7, тел. 046/3-19-48, инженер, експлоатация на железопътния транспорт.

Инж. Стоян Илиев Банев, Ямбол, ул. Тракия 27, Ямбол, ул. Граф Игнатиев, бл. 56, вх. А, ап. 23, тел. 046/66-13-05, 0898 582839, инженер, технология на машиностроенето и металорежещи машини, оценка на машини и съоражения.

Инж. Мариана Генчева Атанасова, Ямбол, ул. Преслав 20, тел. 046/2 54-24, 66-42-25, машинен инженер, технология на минното производство.

Инж. Цветанка Димитрова Йорданова, Ямбол, ул. Стара планина 1, вх. Г, ап. 66, тел. 046/63-42-29, 0886 326 176, инженер, хидромелиоративно строителство, оценител недвижими имоти, земеделски земи.

Инж. Стефан Киров Балъкчиев, Ямбол, ул. Шипка 75, тел. 046/2-10-30, 0889129720, инженер, технология на металите, металообработващи машини.

Никола Илиев Гергов, Ямбол, ж.к. Бенковски, бл. 21, вх. Г, ап. 2, тел. 66 44 73, 0898 241013, технически експертизи.

Мария Андонова Стоянова, Ямбол, ж.к. Бенковски, бл. 21, вх. Г, ап. 2, тел. 66 44 73, 0899 194 182, технически проблеми.

Мариана Генчева Атанасова, Ямбол, ул. Преслав 20, тел. 046/62 54 24, инженер по технология на минното производство.

Инж. Димитър Борисов Стоянов, Ямбол, к/с Възраждане 43, вх. А, ап. 6, тел. 046/62-39-29, 0888 476471, електроинженер, ел. машини и апарати.

Инж. Соня Възкресенова Русева, Ямбол, ул. Йордан Йовков 28, ап. 18, тел. 046/3-87-97, електроинженер, ел. машини и апарати.

Инж. Вълчо Петров Вълчев, Ямбол, к/с Зорница, бл. 2, вх. Е, ап. 71, тел. 046/4-29-39, инженер, електротехника.

Инж. Невенка Добринова Люцканова, Ямбол, ул. Граф Игнатиев 82, вх. Б, ап. 21, тел. 46/66-26-11, 0888957338, инженер по електроника и автоматика.

Инж. Антон Димитров Балтаджиев, Ямбол, ул. Граф Игнатиев 64, вх. Д, ап. 108, тел. 046/4-98-20, 0888 471132, електроинженер, електрификация на селското стопанство.

Веселина Георгиева Георгиева, Ямбол, ул. Феризович 5, ап. 2, тел. 0898740332, инженер по електроника и автоматика, лицензиран оценител на недвижими имоти.

Пламен Илиев Василев, тел. 046/646 207, 0887 649793, пожаротехническа експертиза.

Йордан Георгиев Събев, тел. 46/646 215, пожаротехническа експертиза.

Димитър Борисов Долапчиев, тел. 0898 794623, пожаротехническа експертиза.

Ангел Колев Попов, Ямбол, к/с Диана, бл. 20, вх. В, ап. 46, тел. 046/64 48 70, моб. тел. 0896889408, инженер по противопожарна техника и безопасност.

Димитър Димитров Кънев, Ямбол, ул. Граф Игнатиев, бл. 72, вх. А, ап. 14, моб. тел. 0888776495, образование – висше, специалност: далекосъобщителна техника, квалификация: електроинженер, съдебно-пожаротехническа експертиза.

Инж. Атанас Иванов Димов, Ямбол, ул. Христо Смирненски 4А, 0898 634582, инженер, строителство и архитектура, горско стопанство.

Инж. Константин Станчев Недев, Ямбол, ул. Козлодуй 20, инженер по горско стопанство.

Инж. Симеон Стоянов Симеонов, Ямбол, к/с Златен рог 30, вх. Б ап. 25, тел. 046/2-47-11, инженер.

Инж. Николай Колев Делев, Ямбол, ул. Граф Игнатиев, бл. 64, вх. А, ап. 22, тел. 046/4 52 52, 0886531010, инженер по горско стопанство, лицензиран оценител на земи и гори от горския фонд.

Инж. Марлена Серафимова Серафимова, Ямбол, ж.к. Диана, бл. 1, вх. А, ап. 18, адрес за кореспонденция: Ямбол, пл. Освобождение 7, офис 606, тел. 046/664124, 0888 466 254, строителен инженер по транспортно строителство, профил пътно строителство.

Свилена Георгиева Кехайова, Ямбол, ул. Тунджа 9, ет. 1, ап. 2, тел. 046/622636, моб. тел. 0898451007, образование – висше, специалност: изчислителна техника, квалификация: инженер по електроника и автоматика, диплом за преквалификация: счетоводна отчетност с квалификация: икономист – счетоводител, експерт-оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, месторабота – “Финансов център Креди” – ЕООД, Ямбол, заемана длъжност – управител, трудов стаж – 11 години.

6. Клас “Експертизи на материали, вещества и изделия”


Мая Иванова Кичева, София 1000, ул. Неофит Рилски 25, биохимик, ДНК анализ и идентификация.

Иванка Славчева Пакиданска, София, ул. Ч. Мутафов 2А, ап. 34, тел. 02/98-85-311, 0887 302414, текстилна техника.


7. Клас “Съдебни селскостопански експертизи”


Иванка Стоева Йосифова, Ямбол, ул. Стефан Караджа 25, вх. А, ап. 6, тел. 046/2-52-26, агроном-полевъд.

Мария Димова Лечева, Ямбол, ул. Елена Янкова 10, тел. 046/2-16-18, агроном-полевъд.

Дончо Петров Донев, Ямбол, ул. Димитър Благоев 2, вх. Г, ап. 80, тел. 046/2-08-15, агроном-полевъд.

Сийка Здравкова Душкова, Ямбол, к/с Златен рог, бл. 35, вх. В, ап. 45, инженер, агроном, полевъдство.

Александър Балчев Балчев, Ямбол, к/с Златен рог, бл. 33, вх. Б, ап. 25, тел. 046/3-14-47, агроном-полевъд.

Никола Колев Георгиев, Ямбол, ул. Руен, бл. 4, вх. Б, ап. 20, тел. 046/63 72 06, агроном лозароградинар.

Станимир Иванов Марчев, Ямбол, к/с Възраждане, бл. 42, вх. Б, ап. 3, тел. 046/66 42 25, моб. тел. 0887 429 103, инженер агроном, лицензиран оценител на земеделски земи.

8. Клас “Съдебно-изкуствоведски експертизи”


Илия Илиев, археолог, тел. 046 662 736, моб. тел. 0896 339 713.

Стефан Бакърджев, археолог (античност и средновековие) и нумизматика, тел. 046 663 413, моб. тел. 0889 168 748.

Динка Ангелова, етнография и история на българските земи ХV – ХIХ век (материална култура), тел. 046 663 376, моб. тел. 0899 394 161.

Христина Женкова, история на българските земи ХV – ХIХ век, тел. 046 663 416, моб. тел. 0889 766 397.

Христо Христов, етнография, тел. 0478 88 039, моб. тел. 0888 090 030.

Димитрийка Стоянова, етнография, тел. 0478 88 039.

Добринка Костова, етнография, тел. 0478 88 039.

Добрина Берова, нова и най-нова история, тел. 046 663 402, моб. тел. 0898 79 58 49.

Мария Иванова, нова и най-нова история, тел. 046 663 411 и моб. тел. 0885 879 836.

Таня Косева, приложни изкуства, тел. 046 663 416 и моб. тел. 0887 124 163.

Дона Неделчева, живопис, графика и чуждестранно изкуство, тел. 661 010, моб. тел. 0896 959 057.

Ервант Гарбис Ованесян, Ямбол, ул. Александър Стамболийски 17, вх. А, ап. 3, тел. 046/62-07-26, 0883 347980, бижутерия, технология на машиностроенето – студена обработка.


9. Клас “Други съдебни експертизи”


Н. с. I ст. д-р Елена Димитрова Гинева, Ямбол, ул. Граф Игнатиев 66, вх. В, ап. 67, тел. 046/4-69-34, 66-17-59, 66-17-66, зооинженер.

Митко Тодоров Петев, Ямбол, ул. Хан Кубрат 8, ап. 1, тел. 046/2-75-41, 0899706686, зооинженер.

Стойчо Георгиев Здравков, Тополовград, ул. Трети март 23, вх. Г, ап. 47, тел. 0470/44-84, зоотехника, техник-животновъд.

Ваня Радева Цачева, Ямбол, ул. Ген Заимов 4, вх. Б, ап. 10, магистър по социални дейности.

Ганка Георгиева Неделчева, Ямбол, ул. Преслав 23, ап. 4, тел. 046/3-74-57, турска филология.

Анна Любенова Грозева, Ямбол, ул. Добруджа 10, ап. 9, тел. 046/2-77-50, еколог, екологично моделиране и експертизи.

Татяна Александрова Иванова, Ямбол, ул. Граф Игнатиев, бл. 76, вх. Д, ап. 93, тел. 046/4-49-24, руски език и литература.

Иванка Христова Атанасова, Ямбол, ул. Ген. Ковачев 1, правоспособен преводач, тълковник от и на жестомимичен език.

Елена Мирчева Даскалова, Ямбол, к/с Диана, бл. 12, вх. В, ап. 52, тел. 046/64-83-66, моб. тел. 0878541081, образование – висше, фармацевт, специалност: организация и икономика на аптечното дело, месторабота – Регионален център по здравеопазване, длъжност – главен експерт и инспектор наркотични вещества, трудов стаж – 35 г.

Петя Стоянова Михайлова, Ямбол, к/с Зорница, бл. 2, вх. В, ап. 78, тел. 046/64 55 18, моб. тел. 0898565032, преводач – руски език и английски език.

Красимир Иванов Кръстев, Ямбол, ул. Граф Игнатиев, бл. 60, вх. Г, ап. 85, тел. 0885 8529919, специалност: физика и математика.

Елена Николова Георгиева, Ямбол, к/с Възраждане, бл. 48, вх. А, ап. 3, тел. 046/66 57 53, моб. тел. 0877670779, образование – висше, специалност: предучилищна педагогика, квалификация: детски учител.Иван Тотев Иванов, Ямбол, ул. Йордан Йовков 28, ап. 21, тел. 0894999656, образование – висше, специалност: зооинженерство, квалификация: зооинженер, месторабота – “ИАСРЖ” – РД, Сливен, звено Ямбол, длъжност – главен експерт, трудов стаж – 29 години.
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница