Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценкастраница22/40
Дата14.01.2018
Размер6.79 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   40

6.1.3Почви


Стратегическа цел/ Приоритет/ Подприоритет

Въздействие върху почвите

Стратегическа цел 1:

Развитие на конкурентноспособна икономика чрез насърчаване на собствения потенциал на СЗРПри реализиране на приоритетите и подприоритетите заложени в Стратегическа цел 1 се очакват както положителни, така и отрицателни въздействия върху почвите в СЗР

Приоритет 1.1.

Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на малкия и средния бизнес и подобряване на средата за правене на бизнесВъзможна е загуба или увреждане на малки площи почви при строителни дейности и реализиране на инфраструктурни проекти. Очакват се преки, кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни въздействия.

Подприоритет 1.1.1.

Запазване на съществуващия жизнеспособен местен малък и среден бизнесНе се очакват въздействия върху почвите


Подприоритет 1.1.2.

Насърчаване на предприемачеството и стартирането и развитието на икономически дейности в нови малки и средни предприятия и развитие на клъстериВъзможна е загуба или увреждане на малки площи почви при строителни дейности и реализиране на инфраструктурни проекти. Очакват се преки, кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни.

Подприоритет 1.1.3.

Привличане на местни и чуждестранни инвестиции в преработващата промишленост и други ефективни стопански дейностиНе се очакват въздействия върху почвите


Приоритет 1.2

Насърчаване на иновациите и ресурсната ефективностНе се очакват въздействия върху почвите


Приоритет 1.3

Активизиране на специфичния потенциал на регионалната икономикаПри реализиране на Приоритет 1.3 и подприоритетите му се очакват положителни въздействия върху почвите в СЗР


Подприоритет 1.3.1.

Развитие на селското и горското стопанство при устойчиво управление на природните ресурсиУстойчивото управление на селското и горското стопанство ще доведе до дългосрочни, преки и положителни въздействия върху почвите.

Подприоритет 1.3.2.

Развитие на устойчиви форми на туризъмВъзможна е загуба или увреждане на почвите при строителни дейности и в резултат на увеличения туристопоток. Очакваните въздействия са преки, кумулативни, краткосрочни, постоянни, отрицателни

Стратегическа цел 2

Съхранение и развитие на човешкия капиталНе се очакват въздействия върху почвите

Приоритет 2.1.

Подобряване на достъпа до образование и социална инфраструктура и предотвратяване на рисковете за социално изключванеНе се очакват въздействия върху почвите

Приоритет 2.2.

Повишаване на заетостта и развитие на пазара на трудаНе се очакват въздействия върху почвите


Приоритет 2.3.

Укрепване на институционалния капацитет на областно и местно ниво за подобряване на процесите на управлениеНе се очакват въздействия върху почвите


Стратегическа цел 3:

Подобряване на териториалната устойчивост и свързаностПри реализиране на приоритетите и подприоритетите заложени в Стратегическа цел 3 се очакват както положителни, така и отрицателни въздействия върху почвите в СЗР

Приоритет 3.1.

Развитие на транспортната инфраструктураВъзможна е загуба или уврежда на почвите при строителни дейности и реализирането на инфраструктурни проекти. Очакваните въздействия са преки, кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни

Приоритет 3.2.

Развитие на техническата инфраструктураВъзможна е загуба или уврежда на почвите при строителни дейности и реализирането на инфраструктурни проекти. Очакваните въздействия са преки, кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни

Приоритет 3.3.

Опазване на околната среда и биоразнообразиетоОпазването на околната среда ще доведе и до опазване и съхраняване на почвите. Очакваните въздействия са вторични, кумулативни, дългосрочни, постоянни и положителни.

Подприоритет 3.3.1

Развитие на екологичната инфраструктура – ВиК, пречиствателни станции за питейни и отпадни води и депа за отпадъциРазвитието на екологичната инфраструктура ще доведе до опазване на почвите от замърсяване. Очакваните въздействия са преки, кумулативни, дългосрочни, постоянни и положителни.


Подприоритет 3.3.2

Превенция на природни рискове и климатична сигурностОписание на въздействието:

Очакваните въздействия са вторични, кумулативни, дългосрочни, постоянни и положителниПодприоритет 3.3.3

Опазване и възстановяване на природното наследство, биологичното разнообразие, опазване на почвите и насърчаване на екосистемните услуги, в това число Натура 2000 и зелена инфраструктураОпазването и възстановяването на природното наследство ще доведе и до опазване и съхраняване на почвите. Очакваните въздействия са вторични, кумулативни, дългосрочни, постоянни и положителни.

Приоритет 3.4.

Подобряване на модела на градското и селското развитие в Северозападен районВъзможна е загуба или увреждане на малки площи почви при строителни дейности и реализирането на инфраструктурни проекти. Очакваните въздействия са преки, кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни

Подприоритет 3.4.1.

Подобряване качествата на градската и агломерационната средаВъзможна е загуба или увреждане на малки площи почви при строителни дейности и реализирането на инфраструктурни проекти. Очакваните въздействия са преки, кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни

Подприоритет 3.4.2.

Подкрепа за развитието на изоставащите и подобряване на качеството на живот в селските региониНе се очакват въздействия върху почвите


Приоритет 3.5.

Развитие на териториалното сътрудничествоНе се очакват въздействия върху почвите
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   40


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница