Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценкастраница23/40
Дата14.01.2018
Размер6.79 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   40

6.1.4Ландшафт


Стратегическа цел/ Приоритет/ Подприоритет

Въздействие върху ландшафта

Стратегическа цел 1:

Развитие на конкурентноспособна икономика чрез насърчаване на собствения потенциал на СЗРИзпълнението на Стратегическа цел 1 ще има както положителни, така и отрицателни въздействия върху ландшафтите в района.


Приоритет 1.1.

Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на малкия и средния бизнес и подобряване на средата за правене на бизнесПри всички строителни дейности се очаква да има незначителни отрицателни въздействия върху ландшафтите, в следствие тяхното запрашаване и замърсяване.

Подприоритет 1.1.1.

Запазване на съществуващия жизнеспособен местен малък и среден бизнесНе се очаква въздействие върху ландшафтите


Подприоритет 1.1.2.

Насърчаване на предприемачеството и стартирането и развитието на икономически дейности в нови малки и средни предприятия и развитие на клъстериНе се очаква въздействие върху ландшафтите


Подприоритет 1.1.3.

Привличане на местни и чуждестранни инвестиции в преработващата промишленост и други ефективни стопански дейностиПри всички строителни дейности се очаква да има незначителни отрицателни въздействия върху ландшафтите, в следствие тяхното запрашаване и замърсяване.


Приоритет 1.2

Насърчаване на иновациите и ресурсната ефективностНе се очаква въздействие върху ландшафтите


Приоритет 1.3

Активизиране на специфичния потенциал на регионалната икономикаОчаква се положително въздействие върху ландшафтите от реализирането на този приоритет. Въздействието е пряко, кумулативно, дългосрочно, постоянно, положително, локално.

Подприоритет 1.3.1.

Развитие на селското и горското стопанство при устойчиво управление на природните ресурсиОчаква се положително въздействие върху ландшафтите от реализирането на дейностите по този подприоритет. Въздействието е пряко, кумулативно, дългосрочно, постоянно, положително, локално.

Подприоритет 1.3.2.

Развитие на устойчиви форми на туризъмПри всички строителни дейности се очаква да има незначителни отрицателни въздействия върху ландшафтите, в следствие тяхното запрашаване и замърсяване. Въздействието е пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално.

Стратегическа цел 2

Съхранение и развитие на човешкия капиталНе се очаква въздействие върху ландшафтите


Приоритет 2.1.

Подобряване на достъпа до образование и социална инфраструктура и предотвратяване на рисковете за социално изключванеНе се очаква въздействие върху ландшафтите


Приоритет 2.2.

Повишаване на заетостта и развитие на пазара на трудаНе се очаква въздействие върху ландшафтите


Приоритет 2.3.

Укрепване на институционалния капацитет на областно и местно ниво за подобряване на процесите на управлениеНе се очаква въздействие върху ландшафтите


Стратегическа цел 3:

Подобряване на териториалната устойчивост и свързаностИзпълнението на Стратегическа цел 3 ще има както положителни, така и отрицателни въздействия върху ландшафтите в района.


Приоритет 3.1.

Развитие на транспортната инфраструктураОчаква се положително въздействие върху ландшафтите в следствие модернизацията и реконструкцията на транспортната инфраструктура, в резултат от намаляване замърсяването на околната среда и положителното визуално-естетическо въздействие от дейностите по благоустрояване на терените. Въздействието е пряко, кумулативно, дългосрочно, постоянно, положително, локално.

При всички строителни дейности се очаква да има незначителни отрицателни въздействия върху ландшафтите, в следствие тяхното запрашаване и замърсяване. Въздействието е пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално.Приоритет 3.2.

Развитие на техническата инфраструктураОчаква се положително въздействие върху ландшафтите в следствие развитието на техническата инфраструктура, модернизацията и реконструкцията на транспортната инфраструктура, в резултат от намаляване замърсяването на околната среда и положителното визуално-естетическо въздействие от дейностите по благоустрояване на терените. Въздействието е пряко, кумулативно, дългосрочно, постоянно, положително, локално.

При всички строителни дейности се очаква да има незначителни отрицателни въздействия върху ландшафтите, в следствие тяхното запрашаване и замърсяване. Въздействието е пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално.Приоритет 3.3.

Опазване на околната среда и биоразнообразиетоОчаква се положително въздействие върху ландшафтите в следствие опазването на околната среда и биоразнообразието. Въздействието е пряко, кумулативно, дългосрочно, постоянно, положително, локално.

Подприоритет 3.3.1

Развитие на екологичната инфраструктура – ВиК, пречиствателни станции за питейни и отпадни води и депа за отпадъциОчаква се положително въздействие върху ландшафтите в следствие изграждане и модернизиране на канализационната инфраструктура, изграждане на пречиствателни станции района чрез намаляване замърсяването на ландшафтите компоненти и положителното визуално-естетическо въздействие на обектите.

Подприоритет 3.3.2

Превенция на природни рискове и климатична сигурностОчаква се положително въздействие върху ландшафтите в следствие мероприятията за укрепване на свлачищата и бреговете на реките, както и дейностите за превенция и защита от пожари чрез намаляване замърсяването и нарушаването на ландшафтите компоненти. Въздействието е пряко, кумулативно, дългосрочно, постоянно, положително, локално.

Подприоритет 3.3.3

Опазване и възстановяване на природното наследство, биологичното разнообразие, опазване на почвите и насърчаване на екосистемните услуги, в това число Натура 2000 и зелена инфраструктураОпазването и възстановяването на природното наследство, биологичното разнообразие ще доведе до значително, дългосрочно и положително визуално-естетическо въздействие върху ландшафтите.

Приоритет 3.4.

Подобряване на модела на градското и селското развитие в Северозападен районПодобряването на градската и селската среда ще доведе до значително, дългосрочно и положително визуално-естетическо въздействие върху ландшафтите.


Подприоритет 3.4.1.

Подобряване качествата на градската и агломерационната средаОчаква се положително въздействие върху ландшафтите в следствие развитието на техническата инфраструктура, модернизацията и реконструкцията на транспортната инфраструктура, реконструкция на централните градски зони, озеленяване и рехабилитация на инженерната инфраструктура, изграждане на паркове, в резултат от намаляване замърсяването на околната среда и положителното визуално-естетическо въздействие от дейностите по благоустрояване на терените. Въздействието е пряко, кумулативно, дългосрочно, постоянно, положително, локално.

Подприоритет 3.4.2.

Подкрепа за развитието на изоставащите и подобряване на качеството на живот в селските региониНе се очаква въздействие върху ландшафтите


Приоритет 3.5.

Развитие на териториалното сътрудничествоНе се очаква въздействие върху ландшафтите
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   40


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница