Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценкастраница32/40
Дата14.01.2018
Размер6.79 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   40

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Очаква се положително визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, евентуално отнемане на зелени/ природни площи, фрагментация и нарушаване на местообитания

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Емисии от транспорта

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на строителството:

Описание на въздействието:

промяна и загуба на местообитания, фрагментация на местообитания, смъртност и прогонване на индивиди

Оценка на въздействието кумулативни, едновременни, краткосрочни до дългосрочни, постоянни и временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

шумово и атмосферно замърсяване, смъртност, безпокойство

Оценка на въздействието вторични, кумулативни, едновременни, дългосрочни, постоянни и отрицателни
Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Изграждане на скоростен път Видин - Ботевград

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Очаква се положително визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, евентуално отнемане на зелени/ природни площи, фрагментация и нарушаване на местообитания

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Емисии от транспорта

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на строителството:

Описание на въздействието:

промяна и загуба на местообитания, фрагментация на местообитания, смъртност и прогонване на индивиди

Оценка на въздействието кумулативни, едновременни, краткосрочни до дългосрочни, постоянни и временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

шумово и атмосферно замърсяване, смъртност, безпокойство

Оценка на въздействието вторични, кумулативни, едновременни, дългосрочни, постоянни и отрицателни
Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-35 Плевен-Ловеч-Троян-Кърнаре и изграждане на алтернативно трасе в гр. Троян

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Очаква се положително визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, евентуално отнемане на зелени/ природни площи, фрагментация и нарушаване на местообитания

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Емисии от транспорта

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на строителството:

Описание на въздействието:

промяна и загуба на местообитания, фрагментация на местообитания, смъртност и прогонване на индивиди

Оценка на въздействието кумулативни, едновременни, краткосрочни до дългосрочни, постоянни и временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

шумово и атмосферно замърсяване, смъртност, безпокойство

Оценка на въздействието вторични, кумулативни, едновременни, дългосрочни, постоянни и отрицателни
Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Модернизация на път ІІ-15 Враца-Оряхово (четирилентов път)

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Очаква се положително визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, евентуално отнемане на зелени/ природни площи, фрагментация и нарушаване на местообитания

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Емисии от транспорта

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на строителството:

Описание на въздействието:

промяна и загуба на местообитания, фрагментация на местообитания, смъртност и прогонване на индивиди

Оценка на въздействието кумулативни, едновременни, краткосрочни до дългосрочни, постоянни и временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

шумово и атмосферно замърсяване, смъртност, безпокойство

Оценка на въздействието вторични, кумулативни, едновременни, дългосрочни, постоянни и отрицателни
Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Модернизация на участък от път I-1 (E 79) Мездра - Ботевград

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Очаква се положително визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, евентуално отнемане на зелени/ природни площи, фрагментация и нарушаване на местообитания

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Емисии от транспорта

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на строителството:

Описание на въздействието:

промяна и загуба на местообитания, фрагментация на местообитания, смъртност и прогонване на индивиди

Оценка на въздействието кумулативни, едновременни, краткосрочни до дългосрочни, постоянни и временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

шумово и атмосферно замърсяване, смъртност, безпокойство

Оценка на въздействието вторични, кумулативни, едновременни, дългосрочни, постоянни и отрицателни
Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Рехабилитация и реконструкция на Републиканската пътна мрежа ІІ и ІІІ клас

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Очаква се положително визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, евентуално отнемане на зелени/ природни площи, фрагментация и нарушаване на местообитания

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Емисии от транспорта

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на строителството:

Описание на въздействието:

промяна и загуба на местообитания, фрагментация на местообитания, смъртност и прогонване на индивиди

Оценка на въздействието кумулативни, едновременни, краткосрочни до дългосрочни, постоянни и временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

шумово и атмосферно замърсяване, смъртност, безпокойство

Оценка на въздействието вторични, кумулативни, едновременни, дългосрочни, постоянни и отрицателни
По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, евентуално отнемане на зелени/ природни площи, фрагментация и нарушаване на местообитания

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Емисии от транспорта

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


Изграждане на обходен път на гр. Враца

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Очаква се положително визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, евентуално отнемане на зелени/ природни площи, фрагментация и нарушаване на местообитания

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Емисии от транспорта

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на строителството:

Описание на въздействието:

промяна и загуба на местообитания, фрагментация на местообитания, смъртност и прогонване на индивиди

Оценка на въздействието кумулативни, едновременни, краткосрочни до дългосрочни, постоянни и временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

шумово и атмосферно замърсяване, смъртност, безпокойство

Оценка на въздействието вторични, кумулативни, едновременни, дългосрочни, постоянни и отрицателни
Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Изграждане на източен обходен път на гр. Плевен

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Очаква се положително визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, евентуално отнемане на зелени/ природни площи, фрагментация и нарушаване на местообитания

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Емисии от транспорта

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на строителството:

Описание на въздействието:

промяна и загуба на местообитания, фрагментация на местообитания, смъртност и прогонване на индивиди

Оценка на въздействието кумулативни, едновременни, краткосрочни до дългосрочни, постоянни и временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

шумово и атмосферно замърсяване, смъртност, безпокойство

Оценка на въздействието вторични, кумулативни, едновременни, дългосрочни, постоянни и отрицателни
Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Изграждане на пътен тунел Троян-Хр. Даново

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Очаква се положително визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, евентуално отнемане на зелени/ природни площи, фрагментация и нарушаване на местообитания

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Емисии от транспорта

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на строителството:

Описание на въздействието:

промяна на местообитания, прогонване на индивиди

Оценка на въздействието кумулативни, едновременни, краткосрочни до дългосрочни, постоянни и временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

шумово и атмосферно замърсяване, смъртност, безпокойство

Оценка на въздействието вторични, кумулативни, едновременни, дългосрочни, постоянни и отрицателни

Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Изграждане на тунел под прохода „Петрохан“

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Очаква се положително визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени и реконструкция на сградите.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, евентуално отнемане на зелени/ природни площи, фрагментация и нарушаване на местообитания

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Емисии от транспорта

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на строителството:

Описание на въздействието:

промяна на местообитания, прогонване на индивиди

Оценка на въздействието кумулативни, едновременни, краткосрочни до дългосрочни, постоянни и временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

шумово и атмосферно замърсяване, смъртност, безпокойство

Оценка на въздействието вторични, кумулативни, едновременни, дългосрочни, постоянни и отрицателни

Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Рехабилитация и реконструкция на общинската пътна мрежа и уличната мрежа в населените места

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Очаква се положително визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, евентуално отнемане на зелени/ природни площи, фрагментация и нарушаване на местообитания

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Емисии от транспорта

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на строителството:

Описание на въздействието:

промяна на местообитания, прогонване на индивиди

Оценка на въздействието кумулативни, едновременни, краткосрочни до дългосрочни, постоянни и временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

шумово и атмосферно замърсяване, смъртност, безпокойство

Оценка на въздействието вторични, кумулативни, едновременни, дългосрочни, постоянни и отрицателни

Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Проектиране и строителство на нов път Хърлец-Галово (област Враца)

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Очаква се положително визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, евентуално отнемане на зелени/ природни площи, фрагментация и нарушаване на местообитания

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Емисии от транспорта

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на строителството:

Описание на въздействието:

промяна и загуба на местообитания, фрагментация на местообитания, смъртност и прогонване на индивиди

Оценка на въздействието кумулативни, едновременни, краткосрочни до дългосрочни, постоянни и временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

шумово и атмосферно замърсяване, смъртност, безпокойство

Оценка на въздействието вторични, кумулативни, едновременни, дългосрочни, постоянни и отрицателни
Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Проектиране и строителство на нов път с. Ботуня-граница с област Монтана

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Очаква се положително визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени и реконструкция на сградите.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, евентуално отнемане на зелени/ природни площи, фрагментация и нарушаване на местообитания

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Емисии от транспорта

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на строителството:

Описание на въздействието:

промяна и загуба на местообитания, фрагментация на местообитания, смъртност и прогонване на индивиди

Оценка на въздействието кумулативни, едновременни, краткосрочни до дългосрочни, постоянни и временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

шумово и атмосферно замърсяване, смъртност, безпокойство

Оценка на въздействието вторични, кумулативни, едновременни, дългосрочни, постоянни и отрицателни
Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Изграждане на нов мост над р. Дунав (Оряхово-Бекет)

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Очаква се положително визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, евентуално отнемане на зелени/ природни площи, фрагментация и нарушаване на местообитания

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Емисии от транспорта

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на строителството:

Описание на въздействието:

промяна, нарушаване на местообитания, прогонване на индивиди

Оценка на въздействието кумулативни, едновременни, краткосрочни до дългосрочни, постоянни и временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

шумово и атмосферно замърсяване, смъртност, безпокойство

Оценка на въздействието вторични, кумулативни, едновременни, дългосрочни, постоянни и отрицателни
Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Изграждане на източен обходен път на гр. Плевен с цел осигуряване на транзитния автомобилен поток от и към автомагистрала Хемус

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Очаква се положително визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, евентуално отнемане на зелени/ природни площи, фрагментация и нарушаване на местообитания

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Емисии от транспорта

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на строителството:

Описание на въздействието:

промяна, нарушаване на местообитания, прогонване на индивиди

Оценка на въздействието кумулативни, едновременни, краткосрочни до дългосрочни, постоянни и временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

шумово и атмосферно замърсяване, смъртност, безпокойство

Оценка на въздействието вторични, кумулативни, едновременни, дългосрочни, постоянни и отрицателни
Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Изграждане на обходен път на град Луковит и път ІІ-35 в Троян с цел подобряване безопасността на движението и оптимизиране на трафика

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Очаква се положително визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, евентуално отнемане на зелени/ природни площи, фрагментация и нарушаване на местообитания

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Емисии от транспорта

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на строителството:

Описание на въздействието:

промяна, нарушаване на местообитания, прогонване на индивиди

Оценка на въздействието кумулативни, едновременни, краткосрочни до дългосрочни, постоянни и временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

шумово и атмосферно замърсяване, смъртност, безпокойство

Оценка на въздействието вторични, кумулативни, едновременни, дългосрочни, постоянни и отрицателни
Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Улесняване на достъпа до ГКПП Оряхово-Бекет чрез изграждане на обходен път на гр. Мизия и трета лента на път ІІ-15 Мизия Оряхово и рехабилитация на път в Окръг Долж, Румъния

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Очаква се положително визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, евентуално отнемане на зелени/ природни площи, фрагментация и нарушаване на местообитания

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Емисии от транспорта

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на строителството:

Описание на въздействието:

промяна, нарушаване на местообитания, прогонване на индивиди

Оценка на въздействието кумулативни, едновременни, краткосрочни до дългосрочни, постоянни и временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

шумово и атмосферно замърсяване, смъртност, безпокойство

Оценка на въздействието вторични, кумулативни, едновременни, дългосрочни, постоянни и отрицателни
Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Изграждане на ГКПП Монтана-Пирот и Салаш-Ново корито

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Очаква се положително визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, евентуално отнемане на зелени/ природни площи, фрагментация и нарушаване на местообитания

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Емисии от транспорта

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Няма въздействие, ако не се засягат естествени местообитания
По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху фауната
Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Път Враца – пещерата „Леденика“ (път III – 1002)

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Очаква се положително визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, евентуално отнемане на зелени/ природни площи, фрагментация и нарушаване на местообитания

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Емисии от транспорта

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на строителството:

Описание на въздействието:

промяна, нарушаване на местообитания, прогонване на индивиди

Оценка на въздействието кумулативни, едновременни, краткосрочни до дългосрочни, постоянни и временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

шумово и атмосферно замърсяване, смъртност, безпокойство

Оценка на въздействието вторични, кумулативни, едновременни, дългосрочни, постоянни и отрицателни
По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, евентуално отнемане на зелени/ природни площи, фрагментация и нарушаване на местообитания

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Емисии от транспорта

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


Модернизация на железопътната линия Видин-София

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Очаква се положително визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени и реконструкция на сградите.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, евентуално отнемане на зелени/ природни площи, фрагментация и нарушаване на местообитания

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Емисии от транспорта

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на строителството:

Описание на въздействието:

промяна, нарушаване на местообитания, прогонване на индивиди

Оценка на въздействието кумулативни, едновременни, краткосрочни до дългосрочни, постоянни и временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

шумово и атмосферно замърсяване, смъртност, безпокойство

Оценка на въздействието вторични, кумулативни, едновременни, дългосрочни, постоянни и отрицателни
По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, евентуално отнемане на зелени/ природни площи, фрагментация и нарушаване на местообитания

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Емисии от транспорта

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


Подобряване и развитие на железопътната инфраструктура

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Очаква се положително визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени и реконструкция на сградите.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, евентуално отнемане на зелени/ природни площи, фрагментация и нарушаване на местообитания

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Емисии от транспорта

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на строителството:

Описание на въздействието:

промяна, нарушаване на местообитания, прогонване на индивиди

Оценка на въздействието кумулативни, едновременни, краткосрочни до дългосрочни, постоянни и временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

шумово и атмосферно замърсяване, смъртност, безпокойство

Оценка на въздействието вторични, кумулативни, едновременни, дългосрочни, постоянни и отрицателни
Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Изграждане на фериботен комплекс Лом (България)-Раст (Румъния)

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Очаква се положително визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, евентуално отнемане на зелени/ природни площи, фрагментация и нарушаване на местообитания

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Емисии от транспорта

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на строителството:

Описание на въздействието:

промяна, нарушаване на местообитания, прогонване на индивиди

Оценка на въздействието кумулативни, едновременни, краткосрочни до дългосрочни, постоянни и временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

шумово и атмосферно замърсяване, смъртност, безпокойство

Оценка на въздействието вторични, кумулативни, едновременни, дългосрочни, постоянни и отрицателни
Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Развитие на пристанищата като мултимодални логистични центрове

Не се очаква въздействие върху ландшафта.


Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Модернизация, укрепване и доизграждане на защитни съоръжения срещу високите води на р. Дунав

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Очаква се положително визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени и реконструкция на сградите.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, фрагментация и нарушаване на местообитания

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Предотвратяване на наводнения

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, положителни


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Рехабилитация, реконструкция и модернизация на пристанище Лом

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Очаква се положително визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени и реконструкция на сградите.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни
По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху флората.
Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав

Не се очаква въздействие върху ландшафтите

Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.


Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав

Не се очаква въздействие върху ландшафтите

Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.


Реконструкция и възстановяване на летище Видин

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Очаква се положително визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени и реконструкция на сградите.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, евентуално отнемане на зелени/ природни площи, фрагментация и нарушаване на местообитания

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Емисии от транспорта

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Не се очаква въздействие върху фауната.
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Безпокойство, шумово замърсяване, смъртност

Оценка на въздействието дългосрочни, постоянни и отрицателни
Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Приоритет 3.2. Развитие на техническата инфраструктура

Изграждане на газопровод и свързване на област Видни с националната газопреносна мрежа

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху ландшафтитеПо време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, евентуално отнемане на зелени/ природни площи, нарушаване и фрагментация на местообитания

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху флоратаНе се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Изграждане на нова комуникационна инфраструктура - мрежи и услуги на информационни и комуникационни технологии, въвеждане на широколентов достъп за всички общини, изграждането на инфраструктура за осигуряване на безжичен достъп на обществени места и гарантираното предлагане на Интернет услуги за обществения сектор

Не се очаква въздействие върху ландшафтите

Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.


Изготвяне на инвестиционен проект за мост на р. Дунав

Не се очаква въздействие върху ландшафтите

Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.


Приоритет 3.3. Опазване на околната среда и биоразнообразието

Подприоритет 3.3.1. Развитие на екологичната инфраструктура – ВиК, пречиствателни станции за питейни и отпадни води и депа за отпадъци

Изграждане на нови и реконструкция на водоснабдителни мрежи, подобряване техническото състояние на водопроводни системи и изграждане на пречиствателни станции за питейни води за подобряване на водоснабдяването и качествата на питейните води.

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху ландшафтите.По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от ремонтните и строителни дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, евентуално отнемане на зелени/ природни площи

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху флората.
По време на строителството:

Описание на въздействието:

Нарушаване на местообитания, прогонване

Оценка на въздействието краткосрочни до дългосрочни, постоянни и временни, отрицателни):По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

подобряване състоянието на околната среда, водните екосистеми и биоразнообразието. Намаляване на замърсяването.

Оценка на въздействието вторични, кумулативни, едновременни, дългосрочни, постоянни и временни, положителни
Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.


Изграждане на канализационни системи и пречиствателни станции за отпадъчни води в населени места над 2000 е.ж.

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху ландшафтите.Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от ремонтните и строителни дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, евентуално отнемане на зелени/ природни площи

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Намаляване замърсяването от отпадъчни води

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, положителни


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Нарушаване на местообитания, прогонване

Оценка на въздействието краткосрочни до дългосрочни, постоянни и временни, отрицателниПо време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

подобряване състоянието на околната среда, водните екосистеми и биоразнообразието. Намаляване на замърсяването.

Оценка на въздействието вторични, кумулативни, едновременни, дългосрочни, постоянни и временни, положителни

Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.


Изграждане на биологично стъпало на пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерации над 10 000 е.ж.

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху ландшафта.Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от ремонтните и строителни дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, евентуално отнемане на зелени/ природни площи

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Намаляване замърсяването от отпадъчни води

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, положителни


По време на строителството:

Не се очаква въздействие върху фауната


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

подобряване състоянието на околната среда, водните екосистеми и биоразнообразието. Намаляване на замърсяването.

Оценка на въздействието вторични, кумулативни, едновременни, дългосрочни, постоянни и временни, положителни
Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.


Оптимизиране събирането на отпадъци и внедряване на съвременни технологии за разделно събиране, компостиране на биоразградимите отпадъци, рециклиране и екологично обезвреждане

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие от видимостта на съоръженията за компостиране и третиране на отпадъци и положително визуално-естетическо въздействие от благоустрояване на терените.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, отрицателно и положително, локално.


Описание на въздействието:

Подобряване състоянието на флората в резултат от устойчивото управление на отпадъците.

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, положителниПо време на строителството:

Не се очаква въздействие върху фауната


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

подобряване състоянието на околната среда, водните екосистеми и биоразнообразието. Намаляване на замърсяването.

Оценка на въздействието вторични, кумулативни, едновременни, дългосрочни, постоянни и временни, положителни
Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.


Поддържане на съществуващите озеленени площи и отреждане на терени за нови такива

По време на строителството:

Не се очаква въздействие върху ландшафтите.


По време на експлоатацията:

Очаква се положително визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по озеленяване и благоустрояване на съответните терени.

Оценка на въздействието: Очаква се пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално въздействие върху ландшафтите.


Описание на въздействието:

Подобрение на състоянието на зелените площи и увеличаване на териториите им

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, положителниОписание на въздействието:

подобряване състоянието на околната среда и биоразнообразието.

Оценка на въздействието вторични, кумулативни, едновременни, дългосрочни, постоянни и временни, положителни


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.


Реализиране на проекти за газификация на градове с население над 10000 жители

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върхуландшафта.По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, евентуално отнемане на зелени/ природни площи, нарушаване и фрагментация на местообитания

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействиеНе се очаква въздействие върху фауната

Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.


Изграждане на хидровъзел „Черни Осъм“

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и замърсяване на ландшафтите при извършване на строителни дейности.

Оценка на въздействието: Очаква се пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално

По време на експлоатацията:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, отрицателно, локално


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, отнемане на природни площи, нарушаване и фрагментация на местообитания, нарушаване на водния баланс

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Нарушаване на водния баланс

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на строителството:

Възможно е и унищожаване и промяна на местообитания, промяна в хидрологичния режим

Оценка на въздействието краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, отрицателни
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

поддържане на водните екосистеми и биоразнообразието. Промяна в хидрологичния режим.

Оценка на въздействието вторични, кумулативни, едновременни, дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни
По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, отнемане на природни площи, нарушаване и фрагментация на местообитания, нарушаване на водния баланс

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Нарушаване на водния баланс

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


Подобряване на състоянието и поддържане на хидротехническите и хидромелиоративните мрежи и съоръжения на територията на област Плевен

По време на строителството:

Очаква се положително визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


Не се очаква въздействие върху флората.

Не се очаква въздействие върху фауната

Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.


Подприоритет 3.3.2. Превенция на природни рискове и климатична сигурност

Укрепване на свлачища и бреговата ивица на р. Дунав (диги, подпорни стени и други укрепващи съоръжения)

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Очаква се положително визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от ремонтно-строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Предотвратяване на природните рискове

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, положителни


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Нарушаване на местообитания.

Оценка на въздействието краткосрочни, средносрочни и постоянни и временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: подобряване и опазване на местообитанията. Съхраняване на видове.

Оценка на въздействието краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителниПо време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от ремонтно-строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Предотвратяване на природните рискове

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, положителни


Борба с бреговата ерозия

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Очаква се положително визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени и положително въздействие от опазване на ландшафтите.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от ремонтно-строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Предотвратяване на природните рискове

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, положителни


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Нарушаване на местообитания.

Оценка на въздействието краткосрочни, средносрочни и постоянни и временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: подобряване и опазване на местообитанията. Съхраняване на видове.

Оценка на въздействието краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от ремонтно-строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Предотвратяване на природните рискове

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, положителни


Изграждане на малки по обем преливници, бентове и др.

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Очаква се положително визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени и положително въздействие от опазване на ландшафтите.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от ремонтно-строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, генериране на строителни отпадъци, нарушаване на водния баланс

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Нарушаването на водния баланс влияе отрицателно на растителността в района на обектите.

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Нарушаване на местообитания.

Оценка на въздействието краткосрочни, средносрочни и постоянни и временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: подобряване и опазване на местообитанията. Съхраняване на видове.

Оценка на въздействието краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.


Възстановяване и изграждане на дренажни съоръжения и инфраструктура

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Очаква се положително визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени и положително въздействие от опазване на ландшафтите.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от ремонтно-строителните дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, нарушаване на водния баланс

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Нарушаване на водния баланс влияе отрицателно на растителността в района на обектите.

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Нарушаване на местообитания.

Оценка на въздействието краткосрочни, средносрочни и постоянни и временни, отрицателниПо време на експлоатацията:

Описание на въздействието: подобряване и опазване на местообитанията. Съхраняване на видове.

Оценка на въздействието краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.


Ограничаване на добива на инертни материали от речните корита, провеждане на дейности, ограничаващи ерозията в речните тераси, вследствие на добив на инертни материали

Очаква се положително визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени и положително въздействие от опазване на ландшафтите.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.Щадящо ползване на природните ресурси, предотвратяване на ерозията

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, положителни


Подобряване и опазване на местообитанията. Съхраняване на видове.

Оценка на въздействието краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни
Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.


Предварителна оценка на риска от наводнения за всеки речен басейн

Не се очаква въздействие върху ландшафтите

Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.


Изготвяне на карти на заплахата и риска от наводнения, на районите за които са определени, че има значителен потенциален риск от наводнения или може да се предвиди такъв

Не се очаква въздействие върху ландшафтите

Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.


Разработване и изпълнение на Планове за управление на риска от наводнения за определените райони

Не се очаква въздействие върху ландшафтите

Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.


Превенция и защита от горски, полски пожари и пожари в градска среда – осигуряване на методи и технически средства за реализирането й

Очаква се положително въздействие върху ландшафтите
Оценка на въздействието: Очаква се вторично, дългосрочно, постоянно, положително, локално въздействие върху ландшафтите.


Предотвратяване на риска от мащабни пожари

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, положителни


Опазване на местообитания и видове

Оценка на въздействието вторични, кумулативни, и дългосрочни, постоянни и положителни
Предотвратяване на риска от мащабни пожари

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, положителни


Подприоритет 3.2.3. Опазване и възстановяване на природното наследство, биологичното разнообразие, опазване на почвите и насърчаване на екосистемните услуги, в това число Натура 2000 и зелена инфраструктура

Разработване на планове за управление на защитени територии и защитени зони

Очаква се положително въздействие върху ландшафтите от дейностите

Оценка на въздействието: Очаква се вторично, дългосрочно, постоянно, положително, локално въздействие върху ландшафтите.Описание на въздействието:

Устойчиво управление на ЗЗ и ЗТ и опазване на флората.

Оценка на въздействието:

кумулативни, дългосрочни, постоянни, положителниПо време на строителството:

Описание на въздействието: опазване на местообитания и видовете свързани с тях.

Оценка на въздействието едновременни, краткосрочни до дългосрочни, постоянни и временни, положителни


Описание на въздействието:

Устойчиво управление на ЗЗ и ЗТ

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, положителниВнедряване на системи за устойчиво управление на горите

Не се очаква въздействие върху ландшафтите.


Устойчиво стопанисване на горите

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, положителни


Опазване и поддържане на горски екосистеми и горските видове

Оценка на въздействието дългосрочни, постоянни и положителниУстойчиво стопанисване на горите и опазване на околната среда.

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, положителни


Приоритет 3.4. Подобряване на модела на градското и селското развитие в Северозападен район

Подприоритет 3.4.1. Подобряване качествата на градската и агломерационната среда

Изграждане на интегриран градски транспорт - разработване на планове за управление на трафика; подобряване на достъпността на градските автобусни спирки – платформи за хора с увреждания и др.; обновяване на транспортната инфраструктура – контактна мрежа, подобряване на спирки, бази за ремонт и поддръжка и оборудване; изграждане/реконструкция/ рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, алеи за пешеходци и велосипедисти, подлези, транспортна инфраструктура

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Очаква се положително визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени и положително въздействие от опазване на ландшафтите.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от ремонтните и строителни дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, евентуално отнемане на зелени/ природни площи

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Намаляване на емисиите от транспорта

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.


Реконструкция на централната градска част на общинските центрове, включваща пешеходни зони и пространства, озеленяване и рехабилитация на инженерната инфраструктура

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Очаква се положително визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени и положително въздействие от опазване на ландшафтите.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от ремонтните и строителни дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация,

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Подобряване на жизнената среда, увеличаване на зелените площи

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, положителни


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.


Изграждане на парк за отдих, спорт и развлечения „Кайлъка” гр. Плевен

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Очаква се положително визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени и положително въздействие от опазване на ландшафтите.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от ремонтните и строителни дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Увеличаване на антропогенното натоварване

Оценка на въздействието

кумулативни, краткосрочни до дългосрочни, временни и постоянни, отрицателни


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Възможно нарушаване на местообитания

Оценка на въздействието краткосрочни, и временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Опазване и поддържане на местообитания, съхраняване на синантропни видове

Оценка на въздействието дългосрочни, постоянни и положителни
Не се очаква въздействие, тъй като се предполага, че предвиждания едноименен парк за отдих ще е извън защитена местност „Кайлъка“

Изграждане на система от обекти за масов и професионален спорт в област Плевен

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Очаква се положително визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от ремонтните и строителни дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху флората.Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие, тъй като се предполага, че предвижданата система от обекти ще е извън ЗЗ и ЗТ

Подприоритет 3.4.2. Подкрепа за развитието на изоставащите и подобряване на качеството на живот в селските региони

Подобряване на мрежата от общински пътища в селските райони за осигуряване на достъп до туристически, исторически обекти, както и достъп до образователни, здравни и социални услуги в населените места

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Очаква се положително визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от ремонтните и строителни дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация.

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Увеличаване на антропогенното натоварване във връзка с достъпа до туристически, исторически обекти

Оценка на въздействието

кумулативни, краткосрочни до дългосрочни, временни и постоянни, отрицателни


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Евентуално увреждане на местообитания

Оценка на въздействието краткосрочни, и временни, и отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

повишен автомобилен трафик, безпокойство

Оценка на въздействието дългосрочни, постоянни и отрицателни
По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от ремонтните и строителни дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация,

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Увеличаване на антропогенното натоварване във връзка с достъпа до туристически, исторически обекти

Оценка на въздействието:

кумулативни, краткосрочни до дългосрочни, временни и постоянни, отрицателни


Приоритет 3.5. Развитие на териториалното сътрудничество

Подприоритет 3.5.1: Развитие на трансграничното сътрудничество с принос към социално-икономическия растеж на СЗР

Подобряване на инфраструктурните връзки, развитие на съвместни икономически, социални и културни дейности, съвместно управление на рискове и опазване на околната среда

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Очаква се положително визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени и опазване на ландшафтите.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от ремонтните и строителни дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

По-добро управление на природни рискове и опазване на околната среда

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, положителни


Не се очаква въздействие върху фауната.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Пряко и косвено въздействие от ремонтните и строителни дейности, свързани с емисии на прах и вредни вещества от строителната механизация, Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

По-добро управление на природни рискове и опазване на околната среда

Оценка на въздействието

кумулативни, дългосрочни, постоянни, положителни


Разработване на интегрирани стратегически планови документи за управление и развитие на граничните територии и ефективни механизми за регионална координация

Не се очаква въздействие върху ландшафтите

Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.


Активизиране на трансграничните контакти и разширяване на сътрудничеството за постигане на интегрирано икономическо, социално и териториално развитие на съседните гранични райони

Не се очаква въздействие върху ландшафтите

Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.


Развитие на трансгранично сътрудничество за решаване на съвместни екологични проблеми

Не се очаква да има въздействие върху ландшафтите

Описание на въздействието:

Взаимстване на добри практики за решаване на екологични проблеми

Оценка на въздействието кумулативни, дългосрочни, постоянни, положителни


Не се очаква въздействие върху фауната.


Описание на въздействието:

Взаимстване на добри практики за решаване на екологични проблемиОценка на въздействието кумулативни, дългосрочни, постоянни, положителни

Създаване на Трансграничен център за информация и комуникация Долж-Враца

Не се очаква въздействие върху ландшафтите

Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Изграждане на комуникационна мрежа на местната администрация в Западната част на трансграничната зона Connect West.

Не се очаква въздействие върху ландшафтите

Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.


Подприоритет 3.5.2: Развитие на междурегионално и транснационално сътрудничество, включително за постигане на стратегическите приоритети на Дунавската стратегия на ЕС.

В рамките на този подприоритет не са определени допустими дейности.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   40


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница