Министерство на регионалното развитие регионален план за развитиестраница6/24
Дата14.08.2018
Размер3.15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

2.1 Структура на икономиката


Структурата на Брутната добавена стойност (БДС) по основните икономически сектори – аграрен, индустрия и услуги в районите на страната е сходна. С най-голям относителен дял от над 50 % са услугите, следващото място с около 30-40 % се заема от индустрията, докато аграрния сектор е с най-малък дял – от около 7-12 %.

Таблица 5 Структура на БДС по икономически сектори в ЮЦР спрямо общото за странатаБДС по икономически сектори

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

млн. лв.

%

БЪЛГАРИЯ

50574.7

57732.8

58695.5

60716.1

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Селско и горско стопанство

2823.9

4132.0

2841.3

2975.8

5.6%

7.2%

4.8%

4.9%

Индустрия

16395.5

17986.6

18394.5

17880.7

32.4%

31.2%

31.3%

29.4%

Услуги

31355.3

35614.3

37459.7

39859.6

62.0%

61.7%

63.8%

65.6%

ЮЦР

7345.7

8145.0

8240.1

8545.4

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Селско и горско стопанство

692.7

1008.2

615.7

669.3

9.4%

12.4%

7.5%

7.8%

Индустрия

2867.0

2949.4

3156.8

3257.1

39.0%

36.2%

38.3%

38.1%

Услуги

3786.1

4187.4

4467.6

4619.0

51.5%

51.4%

54.2%

54.1%

Източник: НСИ, 2010

За анализирания период стойностите на показателите по основни сектори очертават изразен потенциал и реален принос на сектора на услугите в икономическото развитие на ЮЦР с дял от над 50 % в регионалната БДС, с около 10 процентни пункта по-нисък от средния дял за страната. Индустриалният сектор има важно значение и принос към регионалната (и националната) икономика с дял от 38, 1 % за 2010 г. при средно ниво за страната 29, 4 %. В аграрния сектор за 2010 г. се формира 7,8 % от БДС за района, което представлява значително по-високо ниво от средното за страната 4,9 %.

Интересен е разрезът на приноса на отделните райони в секторната БДС на национално равнище (ВЖ. Приложение 2). В най-големия сектор – услугите ЮЗР създава над половината от БДС на страната. Другите райони създават между 6% (СЗР) и 12% (ЮЦР) от БДС в този сектор.

В структурата на брутната добавена стойност през 2010 г. за страната, приносът на ЮЦР по икономически сектори се характеризира с по-малък дял в съвкупната добавена стойност създадена в сектора на услугите, отколкото в индустриалния и аграрен сектор. Делът на БДС, създаден в селското и горското стопанство в района е 22, 5 % и районът е на първо място в страната (лидерството на района е валидно за целия анализиран период). В сектора на услугите се формира 11,6 % дял от съвкупната добавена стойност за страната през 2010 г., като районът се нарежда на второ място след Югозападния район - 55,7 %. В сектора на индустрията делът на БДС на ЮЦР е 18,2 % и се нарежда на второ място след Югозападния район - 36,8 %.


Вътрешнорегионални различия

Вътрешнорегионалните различия в ЮЦР са разгледани на равнище области7.

На ниво области (NUTS 3) разпределението на брутната добавена стойност по икономически сектори за 2009 г. показва изразена диференциация и дисбаланс.

С най-голям принос в сектора на услугите е област Пловдив с дял от 54,2 % от предоставените услуги следвана от областите Хасково и Пазарджик с дялове 15,5 % и 14,8 %. Област Пловдив е и с най-голям принос в индустриалния сектор – 56,4 %, който значително превишава приноса на област Кърджали с дял 6,7 % и област Смолян с дял 8,6 %. В аграрния сектор водещо място заема отново област Пловдив с дял 32,7 %, а на другия полюс с най-малък дял се намира област Смолян – 9 %. Областите Кърджали, Пазарджик и Хасково са с приблизително еднакви дялове – около 20%.Таблица 6 Относителен дял на БДС на областите, спрямо БДС на ЮЦР и страната по икономически сектори

Области

БДС по икономически сектори, %, спрямо района

БДС по икономически сектори, %, спрямо страната

 

селско стоп.

индустрия

услуги

селско стоп.

индустрия

услуги

Кърджали

20.2%

6.7%

7.6%

4.4%

1.1%

0.9%

Пазарджик

19.9%

17.9%

14.8%

4.3%

3.1%

1.8%

Пловдив

32.7%

56.4%

54.2%

7.1%

9.7%

6.5%

Смолян

9.0%

8.6%

7.8%

1.9%

1.5%

0.9%

Хасково

18.2%

10.5%

15.5%

3.9%

1.8%

1.9%

Източник: НСИ, 2009

Изводи и обобщения

  • Стойностите БДС по основни сектори очертават изразен потенциал и реален принос на сектора на услугите в икономическото развитие на района и съставящите го области Секторът на услугите в ЮЦР повтаря тенденциите, валидни като цяло за страната, а именно – към нарастване на неговия принос в БДС, за сметка на останалите два сектора. На второ място по важност и принос към регионалната икономика е индустриалния сектор. Земеделието, макар и с трето място в структурата на брутната добавена стойност, винаги е имало важно значение за ЮЦР. Приносът му за БДС е по-висок от средния за страната.

  • В структурата на БДС за страната, приносът на ЮЦР по икономически сектори се характеризира с по-малък дял в съвкупната добавена стойност създадена в сектора на услугите, отколкото в индустриалния и аграрен сектор. По дял на БДС, създаден в селското и горското стопанство, района е на първо място в страната.

  • Териториалните различия при създаването на БДС по основни икономически сектори във вътрешнорегионален план са много високи.

  • Структурата на регионалната икономика на ЮЦР създава необходимост от поддържане на устойчив и висок темп на нарастване на сектора на услугите, преструктуриране и нарастване на инвестициите, разширение в индустриалния сектор и по-специално на промишленото производство, диверсификация и екологизация, ефективност и ефикасност на аграрните дейности и горското стопанство.
Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница