Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция – разградстраница1/15
Дата21.07.2018
Размер0.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – РАЗГРАД
ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ”

Д О К Л А Д
с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения

през 2017 година

Въведение в електромагнитните полета
Електрическите и магнитни полета съществуват в природата и винаги са присъствали на земята. През 20-ти век ЕМП в околната среда непрекъснато се увеличават в резултат на нарасналата употреба на изкуствени източници, увеличената потребност от електрически ток, развитието на безжичните технологии, изменението на производствените процеси и социалното поведение. Всеки човек в развитото общество е подложен на сложен комплекс от електрически и магнитни полета с различни честоти, в дома си и на работното място.
Електромагнитните полета са комбинация от невидими електрически и магнитни полета с различна сила. Генерират се от природни явления, както и от човешки дейности, главно употребата на електричество.
Повечето електромагнитни полета, създадени от човека, са със специфична честота, варираща от високи радиочестоти – като тези, използвани от мобилните телефони, през средни честоти – като тези, генерирани от компютърните екрани до изключително ниски честоти – като тези, генерирани от електрическите проводници.

Радиочестотните полета имат множество приложения в модерните комуникации. Най-разпространените източници са мобилните телефони, безжичните телефони, локалните безжични мрежи и радиопредавателните кули. Медицинските скенери, радарните системи и микровълновите печки също използват радиочестотни полета. Радиочестотите варират от 100 kHz до 300 GHz.

Когато човешкото тяло е изложено на радиочестотни полета, то натрупва енергия с течение на времето. Силата на полето бързо намалява с увеличаване на разстоянието, което означава, че човек натрупва повече енергия от устройство, което използва отблизо - мобилен телефон в ръката, отколкото от по-силен източник, като радиопредавателна кула, която е доста по-отдалечена.
БАЗОВИТЕ СТАНЦИИ НА МОБИЛНИТЕ ОПЕРАТОРИ И РАДИОПРЕДАВАТЕЛНИТЕ КУЛИ са съоръжения, проектирани за предаване на радиосигнали. Тъй като полевата сила бързо отслабва с разстоянието, повечето хора са изложени на малка част от препоръчителния максимум. Хората, които живеят или работят в близост до предавателни кули са експонирани в най-голяма степен, защото там полетата са най-силни.

Съвременните средства за комуникация създават нейонизиращо електромагнитно поле. Това поле е нискоенергийно и неговите честота и мощност не са достатъчни, за да разрушат молекулите в тялото. Нейонизиращо електромагнитно поле е съвсем различно от йонизиращото излъчване (радиация), което се асоциира с рентгеновите и гама-лъчи и техните биологични ефекти върху хората. Няма доказателства за нездравословни ефекти от радиочестотните полета, които са под нивата в международно приетите ограничения. Единственият доказан от науката ефект в тази част на честотния спектър (нейонизиращите лъчения) е повишаване на телесната температура, т.нар. топлинен ефект.

Стойностите на електромагнитно поле, създавано от базовите станции и мобилните телефони, са много по-ниски от тези, необходими за произвеждане на топлина с потенциален ефект върху здравето.

Съгласно действащото законодателство в Република България нейонизиращите лъчения в жилищни, производствени, обществени сгради и урбанизирани територии са фактори на жизнената среда и подлежат на регистрация и контрол, а обектите, източници на нейонизиращи лъчения са обекти с обществено предназначение и като такива подлежат на държавен здравен контрол.

Съгласно чл. 36, ал. 3 от Закона за здравето регионалните здравни инспекции създават и поддържат публичен регистър на обектите с обществено предназначение, в т.ч. обектите, източници на нейонизиращи лъчения.

НОРМАТИВНА УРЕДБА В БЪЛГАРИЯ


  • Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол (ДВ, бр.63 от 2009 г. ) изм. и доп. ДВ, бр.82 от 3 Октомври 2014 г.

  • Наредба №9 от 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции (обн. ДВ, бр.28 от 2005 г., изм. бр.38 от 2011 г.)

  • Наредба №9 на МЗ и МОСВ, ДВ бр.35/1991 г., изм. ДВ бр.8/2002 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно – защитни зони около излъчващи обекти.

  • Наредба №21 от 11 май 2007 г. за правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения. (обн. ДВ, бр.41 от 22 Май 2007 г.)

  • Наредба №5 от 23 юли 2009 г. за реда и начина на определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура. (обн. ДВ, бр.63 от 7 Август 2009 г.)

Закон за здравето

Чл. 23. (1) Националните центрове по проблемите на обществено здраве осъществяват дейности по:  • Оценка на риска и неблагоприятното влияние на факторите на жизнената среда върху индивидуалното, семейното и общественото здраве;

  • Защита на лицата от действието на йонизиращите и нейонизиращите лъчения.

В регистъра на обектите с обществено предназначение на РЗИ – Разград са регистрирани 110 станции на мобилни оператори. Разпределението им по собственици и общини е:

Регистрирани обекти в РЗИ – Разград, източници на нейонизиращи лъченияОбщини

Брой станции на мобилни оператори

Разпределение на обектите източници на ЕМП, според собственика

„Теленор България” ЕАД

„Мобилтел” ЕАД

„БТК” ЕАД
„Булсат

ком ”


ЕАД

Разград

52

19

13

17
3

Исперих

13

8

2

4
-

Кубрат

13

7

1

5
-

Лозница

10

4

2

4
-

Завет

10

4

3

3
-

Самуил

6

2

2

2
-

Цар Калоян

6

3

1

2
-

Област Разград

110

47

24

37
3

Каталог: za-nas
za-nas -> Списък на служителите в рзи разград подали декларации по чл. 12 т. 1 и т. 2, От закона за предотваратяване и установяване на конфликт на интереси
za-nas -> Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция – разград
za-nas -> Отчет за дейността на рзи-разград за 2015 г по Националната програма за профилактика и контрол на векторно-предавани трансмисивни инфекции при хората в Република България 2014-2018 г
za-nas -> Аджибадем сити клиник медицински център варна телефон за записване на час и информация 0700 33 900, 0892 202 080


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница