Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция – разградстраница2/15
Дата21.07.2018
Размер0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


ЦЕЛ НА МОНИТОРИНГА:

  • Установяване съответствието на нивата на електромагнитните полета с действащите норми и изисквания на Наредба № 9 от 14.03.1991г. на МЗ и МОСВ за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно – защитни зони около излъчващи обекти ( обн., ДВ, бр. 35 от 1991г. );

  • Оценка на здравния риск за населението.


ОБЕКТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА МОНИТОРИНГ:

Според указание на МЗ през 2017 г. обект на мониторинг и оценка са детски, учебни и лечебни заведения, които попадат или са разположени по границите на хигиенно - защитната зона и 10% от всички обекти източници на нейонизиращи лъчения, разположени на територия с голяма концентрация на население и жилищни сгради.

В област Разград антените на мобилните оператори са разположени както следва:


ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА, С КОИТО СА ПРОВЕДЕНИ ИЗМЕРВАНИЯТА:

Използван е преносим уред за измерване на ЕМП – WAVECONTROL, тип SMP, идент. № 13SM0255 и сонда WPT GSM-DCS-UMTS, идент.№13WP010304

Резултатите от измерванията са представени в Протоколи в зависимост от мястото на измерване и разстоянието до излъчвателя на електромагнитното лъчение.


МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ:

През месеци юни и юли 2017 г. екип от РЗИ – Русе извърши измерване на стойностите на плътност на мощност S W/cm2]и интензитет на електрическото поле E [V/m] съгласно „ Методика за измерване и оценка на ЕМП в населени околности на предавателни антени към системи за мобилни връзки”, „Сборник методи за хигиенни изследвания”, НЦХМЕХ, том ІV, както и за спазване изискванията на Наредба №9 на МЗ и МОСВ, изм. ДВ бр.8/2002 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии. Пределно допустимото ниво (ПДН) за параметъра S W/cm2] , съгласно Наредба №9/1991 г. е Sпдн = 10,0 μW/сm², а за E [V/m] Eпдн = 6,14 V/mОБЕКТИ С ИЗВЪРШЕН МОНИТОРИНГ:

През 2017 г. бе планиран и осъществен контрол на 17 базови станции на мобилни оператори, от които 3 разположени в близост до детски и учебни заведения и 14 базови станции в околна среда.
I. БАЗОВИ СТАНЦИИ В БЛИЗОСТ ДО ДЕТСКИ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
1. Базова станция на „Мобилтел“ ЕАД, разположена на покрива на жилищен блок ул. „Бели лом” №36, гр. Разград, на h – 24,0 m, девет броя секторни антени на три мачти с изчислена R max = 57,5 m

Обект: ДГ №4 „Митко Палаузов“, гр. Разград, ул. „Дунав“ №30N 43,527782° E 26,524680°

Описание намястото на

измерване

Отстояние от източника


до мястото на измер.

хориз.L ; верт.∆h

[ m ]

Моментна стойност


E [V/m ]

Средна стойност

за 6 min интервал


E [V/m ]

Моментна стойност

S [ μW/cm2 ]

Ср.стойност на S

за 6 min интервал

S [ μW/cm2 ]

Пределно допустимо ниво на

E [V/m ]


Пределно допустимо ниво на

S [ μW/cm2 ]


L

h
Срещу секторна антена А:

1.

IV група – ет.2

55,0

20,0

0,61

0,52

0,10

0,09

6,14

10,0

2.

Дворно пространство

50,0

24,0

0,44

0,38

0,09

0,07

6,14

10,0

3.

Дворно пространство

40,0

24,0

0,36

0,32

0,04

0,03

6,14

10,0

Каталог: za-nas
za-nas -> Списък на служителите в рзи разград подали декларации по чл. 12 т. 1 и т. 2, От закона за предотваратяване и установяване на конфликт на интереси
za-nas -> Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция – разград
za-nas -> Отчет за дейността на рзи-разград за 2015 г по Националната програма за профилактика и контрол на векторно-предавани трансмисивни инфекции при хората в Република България 2014-2018 г
za-nas -> Аджибадем сити клиник медицински център варна телефон за записване на час и информация 0700 33 900, 0892 202 080


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница