Министерство на земеделието, храните и горите областна дирекция "земеделие"-варнастраница3/5
Дата14.01.2018
Размер0.99 Mb.
1   2   3   4   5
2

9002

39.864


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

9022

38.706


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

3014

38.250


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

9003

31.688


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

9021

29.999


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

9020

26.321


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

3013

25.254


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

9023

24.808


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

8016

21.506


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

8004

20.604


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

8008

20.602


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

3025

18.703


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

9005

16.906


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

9004

16.879


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

8024

15.122


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

8027

15.005


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

8026

15.000


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

8023

15.000


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

8025

15.000


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

3005

14.993


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

9019

14.767


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

9018

14.747


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

8010

13.416


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

3007

12.005


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

3006

11.998


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

3015

11.950


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

9008

11.945


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

3010

11.798


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

9007

11.563


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

9006

11.554


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

9027

11.408


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

9028

10.999


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

3017

10.998


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

3018

10.998


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

9025

10.997


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

8019

10.303


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

8020

10.303


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

3016

10.007


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

8003

9.989


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

9024

9.954


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

8009

9.886


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

8007

9.856


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

8006

9.856


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

3019

9.698


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

3020

9.697


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

8022

9.203


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

8021

9.203


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

8015

9.001


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

3024

8.501


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

8013

8.436


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

9011

8.318


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

3011

8.182


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

9026

8.001


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

9014

7.885


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

9010

7.801


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

9030

7.395


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

8012

6.982


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

9001

6.959


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

9012

6.910


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

9013

6.498


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

3003

6.283


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

3002

6.096


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

3004

5.877


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

3021

5.608


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

3022

4.850


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

3023

4.604


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

8014

4.330


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

8011

4.138


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

2

9029

3.003


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

4

10006

12.005


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

4

10005

11.311


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

4

10011

11.000


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

4

10007

10.440


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

4

10012

9.134


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

4

10002

7.999


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

4

10003

5.003


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

4

10001

3.801


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

4

4006

3.700


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

4

4003

3.221


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

4

10009

3.002


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

4

10010

2.988


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

4

10008

2.971


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

5

20063

28.724


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

5

20053

28.489


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

5

20055

24.773


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

5

20061

20.374


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

5

20060

15.000


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

5

20052

13.307


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

5

20062

9.339


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

5

20057

8.440


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

5

20005

8.084


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

5

20058

3.352


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

5

20059

3.351


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

520049

0.246

10.59

ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

520048

0.209

8.99

ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

520047

0.195

8.37

ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

520046

0.162

6.96

ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

520011

0.111

4.77

ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

5

20045

0.104


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

8

12005

26.749


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

8

12032

21.913


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

8

15013

21.003


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

8

12004

17.285


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

8

12009

16.752


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

8

12007

14.745


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

8

12011

12.375


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

8

12013

12.016


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

8

12014

11.987


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

8

12010

11.801


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

8

12015

11.798


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

8

15011

11.667


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

8

15010

11.667


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

8

15012

11.665


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

8

15005

10.441


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

8

12027

9.699


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

8

15014

9.698


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

8

12029

9.697


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

8

12031

7.728


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

8

12030

7.727


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

8

15009

6.892


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

8

12008

6.770


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

8

12028

5.601


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

8

15008

5.005


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

8

15006

4.775


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

8

15007

4.771


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

8

12033

3.091


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

8

12017

2.525


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

8

12003

2.056


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

24013

42.209


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

24018

33.241


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

24028

30.000


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

23012

26.340


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

23015

24.997


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

23007

24.845


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

23014

24.742


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

23005

23.986


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

22011

22.978


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

22012

18.761


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

21027

17.908


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

24019

17.507


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

24020

15.991


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

23023

15.700


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

23022

15.700


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

23016

14.999


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

23001

14.973


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

24009

13.490


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

24011

13.482


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

24010

13.466


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

24008

12.662


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

24021

11.500


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

23024

11.403


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

23025

11.402


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

24022

11.010


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

24024

10.788


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

24023

10.788


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

24025

10.784


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

21025

10.479


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

21026

10.367


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

24027

8.999


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

24026

8.997


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

24003

8.307


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

24005

8.297


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

24004

8.297


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

23019

8.196


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

23003

8.000


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

24017

7.753


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

24007

7.049


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

24029

6.991


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

24001

6.228


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

24006

6.181


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

23002

5.698


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

24015

5.602


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

24002

5.001


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

23017

4.850


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

23021

4.850


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

23020

4.848


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

23018

4.848


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

21028

4.712


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

24014

4.278


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

24016

4.175


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

22030

4.158


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

23027

0.665


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

23009

0.398


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

11

23026

0.266


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18018

35.197


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18023

35.045


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18016

29.496


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18024

24.749


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18025

24.747


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18010

21.989


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18033

18.627


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18029

18.497


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18056

18.000


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18036

17.378


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18013

16.260


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18012

16.260


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18017

15.514


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18026

14.755


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18027

14.747


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18006

14.630


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18014

13.892


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18008

12.644


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18005

12.644


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18007

12.643


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18045

12.499


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18028

11.501


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18042

10.998


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18041

10.998


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18004

10.628


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18030

10.246


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18003

9.880


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18040

9.870


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18031

9.547


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18050

9.156


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18051

9.156


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18034

9.075


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18035

8.606


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18053

6.797


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18043

6.250


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18044

6.250


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

1218039

6.001

258.04

ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18037

5.348


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18020

5.265


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18001

4.894


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18002

4.873


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18038

4.777


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18048

4.067


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18057

4.000


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18054

3.609


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18046

3.380


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

12

18052

1.243


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

3

17017

14.175


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

3

17018

8.389


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

3

17019

6.002


ЕТ"КРИСТИ-ЛС-Л.НИКОЛОВ"

3

17020

3.394


1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница