Министерство на земеделието, храните и горите областна дирекция "земеделие"-варнастраница4/5
Дата14.01.2018
Размер0.99 Mb.
1   2   3   4   5
ОБЩО за ползвателя (дка)3300.576
6.924

297.74

ЗПК "НИВА"

16

23027

14.298


ЗПК "НИВА"

16

23009

8.375


ЗПК "НИВА"

16

23026

5.717


ЗПК "НИВА"

16

23007

3.840


ЗПК "НИВА"

16

23010

0.188


ЗПК "НИВА"

18

21008

1.955


ЗПК "НИВА"

18

21029

1.729


ЗПК "НИВА"

18

21007

1.302


ЗПК "НИВА"

18

21009

1.033


ЗПК "НИВА"

18

21010

1.028


ЗПК "НИВА"

18

21030

0.679


ОБЩО за ползвателя (дка)40.143
0.000

0.00

КУМАН ИВАНОВ КУМАНОВ

13

18020

31.708


КУМАН ИВАНОВ КУМАНОВ

13

18053

22.436


КУМАН ИВАНОВ КУМАНОВ

13

18047

8.916


КУМАН ИВАНОВ КУМАНОВ

13

18046

5.537


КУМАН ИВАНОВ КУМАНОВ

13

18049

5.003


КУМАН ИВАНОВ КУМАНОВ

13

18052

2.675


КУМАН ИВАНОВ КУМАНОВ

13

18048

0.935


КУМАН ИВАНОВ КУМАНОВ

9

16021

29.977


КУМАН ИВАНОВ КУМАНОВ

9

16007

18.530


КУМАН ИВАНОВ КУМАНОВ

9

16020

15.000


КУМАН ИВАНОВ КУМАНОВ

9

16006

11.739


КУМАН ИВАНОВ КУМАНОВ

9

16008

11.293


КУМАН ИВАНОВ КУМАНОВ

9

16010

11.012


КУМАН ИВАНОВ КУМАНОВ

9

16009

11.004


КУМАН ИВАНОВ КУМАНОВ

9

16011

10.994


КУМАН ИВАНОВ КУМАНОВ

9

16005

5.546


КУМАН ИВАНОВ КУМАНОВ

9

16017

2.135


КУМАН ИВАНОВ КУМАНОВ

20

22017

21.304


КУМАН ИВАНОВ КУМАНОВ

20

22015

13.949


КУМАН ИВАНОВ КУМАНОВ

20

22018

11.086


КУМАН ИВАНОВ КУМАНОВ

20

22022

10.799


КУМАН ИВАНОВ КУМАНОВ

20

22021

10.799


КУМАН ИВАНОВ КУМАНОВ

20

22004

9.581


КУМАН ИВАНОВ КУМАНОВ

20

22005

9.223


КУМАН ИВАНОВ КУМАНОВ

20

22020

7.737


КУМАН ИВАНОВ КУМАНОВ

20

22019

7.666


КУМАН ИВАНОВ КУМАНОВ

20

22001

7.006


КУМАН ИВАНОВ КУМАНОВ

20

22002

6.995


КУМАН ИВАНОВ КУМАНОВ

20

22009

6.929


КУМАН ИВАНОВ КУМАНОВ

20

22028

5.300


КУМАН ИВАНОВ КУМАНОВ

20

22003

5.008


КУМАН ИВАНОВ КУМАНОВ

20

22027

4.600


КУМАН ИВАНОВ КУМАНОВ

20

22029

3.884


КУМАН ИВАНОВ КУМАНОВ

20

22026

3.000


КУМАН ИВАНОВ КУМАНОВ

20

22006

2.670


КУМАН ИВАНОВ КУМАНОВ

20

22024

2.644


КУМАН ИВАНОВ КУМАНОВ

20

22023

1.917


КУМАН ИВАНОВ КУМАНОВ

20

22025

0.277


ОБЩО за ползвателя (дка)356.814
0.000

0.00

РАДИЯН-2001 ООД

17

23011

38.546


РАДИЯН-2001 ООД

17

23012

10.091


РАДИЯН-2001 ООД

17

23027

5.047


РАДИЯН-2001 ООД

17

23010

5.015


РАДИЯН-2001 ООД

17

23026

2.017


РАДИЯН-2001 ООД

17

23007

1.315


РАДИЯН-2001 ООД

6

21008

18.947


РАДИЯН-2001 ООД

6

21007

16.420


РАДИЯН-2001 ООД

6

21009

9.209


РАДИЯН-2001 ООД

6

21010

8.669


РАДИЯН-2001 ООД

6

21004

7.715


РАДИЯН-2001 ООД

6

21029

5.934


РАДИЯН-2001 ООД

6

21021

4.461


РАДИЯН-2001 ООД

6

21022

4.457


РАДИЯН-2001 ООД

6

21003

2.891


РАДИЯН-2001 ООД

6

21030

2.555


РАДИЯН-2001 ООД

6

21018

2.153


РАДИЯН-2001 ООД

6

21019

2.094


РАДИЯН-2001 ООД

6

21020

1.524


РАДИЯН-2001 ООД

6

21017

0.655


ОБЩО за ползвателя (дка)149.717
0.000

0.00ІІІ. Имоти по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗСредното рентно плащане за землищата на община Ветрино, съгласно §2е от ЗСПЗЗ е определено от комисия, назначена със Заповед №РД 17-10-77/20.02.2017 г. на директора на ОД "Земеделие" - Варна. Съгласно протокол от 24.02.2017 г. за землището на с. Средно село, ЕКАТТЕ 68480, комисията определи средно годишно рентно плащане за отглеждане на едногодишни полски култури в размер на 43.00 лв./дка.


*Забележка: В определените масиви за ползване няма имоти от ОПФ и ДПФ, за които са налице условията на чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ за сключване на едногодишен договор.

Неразделна част от заповедта е и карта за разпределянето на масивите за ползване в землището на с.Средно село ЕКАТТЕ 68480, общ.Ветрино, обл.Варна.

Въвод във владение в определените за ползване масиви или части от тях се извършва при условията и по реда на чл.37в, ал.7 и ал.8 ЗСПЗЗ, като дължимите суми за ползване на земите по чл.37в, ал.3, т.2 за землището на с. Средно село, ЕКАТТЕ 68480, общ. Ветрино се заплащат от съответния ползвател по депозитна сметка на Областна Дирекция “Земеделие“- гр.Варна:

1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница