Министерство на земеделието и храните,,североизточно държавно предприятие”дп тп,,държавно горско стопанство шумен”Дата09.04.2018
Размер19.32 Kb.
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

,,СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”ДП

ТП ,,ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ШУМЕН”
ул.,,Любен Каравелов” № 28а, гр.Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, технически секретар,

факс 800 464, e-mail: dlshumen@nug.bg, dgs.shumen@dpshumen.bg


ИНФОРМАЦИЯ

за извършени плащания за обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива, масла, смазочни течности и препарати, чрез карти за безналично плащане за служебните МПС на ЦУ на СИДП ДП-гр. Шумен и неговите териториални поделения за 2016г.
Наименование на изпълнителя

Дата на извършено плащане

Вид плащане (авансово, междинно, окончателно)

Размер на извършеното плащане

Основание за плащането

без вкл. ДДС

с вкл. ДДС

1.

2.

3.

4.

5.

6.Бент ойл”АД

08.04.2016

окончателно

429.75

515.70

Фактура № 0030012948/31.03.2016г.

Бент ойл” АД

08.04.2016

окончателно

913.44

1096.13

Фактура №0030012949/31.03.2016г.

Изготвил:…………………П… Дата на публикуване: 19.04.2016г.

/Фетие Шабанова/


Съгласувал ……………………П../Василка Йорданова/
Информацията се публикува на основание чл.22б, ал.2, т.14 от Закона за обществените поръчки


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница