Митнически изисквания при пристигане в АлжирДата04.01.2018
Размер39.48 Kb.


Митнически изисквания при пристигане в Алжир:
Пътникът може да внесе нови или употребявани вещи за лични нужди по време на пътуването си. Забележка: естеството на тези нужди зависи от обстоятелствата на пътуването, но се изключват всички вещи/стоки, внесени с търговска цел;
Пътникът се освобождава от мито без попълване на митническа декларация и други формалности, що се отнася до вещите за лична и семейна употреба, чиято стойност не надхвърля 50 000 (петдесет хиляди) алж. динара или 950 (деветстотин и петдесет) лв.;

Не се обмитяват вещи/стоки при следните условия:

 • нови вещи, чиято стойност не надвишава 100 000 (сто хиляди) алж динара или 1 900 (хиляда и деветстотин) лв. и същите нямат комерсиален характер;

 • въпросните вещи/стоки не бива да фигурират в списъка на вещите/стоките, изключени от условията за безмитен внос;

Допуска се безмитен внос на:

 • Тютюн: 200 цигари, 100 пурети или 50 пури, като цялото количество не следва да надвишава 250 гр. тютюн;

 • Алкохол: 2 л. вино или 1 л. твърд алкохол;

 • Други: 50 гр. парфюм или ¼ л. одеколон;

Забележка: естеството и броят на вещите/стоките за лично ползване на пътника на бива да има комерсиален характер – в противен случай същите подлежат на обмитяване по пазарна стойност.

Въпросните вещи/стоки не бива да са подвластни на следните забранителни мерки и рестрикции:

 • фигуриращи в списъка на забранените за внос в страната вещи/предмети;

 • вещи/предмети, ползващи се с международна закрила;

 • специфични административни изисквания;

 • застрашени животински видове (Забележка: след спешни консултации се установи, че до момента конкретно алжирското законодателство е наложило забрана за износ на един-единствен застрашен животински вид – фенека, или т. нар. „пустинна лисица”);

 • защитени растителни видове (липсва конкретна информация);

 • регистрирани класически и археологически произведения на изкуството (липсва конкретна информация).


Митническо деклариране на валута и ценности:

 • декларация за наличната малута и ценности се връчва на пътника при влизането в страната и се изисква за проверка при напускането на националната териториа. В същата се упоменават, както следва:

 • банкноти и пътнически чекове, които могат да се внесат в Алжир без ограничение на тяхната стойност;

 • лични бижута от злато, платина и сребро, чиято тежест не надвишава 100 (сто) гр.;

 • други ценни предмети (липсва уточнение).

Забележка: митническите власти могат да задържат на отговорно пазене декларираните предмети и вещи в следните случаи:

 • прагът на допустимия безмитен внос е надхвърлен и пътникът не разполага със средства в брой, за да заплати изискуемите такси;

 • не е налично необходимото административно разрешение;

 • прагът на формалното митническо таксуване по пазарна стойност е надхвърлен;

 • предметите/вещите са от комерсиален характер.

Забележка: в тези случаи заинтересованото лице получава митнически депозитарен документ, който включва възможността за урегилиране на проблема в рамките на 2 (два) месеца. В случай на надхвърляне на гози срок, въпросните вещи/предмети се конфискуват в полза на държавата.

Митнически изисквания при напускане на Алжир:
Пътникът може без никакви митнически формалности да изнесе внесените вещи и предмети за лично ползване;
За пътници, временно пребиваващи в Алжир:

 • личните вещи трябва да бъдат отново изнесени в края на престоя му в страната, освен в случаите на забрана на същото съгласно действащите разпоредби;

 • пътникът следва да представи на митническите власти декларацията за остатъка от внесената от него валута и ценности.


За пътници, постоянно пребиваващи в Алжир:
Същият следва да представи пред митническите власти:

 • банково бордеро за изтеглена сума във валута, като същата не бива да надвишава 7 600 (седем хиляди и шестстотин) евро;

 • ценности.

Забележка: въпросните мерки имат за цел да предотвратят прането на пари от незаконни сделки и преди всичко от трафика на наркотици.
Що се отнася до притежаваните от пътника вещи и предмети с алжирски произход, митническите власти предоставят уверение, което позволява на компетентните органи да го идентифицират при завръщането му в Алжир.
Списък на вещите, подлежащи на обмитяване, когато техният брой и количество надхвърлят нуждите на пътника:

 • дрехи и съпътстващи ги аксесоари;

 • козметични продукти;

 • художествени бижута, гребени, верижки и други подобни;

 • аудио и видео записи;

 • килими;

 • човешки или животински хранителни продукти;

 • пресни, сушени или консервирани плодове;

 • керамични, теракотови плочи и мозайка;

 • мебели и мебелни елементи;

 • автомобилни гуми и пневматични аксесоари;

 • домакински електроуреди;

 • телефони;

 • обикновени и дигитални фотоапарати;

 • прожекционни апарати;

 • мотоциклети;

 • велоенергометъри;

 • велосипеди;

 • фитнес-уреди;

 • HIFI-системи

 • телевизори.


Забранени за внос материали:

 • нтаркотици;

 • оръжия, муниции и идентифицирани със същите материали;

 • резервни части втора употреба (допустимо: 1 бройка);

 • фалшификати;

 • внос и износ на алжирски динари (допустим износ: 3 000 (три хиляди) алж. динара или прибл. 30 (трийсет) евро;

 • използвани мотоциклети и велосипеди;

 • използвани електродомакински уреди;

 • използвани мебели;

 • всички вещи, нарушаващи морала и благоприличието;

 • всички видове вехтошарски вещи и стоки;

 • непридружен багаж;

 • облигации на частни и обществени фирми, касови и трезорови бонове;

 • износът на злато не бива да надхвърля 150 (сто и петдесет) гр.
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница