„Митове и легендиДата05.03.2018
Размер58.81 Kb.
УРОК ПО ЛИТЕРАТУРА

(РАЗРАБОТКА)
І. ОБЕКТ НА ОБУЧЕНИЕТО – ученици от четвърти клас
ІІ. ПРЕДМЕТ НА УРОКА

- глобална тема: „Митове и легенди”

- конкретна тема: „Запознаване с древногръцкия мит за Дедал и Икар”
ІІІ. СРЕДСТВА НА ОБУЧЕНИЕТО: учебник по литература за ІV клас на издателство „Булвест”; кръстословица за създаване на подходяща нагласа за урока и за актуализиране на знанията.
ІV. ЦЕЛИ НА УРОКА:

- обучителни: запознаване на учениците с понятието „мит”; създаване на първоначална представа за мита като литературен жанр; развиване на уменията на учениците за четене, възприемане, осмисляне и интерпретиране на художествения текст;
- възпитателни: да се разкрие ценностната система при различните хора; да се наблюдава човешкото поведение, да се даде оценка на думите и действията на героите и да се види тяхната различна нравствена гледна точка; да се вникне в морално-естетическото съдържание на творбата.
- развиващи: активизиране на мисловната дейност; установяване на причинно-следствени връзки между постъпките на героите и онова, което им се случва; отсяване на същественото от несъщественото; развиване на въображението и творческите способности; умения за изразяване на мнение и обосноваване на твърденията.
V. ЗАДАЧИ:

- запознаване с древногръцкия мит за Дедал и Икар;

- проследяване на сюжетното развитие в творбата;

- вникване в основната идея;

- характеристика на литературните герои;

- разкриване особеностите на мита като жанр.


VІ. ВИД НА УРОКА: за възприемане и осмисляне на литературно произведение
VІІ. МЕТОДИ И ПОХВАТИ: беседа, разказ, подборно четене, словесно рисуване, творчески преразказ, игрови похвати: кръстословица, интервю с героя.
VІІІ. ПОНЯТИЯ И КЛЮЧОВИ ДУМИ: мит, митологични герои, Дедал, Икар, Древна Гърция, скулптур, строител, изкуство, летене, проклятие, смърт.
ІХ. ФОРМА НА ОБЩУВАНЕ: фронтална.
Х. ХОД НА УРОКА
1. Подготовка за възприемане на литературната творба


„Днес ще се пренесем мислено назад във времето, в една древна страна, за която се разказват невероятни истории. Ако правилно решите кръстословицата, ще научите как се нарича тази страна.


Всичките думи ще ги записваме вертикално. Първата дума означава участници в случка, разказана в дадено литературно произведение.” (Герои.)
„Втората дума е синоним на глагола съглеждам.” (Съзирам.)
„Третата дума означава човек, който се занимава със строителна дейност.” (Строител.)
„Четвъртата дума назовава художествен похват, използван от писателите и народните творци, при който се приписват човешки черти на предмети, животни или природни явления.” (Олицетворение.)
„Петата дума е повествование с фантастично, приказно съдържание, което може да е напълно измислено.” (Мит.)
„Шестата дума означава кратка творба с поучително съдържание, в която се осмиват човешки качества.” (Басня.)
„А сега да прочетем коя дума се получи в жълтите квадратчета.” (Гърция.)
2. Обявяване на темата
„До наши дни са достигнали много митове и легенди, възникнали някога в Древна Гърция. С един от тях – „Митът за Дедал и Икар”, включен в сборника „Старогръцки легенди и митове” на известния историк Николай Кун, ще се запознаем днес. В края на часа ще отговорим на въпроса, записан на дъската.
(Учениците прочитат въпроса „Защо хората не летят?”)
3. Първо цялостно възприемане на творбата
„Слушайте, за да разберете кои са тези хора – Дедал и Икар.”
(Учениците слушат изразителния прочит на учителя.)
„Разбрахте ли кои са Дедал и Икар?”
(Те са митологични герои - баща и син, които се опитали да летят.)
4. Тих прочит със задача за по-добра ориентация в образите на героите и съдържанието
„Прочетете тихичко, за да се ориентирате по-добре в развитието на случката.”
(Тих прочит от учениците.)
5. Задълбочаване на читателското възприемане и осмисляне чрез беседа и конкретни наблюдения върху художествения текст
„С какво се прочул Дедал в Атина?”
(С това, че бил един от най-големите художници, скулптури и строители в Атина.)
„Как си го представяте?
(Учениците отговарят, като използват устно словесно рисуване, за да опишат образа на героя.)
„Защо Дедал убил своя племенник Тал?”
(Дедал му завидял, тъй като племенникът му изумявал всички с таланта и изобретателността си и се изплашил, че Тал ще стане по-известен и по-велик от него.)
„Какви били последствията за Дедал, след като престъплението му било разкрито?”
(Той бил осъден на смърт и за да се спаси, приел да стане пленник на могъщия цар Минос.)
„Дедал примирил ли се със съдбата си?”
(Не, той не преставал да мисли как да се освободи от тази зависимост.)
„Да прочетем въпросите от учебника.
1. Как Дедал и Икар избягали от острова?”
(Подборно четене на части от текста, в които се разказва как бащата и синът избягали от острова.)
„2. Защо Дедал проклинал своето изкуство?”
(Защото обвинявал изкуството за смъртта на детето си по две причини: ако не поставял изкуството над всичко, Дедал е нямало да убие Тал, който го превъзхождал, и после със сина си да заживеят като пленници на Минос; ако не бил изобретил крилата, синът му щял да остане жив.)
„Каква промяна настъпила с Дедал след смъртта на сина му?”
(Подборно четене на описанието на героя преди и след загубата на сина му, обобщения и изводи, свързани с осъзнаване кое е най-важното на този свят: да се стремиш към почести и слава, изживявайки се като велик скулптур, или да запазиш живо и здраво детето си.)
„Прочетете онези места, в които Дедал се проявява като човек, който върши престъпления.”
(Подборно четене на местата, в които се разказва как Дедал убива Тал и после как бяга от острова.)
„Съчувствате ли на Дедал за загубата на сина му?”
(Учениците изказват мнения, че престъплението, което Дедал извършил, като отнел човешки живот, е твърде тежко, за да му бъде простено. Той не заслужава съчувствие. Това, което му се е случило, е заслужено наказание за деянията му.)
„Представете си, че в този миг при нас се появява Дедал. Какво бихте го попитали? Кой от вас ще влезе в неговия образ? ”
(Провежда се играта «Интервю с Дедал» - един ученик влиза в ролята на героя, а останалите ученици му задават въпроси, на които той отговаря.)
„Нека сега да насочим вниманието си и към другия герой – Икар. Кои негови действия ни подсказват, че той се радва и одобрява идеята на баща си летят?”
(Учениците отговарят, че той си играе, забавлява се да хваща пухчетата и да мачка с ръце восъка.)
„Какви качества проявява Икар? Изберете отговора, който считате за най-правилен и се обосновете. /Въпросите са записани на дъската./
А) дързост, лекомислие;

Б) изпълнителност, доброта;

В) смелост, съобразителност.”
(Отговор А. Той е дързък и лекомислен, защото проявява безразсъдство, не обмисля последствията от действията си и не се вслушва в съветите на баща си.)
„Защо Икар загинал? Изберете верния отговор.
А) Защото не си е надянал правилно крилата;

Б) Защото летял прекалено бавно;

В) Защото искал все по-високо и по-високо да се издигне в небето.”
(Отговор В. Той се приближил до самото слънце и от палещите му лъчи восъкът се разтопил, перата изпадали и Икар загинал в морето.)
6. Обобщаване на читателските представи
Нека отново да прочетем мита и да отговорим на поставения в началото на урока въпрос: ”Защо хората не могат да летят?”.
(Учениците свързват отговора на въпроса с мита за Дедал и Икар, като дават своите предположения. Стигат до идеята, че летенето е една от най-големите човешки мечти, но за него се изисква редица важни качества: да си внимателен, отговорен, умерен и да не се увличаш по примамливи явления; хората не могат да летят, защото не са доказали, че са в състояние винаги да се контролират и пазят.)
7. Заключителен етап на урока
1). Творчески задачи
„Какъв друг край бихте измислили на този древногръцки мит?”
(Учениците предлагат по-справедлив край, в който да загине онзи, който е заслужил такава съдба заради престъпленията си и това е Дедал, а не синът му Икар, който няма никаква вина.)
2). Задачи за домашна работа
Предлагам ви няколко задачи за домашна работа, които да изпълните по ваш избор:
А) Да направите устен преразказ от името на един от героите Дедал или Икар.

Б) Да измислите свой мит;В) Да напишете сценарий, по който да се изиграе митът за Дедал и Икар.
8. Резултати – преценка.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница