Многофункционално устройство Canon Pixma mx310 Кратко ръководство на потребителя Основни компоненти на mx310Дата27.05.2017
Размер131.65 Kb.
Многофункционално устройство

Canon Pixma MX310

Кратко ръководство на потребителя
Основни компоненти на MX310
Изглед отпред(1) Автоматично документоподаващо устройство (АДУ)

Автоматично сканира документи от тавата за документи.(2) Капак на АДУ

Отворете капака, за да махнете заседнала в машината хартия.(3) Ограничители за размера на документа

Регулирайте ограничителите според ширината на документа.(4) Подпора за хартията

Издърпайте докрай подпората преди да заредите хартия в тавата.(5) Капак за документи

Отворете този капак, когато поставяте документ на стъклото на машината.(6) Ограничител за ширината на хартията

Плъзнете ограничителя така, че да опре в левия край на стека хартия.(7) Тава за хартия

Заредете хартията тук. Хартията се подава автоматично, лист след лист.(8) Тава за документи

Отворете тавата, за да поставите документ в АДУ. Документът се поставя с лицевата страна нагоре. Листата се подават автоматично един по един.(9) Изходен слот за документи

За събиране на сканираните документи от тавата за документи.(10) Порт за директен печат

Порт за свързване на PictBridge-съвместим цифров фотоапарат към MX310 за директен печат на снимки.(11) Изходна тава за копията

Отпечатаните копия се извеждат в тази тава. Отворете тавата при копиране, печат или факс.(12) Удължител на изходната тава за копия

Поддържа отпечатаните копия.(13) Бутон за сканиращия модул

Заключва сканиращия модул (капака на принтера), когато е отворен капака за документи.(14) Панел за управление

Използва се за промяна на настройките и управление на МХ310.(15) Стъкло на MX310

Използва се за поставяне на документ за копиране, сканиране или изпращане по факс.


Изглед отзад и отвътре(16) Конектор за външно устройство

Използва се за свързване на външно устройство.(17) Конектор за телефонна линия

Използва се за свързване на MX310 към телефонна линия.(18) USB порт

Използва се за свързване на MX310 към компютър чрез USB кабел.(19) Конектор за захранването

Използва се за свързване на захранващия кабел на MX310.(20) Шейна за поставяне на мастилниците

Използва се за инсталиране на мастилниците – черната мастилница се инсталира в левия слот, а цветната – в десния.(21) Мастилници

Представляват печатаща глава и мастилница в едно.(22) Сканиращ модул (Капак на принтера)

Използва се за сканиране на документи. Отворете го при смяна на мастилница или махане на заседнала хартия.(23) Подпора на сканиращия модул

Подпира сканиращия модул докато е отворен.(24) Палче за дебелина на хартията

Регулира разстоянието между печатащата глава и поставената хартия, за да отговаря на типа на хартията. • Поставете палчето надясно, когато отпечатвате пликове или щампи.

 • Поставете палчето наляво при печат върху всички останали типове медия.


Върху тази част (А) на MX310 може да има мастило. Това не оказва влияние върху качеството на печат. Не докосвайте частта (А), защото ако го направите, машината може да не отпечатва правилно.Панел за управление(1) Бутон [ON/OFF] / индикатор за захранването

Включва и изключва MX310. Свети или примигва в зелено, за да покаже статуса на MX310. Преди да включите машината се уверете, че капакът за документи е затворен.(2) Бутон [Копиране]

Превключва MX310 в режим Копиране.(3) Индикатор за използване на телефонната линия / Индикатор за паметта

 • Примигва, когато се използва телефонната линия.

 • Свети, когато в паметта на MX310 има съхранени документи.

(4) Бутон [Факс]

Превключва MX310 в режим Факс.(5) Индикатор за внимание

Свети или примигва в оранжево, ако има възникнала грешка (напр. свършило е мастилото или хартията).(6) Бутон [Сканиране]

Превключва MX310 в режим Сканиране.(7) Бутон [Меню]

Дава достъп до менюто за настройка на работата на машината.(8) LCD дисплей

Показва съобщения, менюто и статуса на MX310.(9) Цифрени бутони

За набиране на факс номера и задаване на броя на копията.(10) Бутон [Повторно избиране/Пауза]

За повторно избиране на последния избран номер от цифровите бутони. Служи и за въвеждане на интервал между или след номерата.(11) Бутон [Черно]

Стартира черно-бяло копиране, сканиране или факс.(12) Бутон [Стоп / Начално състояние]

Отменя текущото задание за печат, копиране, сканиране или факс.(13) Бутон [Цветно]

Стартира цветно копиране, сканиране или факс.(14) Бутон [Кодирано избиране]

Натиснете бутона и двуцифрен код, за да изберете предварително въведен факс номер.(15) Бутон [Тонално избиране]

Включва машината временно в режим на тонално избиране.

Сменя също така режима при въвеждане на символи.

(16) Бутон [ОК]

Служи за избор или потвърждаване на настройки. Връща MX310 в режим на готовност след отстраняване на заседнала хартия и други грешки, които са спрели отпечатването.(17) Бутони за навигация (-) и (+)

 • Използват се за придвижване по менюто, както и за увеличаване и намаляване на броя на копията.

 • При настройка на факса, изтрива въведения символ, а въвежда интервал между символите.

(18) Бутон [Назад]

За връщане към предишен екран.(19) Бутон [Настройки]

За конфигуриране на размера и типа медия, както и за корекция на качеството на изображението.(20) Бутон [Качество на факс изображението]

За настройка на контраста и резолюцията при изпращане на факс.Поставяне на документ върху стъклото на MX310


 1. Поставете документа върху стъклото на MX310.

  1. Отворете капака за документи.

  2. Поставете документа с лицето надолу.

Подравнете горния ъгъл на документа с маркировката на стъклото на MX310.

 1. Внимателно затворете капака за документи.Забележка: MX310 не може да сканира в обозначената с червено зона (А).
(А) 1 мм


Поставяне на документи в АДУ


 1. Махнете всички документи от стъклото.

 2. Отворете тавата за документи. 1. Поставете документа в АДУ – с лицевата страна нагоре и напред. 1. Регулирайте ограничителите за размера на документа.

Уверете се, че краят на стека документи е подравнен с маркировката върху тавата за документи (А).


Зареждане на хартия и пликове
Зареждане на хартия в тавата


 1. Подравнете стека хартия като го чукнете от всички страни в равна повърхност.

 2. Подгответе се за зареждане на хартията. 1. Отворете тавата за хартия и издърпайте подпората за хартията.

 2. Отворете изходната тава за копията.

 3. Отворете удължителя на изходната тава за копията.

 4. Регулирайте положението на палчето за дебелина на хартията.

 1. Заредете хартия 1. Поставете стек хартия в тавата с лицевата страна нагоре и горната част напред (при печат върху готови бланки).

 2. Подравнете стека хартия по дясната страна на тавата.

 3. Натиснете ограничителя за ширината на хартията и го плъзнете, за да опре в лявата част на стека.

Важно: Не зареждайте повече хартия, отколкото е отбелязано на ограничителя (А).


 1. Задайте размера и типа на хартията.


Поставяне на пликове в тавата


 1. Подравнете пликовете.

 2. Поставете пликовете.

(А) Ориентация при печат

(В) Уверете се, че капаците са сгънати.  1. Поставете пликовете в дясната част на тавата – страната с адреса да е НАГОРЕ, а капаците надолу и наляво.

Можете да поставите до 10 плика наведнъж.

  1. Натиснете ограничителя за ширина на хартията и го плъзнете, за да опре в лявата част на пликовете.

  2. Плъзнете палчето за дебелина на хартията надясно.
 1. Направете необходимите настройки в драйвъра на принтера.

  1. Media Type: Envelope

  2. Page Size: DL Env. или Comm. Env. #10, в зависимост от размера на пликовете

  3. Orientation: Landscape


Копиране
копиране на документ


 1. Подготовка за копиране.

  1. Включете MX310 от бутона.

  2. Натиснете бутон [Копиране].

  3. Заредете хартия.

  4. Поставете документа върху стъклото или АДУ.

 2. Стартирайте копирането.

  1. Задайте броя на копията (макс. 99) от бутоните или , или от цифровата клавиатура.

(А) Процент мащабиране

(В) Размер на хартията

(С) Качество на печат

(D) Брой копия

(E) Тип медия

(F) Наситеност  1. Натиснете бутон [Настройки] и направете необходимите настройки.

  2. Натиснете бутон [Цветно] за цветно копиране или бутон [Черно] за черно-бяло копиране.


печат
Отпечатване на снимки директно от цифров фотоапарат


 1. Включете MX310.

 2. Заредете хартия.

 3. Свържете PictBridge-съвместимия фотоапарат към машината:

  • Изключете фотоапарата.

  • Свържете фотоапарата към машината посредством USB кабел.

 4. Включете фотоапарата и го настройте за директен печат.


отпечатване на документи от компютър


 1. Заредете хартия.

 2. Отворете документа, който ще отпечатвате.

 3. От меню File изберете Print.

 4. Направете необходимите настройки за печат.   1. Изберете типа медия от Media Type.

   2. Направете настройки на качеството на печат (Print Quality) и цвят/наситеност (Color/Intensity).

   3. Щракнете върху OK.

Показва се диалоговият прозорец Print.

 1. Щракнете върху Print (или ОК), за да отпечатате документа.


сканиране
Сканиране от Панела за управление на MX310


  1. Включете MX310.

  2. Поставете документа върху стъклото или АДУ.

  3. Натиснете бутона [Сканиране].

Машината минава в режим на сканиране.

  1. Натиснете [Черно] или [Цветно].

Отваря се MP Navigator ЕХ.

работа с факса
методи на свързване на външни устройства
Свързване към аналогова линия(А) Аналогова телефонна линия

Директно свързване на телефон или телефонен секретар
(А) Телефон или тел. секретар


Важно: Не свързвайте MX310 и външни устройства паралелно към една и съща телефонна линия посредством сплитер (А). Машината може да не функционира правилно.свързване на телефон или телефонен секретар чрез компютър


(А) Компютър

(В) Телефон или тел. секретар

методи на свързване към различните телефонни линии
Свързване към xDSL(A) DSL линия

(B) Сплитер

(C) xDSL модем (сплитерът

може да е вграден в модема)(D) Компютър


Свързване към ISDN линия

За подробности относно свързването към ISDN телефонна линия и настройките, вижте упътването на маршрутизатора.


Настройка на типа на телефонната линия


 1. Натиснете [Факс], а после [Меню].

 2. Използвайте бутоните и , за да изберете <User settings> и натиснете [OK]. 1. Използвайте бутоните и , за да изберете <tel line type> и натиснете [OK]. 1. Използвайте бутоните и , за да изберете типа на телефонната линия и натиснете [OK].

  • <Touch tone>: Подходящ за тонално набиране

  • <rotary pulse>: Подходящ за импулсно набиране

 2. Натиснете бутона [Стоп / Начално състояние].


Въвеждане на датата и часа


 1. Натиснете [Факс], а после [Меню].

 2. Използвайте бутоните и , за да изберете <User settings> и натиснете [OK] два пъти. 1. Използвайте цифровите клавиши, за да въведете датата и часа (в 24 часов формат) и натиснете [OK].

Въведете само 2 символа за годината.

 1. Натиснете бутона [Стоп / Начално състояние].


Въвеждане на вашите факс данни


 1. Натиснете [Факс], а после [Меню].

 2. Използвайте бутоните и , за да изберете <User settings> и натиснете [OK].

 3. Използвайте бутоните и , за да изберете <unit tel number> и натиснете [OK]. 1. Използвайте цифровите клавиши, за да въведете номера на факса (макс. 20 символа с интервалите) и натиснете [OK].

За да въведете знак (+) пред номера, натиснете бутон #. 1. Натиснете [OK]. 1. Използвайте цифровите клавиши, за да въведете името си (макс. 24 символа с интервалите) и натиснете [OK].

 2. Натиснете бутона [Стоп / Начално състояние].


Изпращане на факс


 1. Поставете документа върху стъклото.

 2. Настройте контраста и факс резолюцията.

 • Настройка на контраста

  1. Натиснете бутона [Факс], а после [Качество на факс изображението].

  2. Натиснете или , за да изберете контраста.намалява контраста

увеличава контраста

  1. Натиснете бутона [ОК].

   • Настройка на факс резолюцията

 1. Натиснете бутона [Факс], а после два пъти [Качество на факс изображението].

 2. Натиснете или , за да изберете резолюцията.STANDARD: Подходяща за текстови документи

FINE: Подходяща за fine-print документиPHOTO: Подходяща за снимки

 1. Натиснете бутона [ОК].

 1. Наберете факс номера на получателя.

 2. Изпратете факса.

Ако използвате стъклото:

  1. Натиснете [Цветно] за цветен документ или [Черно] за черно-бял документ.

Ако оригиналът има повече страници, поставете следващата страница върху стъклото и натиснете [Цветно] или [Черно].

  1. След като сте сканирала всички страници на документа, натиснете [OK], за да изпратите факса.

Ако използвате АДУ:

 1. Натиснете [Цветно] за цветен документ или [Черно] за черно-бял документ.

Факсът се изпраща автоматично.
Настройка на режима на получаване на факс


 1. Натиснете [Факс], а после [Меню].

 2. Натиснете [OK].

 3. Използвайте бутоните и , за да изберете факс режим.
FAXONLY: Когато имате отделна телефонна линия само за факс или искате MX310 да получава автоматично само факсове.

TEL 1ST: Когато получавате предимно телефонни обаждания, а понякога факсове.

FAX 1ST: Когато получавате предимно факсове, а понякога телефонни обаждания.

DRPD: Този режим може да се използва само в САЩ и Канада.

NET SW.: Когато сте абонирани в телефонната си компания за услуга за различаване на типа обаждания.

 1. Натиснете [OK].


режими на получаване на факс


 • Факс - [FAXOnly]

Приема автоматично всички повиквания като факс. Не можете да приемате гласови повиквания.


 • Приоритет на телефона - [TEL 1ST]


(А) Входящо повикване

(B) Телефонно обаждане: Телефонът звъни.

Вдигнете слушалката, за да приемете обаждането.(C) Факс повикване: Телефонът звъни. Ако вдигнете слушалката при получаване на факс, натиснете бутона [Факс], след което [Цветно] или [Черно].

(D) Когато отговори тел. секретар:

  • Ако е телефонно повикване, тел. секретар отговаря на повикването.

  • Ако е факс повикване, MX310 приема факса автоматично. • Приоритет на факса - [FAX 1ST](А) Входящо повикване

(B) Телефонно обаждане: Телефонът звъни. Вдигнете слушалката и натиснете бутона [Стоп / Начално състояние], за да приемете обаждането.

(C) Факс повикване: MX310 приема факса автоматично.


 • Network switch - [NET SW.](А) Входящо повикване

(B) Телефонно обаждане: Телефонът звъни.

Вдигнете слушалката, за да приемете обаждането.(C) Факс повикване: MX310 приема факса автоматично, когато разпознае факс звъненето.
Промяна на настройките на печат
Поставете хартия размер A4, Legal или Letter в тавата, за да отпечатвате факсове.


 1. Натиснете [Факс], а после [Настройки].

 2. Използвайте бутоните и , за да изберете размер на хартията.

 3. Натиснете [OK].

 4. Използвайте бутоните и , за да изберете
  .

 5. Натиснете [OK].Смяна на мастилница
Можете да проверите нивото на мастилото в мастилниците като натиснете някой от бутоните [Копиране], [Сканиране] или [Факс]. На дисплея се показва за няколко секунди нивото на мастилото.(А) Показва оставащото мастило на 4 различни нива.

За да смените мастилница:
 1. Уверете се, че машината е включена, вдигнете сканиращия модул и го закрепете с подпората (А). 1. Натиснете надолу (1) и издърпайте (2) празната мастилница. 1. Разопаковайте новата мастилница и издърпайте предпазната оранжева лепенка (А). 1. Поставете новата мастилница в празното гнездо.    1. Плъзнете мастилницата докрай в слота.

    2. Бутнете мастилницата докато щракне.

 1. Затворете сканиращия модул.

--
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница