Многостранни споразумения с участието на република българия в областта на опазване на околната среда министерство на околната среда и водитеДата02.06.2018
Размер23.84 Kb.
МНОГОСТРАННИ СПОРАЗУМЕНИЯ С УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В ОБЛАСТТА НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕКОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА МИГРИРАЩИТЕ ВИДОВЕ ДИВИ ЖИВОТНИ (БОНСКА КОНВЕНЦИЯ)


Подписване


23. 06. 1979 г., Бон, Германия.

Ратифициране


Ратифицирана със закон, приет от 38-о Народно събрание на 23. 07. 1999 г.

ДВ, бр. 69 от 3. 08. 1999 г.


Обнародване


ДВ, бр. 16 от 25. 02. 2000 г.

В сила за Република България


1. 11. 1999 г.

Интернет адрес


www.cms.int

Координираща дирекция


Национална служба за защита на природата

Национален координатор

Руслан Сербезов

Адрес: София 1000, бул. “Мария Луиза” № 22

Телефон: +359 2 940 61 29

Факс: +359 2 988 59 13

E-mail: serbezov@moew.government.bg


Координатор от отдел “Международно сътрудничество”

Нели Мутафова

Адрес: София 1000, ул. “Уилям Гладстон” № 67

Телефон: +359 2 940 62 58

Факс: +359 2 987 38 67


E-mail: n.mutafova@moew.government.bg


Основни ангажименти

1. Страните признават значението на опазването на мигриращите видове и на съгласието на държавите в региона да предприемат действия с тази цел, когато това е възможно и подходящо, като отделят специално внимание на мигриращите видове, чийто природозащитен статус е неблагоприятен, и като самостоятелно или в сътрудничество вземат подходящите и необходими мерки за опазването на такива видове и техните местообитания.

2. Страните признават необходимостта от предприемане на действия, за да се избегне превръщането на мигриращите видове в застрашени.

3. Страните по-конкретно:

а) трябва да насърчават, да си сътрудничат и да подкрепят изследванията, свързани с мигриращите видове;

b) полагат усилия за осигуряване на незабавна защита на мигриращите видове, включени в приложение I; и

с) се стремят да сключват споразумения за опазване и управление на мигриращите видове, включени в приложение II.


4. Национални доклади на всеки 3 години.


Законодателни актове, в които е транспонирана

Закон за защитените територии,

Закон за биологичното разнообразие.Инструменти за прилагане

-


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница