Модул 4 Технология на обучението по Безопасност на движението по пътищата в детската градина и соуДата11.01.2018
Размер23.17 Kb.
МОДУЛ 4
Технология на обучението по Безопасност на движението по пътищата в детската градина и СОУ
Материалите подбра и състави Здравка Костадинова
4.1. Съдържание на обучението по БДП  1. Нива на структуриране на учебното съдържание.

- Протопредметно – проучване на учебното съдържание, необходимо да бъде усвоено за дадена професия, специалност – създаване на ДОИ.

- На ниво групи учебни предмети - групите предмети се подреждат логически в учебен план.

- На ниво учебен предмет - чрез различни похвати се създава дидактически обоснована система от връзки между разделите и темите, оформена в учебна програма.

- На ниво раздел /тема / от предмет - ред на излагане на методичните единици от раздела - изразява се чрез годишното разпределение на часовете.

- На ниво методична единица – научен, логически, психологически и дидактически анализ на учебното съдържание – представляващ проект на урок, изразяващ се чрез план на урока.[по 3]
  1. Състав на учебното съдържание.

2.1. Знания: Основни и допълнителни

- Основни: закони, специфични понятия, теории, принципи, зависимости, връзки, методи за научни изследвания и др.[по 1] (Учебни програми по БДП 1-8 клас.)

- Допълнителни - фактологичен материал и др.

2.2. Умения и навици: (Учебни програми по БДП 1-8 клас.)
3.Анализ на учебното съдържание
Д

ЦЕЛ


Учебно съдържание

Методи

Средства


Форми

Резултати


идактическа верига - чрез нея се дава връзката между целта на обучението, учебното съдържание и останалите компоненти в процеса на обучението – методи, средства, форми, резултати.

Анализ на учебното съдържание.

- Научен - определя основното и второстепенното в урока, както и необходимото равнище на усвояване.

- Логически – избор на логически ред на изложение на съдържанието на урока

- Психологически – оценка на психическото състояние на учениците в отделните части от урока /затруднения, загуба на интерес, емоции/[по 3]

- Дидактически - избор на методи на работа, средства и форми на организация на урока.

Задачи:


  1. Изведете основното и допълнително учебно съдържание за конкретна тема от Учебната програма по безопасност на движението по пътищата за клас по ваш избор .

Учебна програма 5-8 клас по БДП.

Пример. Пети клас. Ядро: Велосипедът

Тема „История на велосипеда”

- Основни - условия за придвижване с велосипед в населено място.

- Допълнителни - история и развитието на велосипеда.[по 2]

Използвана литература:
1. Андреев, М. Процесът на обучение. Дидактика. С., 1996.

2. Витанов, Л. Спазвам правилата, Книга за учителя - 5 клас. С., 2012.3. Махмутов, М. Современний урок. М.1981,

4. Учебна програма по безопасност на движението 5- 8 клас. МОН. 2003.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница