Монографии: Етнически и социален състав на римската армия. / Ethnic and social composition of the Roman armyДата06.02.2017
Размер33.53 Kb.
СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

НА ДОЦ. Д-Р ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВ

МОНОГРАФИИ:

 1. Етнически и социален състав на римската армия. / Ethnic and social composition of the Roman army. В. Търново, Фабер, 2013, 442 с.

 2. Религията в римската армия в провинция Долна Мизия І–ІV в. / Religion in the Roman Army in Lower Moesia Province 1st–4th c. AD. В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, 460 с.

СТУДИИ И СТАТИИ:

 1. За астралната символика в култа към Митра. – Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (VІ). Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, 278-293.

 2. Епиграфският архив на Монтана и значението му при изучаване на религията в провинция Долна Мизия през римската епоха. – В: Монтана – мост на цивилизации (Материали от Национална научна конференция, Монтана, 2011 г.). София, 2013, 324-338.

 3. The Role of Legatus Augusti pro praetore in the Religious Life of Exercitus Moesiae Inferioris. – In: XXII International Limes Congress (Abstracts). Ruse, 2012, 24-25.

 4. Two military camps on the Roman Limes: Dura–Europos and Novae (an Example of Enforsing the Roman Religious Ideas). – Dans: Symposium International “Le Livre. La Roumanie. L’Europe” (5ème édition, Mamaia, 23–27 Septembre 2012). (Quatrième Section – B) Les relations entre les Balkans et l’Asie Mineure dès l’époque classique jusqu’à la période byzantine (Ve siècle av. J.-C. - Ve s. ap. J.-C.). (Résumés des communications). Mamaia, 2012, 95.

 5. Roman Army Religion in the Province of Lower Moesia. – In: The Lower Danube Roman Limes (1st – 6th c. AD). Sofia, 2012, 271-288.

 6. The Roman Soldiers in Moesia Inferior: Ethnic and Social Identity. – In: Sexaginta Prista et Vicinia (Известия на Регионалния Исторически музей – Русе, том ХV). Rousse, 2012, 385-397.

 7. Ethnic and Social Composition of the Roman Army in Lower Moesia Province: Soldiers from Asia Minor and the Eastern Provinces of the Roman Empire. – Dans: Akanthina,7 (Armées grecques et romaines dans le nord des Balkans). Gdansk, 2012, 183–191.

 8. Ethnic and Social Composition of the Roman Army in Lower Moesia Province: Soldiers with Thracian Origin. – Dans: Actec du Symposium International “Le Livre. La Roumanie. L’Europe” (4ème édition, Sinaia, 20–23 Septembre 2011), Tome III (Latinité Orientale). Editura Biblioteca Bucureştilor, Bucarest, 2012, 418–430.

 9. Ethnic and Social Composition of the Roman Army in Lower Moesia: Soldiers from the Danubian Provinces of the Roman Empire. – In: Pax Romana. Kulturaustausch und Wirtschaftsbeziehungen in den Donauprovinzen des Römischen Kaizeareichs – In: Akten der Tagung in Varna und Tulcea (1.–7. September 2008). Kaiserslautern, Parthenon Verlag, 2012, 219–234.

 10. Античен измервателен уред от с. Садина, Поповско. В: Попово – минало и бъдеще (VІ–1). Велико Търново, Издателство „Фабер”, 2012, 165-180.

 11. Нови наблюдения върху крепостта край с. Полско Косово (в съавторство с Д. Димитров). – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие (V). В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, 53-73.

 12. За съдбата на римските военни лагери през Късната античност и Ранното средновековие. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие (ІV). В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 327-345.

 13. За ролята на провинциалните управители в провеждане на римската религиозна политика в долномизийската армия. – Известия на Старозагорския исторически музей, 4, 2011, 31-37.

 14. Саркофази от римския некропол на Одесос (в съавторство с Хр. Кузов и В. Тенекеджиев). – In: Terra Antiqua Balcanica et Mediterranea (Acta Musei Varnensis, VIII–1). 2011, 199-212.

 15. За една особеност при планирането на римските градове в Долна Мизия и Тракия. – В: Оттука започва България. Материали от Втората национална конференция „Пътуване към България”. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2011, 55-63.

 16. За символиката на пещерата в култа към Митра. – Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (V). Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 44-56.

 17. За етническия състав на римската армия в провинция Долна Мизия през ІІ–ІІІ в. – В: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и българската археология, 1. В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, 281-292.

 18. За значението на епиграфските паметници при изучаване религията на римската армия в провинция Долна Мизия. – In: Studia Classica Serdicensia, 1 (Musarum Semper Amator). София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2010, 393-400.

 19. За числеността на войниците с източен произход в римската армия в провинция Долна Мизия. – Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (ІV). Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, 144-156.

 20. Българските земи в древността в учебниците по История и цивилизация (в съавторство с Д. Александрова). – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие (ІІІ). В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, 79-93.

 21. Religion in the Roman Army in Lower Moesia. – In: L’armée romaine et la religion sous le Haut–Empire romain. Actes du quatriéme Congrès de Lyon (2629 octobre 2006). Collection du Centre d’Etudes et de Recherches sur l’Occident Romain – CEROR, 33. Lyon, 2009, 139-148.

 22. Посветителни надписи на войници от състава на римската армия в басейна на реките Черни и Бели Лом. – В: Попово в миналото (V). Разград, 2008, 67-76.

 23. Култът на знамената в Долна Мизия. – Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (ІІІ–1). Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 284-296.

 24. Религията в римската армия в Долна Мизия (Автореферат на дисертация). В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, 40 с.

 25. За култа към Марс в римската армия в провинция Долна Мизия. – Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (II). Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, 226-236.

 26. За култа към Митра в Nicopolis ad Istrum. – Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, 141-149.

 27. Източни култове, почитани от римската армия в Долна Мизия. – В: Културните текстове на миналото. Носители, символи, идеи, II. Текстовете на култа и религията. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2005, 61-73.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница