Мотиви към присъда №4 /23. 02 2011 година, постановена по нохд 199/2010г по описа на Свогенски районен съдДата01.08.2018
Размер40.76 Kb.


МОТИВИ към присъда № 4 /23.02 0.2011 година, постановена по НОХД 199/2010г.по описа на Свогенски районен съд

СвРП е внесла обвинителен акт на основание чл.247 НПК срещу В. А. Д., за това че на 13.03.2010г. в 23:35 часа в село И., С. област, ул.”......”, с посока на движение от село Бучин проход към град С. управлява лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Пасат”, с ДК № ......., собственост на Н. И. Д. от град С., с концентрация на алкохол в кръвта си 3,5 промила, което е над 1,2 на хиляда, установено по надлежния ред- с техническо средство „Алкомер 931”№ 0249523– престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

В съдебно заседание прокурорът поддържа обвинението така, както е повдигнато.Счита, че то е доказано по несъмнен начин.Пледира на подсъдимия Д. да бъде наложено наказание пет месеца лишаване от свобода, при условията на чл.66 от НК- с три години изпитателен срок и лишаване от правоуправление за срок от две години.

Подсъдимият В. А. Д. се явява в съдебно заседание, не се признава за виновен и не дава обяснения относно случилото се.Процесуалният представител на подсъдимия заявява, че обвинението е недоказано и следва да се постанови оправдателна присъда.Съдът, като обсъди доводите на страните и събраните доказателства, по отделно и в тяхната съвкупност, достигна до следните фактически и правни изводи:

Подсъдимият е роден на .......г.в град С., има постоянен адрес: гр. С. , С. област, кв.”.......” № .., ....., ...... гражданин, женен е, неосъждан, работещ е, има висше образование.Няма регистрирани противообществени прояви, притежавал е свидетелство за управление на МПС, но същото му било отнето от надлежните органи на 08.07.2008г. На 12.03.2010г. в 23:30, след като консумирал около 300 милилитра червено вино в заведение в село И. се качил в МПС –„Фолксваген”, модел „Пасат”, с ДК № ......., собственост на Н. И. Д. от град С. и шофирал. Около 23,35 часа, в село И., С. област, ул.”.....”, докато пътувал с посока на движение от село Бучин проход към град С. , бил забелязан и спрян за проверка от служителите на – С. - Я., Х. и М.. Свидетелят Я. изпробвал подсъдимия за употреба на алкохол, използвайки техническо средство „Алкомер 931”№ 0249523, при което се отчели показания от 3,5 %о промила концентрация. Водачът –В. А. Д. и свидетелите - С. Я., Д. Х. и А. М. видели показанията на уреда.

Бил съставен Акт за установяване на административно нарушение от 13.03.2010г.и бил издаден талон за медицинско изследване № 0286550/ 13.03.2010г. Във ФСМП – гр. С. , бил изготвен протокол за медицинско изследване за употреба на алкохол или друго упойващо вещество, но подсъдимият отказал да даде кръв за химическо изследване. От протокола за медицинско изследване за употреба на алкохол се установява, че по данни на В. Д., последният е заявил, че употребил алкохол – вино, както и у него е установен мирис на алкохол. В конкретния случай за извеждане на констатацията за наличност на 3,5 промила алкохол в кръвта на подсъдимия е използван „Алкомер 931”№ 0249523, който съгласно Протокол № 6/20.01.2010г./л.22 от ДП № 123/2010г./е годен анализатор за алкохол в дъха към момента на извършване на престъплението .

От така установената фактическа обстановка, следва, че деянието е извършено от Д. на 13.03.2010г.


ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:


Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа събраните по делото гласни и писмени доказателства/съдържащи се в дознание № 123/2010г.по описа на – С. / – Акт за установяване на административно нарушение от 13.03.2010г.(л.5), талон за медицинско изследване № 0286550 / 13.03.2010г. (л. 6), протокол за медицинско изследване (л.7), представено в съдебна фаза свидетелство за съдимост, дадените по време на съдебна фаза показания от свидетелите – Я., Х. и М..

ОТ ПРАВНА СТРАНА


При така приетата фактическа обстановка съдът счете, че от обективна и субективна страна подсъдимият В. А. на датата 13.03.2010г.

ОТ ОБЕКТИВНА СТРАНА И ОТ СУБЕКТИВНА СТРАНА


Подсъдимият Д. е осъществил престъплението както от обективна, така от субективна страна и в конкретния случай е налице деяние, предвидено в основния състав на чл.343б, ал.1 от НК, а именно:

От обективна страна Д. е осъществил изпълнителното деяние като на 13.03.2010г., около 23:35 часа в село И., С. област, ул.”.....”, с посока на движение от село Бучин проход към град С. управлява лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Пасат”, с ДК № ......, собственост на Н. И. Д. от град С., с концентрация на алкохол в кръвта си 3,5 промила, което е над 1,2 на хиляда, установено по надлежния ред- с техническо средство „Алкомер 931”№ 0249523.Доказателства в тази насока са показанията на свидетелите – Я., Х. и М. и приложения на л.5 от дознанието акт от 13.03.2010г.От свидетелските показания безспорно се установява, че именно Д. е управлявал лекия автомобил на 13.03.2010г., около 23:35 часа.Съдът им дава вяра, защото те са безпротиворечиви и взаимно се допълват.В тази връзка е и приложеният към делото акт за установяване на административно нарушение.От него е видно, че при съставянето му Д. не е направил никакви възражения във връзка с констатациите в него– напротив – собственоръчно е написал относно възраженията”нямам.”Такива той не е направил и пред служителите на – С. – заявил е, че шофира след консумация на вино в заведение в село И. Твърдението на защитата, че подсъдимият не е шофирал след употреба на алкохол не е подкрепено с нито едно доказателство.

От субективна страна подсъдимият е действувал виновно, при пряк умисъл-съзнавал е общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал тяхното настъпване.Доказателства в тази насока са посочените по-горе.

От гореизложеното следва извода, че е допуснато нарушение на закона и е налице съставомерност на деянието.

Д. управлявал моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, установено по надлежния ред, а именно –3,5 промила.

Деянието е осъществено от обективна и субективна страна при форма на вина –пряк умисъл.ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО

Съдът счете, че предвид наличието на смегчаващи вината обстоятелства – чистото съдебно минало на подсъдимия Д. и добрите характеристични данни следва да бъде наложено наказание към законоустановения минимум- три месеца лишаване от свобода, като целите на наказанието ще бъдат постигнати, при отлагане на неговото изпълнение с три години. На основание чл.343г вр.с чл.37, т.7 от НК Д. е лишен от право да управлява моторно превозно средство за срок от дванадесет месеца.В резултат на горното, съдът изложи мотивите си.

23.02.2011г. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница