Мотиви към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № н-8 от 29 декември 2005 г за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателитеДата23.07.2016
Размер17.5 Kb.
МОТИВИ

към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се лица

С предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, се въвежда ред за подаване на данни в Националната агенция за приходите от пенсионноосигурителните дружества, управляващи професионални пенсионни фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Данните са относно размера на пенсията за лицата, пенсионирали се при условията на чл. 168 от Кодекса за социално осигуряване. За тези лица, подлежащи на здравно осигуряване в Националната здравноосигурителна каса, пенсионноосигурителните дружества ще подават декларация образец № 3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет“. На основание чл. 40, ал. 1, т. 4 от Закона за здравното осигуряване за пенсионерите от професионален пенсионен фонд се внасят здравноосигурителни вноски за сметка на държавния бюджет върху размера на пенсията.


С оглед формиране на здравноосигурителният статус, необходим за упражняване на здравноосигурителните права на лицата, проектът предвижда декларация образец № 3 да се подава в срок до 20-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните, и до 20-о число на месеца, следващ месеца на сключване на пенсионния договор по чл. 169а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, с данните за времето от придобиване правото на професионална пенсия за ранно пенсиониране.
В тази връзка с предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица се предлагат и допълнения в приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 към наредбата, по конкретно в указанията за попълване на декларация образец № 3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет“.
Предложените промени не въвеждат допълнителна административна или финансова тежест по отношение на бизнеса и осигурените лица. Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет. С проекта не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.
Каталог: downloads
downloads -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
downloads -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
downloads -> Alexander Malinov
downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница