Municipality of smolyanДата07.08.2018
Размер213.32 Kb.

ОБЩИНА СМОЛЯН

MUNICIPALITY OF SMOLYAN

бул. България 12, 4700 Смолян, България

Bulgaria, 4700 Smolyan, 12 Bulgaria blvd

Тел/tel: +359/301/626-62, Факс/fax: +359/301/624-26

e-mail:obshtina_smolyan@abv.bg, www.smolyan.bg


ОБРАЗЕЦ № 6
Ц Е Н О В А О Ф Е Р Т А


ДО: …………………………………………………………………………………………......

/наименование на възложителя/
ОТ: ...............................................................................................................................................

/наименование на участника/
с адрес: ........................................................................................................................................
тел.: ......................................, факс: ......................................, e-mail: .....................................

ЕИК/БУЛСТАТ: .................................... Регистрация по ЗДДС: ..........................

Разплащателна сметка: BIC код на банката ................................
IBAN сметка ............................................ Банка: ......................................................
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявения от Вас избор на изпълнител на обществена поръчка за доставка по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана с предмет: „Периодични доставки на материали за улично осветление“.
Предлагаме следните единични и обща цена без ДДС, както следва:

ПО РЕД
АРТИКУЛ

МЯРКА


ЦЕНА БЕЗ ДДС

1.

Клема редова 6мм²

1 бр.
2.

Клема редова 10мм²

1 бр.
3.

Клема редова 16мм²

1 бр.
4.

Клема редова 25мм²

1 бр.
5.

Клема редова 35мм²

1 бр.
6.

Усукана клема 16мм²

1 бр.
7.

Опъваща клема SO158

1 бр.
8.

Отклонителна клема EP95-13

1 бр.
9.

Лустер клема 2.5мм² PVC

1 бр.
10.

Лустер клема 10мм² PVC

1 бр.
11.

Лустер клема 25мм² PVC

1 бр.
12.

Биметална клема

1 бр.
13.

KLM клеморед

1 бр.
14.

Кабел СВТ 2x1.5 мм²

1 м.
15.

Кабел СВТ 2x2.5мм² с носещо жило

1 м.
16.

Кабел СВТ 3x1.5мм²

1 м.
17.

Кабел СВТ 3x2.5мм²

1 м.
18.

Кабел СВТ 3x4мм²

1 м.
19.

КабелСВТ 4x6мм²

1 м.
20.

Кабел СВТ 5X10мм²

1 м.
21.

Кабел СВТ 5X16мм²

1 м.
22.

Кабел ALR 2X16мм²

1 м.
23.

Кабел ALR 4X16мм²

1 м.
24.

Кабел алуминиев ERL 4X16мм²

1 м.
25.

Кабел алуминиев САВТ 4X25мм²

1 м.
26.

Кабел ПВА 1 1X 25мм²

1 м.
27.

Кабел ПВА 1 1X 16мм²

1 м.
28.

Кабел ПВА 1 1X6мм²

1 м.
29.

Кабел ПВА 2 1X 6мм²

1 м.
30.

Кабел ПВА 2 1X 4мм²

1 м.
31.

Кабел ПВА 2 1x1мм²

1 м.
32.

Кабел ПВА 2 1X 2.5мм²

1 м.
33.

Гофре PVC Ф14

1 м.
34.

Гофре метално Ф14

1 м.
35.

Гофре метално Ф14 с изолация

1 м.
36.

Гофре PVC Ф16

1 м.
37.

Гофре метално Ф16

1 м.
38.

Гофре метално Ф16 с изолация

1 м.
39.

Гофре PVC Ф18

1 м.
40.

Гофре метално Ф18

1 м.
41.

Гофре метално Ф18 с изолация

1 м.
42.

Гофре метално Ф23

1 м.
43.

Гофре метално Ф23 с изолация

1 м.
44.

Гофре PVC Ф23

1 м.
45.

Гофре PVC Ф26

1 м.
46.

Гофре метално Ф26

1 м.
47.

Гофре метално Ф26 с изолация

1 м.
48.

ГофреPVC Ф36

1 м.
49.

Гофре метално Ф36

1 м.
50.

Гофре метално Ф36 с изолация

1 м.
51.

Кабелен накрайник 4мм²

1 бр.
52.

Кабелен накрайник 6мм²

1 бр.
53.

Кабелен накрайник 10мм²

1 бр.
54.

Кабелен накрайник 16мм²

1 бр.
55.

Кабелна обувка алуминиева 16мм²

1 бр.
56.

Кабелна обувка алуминиева 25мм²

1 бр.
57.

Кабелна обувка алуминиева 35мм²

1 бр.
58.

Кабелна обувка алуминиева 50мм²

1 бр.
59.

Кабелна обувка медна 10мм²

1 бр.
60.

Кабелна обувка медна 16мм²

1 бр.
61.

Кабелна обувка медна 25мм²

1 бр.
62.

Кабелна обувка медна 35мм²

1 бр.
63.

Кабелна обувка медна 50мм²

1 бр.
64.

Маншон меден 10мм²

1 бр.
65.

Маншон меден 16мм²

1 бр.
66.

Маншон меден 25мм²

1 бр.
67.

Маншон меден 35мм²

1 бр.
68.

Маншон меден 50мм²

1 бр.
69.

Маншон алуминиев 10мм²

1 бр.
70.

Маншон алуминиев 16мм²

1 бр.
71.

Маншон алуминиев 25мм²

1 бр.
72.

Маншон алуминиев 35мм²

1 бр.
73.

Маншон алуминиев 50мм²

1 бр.
74.

Термо шлаука 6мм²

1 бр.
75.

Термо шлаука 10мм²

1 бр.
76.

Термо шлаука 16мм²

1 бр.
77.

Термо шлаука 25мм²

1 бр.
78.

Термо шлаука 35мм²

1 бр.
79.

Термо муфа 16мм² медна

1 бр.
80.

Термо муфа 25мм² медна

1 бр.
81.

Термо муфа 35мм² медна

1 бр.
82.

Термо муфа 50мм² медна

1 бр.
83.

Термо муфа алуминиева 16мм²

1 бр.
84.

Термо муфа алуминиева 25мм²

1 бр.
85.

Термо муфа алуминиева 35мм²

1 бр.
86.

Термо муфа алуминиева 50мм²

1 бр.
87.

Основа за витлов предпазител 63А

1 бр.
88.

Витлов предпазител 63А

1 бр.
89.

Дефектнотокова защита 40А 1Р+N

1 бр.
90.

Предпазител монофазен 10А

1 бр.
91.

Предпазител монофазен 16А

1 бр.
92.

Предпазител монофазен 20А

1 бр.
93.

Предпазител монофазен 25А

1 бр.
94.

Предпазител монофазен 32А

1 бр.
95.

Предпазител монофазен 40А

1 бр.
96.

Предпазител монофазен 63А

1 бр.
97.

Предпазител трифазен 20А

1 бр.
98.

Предпазител трифазен 25А

1 бр.
99.

Предпазител монофазен 50А

1 бр.
100.

Предпазител трифазен 50А

1 бр.
101.

Предпазител трифазен 63А

1 бр.
102.

Предпазител трифазен 32А

1 бр.
103.

Контактор трифазен 16А

1 бр.
104.

Контактор трифазен 20А

1 бр.
105.

Контактор трифазен 25А

1 бр.
106.

Контактор трифазен 80А

1 бр.
107.

Контактор трифазен 100А

1 бр.
108.

Контактор монофазен 40А

1 бр.
109.

Евро контакт 4Р+N 32А

1 бр.
110.

Евро контакт 1Р+N 16А

1 бр.
111.

Прекъсвач А1 160А

1 бр.
112.

Автоматичен часовник Фонатроника 2

1 бр.
113.

Фасонка за лампа Е27 порцелан

1 бр.
114.

Фасонка за лампа Е40 порцелан

1 бр.
115.

Фасонка за лампа Е27 PVC

1 бр.
116.

Фасонка за лампа Е40 PVC

1 бр.
117.

Лампа НЛВН 50W Е27

1 бр.
118.

Лампа НЛВН 70W жълта Е27

1 бр.
119.

Лампа НЛВН 100W Е27

1 бр.
120.

Лампа НЛВН 100W Е40

1 бр.
121.

Лампа живачна 125W Е 27

1 бр.
122.

Лампа НЛВН 150W Е40

1 бр.
123.

Лампа живачна 250W Е40

1 бр.
124.

МХЛ 70W

1 бр.
125.

МХЛ 150W

1 бр.
126.

Енергоспестяваща лампа 15W

1 бр.
127.

Енергоспестяваща лампа 20W

1 бр.
128.

Енергоспестяваща лампа 25W

1 бр.
129.

Енергоспестяваща лампа 30W

1 бр.
130.

Енергоспестяваща лампа 43W бяла

1 бр.
131.

Енергоспестяваща лампа 45W

1 бр.
132.

Енергоспестяваща лампа 45W жълта

1 бр.
133.

Енергоспестяваща лампа 40W Е40

1 бр.
134.

УОТ със стойка 50W

1 бр.
135.

УОТ със стойка 70W

1 бр.
136.

УОТ със стойка 100W

1 бр.
137.

Глобус Ф400

1 бр.
138.

Отражател за лампи

1 бр.
139.

Преходник от Е40 към Е27

1 бр.
140.

Дросел за лампа 50W

1 бр.
141.

Дросел за лампа 70W

1 бр.
142.

Дросел за лампа 100W

1 бр.
143.

Дросел за лампа 125W

1 бр.
144.

Дросел за лампа 150W

1 бр.
145.

Запалка 40/400W

1 бр.
146.

Рогатка за стълб

1 бр.
147.

Железотръбен парков стълб Ф80 5м.

1 бр.
148.

Железотръбен стълб Ф120 8м.

1 бр.
149.

Железотръбен стълб Ф160 12м.

1 бр.
150.

Алуминиева лента 10м.

1 бр.
151.

PVC лента 25м.

1 бр.
152.

Лента PVC нелеплива

1 кг.
153.

Изолационно тиксо 20м.

1 бр.
154.

Изолационна лента бишоп 10м.

1 бр.
155.

Лента за чембер ролка 50м.

1 бр.
156.

Скоби за чембер 100бр. в опаковка

1 опаковка
157.

Нулева шина.

1 м.
158.

Евро шина

1 м.
159.

Шина ТС 35

1 м.
160.

Кабелен канал за табло 40/40

1 м.
161.

Трифазен гребен 63А 1м.

1 м.
162.

Трифазен гребен 100А 1м.

1 м.

ОБЩО:

..……,…….лева без ДДС

/словом…………………..

…………..лева/ без ДДС


Предложената от нас цена е окончателна и включва всички разходи по изпълнението на доставката, предмет на настоящата поръчка, съгласно публичната покана и Техническото задание, в това число транспортни разходи, такси, организационни разходи, труд и др., както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е без включен ДДС.При несъответствие между предложените единични цени и общата цена валидни ще бъдат единичните цени. В случай че бъде открито такова несъответствие, сме съгласни да приведете общата цена в съответствие с единичните цени.

При несъответствие между предложените цени изписани цифром и словом валидни ще бъдат цените изписани с думи. В случай че бъде открито такова несъответствие, сме съгласни да приведете общата цена в съответствие с цените посочени словом.

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 60 дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Запознати сме с публичната покана и проекта на договор, приемаме условията им, в това число предвидените условия и начин на плащане.

До подготвяне на договор, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата ………………. ПОДПИС И ПЕЧАТ: ……………….

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]Каталог: media -> content files -> file -> porychki
porychki -> Програма „Околна среда 2007-2013г. Bg161PO005/10 11/03/19
porychki -> Програма "Регионално развитие" 2007-2013
porychki -> Декември 2009г. M. Съхранение на документи по оп "Околна среда 2007-2013 г."
porychki -> К о л и ч е с т в е н а с м е т к а обособена позиция 1 доставка на месо и месни продукти
porychki -> К о л и ч е с т в е н а с м е т к а обособена позиция 1 доставка на месо и месни продукти
porychki -> Образец №8 п р о е к т н а д о г о в о р
porychki -> Програма „Околна среда 2007-2013г. Bg161PO005/10 11/03/19


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница