Музика вид на обучение: редовно срок на обучение: 4 годиниДата10.12.2017
Размер127.27 Kb.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”


П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т

ОДОБРЯВАМ: УТВЪРЖДАВАМ:

Д Е К А Н : Р Е К Т О Р:

/ДОЦ.Д-Р Д.ЛЕВТЕРОВА/ /ПРОФ.ДФН И.КУЦАРОВ/
У Ч Е Б Е Н П Л А Н

СПЕЦИАЛНОСТ: МУЗИКА

ВИД НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНО

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 4 ГОДИНИ

КВАЛИФИКАЦИЯ: ПЕДАГОГ, УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА В ДГ и СОУ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: БАКАЛАВЪР

Учебна дисциплина

Кредити2

І СЕМЕСТЪР
1

Специаленпредмет(инструмент/пеене)І част

4
2

Зад. пиано І част


2
3

Солфеж І част


3
4

Теория на музиката


4
5

Хорознание


3
6

История на музиката І част


4
7

Дидактика


3
9

Обща психология


3
10

Актьорско майсторство за учители


2
11

Физическо възпитание


230


ІІ СЕМЕСТЪР
1

Спец.предмет (инструмент/пеене)І част


4
2

Зад. пианоІ част


2
3

Солфеж – І част


212
4

Теория на музиката
5

Български муз. фолклор І част

3
6

История на музиката І част


3
7

Предучилищна педагогика


2
11

История на пластичните изкуства


4
12

Физическо възпитание


2
13

Факултатив І част


230ІІІ СЕМЕСТЪР1

Спец. предмет

/инструмент/пеене/ ІІ част


3
2

Зад. пиано ІІ част


2
3

Зад.акордеон


2
4

Солфеж ІІ ч.

3
5

История на муз.ІІ ч

3
6

Хармония с аранжиране І ч


3
7

Муз. анализ

4
8

Дирижиране хор от клавир


2
10

Български музикален фолклор

ІІ част


3
11

Училищна педагогика

3
12

Избираеми І част

230
1

ІV СЕМЕСТЪР2

Спец. предмет (инструмент/пеене) ІІ част


3

3

Зад. пиано


2
4

Зад. акордеон


2
5

Дирижиране хор от клавир


2
6

Солфеж ІІ ч

2
7

История на муз.ІІ ч

3
8

Хармония с аранжиранеІ ч

3
9

Полифония

4
10

Психология на развитието

3
11

Инструментознание

2
12

Ритмика и танци

2
13

Избираеми ІІ част


2


30V СЕМЕСТЪР1

Спец. предмет (инструмент/пеене)ІІІ част

4
2

Задължително пиано ІІІ ч

2
3

Курсов хор с дирижиране

2
4

Партитури

2
5

История на бълг. музика

3
6

Хармония с аранжиране ІІ част

4
7

Оркестрация

3
8

Психология на обучението

3
9

Методика на обучението по музика в ДГ

5
11

Факултативи ІІ част

2


30VІ СЕМЕСТЪР1

Спец. предмет (инструмент/пеене)ІІІ част

4
2

Зад. пиано – ІІІ ч

2
3

Курсов хор с дирижиране

3
4

Камерна музика

3
5

Методика на обучението по музика в СОУ

6
6

Хармония с аранжиране ІІ част

4
7

Партитури

2
8

Оркестрация

3
9

Музикална психология

3
10

Избираеми – ІІІ част

2


30


VІІ СЕМЕСТЪР
1

Методика на обучението по инстр. / спец предмет с методика/

5
2

Зад. пиано ІІІ ч

2
3

Музикотерапия

3
4

Камерна музика

2
5

Дир. орк. от клавир

2
6

Методика на обучението по солфеж

3
7

Муз. естетика

4
8

Текуща практика / ДГ , Начален етап, прогимназиален/ гимназиален етап на СОУ

8


30VІІІ СЕМЕСТЪР


Камерна музика

3Дир. оркестър от клавир

2Преддипломна педагогическа практика

10Държавен изпит

15


30ОБЩО

240ФАКУЛТАТИВИ І ЧАСТ:

1.Арттерапия

2.Психология на общуването

3.Гражданско образование

4. Интеграция на деца и ученици със специални образователни потребности


ФАКУЛТАТИВИ ІІ ЧАСТ

1. История на педагогиката и на българското образование

2. Изкуство и комуникации

3. Екология и човешко поведение

4. Педагогическа диагностика с количествени методи
ИЗБИРАЕМИ І ЧАСТ

1 Практикум за говорно-комуникативни умения

2. Управление и администрация на училището

3.Рисуване, пластика и художествени конструкции

4.Спорт по избор

ИЗБИРАЕМИ ІІ ЧАСТ  1. Възприемане на пластична творба с анализ

  2. Спорт по избор

  3. Сравнително образование

  4. Детско конструктивно творчество

ИЗБИРАЕМИ ІІІ ЧАСТ

  1. Изучаване на религия в СОУ

  2. Езикова култура

  3. Възприемане и интерпретация на литературна художествена творба

  4. Спорт по избор

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ  1. Държавен практически изпит

  2. Писмен държавен изпит по история на музиката, теория и методика на обучението по музика в ДГ и СОУ или Защита на дипломна работа


Избираемите дисциплини и факултативите се предлагат за всяка учебна година и се одобряват от ФС.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница